--------
----------
---------Wydarzenia i informacje samorządowe:

Wójt Tomasz Lato 11-ty w plebiscycie Echa Dnia

Wójt Tomasz Lato 11-ty w plebiscycie Echa Dnia

Wczoraj zakończyło się głosowanie w plebiscycie: Oceniamy burmistrzów i wójtów powiatu kieleckiego po trzecim roku kadencji, organizowanym przez redakcję Echa Dnia. Według nieoficjalnych wyników Wójt Gminy Masłów zajął 11 miejsce wśród 19 wójtów i burmistrzów powiatu kieleckiego. Tomasz Lato uzyskał 859 głosów za, oraz 389 głosów przeciw, co daje końcowy wynik 470 na plus. Jest to wynik nieco gorszy od poprzedniego z 2016r. , w którym to zajął 9 miejsce z wynikiem 525 głosów na plus, szczegóły: http://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/6023-9-miejsce-wojta-tomasza-lato.html.Zwycięzcą plebiscytu w naszym powiecie w tym roku został ponownie Wójt Gminy Bieliny Sławomir Kopacz z końcowym wynikiem 7580 na plus. Gratulujemy wszystkim uczestnikom! fot. echodnia.eu

>>> Komentarze(188) 21 Lis 2017

Czytaj dalej...

Wraca pomysł wschodniej obwodnicy Kielc przez Domaszowice

Wraca pomysł wschodniej obwodnicy Kielc przez Domaszowice

Jak informują lokalne media, Urzędnicy Miasta Kielce opracowali nowy wariant przebiegu obwodnicy. Największą zmianą dla mieszkańców Gminy Masłów do dotychczasowych planów jest odsunięcie planowanego węzła obwodnicy i S74 od granic miasta w kierunku wschodnim, już na teren naszej gminy. Obwodnica przechodziłaby od strony południowej na przedłużeniu ul. Wikaryjskiej, następnie za kościołem w Domaszowicach aż do nowego węzła z drogą ekspresową S74, następnie odbijałaby w kierunku Woli Kopcowej działki aż do węzła w Dąbrowie lub do projektowanego nowego odcinka drogi 745.Wcześniej planowano aby taki węzeł powstał w pobliżu ul. Morcinka na granicy Kielc z Gminą Masłów. Obecnie urzędnicy tłumaczą, że nie jest to możliwe ponieważ węzeł ten byłby zbyt blisko tego przy ul. Świętokrzyskiej, a to nie spełnia norm Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dodatkowo w grę wchodzi zbyt wiele wyburzeń. Pozostaję więc pytanie czy propozycja nowego węzła w okolicach Cedzynki/Domaszowic nie jest zbyt blisko węzła Cedzyna?Pamiętamy, że kilka lat temu Miasto Kielce chciało nam umieścić taki węzeł co spotkało się ze sprzeciwem mieszkańców, radnych oraz ówczesnych władz gminy. A docelowo radni uchwalając miejscowy plan zagospodarowania gminy, wykreślili korytarz drogi wraz z węzłem przez Domaszowice mimo nacisków urbanistów miejskich.  Jak twierdzą urzędnicy ratusza ponownie spodziewają się protestów ze strony mieszkańców Domaszowic. Szczegóły: Gazeta Wyborcza Echo Dnia Radio Kielce

>>> Komentarze(17) 15 Maj 2017

Czytaj dalej...

Otwarty konkurs dla stowarzyszeń rozstrzygnięty

Otwarty konkurs dla stowarzyszeń rozstrzygnięty

Znamy już prawie wszystkie wyniki w konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Masłów w 2017r. Jako pierwsze rozstrzygnięto zadania z zakresu: I. „WSPIERANIA KULTURY FIZYCZNEJ” 1) Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności piłki nożnej, piłki siatkowej i piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży, Dotację w wysokości 90.000 zł otrzymało Masłowskie Stowarzyszenie Sportowe 2) Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności popularyzacja pięściarstwa wśród młodzieży, Dotację otrzymały: Kielecki Klub Bokserki "RUSHH" - 10.000 zł i Klub Sportowy "Skalnik" - 10.000 zł 3) Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności jazdy konnej wśród dzieci i młodzieży, Dotację w wysokości 3.000 zł otrzymał Świętokrzyski Klub Jazdy Konnej 4) Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności spadochroniarstwa wśród dzieci i młodzieży. Brak informacji na BIP o rozstrzygnięciu Szczegóły dotyczące realizowanych zadań w ramach dotacji na stronie Urzędu Gminy Masłów II. „DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH” 1) Organizowanie wydarzeń związanych z kultywowaniem zwyczajów regionalnych i inicjatyw społecznych min. warsztaty, festyny, wystawy Dotację otrzymały: Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kopcowej - 2.500 zł oraz Stowarzyszenie "Wspólnie dla Tradycji" OSP chce przeznaczyć otrzymane środki na organizację 85 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kopcowej. Natomiast zadanie jakie chce realizować Stowarzyszenie "Wspólnie dla Tradycji" poznamy w najbliższym czasie. Przypomnijmy, że Stowarzyszenie "Wspólnie dla Tradycji" jest nową organizacją pozarządową na terenie naszej gminy. Powstała z inicjatywy Wójta, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Kół Gospodyń z terenu Gminy Masłów. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 16.02.2016r. z siedzibą w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie Pierwszym, przy ul. Ks. J. Marszałka 30 (KRS stan na dzień 06.04.2017). Według informacji przekazanych przez Wójta, obecnie stowarzyszenie ma siedzibę w budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej, przy ul. Świętokrzyskiej 86, lok. nr 28, na podstawie umowy użyczenia na takich samych zasadach jak inne stowarzyszenia działające w...

>>> Komentarze(17) 06 Kwi 2017

Czytaj dalej...

e(h)Urząd po masłowsku

e(h)Urząd po masłowsku

Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina zachęcone przez Urząd Gminy Masłów możliwością załatwiania spraw elektronicznie postanowiło złożyć wniosek poprzez ePUAP wykorzystując tzw. profil zaufany. (Profil zaufany służy do sygnowania podpisem elektronicznym dokumentów w postaci elektronicznej, składanych do urzędów administracji publicznej i zastępuje podpis odręczny). Sam proces przygotowania dokumentu (wniosku) i przesłanie go do Urzędu nie stanowił problemu. Oczywiście zaznaczone zostało, że Stowarzyszenie życzy sobie odpowiedzi zwrotnej elektronicznie. Po chwili przyszło z urzędu potwierdzenie, że dokument został dostarczony tzw. UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. Na odpowiedź trzeba było trochę poczekać, bo pismo datowane jest na 13.03.2017r., pewnie była to "trudna sprawa". Ale zdziwienie wywołała forma przesłania dokumentu, otóż w formie papierowej, listem poleconym ze zwrotką (widać Gminę stać na takie wydatki), zamiast przesłać bezpłatnie elektronicznie. No trudno to też jest do przełknięcia, ważne, że Wójt odpowiedział.Natomiast nie można było uwierzyć czytając ostatnie zdanie pisma: "Jednocześnie w celu usprawnienia przepływu korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Urząd Gminy Masłów zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie adresu skrytki ePUAP na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. " Długo zastanawialiśmy się czy jest to żart czy faktycznie w urzędzie dochodzi do absurdów. Wygląda to tak jakby ktoś złożył do Urzędu pismo ze swoim adresem a Urząd poprosił go ponownie o adres. Szanowna Pani Wójt przecież Urząd już raz nam odpowiedział w postaci UPP i wtedy jakoś Państwo nie pytaliście o adres skrzynki. Po drugie jeżeli coś otrzymujecie w skrzynce odbiorczej to tam jest również wskazany adres skrytki nadawcy. Po trzecie w 2015r. Urząd otrzymywał już wnioski poprzez ePUAP i wtedy jakoś radził sobie z odpowiedzią bez konieczności wysyłania pism pocztą tradycyjną i nie wymagał podawania ponownie adresu skrytki ePUAP. Przy okazji na załączonym rysunku powyżej podkreślamy na czerwono gdzie m.in. szukać adresu skrytki nadawcy. Masłów Info już ponad rok temu dwukrotnie informował, że pojawiają się znaczące problemy przy załatwianiu spraw drogą...

>>> Komentarze(15) 17 Mar 2017

Czytaj dalej...

Konkurs dla stowarzyszeń na zadania publiczne

Konkurs dla stowarzyszeń na zadania publiczne

Wójt Gminy Masłów ogłosił 21.02.2017r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Masłów z zakresu:I. „WSPIERANIA KULTURY FIZYCZNEJ” 1) Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności piłki nożnej, piłki siatkowej i piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży,2) Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności popularyzacja pięściarstwa wśród młodzieży, 3) Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności jazdy konnej wśród dzieci i młodzieży, 4) Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności spadochroniarstwa wśród dzieci i młodzieży.II. „DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH” 1) Organizowanie wydarzeń związanych z kultywowaniem zwyczajów regionalnych i inicjatyw społecznych min. warsztaty, festyny, wystawyNa wsparcie finansowe projektów z zakresu kultury fizycznej przeznaczono w budżecie Gminy Masłów kwotę 116.000,00 zł, natomiast na wsparcie finansowe projektów w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  kwotę: 25 000,00 złUczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej danym konkursem ofert.Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają oferty w terminie do dnia 15 marca 2017 roku (decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu Gminy Masłów). Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie podpisanej: „OTWARTY KONKURS OFERT na dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie ...........”.Szczegóły konkursu wraz z wzorami formularzy na stronie BIP Urzędu Gminy Masłów

>>> Komentarze(12) 22 Lut 2017

Czytaj dalej...

Pompy ciepła czy baterie słoneczne?

Pompy ciepła czy baterie słoneczne?

Na ostatnim spotkaniu Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina rozgorzała gorąca dyskusja dotycząca projektu "Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców gminy Masłów".  Pierwsze pytanie do eksperta dotyczyło jakie instalacje warto wybrać dla naszego domu. Czy np. pompy ciepła wykorzystujące ciepło z ziemi lub powietrza będą efektywne w naszych domach? a może lepiej starać się o dofinansowanie na kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub na ogniwa fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej  ze słońca? Tak naprawdę nie wiemy na ile prawdziwe są informacje, którymi jesteśmy zasypywani przez firmy specjalizujące się w instalacjach OZE. Przede wszystkim członków stowarzyszenia i zaproszonych gości interesowały takie aspekty jak:1. opłacalność finansowa inwestycji2. koszty eksploatacji/utrzymania3. żywotność urządzeń4. łatwość obsługi5. odprowadzanie nadmiaru energii (sprzedaż)6. przyszłość OZE w Polsce7. ekologia (chociażby pod kątem ostatnio występującego smogu)Ekspert odniósł się do poszczególnych zagadnień pytając również uczestników z jakich rozwiązań obecnie korzystają. Przykładowo jeśli rozważamy instalację pompy ciepła to nasuwa się pytanie jaki rodzaj ogrzewania obecnie posiadamy, czy wodne podłogowe w całym domu czy podłogowe i kaloryferowe czy tylko kaloryferowe. Pompy ciepła sprawdzają się tylko w tych domach, które mają właśnie ogrzewanie wodne podłogowe (tzw. niskotemperaturowe), jeśli tak, to wtedy możemy zastanowić się pompami ciepła. Przy czym należy pamiętać, że pompy ciepła nie zastąpią nam całkowicie np. kotła na ekogroszek, olej opałowy czy gaz w zbiorniku. W przypadku temperatur zewnętrznych poniżej -10C, sama pompa nie wystarczy aby ogrzać dom, trzeba się posiłkować jakimś piecem. W przeciwnym wypadku praca pompy ciepła nie będzie efektywna. Tym bardziej nieefektywana będzie taka pompa przy ogrzewaniu kaloryferowym. Przy tym rozwiązaniu również istotne są koszty eksploatacji, zwłaszcza zużycie energii elektrycznej, które może w sezonie grzewczym wzrosnąć znacząco. Oczywiście trzeba również zadbać o konserwację urządzeń. Żywotność tych urządzeń szacuje się na ok. 10 lat. Jaki wniosek? Zanim zdecydujemy się zainwestować ok. 45.000 zł musimy dokonać dokładnych analiz opłacalności. Gdyby nawet dofinansowanie wyniosło...

>>> Komentarze(8) 16 Lut 2017

Czytaj dalej...

Uwaga! konsultacje: przebudowa DW 745

Uwaga! konsultacje: przebudowa DW 745

W dniach 02.02.2017-23.02.2017r. trwają konsultacje w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 745 w msc. Masłów wraz z rozbudową sąsiadującej infrastruktury drogowej. Mieszkańcy mogą w tym czasie zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać swoje uwagi. Urząd Gminy Masłów jest również w posiadaniu projektu budowlanego przedłożonego do uzgodnień, który również jest do wglądu dla zainteresowanych stron.Szczegóły na BIP Urzędu Gminy Przypomnijmy, że przebudowa drogi wojewódzkiej obejmuje duży zakres, w tym budowa nowego odcinka DW 745 od granic miasta Kielce do skrzyżowania z ul. Lotniczą i ul. Świętokrzyską, budowa ul. Podmasłowie, ul. Modrzewiowej, przedłużenie ul. Spokojnej do ul. Słonecznej, budowa chodników, ciągów pieszo- rowerowych, chodników, zatok, przejść dla pieszych, poszerzenia istniejącej ul. Lotniczej do Mąchocic Kapitulnych. W związku z tym prosimy zainteresowane strony o udział w konsultacjach i zwracanie uwagi na powstającą dokumentację. Więcej w artykule: Będzie projekt przebudowy drogi 745 w pełnym zakresie.

>>> Komentarze(7) 06 Lut 2017

Czytaj dalej...

5 szkół podstawowych od 1.09.2017

5 szkół podstawowych od 1.09.2017

Znamy już odpowiedź na pytanie zadane w artykule: Co z naszymi szkołami od 1.09.2017? Na ostatniej sesji Rady Gminy Masłów (26.01.2017) podjęta została uchwała w sprawie: projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. Radni zdecydowali, że od 1 września 2017r. sieć publicznych szkół będzie się składać z 4 szkół podstawowych 8-klasowych (Masłów Pierwszy, Mąchocice Kapitulne, Brzezinki, Mąchocice - Scholasteria) oraz 1 szkoły podstawowej 3-klasowej (Wola Kopcowa). Sporo dyskusji wywołała sprawa określenia granic obwodów szkół publicznych. Radna Teodora Jagiełło zaproponowała aby przy podejmowaniu tej uchwały zastanowić się nad rozszerzeniem obwodu szkolnego dla Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej o sołectwo Domaszowice. Wójt odpowiedział, że na razie nie docierały do niego żadne sygnały od rodziców dzieci z Domaszowic zainteresowanych zmianą obwodu. Ani radni Domaszowic ani sołtys również takich sygnałów nie mieli. Według władz były wcześniej prowadzone analizy, które nie pokazywały potrzeby rozszerzania obwodu Woli Kopcowej. Nieco inaczej sytuację przedstawił Bogusław Krukowski ze Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina, który wspomniał, że temat szkoły w Woli Kopcowej pojawił się w Masłów Info już kilka miesięcy wcześniej. Rodzice i nauczyciele bali się likwidacji szkoły wraz z nową reformą. Drugim problemem jest mała ilość dzieci w szkole, dlatego sensowne jest zwiększenie obwodu. Dzisiaj całe Domaszowice podlegają jako obwód szkolny do Kielc. Wiąże się z tym odpływ dzieci i dotacji szkolnej. Zmiana obwodu dla Domaszowic i włączenie tej miejscowości chociaż w części pod szkołę w Woli Kopcowej nie jest problemem jeśli chodzi o zapis w uchwale. Rodzice dzieci z Domaszowic, którzy nie zechcą aby dzieci chodziły do Woli Kopcowej i tak w dalszym ciągu będą mogły posyłać swoje dzieci do szkół w Kielcach. Natomiast rozszerzenie obwodu pozwala na przyciąganie dzieci do szkoły w Woli. Tym bardziej, że już część rodziców z Domaszowic posyła swoje dzieci do przedszkola zlokalizowanego właśnie przy szkole podstawowej...

>>> Komentarze(23) 26 Sty 2017

Czytaj dalej...

Platforma dla bociana w Scholasterii

Platforma dla bociana w Scholasterii

Przeglądając zapisy zadań budżetowych na bieżący rok można zauważyć ciekawą inwestycję. Mianowicie Wójt i radni chcą w 2017r. zrealizować zadanie pn. "Opracowanie projektu budowlanego i budowa platformy pod gniazdo białego bociana w Mąchocicach-Scholasterii". Koszt zadania to 12.000 zł. Mamy nadzieję, że zdążą przed wiosną.

>>> Komentarze(13) 25 Sty 2017

Czytaj dalej...

Czas podsumowań Masłów Info - 2016

Czas podsumowań Masłów Info - 2016

Szanowni Państwo, minął kolejny rok działalności portalu Masłów Info. W marcu będzie to już 12 lat, od kiedy mogą Państwo śledzić informacje z życia gminy. Zdajemy sobie sprawę, że nasza obecna działalność jest nieco ograniczona i zmieniona. Obecnie, gdy praktycznie każda instytucja posiada własne strony internetowe, pracowników od promocji, dostęp do nowych technologii, szybką prezentację wydarzeń kulturalnych czy oświatowych, my ze swej strony postanowiliśmy się skupić na sprawach, które są najbliższe naszym mieszkańcom, na ich problemach oraz oczekiwaniach. Przypomnijmy, że nasz portal działa społecznie, i tak naprawdę tworzą go właśnie sami mieszkańcy. W 2016r. mieliśmy ok. 60 różnych zgłoszeń, sygnałów i artykułów od Państwa. Staramy się publikować je wszystkie na bieżąco, często poszerzając ich zakres. Wybieramy również te najważniejsze sprawy z innych źródeł, które mają znaczący wpływ na życie i rozwój Gminy Masłów. W związku z tym, że portal jest niezależny, możemy publikować wszystko, co jest prawnie dozwolone, o czym przekonujecie się Państwo prawie przez 12 lat. Zdajemy sobie sprawę, że często są to sprawy trudne, być może nie zawsze przychylne kolejnym władzom, ale na pewno zasługujące na to aby pokazywać życie w naszej gminie takie jakie jest naprawdę. Dopuszczamy również publikację komentarzy pod zamieszczonym artykułami tak aby każdy mógł się wypowiedzieć jakie ma zdanie. Ostrzegamy również, że wypowiedzi, które są nieprawdziwe, wulgarne lub stojące w sprzeczności z prawem, mogą spotkać się z surowymi konsekwencjami. Niemniej jednak to Państwo dostarczacie wielu istotnych informacji, które pozwalają przyjrzeć się określonym tematom. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami, a statystyki za 2016r. potwierdzają tylko, że liczba osób, które odwiedzają nasz portal stale rośnie. W ostatnim roku strony naszego portalu odwiedziło prawie 255 tys., co daje średnią ok. 21 tys. miesięcznie. Dodatkowo portal posiada swój profil na facebook'u, który w 2016r. odwiedziło ok. 100 tys. osób. Biorąc pod uwagę 2015r. zauważymy, że oglądalność...

>>> Komentarze(17) 09 Sty 2017

Czytaj dalej...

Blok uchwał - podwyżki

Blok uchwał - podwyżki

W związku z licznymi uwagami i komentarzami naszych czytelników na temat informacji jakie pojawiły się w artykule "Ostatnie uchwały w tym roku" na stronie Urzędu Gminy, przekazujemy do publicznej wiadomości informację o bloku uchwał, które zostały również podjęte na sesji 29 grudnia 2016r., a nie zostały opublikowane w w/w materiale. Podwyżki dla Wójta, Radnych i Sołtysów- Uchwała Nr XXXI/277/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Nr II/16/2014 z dnia 05 grudnia 2014 rokuw sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy MasłówUstala się następujące wynagrodzenie miesięczne:1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 5.800,00 zł2. dodatek funkcyjny w kwocie - 1.900,00 zł3. dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatkufunkcyjnego w kwocie – 3.080,00 zł4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie1.160,00.”Łącznie: 11940,00 złPrzypomnijmy, że Wójt Gminy z tytułu zasiadania w Zarządzie MZWiK nie pobiera wynagrodzenia od stycznia 2016r. - Uchwała Nr XXXI/278/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: zasad na jakich radnym Gminy Masłów przysługują diety. Wysokość diety ustala się dla:1) Przewodniczącego Rady – 75% kwoty bazowej, (przed podwyżką1324,95 zł, obecnie 1342,06 zł)2) Wiceprzewodniczącego Rady – 44% kwoty bazowej, (przed podwyżką 35%  tj. 618,26 zł, obecnie 44% - 787,34 zł)3) Przewodniczących Komisji – 44% kwoty bazowej, (przed podwyżką 33% tj. 582,93 zł, obecnie 44% - 787,34 zł)4) Zastępca Przewodniczącego Komisji – 40% kwoty bazowej, (przed podwyżką 31% tj. 547,60 zł, obecnie 40 % - 715,77 zł)5) Pozostałych radnych – 39% kwoty bazowej (przed podwyżką 29% tj. 512,27 zł, obecnie 39% - 697,87 zł)Radni na Komisji przyjęli poprawkę do proponowanych stawek w projekcie uchwały (Wiceprzewodniczący Rady będzie miał 44%, w projekcie proponowano 45%, Przewodniczący Komisji będzie miał 44% , proponowano 43%, Zastępca Przewodniczącego Komisji będzie miał 40%, proponowano 41%).W uchwale znalazł się również zapis:Radnemu z tytułu pełnienia funkcji - reprezentanta Gminy...

>>> Komentarze(18) 05 Sty 2017

Czytaj dalej...

Trwa akcja "Dołącz do nas"

Trwa akcja

Wczoraj do redakcji Masłów Info wpłynął email z podziękowaniem za promocję akcji "Dołącz do nas - nowa inicjatywa mieszkańców". Dzięki temu inicjatorzy pozyskali kolejnych zwolenników tego przedsięwzięcia. Jednocześnie informują, że rozpoczęli akcję plakatową w każdym sołectwie oraz zwracają się do władz gminy z prośbą o pomoc w dotarciu do jak największej liczby mieszkańców.Przypomnijmy, że ideą stowarzyszenia będzie  przede wszystkim działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i technologicznego w gminie Masłów oraz działanie na rzecz poprawy życia publicznego. Jednym z głównych celów jest obrona praw mieszkańców, wsparcie przedsiębiorczości, poprawa jawności działań instytucji publicznych.Więcej szczegółów w artykule: "Nowa inicjatywa mieszkańców - przyłącz się"

>>> Komentarze(8) 29 Gru 2016

Czytaj dalej...

Prezent pod choinkę od Radnych dla...

Prezent pod choinkę od Radnych dla...

Na najbliższej sesji Rady Gminy 29.12.2016 Radni szykują prezent pod choinkę oraz na Nowy Rok w postaci podwyżek diet dla siebie, sołtysów oraz wynagrodzenia Wójta.Podejmowana będzie m.in. uchwała w sprawie: zasad na jakich radnym Gminy Masłów przysługują diety. Do tej pory obowiązuje uchwała nr II/15/14 z 05.12.2014, która stanowi, że dieta dla radnych miesięcznie wg funkcji wynosi:1. Przewodniczącego Rady - 75 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (w 2016r. wynosi - 1.766,46) tj. 1324,95 zł2. Wiceprzewodniczacego Rady - 35%  tj. 618,26 zł3. Przewodniczacego Komisji - 33% tj. 582,93 zł4. Zastępcy Przewodniczacego Komisji - 31% tj. 547,60 zł5. Pozostałych Radnych - 29% tj. 512,27 złW nowej uchwale stawki te będą wyglądały następująco:1. Przewodniczącego Rady - 75 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (w 2017r. wynosi - 1.789,42) tj. 1342,06 zł2. Wiceprzewodniczacego Rady - 45%  tj. 805,24 zł3. Przewodniczacego Komisji - 43% tj. 769,45 zł4. Zastępcy Przewodniczacego Komisji - 41% tj. 733,66 zł5. Pozostałych Radnych - 39% tj. 697,87 złDodatkowo nowa uchwała przewiduje dodatkową dietę w wysokości 350 zł (w uzasadnieniu do uchwały jest kwota 700zł?) miesięcznie dla radnych, którzy reprezentują Gminę Masłów w organach związku międzygminnego, np. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, MZWiK. Przypomnijmy, że diety radnych są wolne od podatku do wysokości 2280 zł miesięcznie. A przy okazji kilka artykułów z 2016r., które tylko potwierdzają "jak bardzo należą się" tak znaczące podwyżki Radnym.http://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/6027-konsultacje-spoeczne-ale-po-co.htmlhttp://www.maslow.info.pl/serwis/info/interwencje/6025-i-znow-co-nie-tak-z-odbiorem-odpadow.htmlhttp://www.maslow.info.pl/serwis/info/interwencje/5994-wraca-qproblem-mieciowyq-w-gminie-masow.htmlhttp://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/5990-wedug-radnych-nasi-mieszkacy-s-qgorszego-sortuq-.htmlhttp://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/5988-zasada-jawnoci-nie-w-gminie-masow.htmlhttp://www.maslow.info.pl/serwis/info/interwencje/5977-czego-boj-si-radni-nagrywania-czy-przyszoci.htmlhttp://www.maslow.info.pl/serwis/info/interwencje/5965-radni-pracuj-w-imieniu-i-dla-mieszkacow-czy-faktycznie.htmlhttp://www.maslow.info.pl/serwis/info/interwencje/5954-obywatel-ma-prawo-pyta-a-organ-ma-obowizek-odpowiedzie-co-zrobi-komisja-ds-zmian-statutu-w-najbliszy-poniedziaek.htmlhttp://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/5927-skarga-na-rad-gminy-masow-zasadna.htmlhttp://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/5928-sotys-ma-zna-wszystkie-psy-i-koty-.htmlhttp://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/5905-sesja-rady-gminy-pan-sekretarz-o-odpowiedzialnoci-urzdnikow.htmlKolejną podejmowaną uchwałą będzie uchwała w sprawie: zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom. Do tej pory obowiązuje uchwała nr XXXIV/271/2013 z 29.05.2013r., w której dieta sołtysa wynosi 14% kwoty bazowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23.12.1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2011r. nr 79, poz. 431). Wg stawki z 2016.r dieta ta wynosi: 247,30 zł. W nowej uchwale od 2017r. stawka...

>>> Komentarze(67) 22 Gru 2016

Czytaj dalej...

Spotkanie świąteczne w Woli Kopcowej

Spotkanie świąteczne w Woli Kopcowej

Tradycją stają się już spotkania opłatkowe przedstawicieli organizacji społecznych oraz mieszkańców Woli Kopcowej. Zapoczątkowane w 2011r. przez Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina łamanie się opłatkiem, składanie sobie wzajemnie życzeń świątecznych i noworocznych w Domu Ludowym, stale powiększa liczbę uczestników. W dniu 14 grudnia 2016r. odbyło się po raz szósty takie spotkanie. Od kilku lat gospodyniami wieczoru są panie z KGW Kopcowianki, które zawsze dbają aby na wigilijnym stole nie zabrakło tradycyjnych potraw oraz śpiewania kolęd. W spotkaniach uczestniczą również członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Masłów na czele z prezesem Markiem Kmieciem. Nie mogło również zabraknąć sołtysa Edwarda Mazura wraz z Radą Sołecką, radnych Teodory Jagiełło i Andrzeja Pedrycza, przedstawicieli OSP Wola Kopcowa z prezesem Grzegorzem Mazurem, dyrektorki Szkoły Podstawowej Janiny Dyamentowskiej oraz zaproszonych gości, w tym Wójta Tomasza Lato oraz dyrektorki GOKiS Krystyny Nowakowskiej. Po krótkiej modlitwie i poświęceniu opłatka przez ks. proboszcza Piotra Motykę, w imieniu władz gminy życzenia złożył Wójt a następnie w imieniu stowarzyszeń Halina Różyc przewodnicząca Koła Gospodyń. W trakcie spotkania głos zabrał Bogusław Krukowski prezes SNG, który podziękował wszystkim zebranym za tak liczne przybycie, za kolejny przykład wspaniałej integracji sołectwa. Szczególne podziękowania złożył na ręce pań "Kopcowianek", które zawsze służą pomocą  i za wspaniałe przygotowanie tegorocznego spotkania wigilijnego. Dołączył się również do życzeń aby wszystkim spełniły się najskrytsze marzenia, dużo szczęścia i sukcesów, dużo miłości i szczerości nie tylko przy wigilijnym stole, ale również na co dzień.

>>> Komentarze(1) 19 Gru 2016

Czytaj dalej...

Były Wójt Masłowa wystąpił z PiS

Były Wójt Masłowa wystąpił z PiS

W artykule "Miał być dyrektorem KRUS i prezesem stadnin. Teraz były wójt wystąpił z PiS" Gazety Wyborczej czytamy:"...Ryszard Pazera, były wójt gminy Masłów, zrezygnował z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. O powodach nie chce opowiadać, mówi jedynie, że to jego "osobista decyzja".- Pan Pazera złożył pismo o rezygnacji z członkostwa w naszej partii w ostatnim czasie. To oznacza, że przestał należeć do PiS - mówi Andrzej Pruś, sekretarz partii w województwie świętokrzyskim.Ryszard Pazera o powodach swojej decyzji rozmawiać nie chce. - Nie będę udzielał w tej sprawie żadnych informacji. To sprawa między mną a organizacją polityczną, do której należałem - zaznacza jedynie.Tuż po wygranych przez PiS jesienią ubiegłego roku wyborach parlamentarnych mówiło się, że były wójt Masłowa może zająć któreś z ważnych stanowisk. Przypomnijmy, że w wyborach samorządowych w 2010 roku poparł go prezes PiS Jarosław Kaczyński, który przyjechał do Masłowa tuż przed zwycięską dla Pazery drugą turą.Na początku tego roku spekulowano, że były wójt obejmie stanowisko dyrektora oddziału KRUS w Kielcach. Potem wystartował w konkursach na prezesa stadnin w Janowie Podlaskim i Michałowie. Pazera jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie.Żadnej z tych funkcji jednak nie objął. Czy w związku z tym zrezygnował z członkostwa w PiS? - Do KRUS nie składałem dokumentów - zaznacza Pazera. Na pytanie, czy o jego decyzji zdecydowało to, że PiS mu nie pomógł wygrać konkursów na prezesa którejś ze stadnin, odpowiada: - Rezygnacja była moją osobistą decyzją, o powodach nie będę rozmawiał"Źródło: http://kielce.wyborcza.pl/

>>> Komentarze(7) 13 Gru 2016

Czytaj dalej...

Oceniono Radnych na półmetku

Oceniono Radnych na półmetku

Zakończyło się głosowanie w plebiscycie Echa Dnia - „Mała Ojczyzna, duża sprawa”.  W dniach 2 grudnia - 12 grudnia mieszkańcy mogli oceniać Radnych Masłowa na półmetku kadencji poprzez głosowanie sms i/lub internetowe. Najwięcej głosów (410) zdobyła radna Małgorzata Kozubek, drugie miejsce Piotr Zegadło (269 głosów), a trzecie Janusz Obara (256). Kolejne miejsca: 4. Teodora Jagiełło (206) 5. Mirosław Januchta (127) 6. Sylwester Wojtyna (42) 7. Zbigniew Bujak (41) 8. Ryszard Filipowicz (35) 9. Artur Lis (28) 10. Regina Chyb (18) 11. Andrzej Pedrycz (16) 12. Robert Fortuna (13) 13. Stanisław Doleziński (11) 14. Wojciech Piwko (4) 15. Andrzej Januchta (1) Gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnej pracy wszystkim Radnym na rzecz lokalnej społeczności.

>>> Komentarze(42) 13 Gru 2016

Czytaj dalej...

Będzie duży parking w Brzezinkach

Będzie duży parking w Brzezinkach

Na wczorajszej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Woli Kopcowej, Radni podejmowali dwie uchwały: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2016 – 2026. Jedną z głównych zmian było zwiększenie wartości nakładów w 2017r. na zadanie pn. "Opracowanie PB i budowa parkingu na działce gminnej o nr ewid. 701/5 w Brzezinkach wraz z zatokami autobusowymi i przejściami dla pieszych na drodze gminnej nr 344021T". W związku z tym, że zakładana wartość 700.000 zł na całość zadania realizowana z budżetu gminy na lata 2016-2017 nie była wystarczająca, Radni wyrazili zgodę na podniesienie tej kwoty do 780.000 zł tj. do takiej jaka jest potrzebna do zawarcia umowy po przeprowadzeniu procedury przetargowej (370.000 -2016r i 410.000 - 2017r.). Tym razem o wyłonieniu wykonawcy nie decydowała tylko cena ale również jakość materiałów i okres rękojmi. Szczegóły dotyczące wybranego wykonawcy pod adresem: http://www.maslow.biuletyn.net/?bip=2&cid=1066&id=2469, http://www.maslow.biuletyn.net/?bip=2&cid=1007&id=2423. Zaprojektowany parking posiadać będzie wjazd od strony drogi gminnej (prowadzącej z Brzezinek do Mąchocic-Scholasterii, po przeciwnej stronie cmentarza) szerokości jezdni 5,0m wyokrąglony łukami poziomymi R=6,0m. Drogi manewrowe na parkingu posiadać będą szerokość zaprojektowaną 5,0m, a stanowiska postojowe dla samochodów osobowych długość 5,0m a szerokość 2,5m. Zaprojektowane zostały dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych długości 5,0m i szerokości 3,6m. Zaprojektowane zostało przejście dla pieszych od istniejącego parkingu przy cmentarzu do zaprojektowanego parkingu i zatoki autobusowej. Po stronie parkingu zaprojektowana została zatoka autobusowa o szerokości 3,5m i długości peronu 20m ze skosem najazdowym długości 24m i skosem wyjazdowym długości 12m. Od przejścia dla pieszych wzdłuż zatoki i peronu autobusowego projektuje się chodnik szerokości 2,0m. Po stronie cmentarza zaprojektowano zatokę autobusową o szerokości 3,5m i długości peronu 20m ze skosem najazdowym długości 24m i skosem wyjazdowym długości 12m. Od peronu autobusowego szerokości 1,5m zaprojektowano chodnik dla pieszych zlokalizowany poza rowem szerokości 1,5m łączący...

>>> Komentarze(15) 06 Gru 2016

Czytaj dalej...

Radni Masłowa na półmetku kadencji. Oceniamy ich dokonania. Kto najlepszy?

Radni Masłowa na półmetku kadencji. Oceniamy ich dokonania. Kto najlepszy?

Trwa akcja Echa Dnia - „Mała Ojczyzna, duża sprawa”. W piątek, 2 grudnia rozpoczęło się głosowanie na radnych Masłowa. Zakończy się ono w poniedziałek, 12 grudnia o godzinie 24. Zwyciężą radni, którzy zdobędą największą liczbę głosów. Rada Gminy Masłów składa się z 15 osób - dwunastu mężczyzn i trzech kobiet. Najwięcej, bo dwunastu radnych reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Masłów. Po jednym radnym dostało się do rady startując w wyborach samorządowych pod szyldem, Platformy Obywatelskiej (przyp. red. własnego komitetu), Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także z Komitetu Wyborczego Wyborców Mąchocic Dolnych. Na czele Rady Gminy Masłów stoi przewodniczący Sylwester Wojtyna. Jego zastępcami są  Małgorzata Kozubek oraz Andrzej Pedrycz.   fot. Echo Dnia Według radnych (przyp. red.)Współpraca jest pomyślna zarówno pomiędzy radą a wójtem, jak również wśród samej rady. Wszyscy radni mają podobne zdanie na temat rozwoju gminy i kierunku, w jakim powinien on iść. Inwestycje, które pierwotnie miały nie otrzymać dofinansowania, uzyskały je. Póki co, radni są zadowoleni ze współpracy. Czy mieszkańcy gminy Masłów również? Oceńmy ich pracę, dając wyraz uznania lub wskażmy, że coś można poprawić. Źródło oraz szczegóły głosowania: www.echodnia.eu Można również zagłosować klikając na zdjęcie radnego, gdzie nastąpi przekierowanie na echodnia.eu.

>>> Komentarze(78) 02 Gru 2016

Czytaj dalej...

W Masłowie nie wypłacili zasiłków...

W Masłowie nie wypłacili zasiłków...

Dzisiejsza Gazeta Wyborcza: W Masłowie nie wypłacili zasiłków. Dyrektor u wojewody: Sytuacja kuriozalnaMieszkańcy podkieleckiego Masłowa żalą się, że nie wypłacono im zasiłków rodzinnych. Władze gminy twierdzą, że nie dostały pieniędzy z urzędu wojewódzkiego. Urzędnicy wojewody odpierają zarzuty. - Kuriozalna sytuacja. Wszystkie samorządy wypłaciły pieniądze, a jeden ma problem - słyszymy.O sprawie poinformował nas czytelnik. - Gmina nie wypłaciła mieszkańcom zasiłków rodzinnych - stwierdził mieszkaniec Masłowa.Opowiadał, że sprawę próbował wyjaśniać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. - Usłyszałem, że nie mają pieniędzy, więc w tym miesiącu nie dostaniemy zasiłków. Później mają zostać wypłacone z wyrównaniem. To jakaś farsa. Co ludzie mają zrobić bez tych pieniędzy? - pyta oburzony.Władze gminy przyznają, że pieniądze nie trafiły do wszystkich uprawnionych osób. - Zasiłki nie zostały wypłacone, bo nie dotarły do nas środki finansowe. Otrzymujemy je od wojewody, a gmina tylko pośredniczy w przekazaniu pieniędzy mieszkańcom - wyjaśnia wójt Tomasz Lato. - Każda osoba, która jest w trudnej sytuacji finansowej, może się do nas zgłosić o jednorazową zapomogę. Cały czas jesteśmy w kontakcie z urzędem wojewódzkim w tej sprawie. Opóźnienia z wypłacaniem zasiłków nie powinny być duże - twierdzi.Aneta Kułak, kierownik GOPS w Masłowie, informuje, że tylko część mieszkańców nie otrzymała pieniędzy. - Do końca roku na wypłatę zasiłków zabrakło nam 230 tys. zł. Mamy zapewnienie z urzędu wojewódzkiego, że starają się o uruchomienie rezerwy celowej z budżetu państwa - mówi Kułak.Problemem z wypłatą zasiłków w Masłowie jest zdziwiona Anna Gromska, dyrektor wydziału polityki społecznej i zdrowia w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. - GOPS wstrzymał wypłaty od listopada, a my tydzień temu przekazaliśmy wszystkie pieniądze zgodnie ze zgłoszonym przez gminę zapotrzebowaniem. Masłów dostał w sumie 349 tys. zł, a mieszkańcy powinni otrzymać pieniądze do 30 listopada - wyjaśnia dyrektorka.Pracownicy urzędu wojewódzkiego po naszym telefonie interweniowali w tej sprawie w urzędzie gminy. - Najpóźniej w czwartek zasiłki...

>>> Komentarze(3) 01 Gru 2016

Czytaj dalej...

Studium Zagospodarowania przyjęte!

Studium Zagospodarowania przyjęte!

Wreszcie, po kilku latach prac udało się Radnym podjąć uchwałę w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania PrzestrzennegoGminy Masłów. Na sesji Rady Gminy Masłów w dniu 25.11.2016, Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, która otwiera teraz drogę do sporządzania miejscowy planów zagospodarowania przestrzennego. Jak mówi  Wójt Tomasz Lato, pierwsze prace nad planami rozpoczną się po nowym roku. Niestety nie wszystkie wnioski (uwagi) od mieszkańców zostały uwzględnione w Studium. Około 10% uwag nie była możliwa do przyjęcia ze względów prawnych, takich chociażby jak kolizja z Planem Zagospodarowania Województwa Świętokrzyskiego, ze względu na ukształtowanie terenu, ze względu na tereny rolne, zalewowe lub położenie w obszarze chronionym krajobrazowo - tłumaczył Wójt oraz urbanista Rafał Kozieł. W związku z tym kilkanaście wniosków Radni musieli odrzucić.Skrócony przebieg sesji Rady z tej części głosowania możecie Państwo obejrzeć poniżej (Źródło: http://gminamaslow.pl/?p=1574)

>>> Komentarze(1) 28 Lis 2016

Czytaj dalej...

Konsultacje społeczne, ale po co?

Konsultacje społeczne, ale po co?

Nie pierwszy raz urzędnicy pokazują w jakim "poważaniu" mają mieszkańców. Niedawno pisaliśmy o sposobach prowadzenia przez władze gminy konsultacji społecznych (http://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/5886-qwskaq-debata-spoeczna-dot-bezpieczestwa.html,      http://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/5894-gdzie-stanie-pomnik-jana-pawa-ii.html). Okazuje się, że nauka poszła w las. Przykładem tego może być choćby podjęta przez Radnych na wczorajszej sesji uchwała  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Program Współpracy... jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały powinien być skierowany do konsultacji poprzez ogłoszenie na BIP UG Masłów, powinno być być przygotowane zestawienie opinii i uwag zgłoszonych do Programu podczas konsultacji oraz to, że te opinie i uwagi powinne być rozpatrzone. Na pytanie do p. Kierownik GOPS, kiedy takie konsultacje się odbyły otrzymaliśmy odpowiedź, że w terminie 8-15 listopada br. Czy ktoś z Państwa o tym wiedział? Z-ca Wójta tłumaczy, że były rozsyłane zawiadomienia do organizacji, które występują w gminnej bazie, a p. Kierownik dodaje, że były ogłoszenia na BIP i stronach www. Więc sprawdzamy i pytamy różne organizacje czy dostały jakieś zawiadomienia? Odpowiedź od 3 organizacji biorących udział w sesji, że nie, że pierwszy raz słyszą. Więc idziemy dalej zaglądamy na wszystkie możliwe strony samorządowe. Zaczynamy od stron GOPS: www.gops-maslow.pl tam taka informacja nie występuje, patrzymy na BIP http://www.gops.maslow.biuletyn.net, tam również nie ma słowa o konsultacjach, więc przechodzimy na stronę urzędową www.maslow.pl no i szukamy dalej, ale okazuje się, że tu również nic nie ma. No to wejdźmy na przytaczany BIP UG Masłów http://www.maslow.biuletyn.net, w Aktualnościach na Tablicy Ogłoszeń nie ma nic. Trzeba szukać dalej, trafiamy na zakładkę Organizacje pozarządowe i jest sukces, zawieszono Projekt Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi. Oczywiście nie ma żadnego ogłoszenia o prowadzonych konsultacjach, do kiedy? gdzie? Tego nie wie nikt. No to przynajmniej spójrzmy kiedy pojawił się ten projekt programu? Wchodzimy w rejestr zmian i widzimy,...

>>> Komentarze(18) 26 Lis 2016

Czytaj dalej...

9 miejsce Wójta Tomasza Lato

9 miejsce Wójta Tomasza Lato

Właśnie zakończyło się głosowanie w plebiscycie prowadzonym przez redakcję Echa Dnia "Oceniamy władze samorządowe na półmetku kadencji". Zwycięzcą wśród wójtów i burmistrzów Powiatu Kieleckiego został Wójt Gminy Bieliny - Sławomir Kopacz, który otrzymał łącznie 9764 głosy (10629 głosów na tak, 865 na nie). Na 19 włodarzy gmin naszego powiatu, 9 miejsce zajął Wójt Gminy Masłów - Tomasz Lato z łącznym wynikiem: 525 głosów (1147 na tak, 622 na nie). Gratulujemy! Źródło: www.echodnia.eu

>>> Komentarze(12) 22 Lis 2016

Czytaj dalej...

Będzie logo Masłowa, a co z herbem?

Będzie logo Masłowa, a co z herbem?

Na stronie Urzędu Gminy Masłów jak i w Echu Dnia pojawiło się ogłoszenie o konkursie na logo naszej gminy. "Stwórz projekt logo gminy Masłów i wygraj pieniądze!Wójt Gminy Masłów ogłasza konkurs na projekt graficzny logo dla gminy. Wyłoniony w konkursie projekt graficzny logo ma stać się elementem oficjalnej identyfikacji wizualnej Gminy Masłów.Wyłoniony w konkursie projekt logo będzie służył do celów promocyjnych, popularyzatorskich i korespondencyjnych. Zostanie umieszczony między innymi na papierze firmowym i innych akcydensach poligraficznych, wydawnictwach drukowanych, ogłoszeniach prasowych i spotach telewizyjnych, gadżetach okolicznościowych, nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej oraz nośnikach reklamy zewnętrznej. Logo powinno współgrać z hasłem „Masłów - gmina z polotem".Zwycięzca konkursu, poza samym znakiem graficznym, musi przedstawić także księgę znaku, obejmującą między innymi podstawową i alternatywna wersję znaku, kolorystykę znaku, typografię, skalowanie, stosowanie na różnych tłach oraz wizualizacje na różnych materiałach promocyjnych (papier firmowy, baner reklamowy, roll'up, koszulka, pin, plakat itp.). Konkurs skierowany jest do pełnoletnich twórców, grafików, projektantów, artystów plastyków oraz studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych, oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 2.000 złotych. Prace należy składać do dnia 30 listopada 2016 r. Zgłoszenia i regulamin na stronie www.maslow.pl " Źródło: www.echodnia.eu Czy logo zamiast herbu? "Znaków może być wiele, ale podstawowymi znakami, godłami terytorialnymi, są herb, flaga i pieczęć. Obok  tych wymienionych znaków urzędowych może funkcjonować także logo promocyjne, a nawet wiele innych logo. Obok, nie zamiast. HERBJest znakiem urzędowym zatwierdzanym odpowiednią procedurą. Zleceniodawca zleca opracowanie herbu i projekt przedstawia do zaopiniowania Komisji heraldycznej. Jeśli opinia jest pozytywna minister MAiC wydaje zgodę na używanie herbu i można go w formie uchwały zatwierdzić na poziomie jednostki samorządowej. Do tego momentu, podjęcia uchwały, herb jest chroniony prawem autorskim, jednak po uchwaleniu jego status ulega zmianie stając się znakiem urzędowym. Co z tego wynika?1. herb jako znak urzędowy nie podlega już ochronie na podstawie prawa...

>>> Komentarze(75) 21 Lis 2016

Czytaj dalej...

Mieszkańcy Masłowa będą segregować śmieci w Kielcach?

Mieszkańcy Masłowa będą segregować śmieci w Kielcach?

Gmina Masłów chce korzystać z kieleckiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ulicy Magazynowej. Takie pismo wpłynęło do ratusza. Zgodę na to rozwiązanie muszą wyrazić radni. Jak poinformował Ryszard Muciek - dyrektor wydziału usług komunalnych i zarządzania środowiskiem w ratuszu gmina Masłów będzie partycypować w kosztach związanych z utrzymaniem punktu i utylizacją odpadów.Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości każda gmina ma zapewnić funkcjonowanie  punktu, w którym mieszkańcy będą mogli bezpłatnie pozbyć się odpadów, których nie należy wrzucać do typowych pojemników.Wójt Masłowa Tomasz Lato wyjaśnia, że dotychczas odbiorem zajmowała się firma wywożąca śmieci. Jednocześnie gmina poszukiwała alternatywnych rozwiązań, np. oddawania odpadów do innej gminy lub budowy własnej instalacji.Taki punkt ma powstać w przyszłym roku w Dąbrowie. Gmina pozyska na ten cel unijne pieniądze. Wniosek gminy Masłów pozytywnie zaopiniowała już kielecka komisja gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.Źródło: www.radio.kielce.pl

>>> Komentarze(12) 16 Lis 2016

Czytaj dalej...

Wsparcie na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Wola Kopcowa

Wsparcie na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Wola Kopcowa

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kopcowej funkcjonuje nieprzerwanie od ponad 85 lat. W tym czasie nasi strażacy wielokrotnie brali udział w akcjach pożarniczych, przeciwpowodziowych, sytuacjach, gdy zagrożone było życie mieszkańców. Każdorazowo ochotnicy narażają własne życie by pomagać innym, działając w myśl zasady: "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". Codziennie dbamy o bezpieczeństwo i spokój mieszkańców Woli Kopcowej i gminy Masłów. Działania jakie podejmujemy łączą się z potrzebami finansowymi. Dysponujemy sprzętem zakupionym częściowo dzięki własnemu wkładowi, po części dzięki pomocy naszej gminy. Potrzebujemy odpowiedniego sprzętu, by ratować innych w niebezpiecznych i zagrażających życiu sytuacjach. W najbliższym czasie Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kopcowej planuje zakup samochodu specjalistycznego, który podniesie gotowość bojową Jednostki.   Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą zarówno do przedsiębiorców jak i do osób prywatnych o wsparcie dla naszej Jednostki w postaci środków pieniężnych. Każde wsparcie, jakie otrzymamy od Państwa zostanie przez nas docenione i odpowiednio wynagrodzone. Druhowie OSP Wola Kopcowa OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WOLI KOPCOWEJ UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 56 26-001 WOLA KOPCOWA NR KONTA: 29 8493 0004 0010 0076 6300 0001KONTAKT: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

>>> Komentarze(17) 31 Paź 2016

Czytaj dalej...
 

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: