Wiadomości
Gmina Masłów Wspólna Sprawa
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 07 marca 2024 17:02

Wystartowała strona internetowa pierwszego niezależnego komitetu wyborczego na terenie Gminy Masłów - KWW Gmina Masłów Wspólna Sprawa

www.gmws.com.pl

Na stronie możemy poznać program komitetu oraz informacje na temat 15 kandydatów na radnych w naszej gminie.

Dodatkowo możecie Państwo śledzić na bieżąco wydarzenia Komitetu na profilu fb KWW Gmina Masłów Wspólna Sprawa

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z osobami, które mogą zmienić coś w naszej gminie!

 
Wybory tuż, tuż... Co sądzisz o naszym samorządzie?
Wpisany przez Redakcja   
sobota, 27 stycznia 2024 11:10

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że na facebook'u na grupie Masłów 24 trwa głosowanie poprzez ankiety, co mieszkańcy Gminy Masłów sądzą na temat ostatnich lat funkcjonowania samorządu.
Dwa podstawowe pytania, które można bardzo szybko wypełnić:
1. Czy uważasz, że władze Gminy Masłów właściwie realizują oczekiwania mieszkańców?


2. Czy uważasz, że władze Gminy Masłów uwzględniają głos społeczny przy decydowaniu o kierunkach rozwoju samorządu?Wystarczy kliknąć na właściwą grafikę z pytaniem i zaznaczyć Tak lub Nie.  Zachęcamy do głosowania!

 
Oceń Wójta, oceń Radnych!
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 02 lutego 2023 21:57

Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Masłów do oddania swojego głosu w ankiecie oceniającej pracę zarówno Wójta jak i Radnych. Jest to już druga taka ankieta. Pierwsza odbyła się 3 lata temu. Jej podsumowanie możecie przeczytać w artykule: "Mieszkańcy wystawili negatywną ocenę władzy!"
Wtedy ocenialiście Państwo pierwszą kadencję Wójta Tomasza Lato oraz pierwszy rok pracy Rady Gminy nowej 5-letniej kadencji (5,5 letniej - wydłużonej przez Ustawodawcę ze względu na Wybory Parlamentarne w 2023r.).

Obecna ankieta dotyczy 8 lat rządów Wójta oraz kolejnych 3 lat Radnych.
Co się zmieniło od poprzedniego razu?
Na stronie urzędu pojawiły się nowe statystyki z których możemy się dowiedzieć, iż mamy radnych którzy dotychczas wypowiadali się podczas sesji – 0 minut, zmalała również ilość interpelacji składanych przez radnych. W 2020r złożono 27 interpelacji, w 2022r. złożono tylko 6.
Czy mieszkańcy dobrze oceniają swoich radnych? Czy dobrze oceniają rządy Wójta Tomasza Lato? Czy władze zaspokajają potrzeby wspólnoty?

Prosimy wypełnić ankietę!

Ankieta jest anonimowa i trwa do 20 lutego, można dodać komentarz za co doceniasz daną osobę lub jakie masz zastrzeżenia.

 
Decyzje podatkowe elektronicznie - oszczędności dla Gminy
Wpisany przez Redakcja   
środa, 11 stycznia 2023 12:20

Od wielu miesięcy Stowarzyszenie RIO zabiega w samorządach o stosowanie nowoczesnych rozwiązań elektronicznych, które pozwolą obniżyć wydatki na wysyłanie lub roznoszenie decyzji, wysyłanie pism urzędowych pocztą tradycyjną.
Temat rozpoczął się od analizy opłat inkasenckich dla sołtysów w powiecie kieleckim, którzy pobierają prowizje z tytułu poboru podatków i opłaty śmieciowej. Przykładowo w gminie Masłów, Wójt Tomasz Lato w okresie swoich kadencji do 2021r. wypłacił z tego tytułu blisko 500 tyś zł z budżetu gminy.
Denerwujemy się brakiem oświetlenia, internetu, drogi czy wodociągu, a nie zdajemy sobie sprawy, że sami przyczyniamy się do tego, aby ciężko zarobione pieniądze nie trafiały na rozwój gminy, ale do kieszeni wybranych osób.
W najbliższych dniach do wielu domów trafią decyzje o naliczeniu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłat za odpady komunalne. Bardzo często przyniosą je nasi dobrzy znajomi - sołtysi poszczególnych miejscowości, a często równocześnie radni naszych gmin. Zgodnie z uchwałami rad gmin, będą mogli pobierać te opłaty, ponieważ są inkasentami. Niektórzy wręcz będą się umawiać, kiedy przyjść pobrać podatek, bo dla nich to dodatkowe wynagrodzeni i to jakie.
Łatwo to zrozumieć – wynagrodzeniem inkasentów jest niemal w każdym przypadku część wpłaconej kwoty, blisko 10 proc. W efekcie sumy, jakie trafiają do ich kieszeni mogą być niemałe. W wielu przypadkach dochodzą do kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.
Warto się więc zastanowić, czy nie lepiej te pieniądze przelać bezpośrednio na konto gminy, żeby w całości zasiliła naszą wspólną kasę, a nie narzekać na wysokość podatku czy opłaty śmieciowej, które, jak to w życiu, muszą się bilansować.
W związku z tym zaproponowaliśmy Wójtowi Tomaszowi Lato wyjść z inicjatywą do mieszkańców, przedsiębiorców, która zachęci ich do odbierania decyzji czy pism drogą elektroniczną jak również płatności za podatki, śmieci odbywały się również elektronicznie, pozwoli to na oszczędności w budżecie gminy. Wiadomo, że nie wszyscy mieszkańcy, podatnicy mają dostęp do internetu lub potrafią się posługiwać narzędziami elektronicznymi, ale na pewno zdecydowana większość tak, a jeśli nie, to mają swoje rodziny, znajomych, którzy mogą pomóc w takiej opłacie elektronicznej. Dla pozostałych pozostaje kasa w urzędzie lub w wyjątkowych sytuacjach opłata u inkasenta(sołtysa), tylko pytanie kto powinien wtedy zapłacić prowizję?!

Wójt Tomasz Lato zgodził się inicjatywę promocyjną i w grudniowym numerze Kurierka Masłowskiego zamieścił poniższą informację:
"Informacja dotycząca doręczania pism w sprawie podatków
Wójt Gminy Masłów informuje, że oprócz tradycyjnej formy doręczenia pism zgodnie z art. 144a § 1a ustawy Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1540) istnieje możliwość doręczania pism w sprawie podatków (w tym również decyzji w sprawie wymiaru
podatku) w formie elektronicznej.
Aby skorzystać z możliwości otrzymywania decyzji wymiarowych w formie elektronicznej (ePUAP) należy:
1. Założyć PROFIL ZAUFANY (odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzonego certyfikatem)
2. Założyć konto na elektronicznej platformie ePUAP,
3. Po założeniu konta wysłać pismo ogólne na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Gminy Masłów (/jnsh0u159i/
skrytka) o treści:
„Wyrażam zgodę na doręczanie pism w postępowaniu podatkowym, w tym decyzji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”
W każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i powrót do formy
tradycyjnej papierowej. "

Dodatkowo taka informacja znalazła się na stronie internetowej Urzędu oraz profilu FB Gminy Masłów

Zachęcamy wszystkich do skorzystania z komunikacji elektronicznej z urzędem, bo to nie tylko zaoszczędzone pieniądze ale również czas związany z wizytami w urzędzie, na poczcie itp. Prosimy również aby płatności do Urzędu dokonywać elektronicznie, wtedy mamy pewność, że 100% wymaganej kwoty zasili budżet gminy!

 

Źródło: Kurier Masłowski, www.maslow.pl

 
Po co konsultacje w Gminie Masłów?!
Wpisany przez Redakcja   
środa, 24 sierpnia 2022 07:29

Wielokrotnie pisaliśmy o tym, że Wójt i radni wybiórczo podchodzą do konsultacji społecznych, raz są innym razem nie ma. Wszystko zależy od tego co pasuje "władzy".
Tym razem przedruk artykułu Stowarzyszenia Rozwój Inicjatyw Obywatelskich dot. nadania nazw ulic w Dąbrowie: "Konsultacje w gminie Masłów – głos mieszkańców, władzy nie pasuje !!!"

Absurdalna sytuacja podczas konsultacji społecznych w sprawie nazywania ulic w Dąbrowie. 91 osób i przedsiębiorców zabierających głos w sprawie było przeciwko nadawaniu jakiejkolwiek nazwy. Władze nie uwzględniły ich zdania, nie uwzględniły nawet głosu tych, którzy wybrali nazwę ulicy.

Radny Filipowicz – nie o tym dyskutujemy czy mamy prawo, czy nie mamy prawa. Tylko komisja i większość kolegów radnych z którymi rozmawiałem, nie chcą zaakceptować nazwy ulica Diamentowa (którą wybrali mieszkańcy) . I tylko tyle.

Podejście do głosu społecznego w sprawie nazwania jednej z ulic w Dąbrowie można porównać do komedii w kilku częściach. I chociaż najzabawniej było na lipcowej sesji, to żeby zrozumieć o co chodzi, trzeba cofnąć się do marca, kiedy odbyły się konsultacje społeczne.

Akt pierwszy – konsultacje
Konsultacje ogłoszono, bo jak uzasadniał wójt gminy Masłów, Tomasz Lato, konieczne było uporządkowanie punktów adresowych „przez wzgląd na duże zurbanizowanie nieruchomości w obrębie Dąbrowa”. Tłumaczono przy tym, że pierwsze pismo w tej sprawie wpłynęło od mieszkańców jeszcze w czerwcu 2019 roku. Domagali się oni wtedy uporządkowania kwestii nazw „ponieważ utrudniony mają dostęp karetki, straż pożarna, czy kurierzy”. Pod pismem podpisało się wtedy 50 osób, które podobno nawet proponowały dla głównej ulicy nazwę „Białogórska”, czyli tą, którą forsuje Radny Filipowicz.
Ostatecznie wójt zarządził konsultacje na marzec 2022 roku i dotyczyły one, jednocześnie aż 9 ulic.
Gminni urzędnicy zapewniają dziś, że konsultacje były szeroko rozpowszechniane, nawet proboszcz informował o tym fakcie podczas Mszy, a na spotkaniu wiejskim można było wypełnić formularz i zaproponować nazwę dla poszczególnych ulic.
Procedura konsultacji nie była chyba uzgadniana z gminnym prawnikiem, gdyż podczas komisji radca prawny wskazywała, że zaproponowana forma konsultacji [ plebiscytu – red.] jest wątpliwa, ale zdaniem urzędników gminy Masłów, procedura była poprawna.

Co najważniejsze, podczas konsultacji wpłynęło dla wszystkich 9 ulic jedynie 126 formularzy konsultacyjnych, w tym 125 ważnych. W przypadku niektórych z nich, głos zabrało ledwie kilka osób.
Nasze stowarzyszenie, które ma siedzibę w Dąbrowie, również włączyło się w te konsultacje. Najpierw nasi przedstawiciele zbierali propozycje nazw dla głównej ulicy i ewentualne głosy poparcia dla nich. Jednak szybko okazało się, że mieszkańcy w ogóle nie chcą zmian. Argumentowali, że zmiany będą kosztowne i kłopotliwe, bo m.in. trzeba wymieniać dokumenty i aktualizować dane w różnych instytucjach, np. bankach, gdzie wiele osób ma kredyty hipoteczne. Odpierali argumenty zastępcy Wójta, że operacja będzie dla nich bezkosztowa.
Ostatecznie, aż 91 mieszkańców i przedsiębiorców podpisało się pod protestem przeciwko nadawaniu jakiejkolwiek nazwy dla tej ulicy. I taki protest trafił do gminy.
Dla porównania, nadanie w/w ulicy nazwy Diamentowa podczas konsultacji poparło ledwie 13 osób, a nazwy Białogórska – siedem.

Akt drugi – posiedzenie komisji

Wydawało się, że przy takim sprzeciwie, radni i urzędnicy gminy Masłów wezmą pod uwagę głos społeczny, głos swoich wyborców i zrezygnują z nadawania nazwy. Niestety, było inaczej. W ogłoszonych wynikach wójt Lato poinformował, że najwięcej głosów zdobyła ul. Diamentowa. I tylko wspomniał, że „wpłynęły dodatkowe pisma”, które „są rozpatrywane w odrębnym trybie”. W jakim do dziś nie wiadomo !
Co więcej, o proteście mieszkańców nie było też słowa w uzasadnieniu do projektu uchwały, który zakładał, że ma to być ul. Diamentowa, chociaż sam protest był dołączony do dokumentów dla radnych.

Wójt uzasadnienie zmienił wprowadzając autopoprawkę dopiero po telefonicznej rozmowie z przedstawicielem naszego stowarzyszenia, który poinformował Tomasza Lato, że brak właściwej informacji o głosach przeciwnych, może skutkować uchyleniem takiej uchwały i jest nieuczciwy w stosunku do osób mających odmienne zdanie w tej sprawie.

Co ciekawe, z poprawionego uzasadnienia wynikało, że oprócz listy 91 osób przeciwko nadawaniu jakiejkolwiek nazwy tej ulicy, wpłynęło pismo radnego, sołtysa i przedstawiciela rady sołeckiej z 50 podpisami poparcia dla nazwy Białogórska.
Tyle, że było to ponowione pismo z 2019r.

Gdy doszło do dyskusji o nazwach na posiedzeniu komisji, długo wydawało się, że radni nie dostrzegają protestu przeciwko nadawaniu nazw ulicy. Natomiast wójt gminy Tomasz Lato jak i radny Ryszard Filipowicz podkreślali, że wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla decyzji. – Możecie przychylić się do nazwy z konsultacji lub zaproponować własną – mówił wójt Lato.

Podczas Komisji oberwało się również przedsiębiorcy, Panu Piotrowi Sysce, właścielowi jedynego 5 gwiazdkowego hotelu w regionie. Radny Stanisław Doleziński wyrażał swoje niezadowolenie z aktywności przedsiębiorcy w sprawie nadania ulic – było już kilka razy pismo pisane przez pana Syskę, żeby zmienić nazwę miejscowości i ulic. Nie doszło do tego skutku. Teraz sobie umyślił, że ta ulica Pejzażowa nie jest dobra. Ja uważam, że jest dobra ! … Pan Syska dzisiaj się obudził, wcześniej nie przyszedł na zabranie wiejskie, a teraz by chciał – kontynuował Doleziński.

Radny Doleziński, który pełni w samorządzie prominentne funkcje, chyba nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie przedsiębiorcy utrzymują samorząd gminy Masłów, w tym również jego samego.

Doleziński nawiązał również do sprawy głównej ulicy w Dąbrowie, tj. proponowanej ulicy Diamentowej – Tak mieszkańcy chcieli i tak powinniśmy zostawić. Bo tą ulicą nie zajmuje się człowiek, który tam mieszka, tylko człowiek, który tam nie mieszka. To nie może tak być – mówił Doleziński.
O kogo chodziło radnemu Dolezińskiemu – tego już nie wiemy.

Dopiero radny Tomasz Ksel zwrócił uwagę, że dyskutujemy za wyborem nazwy, a pomijamy 91 głosów przeciwko jakimkolwiek zmianom. – Ja wiem, że oni byli przeciwnikami i to się nie wpisuje w to co chcemy zrobić, ale jednak jest to znaczna liczba osób – mówił.

Wójt odpowiadał, że konsultacje radnych „do niczego tak naprawdę nie zobowiązują, choć głos społeczeństwa jest dla nas bardzo ważny” – dodał, że faktycznie pismo z głosami wpłynęło do władz i zostało przekazane radnym.

Do akcji wkroczył radny Filipowicz, który stosując kreatywną matematykę przekonywał, że za opcja Białogórską jest 57 głosów (7 w konsultacji + pismo od radnego Filipowicza z poparciem 50 osób z 2019r.), a 14 za Diamentową.

Kubeł zimnej wody na głowę radnego wylał wójt Tomasz Lato wyjaśniając, iż pismo o którym radny mówił nie spełniało wymogów konsultacyjnych.

Ostatecznie komisja negatywnie zaopiniowała nazwę ulic Diamentowej i Pejzażowej.

Akt trzeci – sesja rady gminy
Po takiej dyskusji, wydawało się, że lipcowe obrady rady gminy nie będą już zaskakujące. Początek nawet był nudny: wójt Lato przypominał, że nadanie nazw jest na wniosek mieszkańców, wspomniał o głosach przeciwnych. Tym razem to nie Wójt, zastępca, Monika Dolezińska – Włodarczyk siedząca naprzeciw radnego Stanisława Dolezińskiego (zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa), przypominała, że wyniki konsultacji „nie są wiążące dla radnych”.

Zastępca Wójta odpierała argumentację naszego przedstawiciela, który zwrócił uwagę, że w innych samorządach podczas konsultacji nazw ulic, proponowano nazwę, a mieszkańcy odpowiadali czy są „za”, czy „przeciw”. Tymczasem w Masłowie proponowano mieszkańcom wymyślenie nazwy, a ta która zdobyła największe poparcie wygrywała. Podobne wątpliwości miał wcześniej radca prawny gminy, co przypomniał radny Tomasz Ksel.
Wicewójt znów odpowiadała, że wyniki konsultacji „nie są wiążące”. Wtórował jej przewodniczący rady Piotr Zegadło, przypominając, że w innych sołectwach konsultacje odbywały się „na podobnej zasadzie”.

Głos zabrał przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych

– Państwo nie mieli obowiązku przeprowadzać tych konsultacji, ale jeżeli już się na nie zdecydowali, to nawet nasza konstytucja mówi, że organy wszystkich szczebli winny w imię wspólnego dobra i w sposób demokratyczny prowadzić szeroko pojęte konsultacje i wsłuchiwać się w głos obywateli, bo chyba jeszcze uznajemy Polskę jako kraj demokratyczny– odpowiadał przedstawiciel. Też jesteśmy mieszkańcami oraz wyborcami – przypomniał.

Wójt Lato przekonywał, że nazwanie ulic jest konieczne. Powołał się na stanowisko Głównego Geodety Kraju z którego wynika, że „jeżeli w miejscowości są ulice, to nie mogą już istnieć numery porządkowe przypisane tylko do samej miejscowości” bo może dojść do ich dublowania.

– Geodeta wskazuje, że nie można stosować systemu mieszanego, czyli nie może być ulic i nie może być równolegle numeracji. My się z tym zgadzamy, ale proszę powiedzieć, dlaczego nie robimy tego teraz w Ciekotach czy Mąchocicach? Dąbrowa jest praktycznie jedynym sołectwem, gdzie tego systemu mieszanego teraz nie ma – odpowiadał przedstawiciel Stowarzyszenia RIO. Tłumaczył, że czas na takie zmiany dla przedsiębiorców „jest bardzo niefortunny” i wyliczał koszty oraz czas choćby koniecznego przerejestrowania samochodu firmowego.

– Wszystkie uwagi może są i słuszne, ale nie o tym dyskutujemy czy mamy prawo, czy nie mamy prawa. Tylko komisja i większość kolegów radnych z którymi rozmawiałem, nie chcą zaakceptować nazwy ulica Diamentowa. I tylko tyle – odpowiadał radny Filipowicz.

Co ważne, kiedy okazało się, że forsowana ulica Białogórska nie znalazła poparcia w konsultacjach, a poparcie to dostała inna nazwa, radny Filipowicz rozpoczął działania w celu przekonania kolegów, do odrzucenia projektu uchwały, która uzyskała większość mieszkańców. Poparł go radny Doleziński. – Jeżeli mecenas mówił, że nie będzie przeszkadzało [nie podjęcie uchwały teraz – red.], też jestem za tym, żeby skonsultować jeszcze raz. Jeżeli powstanie ta ulica to tak, jeżeli inna, to będzie inna – mówił radny Doleziński.

Zamiast puenty
Gdy doszło do głosowania, za odrzuceniem uchwały o nadaniu nazwy ul. Diamentowej było 9 radnych, czterech się wstrzymało.
Natomiast radni Doleziński i Filipowicz, którzy jeszcze chwilę temu wskazywali na konieczność odrzucenia uchwały zagłosowali za jej przyjęciem.

To wywołało spore zaskoczenie wśród innych radnych – Nie rozumiem sytuacji, radni nas w końcu proszą, żebyśmy głosowali za odrzuceniem, a sami głosują „za” – komentował Tomasz Ksel.

– Nie powinienem się tłumaczyć, ale jestem w wyjątkowej sytuacji, że jestem mieszkańcem, jestem radnym tego okręgu i przewodniczącym komisji, tej która musi powiedzieć tak, jak głosowała komisja – odpowiadał Filipowicz. Nie wiadomo o co chodziło radnemu Filipowiczowi, być może zapomniał, że komisja, której przewodniczy również była przeciwko nazwie Diamentowa.

Radny Tomasz Ksel tłumaczył, że był przekonany, iż stanowisko radnych jest stanowiskiem mieszkańców.

Przypominamy, iż radni Doleziński oraz Filipowicz nie wyrazili zgody na udostępnianie kontaktów do siebie mieszkańcom i zainteresowanym osobom.

Natura nie lubi próżni szczególnie natura urzędnicza.

Już po sesji wójt Lato zarządził kolejne konsultacje społeczne, które potrwają do końca sierpnia. Tym razem mieszkańcy mogą opowiedzieć się za proponowanymi nazwami ulic lub zaproponować inne. Nadal jednak w formularzu nie ma możliwości sprzeciwienia się nadaniu nazwy. Chociaż za takim rozwiązaniem poprzednio opowiedziała się największa grupa mieszkańców.
W dniu 22.08.2022 doszło do spotkania przedstawicieli mieszkańców oraz organizacji społecznej z wójtem Tomaszem Lato. Proponowano odłożenie w czasie procedury, wskazywano, iż radni nie rozumieją do czego zostali powołani i nie wsłuchują się w głos społeczny. Mówiono, iż od emocjonującej sesji rady gminy mija miesiąc, ani radny Filipowicz, ani Doleziński nie podjęli się kontaktu z nami w celu wypracowania stanowiska – dodawali mieszkańcy. Wójt odpowiadał, iż radni mimo wszystko bardzo mocno to przeżywają. Jeden z obecnych na spotkaniu mieszkańców stwierdził, że jeśli radni nie radzą sobie z problemami, które stawia przed nimi życie, należy im pomóc i uwolnić od tego brzemienia odwołując z funkcji radnego. Wójt Tomasz Lato poinformował, że sprawa nie jest zamknięta, będzie rozmawiał z radnymi, ale niczego nie obiecuje.

Ps.

Przypominamy, iż radny Stanisław Doleziński wywodzi się z komitetu wyborczego Wójta Tomasza Lato, natomiast radny Ryszard Filipowicz z komitetu Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 
Bezpłatne zajęcia żeglarskie dla dzieci
Wpisany przez Redakcja   
sobota, 16 lipca 2022 06:54

Sekcja Żeglarska „Żagle Cedzyna” mająca swoją bazę w Leszczynach zaprasza dzieci w wieku 7 – 15 lat z terenu gminy Masłów na bezpłatne zajęcia żeglarskie.
Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie pod numer telefonu 504004087 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Zajęcia realizowane są w ramach umowy zawartej z UG Masłów przez UKS Zalew Kielce.”

 

 
Gmina nie będzie miała więcej...
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 21 kwietnia 2022 09:07

Wbrew zapowiedziom Radnej Małgorzaty Kozubek "rezygnuję ze zbierania opłat... podpiszę odpowiednie pisma i dziękuję bardzo, niech gmina ma więcej pieniędzy", okazuje się, że był to tylko "zamiar rezygnacji" ze strony Radnej. Nie wiemy czemu to miało służyć, wywołać emocje wśród radnych i mieszkańców czy po prostu chęć pokazania się?!

Radna Kozubek rezygnuje z inkasa

Wypowiedź Radnej Kozubek na Komisji

Okazuje się, że Urząd gminy Masłów za pobór pierwszej raty podatków i opłaty śmieciowej w miesiącu marcu 2022 wypłacił (lub wypłaci) Radnej Kozubek blisko 10tys. zł wynagrodzenia.

 
Radna Kozubek rezygnuje z inkasa
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 25 lutego 2022 08:49

Czy faktycznie radna Małgorzata Kozubek zrezygnuje ze zbierania opłaty za odpady i ewentualnie podatki?
Na Komisji w dniu 21.02.2022, po fali dyskusji jaka przetoczyła się w zakresie projektu uchwały o obniżeniu stawki inkasa za zbieranie opłat za śmieci oraz licznych artykułach w mediach, które wskazują na wysokie wypłaty sołtysom (z budżetu gminy) z tytułu pośrednictwa w przekazywaniu opłat do urzędu, sołtys Masłowa Pierwszego Małgorzata Kozubek powiedziała, że rezygnuje ze zbierania tych opłat "...niech gmina ma więcej pieniędzy."
Wczoraj (24.02), odbyła się Sesja Rady Gminy, na której radni przegłosowali w/w projekt uchwały. Oczywiście nie obyło się bez dyskusji, w której niektórzy radni mieli zdanie przeciwne bądź wprost mówili o wprowadzeniu innych form za zbieranie opłat, które powinny być poprzedzone analizą. Padły również zarzuty, że projekt nie był konsultowany z samymi sołtysami, którzy są w większości również inkasentami. Wójt powiedział, że gminę nie stać na utrzymywanie systemów informatycznych pozwalających na szybkie dokonywanie wpłat drogą elektroniczną jak również załatwiania innych spraw urzędowych taką drogą.
Przedstawiciel Stowarzyszenia RIO, zwrócił uwagę, że procedowana uchwała niczego nie zmienia, wprost przeciwnie, przy wzrastających opłatach za śmieci, ostatnio z 20 zł do 24 zł od osoby, kwota wypłacanego inkasa i tak znacząco wzrośnie w stosunku do poprzedniej. Dzisiaj płacimy również inne zobowiązania chociażby za prąd czy wodę i mieszkańcy muszą w jakiś sposób to opłacać, nikt od nich nie zbiera i nie dostaje za to prowizji. Obniżenie stawki inkasa z 3,5% do 3%, nie daje żadnych oszczędności dla budżetu gminy, a jest jedynie zabiegiem kosmetycznym, który chcą przeprowadzić radni aby pokazać jacy są "dobroduszni" dla mieszkańców, pamiętając niedawno jak znacząco podnieśli nie tylko opłaty za śmieci ale również wynagrodzenie wójta oraz własne diety radnych i sołtysów.

Materiał wideo z Komisji, na której radna rezygnuje z inkasa za odpady.

 
Gmina nie ma pomysłu na oszczędzanie?!
Wpisany przez Redakcja   
środa, 09 lutego 2022 22:37

Śledząc ostatnie poczynania budżetowe władz gminy Masłów trudno doszukiwać się racjonalnego wydatkowania środków finansowych, które w dużej mierze pochodzą z naszych podatków. Wydaje się, że najlepszym sposobem na walkę z "szalejącą drożyzną" również w naszym samorządzie, jest przyjęcie tego do wiadomości i wyciąganie coraz większych pieniędzy z kieszeni mieszkańców. Przykładem tego mogą być ostatnie podwyżki wynagrodzenia dla Wójta, Radnych i Sołtysów kosztem wzrostu podatków lokalnych, opłat za śmieci.  Mimo, że zarówno Wójt jak i Skarbnik twierdzą, że budżet jest trudny, trzeba "zaciskać pasa". Nikt jednak nie pomyślał o tym aby rozpocząć oszczędzanie właśnie od siebie. Wielokrotnie informowaliśmy, że mieszkańcy przedstawiają pomysły w jaki sposób ograniczyć falę podwyżek, jak znaleźć dodatkowe środki w budżecie aby odciążyć mieszkańców. Szkoda, że rządzący nie biorą tych pomysłów pod uwagę, mało tego często odbierają je jako ostrą krytykę czy nawet początek kampanii wyborczej.

Od kilku lat działające najprężniej na terenie gminy Masłów Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich, stara się wspierać mieszkańców jednocześnie wskazując obszary w których zarówno Wójt jak i Rada Gminy mogłaby poszukać dodatkowych środków, które z korzyścią wpłynęłyby na rozwój naszej gminy.
Pamiętamy, że właśnie przedstawiciele tego stowarzyszenia zaproponowali projekt uchwały o ulgach dla przedsiębiorców tak aby zwiększać ilość miejsc pracy, przyciągać i rozwijać lokalne firmy dając im korzystne warunki do inwestowania, również pomysł uporządkowania podziałów  działek (które faktycznie są budowlane?, a które rolne?). Każdego roku gmina może tracić nawet kilkaset tysięcy złotych z tego tytułu, czy ciekawe rozwiązania dotyczące uszczelnienia systemu gospodarki odpadami, po co podwyższać opłaty za śmieci jak można je nawet zmniejszać (Pieniądze leżą na ulicy - II numer biuletynu Stowarzyszenia RIO)

Ostatnio Stowarzyszenie dokonało analizy poziomu wypłacanego inkasa tj. prowizji od zbieranych środków finansowych za podatek lokalny oraz opłat za śmieci. Okazuje się, że w Gminie Masłów wypłacono blisko pół miliona złotych inkasentom (sołtysom).
Denerwujemy się brakiem oświetlenia, internetu, drogi czy wodociągu, ale po części sami się do tego przyczyniamy, dając zarobić "pośrednikom".
W najbliższych dniach do wielu domów trafią decyzje o naliczeniu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłat za odpady komunalne. Bardzo często przynoszą je nasi dobrzy znajomi – sołtysi poszczególnych miejscowości, a często równocześnie radni naszych gmin. Zgodnie z uchwałami rad gmin, będą mogli pobierać te opłaty, ponieważ są inkasentami. Niektórzy wręcz będą się umawiać, kiedy przyjść pobrać podatek, bo dla nich to dodatkowe wynagrodzeni i to jakie.
Łatwo to zrozumieć – wynagrodzeniem inkasentów jest niemal w każdym przypadku część wpłaconej kwoty, blisko 10 proc. W efekcie sumy, jakie trafiają do ich kieszeni mogą być niemałe. W wielu przypadkach dochodzą do kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.

Warto się więc zastanowić, czy nie lepiej te pieniądze przelać bezpośrednio na konto gminy, żeby w całości zasiliły naszą wspólną kasę... Szczegóły "Nasze drogie inkaso. Nie denerwuj się na dziury w drodze, zacznij myśleć !!!" - To naprawdę warto przeczytać!
Wspominaliśmy już o narzędziach informatycznych, które i w tym przypadku Urząd mógłby wykorzystać, tak jak robią to sąsiednie gminy. Wtedy każda wpłata za zobowiązania wobec gminy staje się dziecinnie prosta wykorzystując najnowsze metody płatności elektronicznych. Każdy mieszkaniec ma swoje indywidualne konto, którego nie musi nawet zapisywać czy pamiętać. Odpowiedni system robi to za niego przy okazji przypominając  o zbliżającym się terminie płatności. Dzięki temu budżet gminy zyskuje, a sołtys wreszcie może mieć więcej czasu na rozwiązywanie problemów społecznych na swoim terenie, nie będzie kojarzony tylko z "poborcą" podatkowym! A jeśli nawet przy okazji pomoże ludziom starszym, niepełnosprawnym czy wykluczonym cyfrowo,  zanosząc za nich do urzędu pieniądze za podatek to tym bardziej przysporzy sobie przychylność społeczną.

 
Informacja na straży prawa
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 28 stycznia 2022 11:54

Dużą popularnością wśród mieszkańców gminy Masłów cieszy się biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Rozwój Inicjatyw Obywatelskich. Przypomnijmy, że projekt Stowarzyszenia RIO: „Informacja na Straży Prawa”, został zrealizowany przy wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca prowadzony przez Fundację dla Polski, jest niezależną inicjatywą finansowaną przez obywateli dla obywateli.

W ramach projektu, Stowarzyszenie RIO przygotowało lokalną gazetkę społeczną, w której pisze nie tylko o prawach mieszkańców, ale pokazuje rzeczywistość z perspektywy organizacji pozarządowej niezwiązanej z żadną opcją polityczną, której członkowie wywodzą się wprost z lokalnych społeczności.

Okazało się, że po wydaniu pierwszego numeru biuletynu, mieszkańcy dopominali się aby dotarł on do wszystkich domów na terenie gminy. W związku z tym stowarzyszenie postanowiło zlecić dystrybucję gazetki Poczcie Polskiej oraz dodatkowo zaangażowani byli również członkowie stowarzyszenia, zwłaszcza na terenach gdzie docierały sygnały, że jeszcze gazetka nie dotarła bądź gdzieś zaginęła.

Bardzo duży oddźwięk wśród mieszkańców przyniósł drugi numer gazetki. Co widzimy zauważyliśmy w licznych komentarzach na Masłów Info jak również podczas rozmów z mieszkańcami. Miejmy nadzieję, że wkrótce pojawią się kolejne numery. Wielu mieszkańców chce znać "prawdę" niekoniecznie tylko z gazety urzędowej Kurier Masłowski czy oficjalnej strony internetowej Urzędu Gminy w Masłowie.

Poniżej załączamy oba numery biuletyny do pobrania w wersji elektronicznej.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 31

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Polityka prywatności
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad jej wykorzystywania
> Więcej na temat polityki prywatności i plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: