Wiadomości
Czy wszystkim pracownikom urzędu należą się nagrody?!
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 02 lipca 2020 00:20

Jak informuje Stowarzyszenie RIO: Wójt Tomasz Lato nie dokumentuje uzasadnień przyznawania nagród pracownikom samorządowym.
Pracownicy samorządowi nie mogą uzyskać nagrody z jakiegokolwiek powodu. Nagradzać można tylko za „szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej” (stanowi o tym art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych). Tym bardziej kontrowersje budzi fakt, że takie nagrody otrzymywali również Ci pracownicy urzędu, na których wpływały liczne skargi lub którzy dopuścili się naruszeń prawa. (przyp.aut. - informowaliśmy o tym wielokrotnie)
http://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/6142-obywatelu-sam-qproq-wojta.html

http://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/6149-ktory-to-ju-raz.html


Szczegóły: Pieniądze na nagrody dla urzędników się znalazły !!!

 
Bardzo drogo za śmieci!
Wpisany przez Redakcja   
niedziela, 14 czerwca 2020 10:28

Aż ok. 350% w ciągu roku wzrasta cena opłat za odprowadzanie śmieci w Gminie Masłów. Mieszkańcy mówią dość, wszędzie ceny rosną ale dlaczego w naszej gminie aż tak dużo? Czemu tylko my produkujemy tyle odpadów a inne gminy zdecydowanie mniej? Kto to w ogóle kalkulował, czy był jakiś system kontroli ze strony Urzędu Gminy, czy Wójt opierał się tylko na danych jakie przekazywała mu firma odprowadzająca odpady na składowisko? Między innymi takie pytania wpływają do naszej redakcji. Oburzenie jeszcze bardziej wzrasta, gdy czyta się na stronie urzędu opis "XX Sesja Rady Gminy Masłów: Przyjęto nowe stawki za odbiór odpadów" - a Wójt "otrąbia kolejny sukces" porozumienia się z radnymi i obniżeniem proponowanej przez niego stawki 19 zł za osobę do 17 zł - stawka wniesiona przez radnych i przyjęta "uchwałą".
Przypomnijmy, że do końca 2019r. obowiązywała stawka 5 zł od osoby, do końca czerwca tego roku 10 zł. A teraz 17 zł - "Panie Wójcie czujemy się wprost szczęśliwi"!!! To już kolejny absurd jaki szykuje nam Wójt i Radni !!!
A jak wygląda to naprawdę?
"Niespotykany przebieg nadzwyczajnej sesji dotyczącej nowych stawek za śmieci w gminie Masłów. Porażka projektu Wójta Gminy Masłów Tomasza Lato – dostał poparcie tylko jednego radnego, Ryszarda Filipowicza z sołectwa Dąbrowa.
Radni zarzucali Wójtowi sposób procedowania tak ważnej uchwały, wskazywali, że nie odbyła się komisja, a urząd wysyła do radnych sms o możliwości kierowania pytań mailem lub telefonicznie.
Radny Ksel z sołectwa Ciekoty kolejny raz wykazał się aktywnością, pytał Wójta „jak mamy wysyłać zapytania na kilka dni przed sesją, jeśli urząd nie odpowiedział na pytania, które wysłałem jeszcze miesiąc temu”. Zastrzeżenia pojawiały się również co do statystyk ilości oddawanych śmieci. Wójt poinformował, iż mieszkańcy naszej gminy oddają prawie 2700ton odpadów rocznie i że znacząco wyprzedamy inne gminy na tym tle. (przyp. red. - czyje to kalkulacje?)
Radni jednak nie zgodzili się z propozycją Wójta Tomasza Lato odrzucając projekt, a Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. Po przerwie powstało kolejne zamieszanie, Przewodniczący informował wpierw, że grupa radnych zgłosiła uwagę, później, że zgłosiła wniosek, następnie poprawkę.
Radny Ksel zabrał głos pytając Skarbnik gminy, czy nie powinno być tak, że jeśli jest to nowy projekt uchwały, to musi być wskazane finansowanie. Skarbnik poinformowała, że nie miała możliwości dokonania wyliczeń, ale dodała, iż widzi, że propozycja którą zaprezentował Przewodniczący Piotr Zegadło się nie zbilansuje.
Radny Ksel pytał dalej, gdzie jest prawnik obsługujący gminę, jest to wyjątkowa sytuacja, czy działamy zgodnie z prawem ?
Przewodniczący Rady kolejny raz wyjaśniał, iż zgodnie ze statutem w przypadku nie podjęcia uchwały, można zgłosić wniosek nad odrzuceniem takiej uchwały…
Na koniec stwierdził, że nie jest to nowy wniosek, ale poprawka, chociaż kilkanaście minut wcześniej wskazywał na wniosek.
Nie podejmujemy się wyjaśnienia co chciał przekazać Przewodniczący, ale zapewne nadzór prawny Wojewody Świętokrzyskiego będzie miał spory materiał do analizy.
Sekretarz gmin Masłów Zbigniew Zagdański uspokajał wszystkich słowami, że sytuacja jest pod kontrolą...." (przyp. red. - chyba u niego w gminie Zagnańsk bo stawka  12 zł od osoby - uchwała przyjęta zgodnie z literą prawa)
O szczegółach informuje nas Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich, które pilnie śledzi wszelkie poczynania władzy gminnej i broni naszej praworządności:
Wójta poparł tylko jeden radny ! Stawki odrobinę niższe
Projekt nowych stawek za śmieci – 19zł od osoby Wójt akceptuje!

A Frycek w komentarzu zamieścił swój wiersz (przesłanie):

No i będzie pięknie czysto
Będzie disco ponad wszystko
Lato będzie już bez brudów
Nie potrzeba nam już cudów

Radni śmieci pozbierają
Sołtysi na festynie zaśpiewają
KGW nam zatańczy
Będzie pięknie jak na Chańczy

Znów podwyżki doczekamy
Obietnicy wysłuchamy
Postarajmy zagłosujmy
Będzie burdel !!- nic nie psujmy

Tak jest pięknie już w Urzędzie
Wszędzie kasa, wszystko będzie
Będzie zima, będzie lato
I kłopotów będzie za to

A jak już zmądrzejemy
Zapłacimy za to wszystko
To zostanie z naszej gminy
Wielki śmietnik i ściernisko

Tak nas władza wyprowadzi
Że w przyszłości zamiast radzić
Będą słuchać dźwięku lata
I do niego mówić „spłata”
 
Kto kogo "robi w konia"?!
Wpisany przez Redakcja   
środa, 06 maja 2020 16:32

Narasta niepokój wśród mieszkańców Gminy w zakresie funkcjonowania naszych organów samorządowych. Okazuje się, że obiecany dialog władz gminy z mieszkańcami to tylko puste frazesy. A obowiązujące przepisy prawa każdy może interpretować po swojemu. Pytanie tylko kto tu kogo "robi w konia"? Widać, że nawet ustawę antywirusową można wykorzystać tak aby np. mieszkańcy nie mogli czynnie uczestniczyć w sprawach, które ich dotyczą.

Dotarła do nas informacja od jednego z mieszkańców, który składał skargi do Urzędu Gminy w Masłowie, że jego sprawa będzie rozpatrywana w czerwcu. Jednak okazało się, że radni postanowili włączyć jego skargi do obrad Komisji ds. Petycji tej "której rzekomo nie było"

"...Tuż przed godziną 15 w poniedziałek 4 maja, spytałem o skargi, które mają być rozpatrywane na Komisji 4 maja. Wójt Tomasz Lato powiedział, że żadnej komisji nie ma!
Oczywiście obrady się odbyły"

Czy to celowe uniemożliwianie czynnego udziału zainteresowanych jest spowodowane strachem? Bo jeśli nie, to dlaczego zmieniono termin z czerwca na maj? Czyżby takie gwałtowne przyspieszenie prac Radnych i Komisji? A jeśli tak to może warto było powiadomić strony o terminie Komisji i nie ukrywać tego przed zainteresowanymi?

Szczegóły w artykule RIO: Niejawna komisji obradowała nad skargami mieszkańców, gdzie? w Masłowie !

Masłów Info: Który to już raz?!

Zachęcamy również do śledzenia profilów społecznościowych na FB

Stowarzyszenie RIO https://www.facebook.com/StowarzyszenieRIO/

Masłów - Co gdzie i kiedy https://www.facebook.com/maslowcogdzieikiedy/

"Da się..." Wola Kopcowa https://www.facebook.com/groups/809028712782360/

 
Który to już raz?!
Wpisany przez Redakcja   
niedziela, 03 maja 2020 18:26

Można by zapytać, który to już raz jak nie Wójt to Radni łamią przepisy prawa?

Pisaliśmy o tych sprawach wielokrotnie

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej?

Obywatelu sam "proś" Wójta...

Tym razem chodzi o złożone skargi na działanie Wójta

"W najbliższy poniedziałek w gminie Masłów odbędzie się posiedzenie komisji ds. petycji w sprawie rozpatrzenia, aż 5 skarg, jednak urząd gminy nie publikuje informacji czego dotyczą. Z naszych informacji wynika, iż skargi zostały złożone przez różne osoby i podmioty.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Dudzik informuje na stronie BIP o zdalnej formie komisji. Czyli jakiej? Taka forma nie została dotąd uregulowana w przepisach prawa, nie wiadomo  też, czy skarżący zostali poinformowani o terminie posiedzenia.

-co do terminu rozpatrzenia skarg, bowiem zgodnie z przepisami prawa  art.237 KPA skarga powinna być załatwiona w przeciągu miesiąca, nieoficjalnie otrzymaliśmy informacje, że część skarg została wniesiona kilka miesięcy temu

-co do kompetencji rozpatrywania skarg przez Komisję ds. Petycji, zgodnie ze Statutem gminy Masłów, komisja ta nie posiada uprawnień do rozpatrywania skarg.

Dalej na stronie RIO: W poniedziałek rozpatrzą 5 skarg, nie wiemy na kogo ! Czy zrobią to za zamkniętymi drzwiami? "

A jeszcze niedawno na zebraniu z mieszkańcami w Woli Kopcowej Wójt Tomasz Lato prosił o wspólny dialog. Pytamy w takim razie o jaki dialog chodzi. Bo my mieszkańcy wiemy co to jest dialog i wyciągamy rękę. Jednak chyba nie o to chodziło Wójtowi. Właśnie ostatnio przekonali się o tym mieszańcy ulicy Sosnowej otrzymując dosadne pismo. I nieważne, że jeszcze w poprzednim piśmie Wójt odpowiadał co innego i co innego obiecał tym mieszkańcom. Pewnie "ludzie są głupi i tak nie zrozumieją". Przypomnijmy, że mieszkańcy od prawie 4 lat proszą o spotkanie w sprawie rozwiązania problemu.

 
Uwaga! Wielki atak na nasze dane osobowe!!!
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 23 kwietnia 2020 16:06

Nie tak dawno pisaliśmy o wycieku danych osobowych z Urzędu Gminy Masłów i konsekwencjach jakie mogą za to grozić. Czy w Urzędzie Gminy złamano prawo!?

Dzisiaj stoimy przed większym jeszcze niebezpieczeństwem. Rząd chce "wolną ręką" przekazać wszystkie nasze dane osobowe firmie jaką jest Poczta Polska korzystając z baz danych będących w kompetencji wójtów/ burmistrzów/ prezydentów. Właśnie  dostali oni polecenie od wojewodów i mają czas dzisiaj do godziny 15.00. A firma Poczta Polska jest na tyle grzeczna, że pozwala im na dodatkowe 2 dni od momentu złożenia wniosku przez Pocztę aby dostarczyć im takie dane. Pytanie na jakiej podstawie? Nikt tego nie wie, tym bardziej samorządowcy, którzy stanęli pod ścianą. Mają przekazać i tyle! A kto później będzie odpowiadał? Wiadomo ten, w których kompetencjach były zasoby i nastąpił "wyciek"! Czy wiemy co w przyszłości Poczta Polska zrobi z tymi danymi? Czy my się na to zgadzamy? Nikt o to nas nie pyta.

Udostępnienie naszych danych będzie złamaniem prawa. Już w chwili obecnej wielu obywateli deklaruje, iż pozwie samorządy w przypadku przekazania danych.

Szczegóły: Spis wyborców ma zostać przekazany Poczcie Polskiej – dzisiaj do godziny 15 !!!

 
Pokonamy COVD-19
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 26 marca 2020 22:42

Mieszkańcy Woli Kopcowej, druhowie OSP angażują się w szczytny cel pomocy innym  w okresie pandemii.

"W obliczu sytuacji związanej z koronawirusem, która paraliżuj wioski i miasta nie zostajemy obojętni i chcemy zrobić wszystko by społeczność, która pozostając w domach w słuszny sposób stosuje się do zaleceń nie pozostawała w poczuciu zdanych na samych siebie.
To my właśnie, grupa osób na co dzień związanych z rożnego rodzaju formacjami ratowniczymi mamy świadomość, że nie możemy bezczynnie pozostać w domu.

Stworzyliśmy grupę osób posiadających kwalifikację do tego by pomóc ludziom pozostającym w domach. Do grupy należą członkowie OSP, WP, WOT.

Tak abyśmy to my skutecznie mogli pomóc innym, w tym miejscu prosimy Was o pomoc.

Każda złotówka będzie przeznaczona na środki ochrony oraz materiały, które pomogą nam nieść pomoc innym.

Za każdą złotówkę DZIĘKUJEMY !!!"

Płatności możemy dokonać poprzez stronę Pomagam.pl

 
Przedsiębiorcy szukają pomocy
Wpisany przez Redakcja   
niedziela, 22 marca 2020 11:51

Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz podkreśla, że: profilaktyka jest ważna, by zachować zdrowie. Podobnie ważne jest zapobieganie niepożądanym zjawiskom w gospodarce. Właśnie taką rolę odegrać ma - przygotowany przez rząd - pakiet osłonowy dla firm w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS; instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów; ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów – zawiera pakiet osłonowy dla przedsiębiorców. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa MR przygotuje projekt specustawy w tej sprawie.

Również na szczeblu lokalnym wielu wójtów i burmistrzów, nie czekając na działania rządu, podejmuje szybkie działania aby zapobiec zapaści gospodarczej przedsiębiorców działających na ich terenie. Wprowadzają m.in. liczne ulgi, obniżenia czynszów w lokalach prowadzących działalność gospodarczą a nawet czasowe zawieszenia podatków od nieruchomości. To wszystko ma zapobiec recesji i widmu bankructwa, zwłaszcza wśród drobnych przedsiębiorców.

A jak wygląda sytuacja w Gminie Masłów? Na tą chwilę nie dotarły do nas żadne informacje dotyczące działań zapobiegawczych ze strony władz gminy. Natomiast wiemy, że przedsiębiorcy sami się organizują by móc rozpocząć dialog z Wójtem w tej sprawie.  Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Masłów przygotowuje się do złożenia stosownego pisma do Urzędu, natomiast przedsiębiorcy skupieni wokół Stowarzyszenia Rozwój Inicjatyw Obywatelskich, mówią o dramatycznej sytuacji i kierują wspólny apel  do władz gminy Masłów o szybką pomoc ich grupie, która od lat miała największy wkład w budżet gminy. Przedsiębiorcy mówią jasno, walczymy o przeżycie, wszelkie obciążenia mogą nas bezpowrotnie „zatopić”.

Stosowna petycja została przesłana do Wójta Tomasza Lato oraz Radnych Tomasza Ksela, Zenona Pedrycza oraz Mateusza Fąfary. Niestety adresy mailowe tylko tych radnych znajdują się na stronie urzędu.


Treść petycji:

Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich

26-001 Masłów Dąbrowa 350a

www.rio.org.pl

www.facebook.com/StowarzyszenieRIO/

Szanowny Panie Wójcie,

Zwracamy się do Pana, w tak trudnych dla nas Wszystkich chwilach, w imieniu lokalnych przedsiębiorców dotkniętych dramatycznym spadkiem obrotów, stojących w przededniu widma bankructwa.

Zdajemy sobie sprawę, iż przedsiębiorcy mają ogromny wkład w budżet gminy Masłów, niejednokrotnie zaciskając „zęby” wytrzymywali nakładane stawki podatkowe, które w przypadku naszej gminy są jednymi z najwyższych w regionie. W chwili obecnej to przedsiębiorcy potrzebują od Samorządu pomocy, pomocy szybkiej.

Uważamy, iż Wójt gminy Masłów powinien jako minimum:

– czasowo zrezygnować z poboru podatków od nieruchomości dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej  
– natychmiast powołać zespół do stałej analizy wpływu pandemii na sytuację gospodarczą gminy i przedsiębiorców
– wstrzymać realizację aktualnych i przyszłych inwestycji celem ochrony budżetu przed negatywnymi skutkami pandemii
– wprowadzić działania oszczędnościowe
– opracować program wsparcia lokalnych przedsiębiorców w aktualnym kryzysie

Nasze Stowarzyszenie przeprowadziło rozmowy z przedsiębiorcami gminy Masłów, którzy obawiają się o przyszłość swoich pracowników oraz przedsiębiorstw. Twierdzą, że każda pomoc może być dla nich na „wagę złota”. Jeśli istnieje jakakolwiek przestrzeń, gdzie nasze stowarzyszenie mogłoby pomóc w tej sprawie – pozostajemy do dyspozycji.

Pragniemy w imieniu przedsiębiorców zwrócić się do Pana słowami „Kto pomaga szybko, ten podwójnie pomaga”

 
Koronawirus ostrzeżenie!
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 12 marca 2020 10:59

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa przede wszystkim należy stosować się do aktualnych zaleceń przekazywanych przez środki masowego przekazu: TV, radio, internet i nie wywoływać paniki

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia

KORONAWIRUS - CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

NUMERY TELEFONÓW STACJONARNYCH (CZYNNYCH DO GODZINY 15.00) I ALARMOWYCH (CZYNNYCH CAŁODOBOWO) DO POWIATOWYCH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM:
BUSKO-ZDRÓJ (obejmuje także powiaty pińczowski i kazimierski): 41 378 35 73 i 604 327 104

JĘDRZEJÓW: 41 386 14 80 i 506 048 831

KIELCE: 41 345 46 22 i 696 750 596

KOŃSKIE: 41 372 30 22 i 604 933 965

OPATÓW: 15 868 21 49 i 695 739 066

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI: 41 247 96 95 i 502 664 974

SANDOMIERZ: 15 832 23 22 i 606 825 157

SKARŻYSKO-KAMIENNA: 41 251 18 68 lub 41 251 18 69 oraz 603 795 200

STARACHOWICE: 41 275 45 86 i 605 341 819

STASZÓW: 15 864 27 86 i 603 116 066

WŁOSZCZOWA: 41 394 27 41 i 509 418 315

INFOLINIA NFZ: 800 190 590

 

Publikujemy dodatkowo zalecenia jednego z doświadczonych amerykańskich  wirusologów - *James Robb,* MD FCAP (Medical Director - Fellow of the College of American Pathologists)

"...
Temat:  Moje osobiste sugestie i zalecenia w związku ze zbliżającą się pandemią COVID-19 (coronavirus)
Drodzy Koledzy i Koleżanki, jak niektórzy z Was pamiętają jestem jednym z tych wirusologów molekularnych, którzy jako pierwsi, bo już w latach 70-tych, zajmowali się koronawirusami. Jako profesor patologii na UCLA jako pierwszy określiłem liczbę genów, które zawierał koronawirus. Od tego czasu podążam naukowo tropem koronawirusów, w tym śledzę to, jak przenoszone są ze zwierząt na ludzi (SARS, MERS).
Obecne prognozy dotyczące ekspansji COVID-19  w USA są tylko prawdopodobne, ze względu na wciąż niewystarczającą ilość dostępnych globalnie danych. Wiele wskazuje na to, że wirus rozprzestrzeni się w USA pomiędzy połową marca a końcem kwietnia.
Przygotowałem listę wskazań i środków ostrożności w związku z przewidywaną sytuacją. Generalnie jest taka sama, jak w przypadku epidemii grypy, poza zaleceniami dotyczącymi maseczek i rękawiczek.  Oto ona:

1) ZREZYGNUJ Z UŚCISKU DŁONI! Ukłoń się, przybij piąstkę (nie piątkę), zetknijcie się łokciami itp., itd.
2) Używaj łokcia lub kostki zgiętego palca do dotykania włączników światła, przycisków windy itp. Jeśli tankujesz, podnieś dozownik benzyny za pomocą ręcznika papierowego lub użyj jednorazowej rękawicy.
3) Otwieraj drzwi łokciem, zamkniętą pięścią lub biodrem - nie chwytaj za uchwyt dłonią, chyba że nie ma innego sposobu na otwarcie drzwi. Szczególnie ważne w przypadku drzwi  toalet publicznych, sklepowych itp.
4) Używaj chusteczek dezynfekcyjnych w sklepach, przetrzyj uchwyt wózka i fotelik dziecięcy w wózku.
5) Myj ręce mydłem przez 20 sekund i/lub użyj środka dezynfekującego na bazie alkoholu (stężenie 60%)  za każdym razem, gdy wracasz do domu z jakiejkolwiek aktywności, która dotyczyła miejsc, w których przebywały inne osoby.
6) Miej butelkę środka odkażającego dostępną przy wejściu do domu oraz  w samochodzie na okoliczność sytuacji, w których nie możesz od razu umyć rąk, a miałeś kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami
7) Jeśli to możliwe, kaszl lub kichaj wyłącznie do jednorazowej chusteczki, którą natychmiast potem wyrzucaj. Używaj łokcia tylko wtedy, gdy musisz. Odzież na łokciu będzie bowiem skażona wirusem, który może przetrwać i być dalej przekazywany przez okres do tygodnia lub dłużej!

Lista przedmiotów, w które warto się zaopatrzyć:
1) Lateksowe lub nitrylowe rękawice jednorazowe do użytku podczas zakupów, korzystania z pompy benzynowej i wszystkich innych czynności zewnętrznych, gdy masz kontakt z obszarami skażonymi.
Uwaga: COVID-19  rozprzestrzenia się tylko w dużych kroplach poprzez kaszel i kichanie. Oznacza to, że oddychanie powietrzem nie niesie zagrożenia infekcją. Natomiast wszystkie powierzchnie, na których wylądują te kropelki, są już źródłem zakażenia przez około tydzień. Mowa tu o wszystkim, co jest związane z osobami zarażonymi, wszystkim na czym mogły wylądować „wykaszlane” przez nich kropelki.  Wirus, który wyląduje na Twojej skórze NIE JEST GROŹNY, chyba, że kropelki kaszlącej z bliska osoby wylądują na Twojej  niezabezpieczonej twarzy. COVID-19 posiada jedynie receptory komórkowe dla komórek płuc (zaraża tylko płuca). Jedyne WROTA zarażenia to NOS lub USTA, na które ktoś bezpośrednio nakichał lub które zostały dotknięte  zainfekowanymi dłońmi
2) Maseczki chirurgiczne mogą być pomocne, ale nie dlatego, że chronią przed kropelkami w powietrzu, bo nie chronią. Maseczki pomagają nam po prostu pamiętać i chronić się przez bezwiednym dotykaniem ust i nosa. Większość ludzi dotyka ust i nosa całkiem nieświadomie. I robi to ok 90 razy dziennie!
3) Zaopatrz się zawczasu w środki dezynfekujące do rąk i rękawice lateksowe/nitrylowe. Środki do higieny rąk muszą być na bazie alkoholu i zawierać ponad 60% alkoholu, aby były skuteczne.
4) Uzupełnij zapas cynku w tabletkach. Pastylki te okazały się skuteczne w blokowaniu koronawirusa (i większości innych wirusów) przed namnażaniem się w gardle i nosie. Stosuj je zgodnie z zaleceniami kilka razy dziennie, gdy zaczniesz odczuwać jakiekolwiek objawy przeziębienia. Najlepiej jest położyć się i pozwolić, aby pastylka rozpuściła się w tylnej części gardła.
Podobnie jak wielu innych, chciałbym, żeby ta pandemia została szybko opanowana, ale mało w to wierzę, niestety. Ludzie nigdy wcześniej nie mieli kontaktu z wirusem „od- wężowym” i siłą rzeczy, nie bardzo potrafią się przed nim bronić (mowa o układzie odpornościowym). Na całym świecie podejmuje się ogromne wysiłki w celu zrozumienia wirusologii molekularnej i klinicznej tego wirusa. Wiemy już bardzo dużo o genomice, strukturze i zjadliwości tego wirusa, ale  w tym roku nie będą dostępne żadne leki ani szczepionki, które by nas chroniły lub ograniczały infekcję po zakażeniu. Póki co, dostępne jest tylko leczenie objawowe"

Redakcja Masłów Info

 
Zebranie Wiejskie w Woli Kopcowej
Wpisany przez Redakcja   
wtorek, 10 marca 2020 10:40

Na skutek wielu interwencji mieszkańców pojawiło się ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim w Woli Kopcowej:

"Sołtys oraz Rada Sołecka Sołectwa Wola Kopcowa
informują, że w dniu:
11 marca  2020 r. (środa) o godz. 17:30 w budynku Domu Ludowego
w Woli Kopcowej odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematem zebrania będzie informacja przedstawicieli Urzędu Gminy Masłów w sprawie realizacji zadań bieżących w gminie i w sołectwie Wola Kopcowa oraz sprawy różne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców"


My również opisywaliśmy sprawę dotyczącą braku zebrań wiejskich
Kolejne kpiny z mieszkańców ze strony władz?!

 
Ograniczenie dostępu do informacji publicznej?
Wpisany przez Redakcja   
wtorek, 10 marca 2020 10:20

Wójt Gminy Masłów odmówił Stowarzyszeniu Rozwój Inicjatyw Obywatelskich informacji publicznej w zakresie ankiet radnych o sposobie komunikowania się z mieszkańcami.
Ankieta została przeprowadzona przez Wójta na przełomie stycznia/lutego 2020r. wśród masłowskich radnych na skutek działań Stowarzyszenia RIO:

-czy deklaruje Pan/Pani chęć założenia służbowego konta email?

-czy wyraża Pan/Pani zgodę na udostępnienie swoich danych kontaktowych osobom zgłaszającym się do biura rady?

-jeśli tak to proszę o wskazanie, na udostępnienie których danych wyraża Pan/Pani zgodę: nr telefonu komórkowego, adres e-mail służbowy, adres e-mail prywatny

O ile pomysł był RIO o tyle już wyniki zebrane przez Wójta wg jego oceny – nie są już informacją publiczną.

Stowarzyszenie uważa, że jest to naruszenie podstawowych zasad demokracji. Czy mieszkaniec nie ma prawa wiedzieć w jaki sposób ma się kontaktować z konkretnym radnym?

Czy Stowarzyszenie RIO powinno powziąć dalsze działanie, w tym wystąpienie na drogę sądową, celem zdobycia wnioskowanych informacji? Czy uważacie, że ta sprawa nie jest dla Was ważna?

Czy Stowarzyszenie RIO powinno uzyskać informacje jak zdecydowali radni? Na takie pytanie możecie Państwo odpowiadać w ankiecie

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 30

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: