Wiadomości
RIO interweniuje w sprawie służby zdrowia!
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 26 listopada 2020 14:00

Do Stowarzyszenia Rozwój Inicjatyw Obywatelskich docierało coraz więcej informacji o pogarszającej się sytuacji z dostępem do służby zdrowia w gminie Masłów. Miesiąc temu mieszkańcy informowali, że bardzo trudno dostać się do lekarza i to nawet nie osobiście, ale w formie teleporady.

Interwencji w tej sprawie podjął się radny Tomasz Ksel, składając interpelację do Wójta Gminy Masłów.

Natomiast Stowarzyszenie RIO postanowiło zbadać sprawę. Zwróciło się oficjalnie do dyrektora Centrum Medycznego "Zdrowie",  któremu podlegają dwa ośrodki: w Masłowie i w Mąchocicach Kapitulnych. Szerzej w artykule: Mamy nowe informacje dotyczące ośrodków zdrowia

 
Fotoradar w Ciekotach
Wpisany przez Redakcja   
środa, 18 listopada 2020 11:36

Już w styczniu 2020r. Główny Inspektorat Transportu Drogowego informował o lokalizacjach nowych fotoradarów w trzynastu województwach. Mówił, że to miejsca, przy których „dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, w tym wypadków ze skutkiem śmiertelnym, a kierowcy nagminnie nie stosują się do ograniczeń prędkości”.
Wśród 26 nowych fotoradarów trzy staną przy drogach w województwie świętokrzyskim:
ul. Łysogórska w Ciekotach (droga powiatowa 314T)
ul. 11 Listopada 37 w Jędrzejowie (droga powiatowa)
ul. Krakowska w Staszowie (droga wojewódzka)
z informacji GITD wynika, że miejsca te powinny zostać objęte kontrolą w pierwszej kolejności.
Przypominamy, że Stowarzyszenie RIO od kilku lat zabiegało o poprawę bezpieczeństwa drogowego na odcinku od Przełomu Lubrzanki do Ciekot. Często byliśmy informowani o licznych wypadkach w tym regionie. W końcu udało się. GITD poinformował RIO o szczegółowej lokalizacji urządzenia w Ciekotach
Współrzędne instalacji:
Y 50.910714
X 20.811168Pierwsze urządzenia z tych 26, mają być zamontowane do końca maja 2021, a ostatnie do końca lutego 2022 r. Prędkość będą rejestrowały fotoradary MultaRadar CD. Nim zostaną zamontowane, wykonawca musi przeprowadzić ocenę lokalizacji pod kątem uwarunkowań m.in. technicznych, wykonać projekty organizacji ruchu, fundamenty, przyłącza energetyczne.

 
Będzie nowy nadajnik Play
Wpisany przez Redakcja   
wtorek, 17 listopada 2020 16:00

W Mąchocicach Kapitulnych rozpoczęto budowę masztu sieci telefonii komórkowej Play, firmy P4 Sp. z o.o. Inwestycja była długo oczekiwana i bardzo potrzebna wśród mieszkańców. Część Gminy Masłów należy do tzw. "białej plamy", w niektórych miejscach trudno się jest dodzwonić z telefonu komórkowego nie mówiąc już o posługiwaniu się internetem lub innych usługach gsm.
Maszt powstaje na prywatnej działce na granicy Mąchocic Kapitulnych i Leszczyn-Skała, tuż przy drodze wojewódzkiej nr 745.

Postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę, analizę oddziaływania oraz powiadamiania stron prowadziło Starostwo Powiatowe w Kielcach. Jak informują władze Gminy Masłów w odpowiedzi na interpelację radnego Mateusza Fąfary, decyzja na pozwolenie na budowę została wydana 19.08.2020r. przez Starostę Kieleckiego.


Według strony internetowej FB Kapitalne Mąchocice , część mieszkańców jest niezadowolonych, uważają, że "...konstrukcja spowolni rozwój południowych terenów naszego sołectwa (Nikt nie będzie chciał mieszkać w pobliżu masztu), czy taka budowla w sąsiedztwie zabudowań i ścieżki podejścia samolotów na masłowskie lotnisko jest bezpieczna?"
Część osób komentujących zarzuca władzom gminy, że nie poinformowały mieszkańców o takiej inwestycji, dlaczego nie nagłośniono sprawy. Kiedy Urząd Gminy dowiedział się o takich zamierzeniach?
Inni komentują to jako dobry znak w polepszeniu się infrastruktury komórkowej. Swojego zadowolenia nie kryją mieszkańcy parceli masłowskich i wolskich. Tam naprawdę zasięg jest bardzo słaby, a doproszenie się prywatnego inwestora i władz gminy o doprowadzenie sieci światłowodowej graniczy z cudem. Teraz mają nadzieję, że konkurencja w postaci nadajnika 5G przyspieszy rozwój usług internetowych w tym obszarze. "...W dobie pandemii koronawirusa zostaliśmy pozostawieni sami sobie, wiele osób pracuje w domach zdalnie, dzieci muszą zdalnie się uczyć i bez dobrego internetu nie da się nic zrobić. Mamy nadzieję, że ta inwestycja pomoże"

 
Gmina z kolejnym wyrokiem sądowym!
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 30 października 2020 11:49

Jak już nieraz się przekonaliśmy, takimi sprawami Urząd się nie chwali. Wprost przeciwnie stara się zawęzić krąg osób, która poznałaby szczegóły kolejnej przegranej sprawy Gminy Masłów w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Okazuje się, że nawet radni mają problem z dotarciem do takich informacji, które rzekomo są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Masłów, później pani Wicewójt prostuje, że takich informacji nie ma w BIP, ale są w Biurze Obsługi Rady. Niestety radni takich informacji nie otrzymali a przecież to oni podejmowali Uchwałę nr IX/111/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki, i która to uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
"...Od początku procedowania projektu planu mieszkańcy tego sołectwa byli wprowadzani w błąd co do celu, dla jakiego ma zostać uchwalony nowy plan oraz rozwiązań, jakie mają się w nim znaleźć. Mianowicie Urząd Gminy informował, m.in. w dniu 24 października 2018 r. podczas dyskusji publicznej nad uchwaleniem m.p.z.p., że nowy plan ma na celu powiększenie powierzchni zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W tym zakresie skarżący powołali się na nagranie z IX Sesji Rady Gminy [...] z dnia 27 czerwca 2019r., na którym odbyło się głosowanie nad ww. uchwałą, oraz na wypowiedź urbanisty. Jak podnieśli, w uzasadnieniu do ww. uchwały również znalazło się nieprawdziwe stwierdzenie co do tego, że "zasadniczą przesłanką podjęcia nowych prac planistycznych dotyczących przedmiotowego obszaru była potrzeba uaktywnienia terenów inwestycyjnych szczególnie w kierunku zwiększenia terenów związanych z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, a także zmiana układu komunikacyjnego obsługującego tereny". W rezultacie dezinformacja ze strony Urzędu Gminy doprowadziła do kuriozalnej sytuacji, w której nikt nie zgłosił uwag do projektu planu, ponieważ mieszkańcy byli przekonani, że nowy m.p.z.p. rzeczywiście zwiększa możliwości inwestycyjne na ich działkach, a nie je ogranicza." - czytamy w orzeczeniu

WSA w Kielcach uznał rację mieszkańców Brzezinek i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały we wskazanym zakresie. Konsekwencje kolejny razy poniesie gmina, tym razem w wysokości 1200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowoadministracyjnego.  Szczegóły rio.org.pl
Najciekawsze jest to, że kolejny raz Urzędnicy próbują przekonać, że informowali w sposób właściwy a wyszło jak zwykle, że to mieszkańcy nie potrafią słuchać lub wyszukiwać odpowiednich informacji.

Ostatni przykład przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie Statutu Gminy Masłów
Przecież z prawnego punktu widzenia jak informuje p. Wicewójt wszystko odbyło się prawidło, a to, że mieszkańcy nic o tym nie wiedzieli, niektórzy radni i sołtysi, to ich problem. Ci, którzy chcieli to wiedzieli. Interesujące jest to, zwłaszcza patrząc na wyniki tych konsultacji i treści wypowiedzi "tych wiedzących" mieszkańców.
Zbiorcze wyniki konsultacji projektu uchwały "Statut Gminy Masłów" no i kolejny sukces odtrąbiony na stronie głównej.  

A ogłoszenia na tablicach sołeckich były, tylko nie wiadomo na których bo przecież nie mają obowiązku wieszać ogłoszeń na każdej tablicy sołeckiej. Na przyszłość dobrze by było znać, które tablice sołeckie są najważniejsze, na których pojawiają się najbardziej aktualne i pilne ogłoszenia, no i oczywiście pilnować w internecie wszystkich podlinków bo inaczej jesteśmy sami sobie winni, że nie potrafimy znaleźć.

 
Konsultacje dla "wybranych"?!
Wpisany przez Redakcja   
wtorek, 20 października 2020 18:39

W poprzednim artykule "Prawo wg radnego" informowaliśmy, że wystąpiliśmy do Wójta Gminy Masłów o udzielenie konkretnych odpowiedzi w trybie informacji publicznej w sprawie sali sportowej w Woli Kopcowej.

W dniu 20.10.2020, po dodatkowym wniosku o uzupełnienie informacji udało nam się uzyskać odpowiedzi.

1. Czy były prowadzone z mieszkańcami Woli Kopcowej jakiekolwiek konsultacje w sprawie budowy sali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej i Domu Ludowego w Woli Kopcowej?

- czy były to zebrania wiejskie, czy tylko rozmowy z radnymi, sołtysem i radą sołecką? Jeśli tak, to prosimy o przekazanie terminów takich spotkań oraz protokoły z nich.

Odpowiedź: Koncepcja budowy Sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi w Woli Kopcowej i zawarte w niej rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne powstały przy udziale osób reprezentujących lokalną społeczność tj. Radnych sołectwa Wola Kopcowa, sołtysa, oraz dyrektora funkcjonującej szkoły.

Dodatkowe zapytanie: prosimy o przekazanie terminów takich spotkań oraz protokoły z nich.  W związku z tym, że jesteśmy Stowarzyszeniem zarejestrowanym na terenie Woli Kopcowej i również reprezentujemy lokalną społeczność chcielibyśmy poznać z protokołów jaki wkład wniosły te konkretne 4 osoby w przygotowanie koncepcji.

Uzupełninie odpowiedzi: spotkanie to odbyło się w miesiącu sierpniu 2019r. w budynku Szkoły w Woli Kopcowej. Spotkanie nie było protokołowane.

2. Czy jest opracowana koncepcja sali sportowej w Woli Kopcowej? Jeśli tak, prosimy o informację:

- jakie będą wymiary wewnętrzne tej sali,

- co zakłada cała koncepcja budowy takiej sali,

- skan  bądź link do zdjęć planu zagospodarowania terenu uwzględniającego rozbudowę szkoły w Woli Kopcowej o salę gimnastyczną,

Odpowiedź: Tak.

- wymiary wewnętrzne sali gimnastycznej 30 m x 20 m;

- koncepcja zakłada rozbudowę istniejącego budynku o jednokondygnacyjne skrzydło na planie prostokąta, w którym znajduje się sala gimnastyczna, zaplecze sanitarno-szatniowe, trzy sale dydaktyczne

- w załączeniu skan planu zagospodarowania terenu.

3. Czy został już wybrany wykonawca projektu rozbudowy budynku szkoły/sali sportowej w Woli Kopcowej?

Odpowiedź: Nie

4. Czy planowane są konsultacje społeczne w zakresie projektu sali sportowej i rozbudowy budynku Szkoły/ Domu Ludowego?

Odpowiedź: Decyzja w tym zakresie będzie podjęta po rozpoczęciu prac projektowych.

5. Czy Gmina Masłów wnioskowała do programu „Sportowa Polska", realizowanego przez Ministerstwo Sportu celem dofinansowania budowy sali sportowej w Woli Kopcowej?

Odpowiedź: Nie

 

Po tych odpowiedziach można zadać pytanie władzom gminy, czy faktycznie mieszkańcy oczekują takiego a nie innego rozwiązania w zakresie rozbudowy Domu Ludowego/Szkoły? Czy faktycznie 4 osoby to wystarczająca reprezentacja wsi? Czy w ten sposób mają wyglądać konsultacje i poprawa jakości udziału mieszkańców w najważniejszych sprawach gminy?

W Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2015-2025 przy analizie SWOT mówi się o słabych stronach: m.in. niskim udziale i zaangażowaniu mieszkańców w inicjatywy gminne, obojętności mieszkańców  wobec zamierzeń inwestycyjnych, a z kolei w mocnych stronach o aktywnie działających organizacjach pozarządowych.

Stąd pytanie ilu przedstawicieli tych organizacji zostało zaproszonych do udziału w "powstawaniu rozwiązań" tego właśnie zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa sali sportowej? Oczywiście możemy usłyszeć odpowiedź, że to później na etapie projektu, tylko pytanie czy wtedy nie jest już za późno. Projektant będzie trzymał się założeń koncepcyjnych i niekoniecznie dopuści np. budowę hali sportowej w kubaturze dwukondygnacyjnej. Odpowiedź Wójta jest jasna: "Decyzja w zakresie konsultacji społecznych będzie podjęta po rozpoczęciu prac projektowych". Panie Wójcie, za taką decyzję już teraz dziękujemy. Czemu będą wtedy służyć takie konsultacje, jeśli główne rozwiązania powstały bez udziału mieszkańców? Co wtedy mamy konsultować, czy ma być czerwony czy zielony mały fiat pod warunkiem, że mały fiat?

 

Czy w ten sposób realizuje się w naszej gminie cel 6. Strategii jakim jest Partnerstwo drogą do sukcesu? A może w taki sposób wyglądają starania Gminy Masłów o aktywny udział mieszkańców w życiu lokalnym? Ale już niekoniecznie poprzez organizację spotkań z mieszkańcami, bo takich zebrań trudno się jest doprosić. Łatwiej jest coś przepchnąć jak mówił radny w małym gronie niż na spotkaniu z mieszkańcami.

Jeśli władze gminy same już podjęły decyzję jak ma wyglądać kształt inwestycji to może warto żeby też same postarały się o dofinansowanie na nią, bo jak obserwujemy ościenne gminy to tak się dzieje, przykład Bielin czy Strawczyna, dofinansowania z Ministerstwa Sportu na podobne zadania. A my... będziemy poproszeni o przyjście na zebranie tylko wtedy gdy trzeba będzie sprzedać kolejne działki bo usłyszymy, że nie ma pieniędzy?! Już to kilkakrotnie przerabialiśmy. Może powinniśmy już wcześniej grodzić te działki i zacząć coś na nich robić aby nie dostały one przysłowiowych "nóg" podczas realizacji ważnych zamierzeń inwestycyjnych gminy.

Ostatni ranking Wspólnoty dotyczący wykorzystania środków europejskich przez samorządy w latach 2014-2019 tym bardziej nie napawa optymizmem by ta sytuacja mogła szybko się zmienić.

 

Źródło: opracowanie własne Stowarzyszenia RIO

 
Prawo wg radnego
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 02 października 2020 18:38

Coraz częściej radni gminy Masłów interpretują prawo po swojemu. Wielokrotnie pisaliśmy, że niektórzy radni ograniczają możliwość wypowiadania się mieszkańcom w sprawach ich dotyczących.
Ostatnio Wojewoda Świętokrzyski uznała częściowo z zasadną skargę na sposób prowadzenia obrad przez Wiceprzewodniczącego Andrzeja Pedrycza, który naruszył porządek obrad sesji rady. Przypomnijmy, że to właśnie radni tej kadencji po blisko dwudziestu latach funkcjonowania, zmienili Statut Gminy odbierając mieszkańcom prawo głosu w sprawach różnych podczas obrad sesji.
Niestety chyba radny Pedrycz zapomniał sobie co sam przegłosował i sam zdecydował kogo może dopuścić do głosu (znaczy są lepsi lub gorsi mieszkańcy lub było jeszcze jakieś inne kryterium). Jedni mogą zabierać głos inni nie.
Wojewoda stwierdził, iż przyzwolono na naruszenie porządku obrad i zobligował prowadzących do czuwania nad ich porządkiem.

Skarga na Vice Przewodniczącego Rady Andrzeja Pedrycza – częściowo zasadna !!!

Okazuje się, że takie skargi do Wojewody nie są straszne radnemu, bo już podczas ostatniego Zebrania wiejskiego w sprawie funduszu sołeckiego stwierdził, że konsultacji w sprawie budowy sali sportowej w Woli Kopcowej nie powinno być. Określił "że, będzie to tylko mieszanie w projekcie i nic się nigdy nie uzgodni"
Na pytanie przedstawiciela stowarzyszenia do Wójta Gminy Masłów Tomasza Lato, czy były jakieś konsultacje z mieszkańcami w sprawie budowy sali sportowej, odpowiedział twierdząco ale nie pamięta kiedy. Bardziej precyzyjny był Kierownik Referatu Budownictwa Dariusz Korczyński, który skorygował, że były to tylko rozmowy z radnymi, sołtysem i radą sołecką. Jeszcze bardziej precyzyjnie podsumował to radny Andrzej Pedrycz, że nie było takich konsultacji i nie powinno być bo tylko mieszają. Okazuje się, że radny najlepiej wie jaka powinna być sala sportowa w Woli Kopcowej i mieszkańcy nie powinni się w tej sprawie wypowiadać.

W związku z tym zwróciliśmy się oficjalnie do Wójta Gminy Masłów z wnioskiem w trybie dostępu do informacji publicznej z następującymi pytaniami:

1. Czy były prowadzone z mieszkańcami Woli Kopcowej jakiekolwiek konsultacje w sprawie budowy sali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej i Domu Ludowego w Woli Kopcowej?
- czy były to zebrania wiejskie, czy tylko rozmowy z radnymi, sołtysem i radą sołecką?
Jeśli tak, to prosimy o przekazanie terminów takich spotkań oraz protokoły z nich.

2. Czy jest opracowana koncepcja sali sportowej w Woli Kopcowej?
Jeśli tak, prosimy o informację:
- jakie będą wymiary wewnętrzne tej sali,
- co zakłada cała koncepcja budowy takiej sali,
- skan  bądź link do zdjęć planu zagospodarowania terenu uwzględniającego rozbudowę szkoły w Woli Kopcowej o salę gimnastyczną,

3. Czy został już wybrany wykonawca projektu rozbudowy budynku szkoły/sali sportowej w Woli Kopcowej?

4. Czy planowane są konsultacje społeczne w zakresie projektu sali sportowej i rozbudowy budynku Szkoły/ Domu Ludowego?

5. Czy Gmina Masłów wnioskowała do programu „Sportowa Polska", realizowanego przez Ministerstwo Sportu celem dofinansowania budowy sali sportowej w Woli Kopcowej?

Odpowiedzi na pytania prosimy odesłać drogą elektroniczną na adres skrytki pocztowej ePUAP Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina

Miejmy nadzieję, że Wójt wraz z Urzędem po bagażu doświadczeń związanych z łamaniem przepisów prawa, tym razem prawidłowo je zinterpretuje i zorganizuje konsultacje społeczne dla mieszkańców Woli Kopcowej oraz innych zainteresowanych stron. 
Zachęcamy do udziału w Funduszu Sołeckim
Wpisany przez Redakcja   
niedziela, 06 września 2020 12:30

Fundusz sołecki jest już ponad 10 lat. W latach 2009 – 2013 ok. 55% gmin, w których są sołectwa, tworzyło fundusz sołecki. Od 2014 r. liczba gmin w których realizowany jest fundusz sołecki systematycznie rośnie i wynosi obecnie ponad 70% gmin. Biorąc pod uwagę liczbę gmin w których funkcjonuje fundusz można stwierdzić, że jest to rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami społeczności wiejskiej.
Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.

W Gminie Masłów różnie wyglądała sytuacja z funduszem sołeckim, były lata gdy Wójt i Rada Gminy podejmowali decyzję o zawieszeniu funduszu. Był też okres gdy fundusz był realizowany systematycznie każdego roku. Wielokrotnie poddawaliśmy analizie skuteczność wykorzystania funduszu oraz jego wpływ na poprawę warunków życia w naszych sołectwach. Zdarzały się sytuacje kiedy mieszkańcy sołectwa za namową władz gminnych dokładały swoją przydzieloną pulę pieniędzy na większe zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę, jak np. remont świetlicy w danym sołectwie. Zdarzały się też sytuacje kiedy to sołtys z wraz z radą sołecką ustalały priorytetowe zadania dla danego sołectwa a następnie usilnie próbowali zatwierdzić swoje plany na Zebraniach wiejskich, i właśnie w takich przypadkach dochodziło do zgrzytów pomiędzy mieszkańcami a władzami sołectwa. Nie zawsze to co wydaje się być ważne dla sołtysa, radnych czy garstki ludzi, poprawia wg mieszkańców ich warunki życia. Często środki były dzielone na najważniejsze grupy społeczne w danej wsi, np. na  Ochotniczą Straż Pożarną, na Koło Gospodyń Wiejskich, na szkołę bądź przedszkole itp., ale tak naprawdę nie starano się wcześniej zrobić jakiś sondaży wśród mieszkańców co tak naprawdę oni potrzebują. Dziś gdy ta świadomość mieszkańców o znaczeniu środków finansowych na fundusz sołecki wzrasta, gdy liczy się każda złotówka, gdy widzi się jak chociażby realizowane są zadania z tzw. budżetu obywatelskiego w miastach, pojawia się pytanie kiedy u nas tak naprawdę przede wszystkim mieszkańcy będą decydować o konkretnych zadaniach a nie wąska grupa wybrańców. Oczywiście można przyjść na zebranie sołeckie i próbować zgłosić swój pomysł, ale wcześniej należy dobrze się przygotować i najlepiej przyprowadzić ze sobą jak największą grupę swoich zwolenników. Wiele samorządów od kilku lat stara się wprowadzać różne formy przygotowania się funduszu sołeckiego, dać mieszkańcom różne narzędzia komunikacji z urzędem tak aby dużo wcześniej zgłaszać różne propozycje np. poprzez internet, sondaże, formularze. Wymyślanie pomysłów na poczekaniu podczas zebrania również niczemu nie sprzyja. Dobrą formą praktyki są wcześniej spotkania sołtysa, rady sołeckiej, radnych z mieszkańcami, na których panuje prawdziwa "burza mózgów". Z niej również rodzą się ciekawe pomysły, które mogą być poddane głosowaniu na Zebraniu Wiejskim zatwierdzającym wnioski do funduszu sołeckiego.

Do 30 września sołtysi poszczególnych sołectw muszą złożyć do Wójta Gminy Masłów zatwierdzone przez zebranie wiejskie wnioski do funduszu sołeckiego. Jak widać zostało niewiele czasu by się do tego przygotować, zorganizować zebrania wiejskie i wybrać najlepsze propozycje. W związku z tym zachęcamy Państwa (wszystkich mieszkańców) o jak najbardziej aktywne uczestnictwo w zebraniach w swoich sołectwach. Można próbować rozmawiać z sąsiadami, kolegami, łączyć się w grupy aby przygotować na zebranie wiejskie własne propozycje zadań. Należy przy tym pamiętać aby:
- przedsięwzięcia mieściły się w katalogu zadań własnych gminy,
- były zgodne ze strategią rozwoju,
- służyły poprawie warunków życia mieszkańców
Poprawny wniosek musi zawierać:
- nazwę przedsięwzięcia oraz co ma być zrealizowane
- oszacować koszty zadań tak aby nie przekroczyły limitu finansowego w danym sołectwie
- uzasadnić wniosek w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa
Jeśli macie Państwo już teraz jakieś propozycje co zrobić w swoich sołectwach zgłaszajcie je swoim sołtysom, radom sołeckim, radnym tak aby mieli większą świadomość Waszych potrzeb. Dla osób, które preferują kontakt internetowy, proponujemy meile do radnych, którzy udostępnili swoje adresy poczty elektronicznej publicznie na stronach Urzędu Gminy i Biuletynie Gminy Masłów lub bezpośrednio na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przypominamy, że zadania wskazane w funduszu do 30.09.2020 będą realizowane w 2021r.
Poniżej tabela kwot jakie przypadają na poszczególne sołectwa w Gminie Masłów.

Źródło: http://rio.org.pl/samorzad/zrealizuj-swoj-pomysl-bo-inni-zrealizuja-za-ciebie/

 
"Kowal zawinił... cz.2"
Wpisany przez Redakcja   
wtorek, 04 sierpnia 2020 18:32

Po fali dyskusji jaka przewija się w internecie w związku z ostatnim posiedzeniem sesji Rady Gminy Masłów, a przede wszystkim po naszym artykule dotyczącym procedowanej skargi na pracę Wójta, dociera do nas wiele informacji i zapytań związanych ze złamaniem prawa w zakresie udostępnienia danych osobowych przez Urząd Gminy, którym kieruje i odpowiada za ochronę przetwarzanych danych osobowych Wójt. Chcąc rozwiać nieco wątpliwości, przypominamy, że Stowarzyszenie RIO jeszcze w styczniu 2020r. zwróciło się do Wójta Gminy Masłów z prośbą o informację publiczną, kto z pracowników odpowiadał za przekazanie danych osobowych i czy pracownicy łamiący prawo zostali ukarani. Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy Zbigniew Zagdański, jeśli ktoś zapyta czy ten sam, który miał ponieść konsekwencje odpowiadamy - tak.

Również po to zamieściliśmy informację z nagraniem sesji abyście Państwo mogli zobaczyć  i usłyszeć, że sprawozdawcą projektu uchwały o skardze na Wójta Gminy Masłów Tomasza Lato oraz uzasadnienia do odrzucenia tej skargi był nie kto inny jak pan sekretarz. Pytania typu czemu Wójt czy Rada Gminy dopuściła aby w sprawie w której winny jest również sekretarz, on sam prowadził nadal tą sprawę, prosimy kierować do Urzędu Gminy i Rady Gminy Masłów. Zgadzamy się z Państwem, że jest to nieetyczne i nie ma uzasadnienia w demokratycznym państwie. My możemy jedynie potwierdzić, że pan Zagdański również podczas posiedzeń Komisji ds. petycji referował sprawę i sugerował radnym odrzucenie skargi opierając się na opinii radcy prawnej obsługującej Urząd Gminy, do której macie Państwo również wiele wątpliwości. W odpowiedzi na informację publiczną, czytamy, że Radca prawna również uczestniczyła w przygotowaniu dokumentów, które następnie uzyskały klauzulę informacji publicznej i udostępnione osobie występującej. Jeśli możemy mówić o przeoczeniu przez kilku pracowników urzędu oraz radcę prawną, treści, które nie powinny się znaleźć w przekazywanym dokumencie to czemu nie można powiedzieć o przeoczeniu przez mieszkańca, który był przekonany, że z Urzędu otrzymał prawidłowy i opieczętowany dokument? Czy dla jednej strony to incydent a dla drugiej złamanie prawa?

Dla osób, które pytają kim jest Sekretarz Gminy, przypominamy tylko kilka artykułów:

Zbigniew Zagdański z klubu PSL Sekretarzem Gminy Masłów
Załatw sprawę przez internet... ale jaką?
Sesja Rady Gminy – Pan Sekretarz o odpowiedzialności urzędników
e(h)Administracja wg Sekretarza Gminy - sesja Rady luty 2016

 
"Kowal zawinił, a Cygana powiesili"
Wpisany przez Redakcja   
niedziela, 02 sierpnia 2020 17:10

Na ostatniej Sesji Rady Gminy radni procedowali m.in. projekt uchwały w sprawie Skargi na działalność Wójta Gminy Masłów, złożoną przez jednego z mieszkańców w dniu 17 stycznia 2020r.
Przypomnijmy, że skarga dotyczyła złamania prawa w zakresie udostępnienia danych osobowych przez Urząd Gminy, którym kieruje i odpowiada za ochronę przetwarzanych danych osobowych Wójt.

Czy w Urzędzie Gminy złamano prawo!?

W uzasadnieniu do uchwały Sekretarz odczytał, że Wójt Gminy nie jest w żadnym stopniu winien udostępnienia danych osobowych podlegających ochronie. Kompetencje w tym zakresie przekazane zostały sekretarzowi Zbigniewowi Zagdańskiemu, który wraz pracownikami przygotowującymi odpowiednie dokumenty dopuścił się złamania prawa. Słyszymy również, że wobec tych pracowników zostały wyciągnięte konsekwencje, jakie tego już w uzasadnieniu nie ma. Ale najważniejsze jest, że sekretarz, wcielił się w "rolę sądu i już wydał wyrok": w uzasadnieniu wprost wskazuje, że prawo złamała osoba, która wystąpiła o informację publiczną, tak proszę Państwa to nie żart, na sesji padają konkretne słowa "...bezprawne czynności skarżącego, który przetworzył dane osobowe..." Kuriozalne jest to, że sam urząd przez miesiąc nie zorientował się, że udostępnił dane osobowe, które opatrzył pieczęcią informacji publicznej i przekazał występującej osobie, która o takie szczegółowe dane nie występowała. Pani mecenas na sesji tłumaczy, że to mieszkaniec powinien od razu zauważyć, że na dokumentach znajdują się dane osobowe podlegające ochronie i nieznajomość prawa nikogo nie zwalnia od stosowania prawa. Tylko pytanie dlaczego sami urzędnicy nie stosują prawa i próbują się z tego "wybielić" kosztem mieszkańca. Z kolei radni (z wyjątkiem Tomasza Ksela) tylko jak maszynka do głosowania odrzucają skargę jako bezzasadną. Jednym słowem brakuje tylko zdjęcia Wójta jak odbiera gratulacje z powodu uniewinnienia.
My z kolei przypominamy: "...nastąpił "wyciek" danych, który narusza przepisy ustawy. W związku z powyższym Urząd w Masłowie nie miał wyjścia i musiał zgłosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych incydent naruszenia. Jednocześnie osoby, których dane zostały udostępnione, zostały poinformowane o tym fakcie. Wójt zapowiedział konsekwencje służbowe wobec pracowników, ale należy pamiętać, że to przede wszystkim On, jako kierownik jednostki odpowiada za ochronę przetwarzanych danych osobowych. W związku z czym czekamy jakie konsekwencje będą wyciągnięte przez UODO w stosunku do Urzędu Gminy i jego Kierownika".

A wracając do winnych pracowników, to przypominamy, że właśnie niedawno otrzymali nagrody.
Pieniądze na nagrody dla urzędników się znalazły !!!

Osoby, które chciałyby się zapoznać z przebiegiem ostatniej sesji polecamy link:
XXIII Sesja Rady Gminy Masłów - 30 lipiec 2020r.

 
Czy wszystkim pracownikom urzędu należą się nagrody?!
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 02 lipca 2020 00:20

Jak informuje Stowarzyszenie RIO: Wójt Tomasz Lato nie dokumentuje uzasadnień przyznawania nagród pracownikom samorządowym.
Pracownicy samorządowi nie mogą uzyskać nagrody z jakiegokolwiek powodu. Nagradzać można tylko za „szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej” (stanowi o tym art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych). Tym bardziej kontrowersje budzi fakt, że takie nagrody otrzymywali również Ci pracownicy urzędu, na których wpływały liczne skargi lub którzy dopuścili się naruszeń prawa. (przyp.aut. - informowaliśmy o tym wielokrotnie)
http://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/6142-obywatelu-sam-qproq-wojta.html

http://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/6149-ktory-to-ju-raz.html


Szczegóły: Pieniądze na nagrody dla urzędników się znalazły !!!

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 30

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: