Wiadomości
16.10.17 Spotkanie Komitetu Odbudowy Nagrobka Lenartowiczów
Wpisany przez Redakcja   
środa, 11 października 2017 10:08

Inicjatorzy Komitetu Odbudowy Nagrobka Rodziny Lenartowiczów, informują, że w dniu 16.10.2017r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Domu Ludowym w Woli Kopcowej odbędzie się pierwsze spotkanie założycielskie Komitetu. W trakcie spotkanie omówione zostaną sprawy organizacyjne oraz kolejne etapy realizacji zadania.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności te, które miały jakiś związek  z Dworem (folwarkiem) w Woli Kopcowej oraz rodziną Lenartowiczów.

 
Komitet Odbudowy Nagrobka Rodziny Lenartowiczów
Wpisany przez Redakcja   
sobota, 07 października 2017 18:47

Szanowni Państwo, wraz z trwającymi pracami nad opracowaniem Monografii Woli Kopcowej, pojawiło się wiele ciekawych wątków historycznych być może nieznanych Państwu a naprawdę zasługujących by szerzej o tym napisać.  Takim przykładem jest rodzina Lenartowiczów, ostatnich dzierżawców Folwarku w Woli Kopcowej.

„Wychowanie w rodzinie Jana Aleksandra Lenartowicza w Woli Kopcowej było niezwykle patriotyczne. Tylko z  niewielu domów w 1920 roku aż trzech braci ochotniczo wstąpiło do wojska i broniło niepodległości Polski w wojnie z Rosją bolszewicką. Rodzina ta zasługuje na Wielki Szacunek…  W obecnej chwili grób rodziny Lenartowiczów jest bardzo zaniedbany…. Według ksiąg parafialnych spoczywają w niej bracia Zdzisław Leopold (1862-1941) i Jan Aleksander (1863-1931), syn ostatniego Antoni Stefan (1897-1953) i jego córka Danuta (1933-1935). ” cyt. z powstającej książki „Wieś rządowa Wola Kopcowa” – Piotr Olszewski

Trwają również prace nad ustaleniem miejsca pochówku ostatniego mieszkańca folwarku Jana Lenartowicza, być może jest to ten sam grób.

Przy okazji studiowania kolejnych materiałów dotyczących rodziny Lenartowiczów pojawiła się inicjatywa zawiązania Komitetu na Rzecz Odbudowy Nagrobka. Osoby, które chciałyby się czynnie włączyć w tę inicjatywę prosimy o kontakt na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 664 915 225, 609 410 855 lub bezpośrednio do sołtysa Woli Kopcowej. Wkrótce odbędzie się również pierwsze spotkanie Komitetu w Domu Ludowym. Według wstępnych szacunków uporządkowanie grobu rodziny Lenartowiczów oraz montaż płyty nagrobnej to koszt kilku tysięcy złotych. Mamy już pierwszych darczyńców, są to użytkownicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielona Dolina” w Woli Kopcowej, którzy w ramach datków składanych do puszki w swojej kapliczce, postanowili przekazać jej zawartość na tak szlachetny cel. Dla osób zainteresowanych wsparciem finansowym, uruchomiliśmy specjalny rachunek bankowy: 76 1600 1462 1835 7850 0000 0001, na który można wpłacać środki z dopiskiem „Nagrobek Lenartowiczów”

Aby bliżej poznać zasługi poszczególnych członków rodziny warto zapoznać się fragmentami wspomnianej powyżej książki.

„Rodzina Lenartowiczów

Majątkiem w którym gospodarowali Lenartowiczowie po upadku Powstania Styczniowego była wieś Złota w parafii Samborzec, niedaleko Sandomierza. Tu Aleksander Feliks Lenartowicz (1825-1899) syn Piotra i Anieli z Kufdoderskich wziął w dzierżawę majątek donacyjny Kronhelmów. Poślubił on Joannę Cybichowską (1833-1909) córkę Wojciecha i Barbary z Grocholskich. Z tego związku narodził się Zdzisław Leopold (1862-1941), Jan Aleksander (1863-1931) i Jarosław (1864-1944).

Zdzisław Leopold ukończył gimnazjum w Kielcach a następnie dwuletnią Klasę Rysunku, powstałą na miejsce rozwiązanej w 1866 roku Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Później studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Jana Matejki. Był autorem malowideł na stropie kaplicy w Woli Kopcowej. Pewien okres przebywał wśród polskiej bohemy w Monachium. W 1908 roku był współzałożycielem a później aktywnym członkiem Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Pomagał przy organizacji muzeum PTK a później w latach 1908-1913 był w nim kustoszem działu przyrodniczego i archeologicznego. Amatorsko interesował się archeologią i od roku 1889 prowadził badania  nad kulturą złocką (II i III tysiąclecie p.n.e.). Do kieleckiego muzeum przywoził ze Złotej i Samborca urny, ozdoby, wyroby kamienne i szczątki kostne. W 1913 roku odtworzył na potrzeby wystawy muzealnej, jeden z grobów neolitycznej kultury złockiej. Pracą zawodową związany był również z Ostrowcem Św. W pobliskim Ćmielowie prowadził, jako jeden z pierwszych, badania kultury neolitycznej na tzw. Gawrońcu. Przekazał również kieleckiemu muzeum PTK cenną kolekcję ceramiki z cmentarzyska ciałopalnego epoki brązu z uroczyska ,,Ludwików” w Łopusznie. W muzeum PTK prowadził odczyty na których prezentował swoje odkrycia. Był rozwiedziony. Zmarł 14 IV 1940 roku w Woli Kopcowej. Akt jego zgonu został zgłoszony przez Andrzeja Cedro i Antoniego Dudzika do parafii prawie po roku t.j. 1 IV 1941 roku. Opóźnienie wynikało z winy rodziny, ponieważ pogrzeb z powodu rozwodu zmarłego miał charakter świecki. Został pochowany w grobowcu rodziny Lenartowiczów w Masłowie.

Jan Aleksander ukończył gimnazjum w Kielcach. Ożeniony był z Marią Zofią z Korulskich, która zmarła w 1907 roku. Miał z nią synów Gustawa (ur. 1887), Jana (1890-1955), Kazimierza (ur. 1894), Antoniego Stefana (1897-1953) i córki Wiktorię (ur. 1892) i Annę (ur. 1905). Aż do parcelacji dzierżawca folwarku w Woli Kopcowej. Zmarł 20 V 1931 roku o godz. 15 w folwarku w Woli Kopcowej. Od śmierci żony w 1907 roku do końca życia był wdowcem. Pochowany został w grobowcu rodziny Lenartowiczów w Masłowie.

Najstarszym synem Jana Aleksandra, ostatniego dzierżawcy folwarku w Woli Kopcowej, był Gustaw. Urodził się 12 VII 1887 roku. Był ochotnikiem w wojnie 1920 roku. Uzyskał stopień podporucznika i uprawnienia do noszenia Krzyża Walecznych.

Drugim synem Jana Aleksandra był Jan.  Po II wojnie światowej częściowo wraz z bratem Antonim Stefanem, gospodarował w Woli Kopcowej na 23.44 hektarach. Po śmierci brata Antoniego w 1953 roku był ostatnim mieszkańcem dawnego dworu biskupów krakowskich. Nie radził sobie z gospodarowaniem tak dużym majątkiem, wyprzedawał go bądź wypuszczał w dzierżawę. Sam dwór uległ powolnej dewastacji. Jan Lenartowicz przyjaźnił się z ks. Marianem Cygankiewiczem z Masłowa. Z powodu braku spadkobierców, po śmierci Jana Lenartowicza (zm. 1955), to on w głównej mierze w imieniu parafii Masłów przejął resztkę majątku i rozprzedał miejscowym gospodarzom. Po  1955 roku dwór uległ kompletnej dewastacji.

Kolejnym synem ostatniego dzierżawcy był Kazimierz. W czasie I wojny światowej jako ochotnik 6 lat służył w wojsku. Otrzymał krzyż Virtuti Militari nr 6721, Krzyż Walecznych i Medal De La Victoria. Dostał pochwałę od gen. Józefa Hallera i ,,ma prawo noszenia biało-czerwonej wstążki do munduru jako dowód otrzymanej pochwały”. Brał udział w wojnie z Rosją bolszewicką. W stopniu porucznika zwolniony ze służby 10 XII 1920 roku. Do Woli Kopcowej wrócił 1 I 1921 roku z prawem  noszenia munduru i odznaczeń do 15 I tego roku. W latach 1930-1934 prowadził mleczarnię w Złotej.

Najmłodszym z synów Jana Aleksandra był Antoni Stefan. Urodził się 13 IV 1897 roku na folwarku w Woli Kopcowej. Uczęszczał do gimnazjum kieleckiego a maturę zdał w 1919 roku. Od 1 VI 1916 do 11 XI 1918 roku był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej o pseudonimie ,,Horeszko”. We dworze w Woli Kopcowej  stworzył punkt organizacyjny tej organizacji niepodległościowej. W trudno dostępnej okolicy prowadzono szkolenia wojskowe jak również działalność wywiadowczą na obszarze gminy Dąbrowa. Ukończył kurs normalny szkoły podoficerskiej i brał udział w rozbrajaniu okupantów w Kielcach. Jako ochotnik uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej od 1 VII do 20 XI 1920 roku. W tym czasie służył w 211 Pułku Ułanów. Został zdemobilizowany w stopniu podporucznika. Ożenił się z Haliną Marią Panuszewską (ur. 1909). Z zawodu był inżynierem-rolnikiem. Po wojnie długi czas gospodarował majątkiem w Złotej. Był członkiem Sandomierskiego Koła Związku Peowiaków. W 1930 roku gospodarował 115 hektarowym majątkiem Chorągwica w woj. Krakowskim. Od 1933 roku na stałe mieszkał w Woli Kopcowej i po śmierci ojca Jana Aleksandra gospodarował majątkiem. W 1931 roku był jednym z założycieli straży pożarnej w Woli Kopcowej. W latach 1934-1937 był wójtem gminy Dąbrowa. W latach 30-tych był członkiem Towarzystwa Przyjaciół ,,Strzelca” w Kielcach. Po przekazaniu majątku w Woli Kopcowej bratu Janowi, zamieszkał tuż przed wojną w Złotej. Po 1945 roku utracił majątek w Złotej i na powrót zamieszkał w Woli Kopcowej. Został tu aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach. Szereg lat siedział w więzieniu. Po wyjściu na wolność wrócił do Woli Kopcowej, schorowany fizycznie i psychicznie. Mieszkał samotnie w jednym z dworskich pokoi. W żywność zaopatrywał się u zaufanych gospodarzy. Miał manię prześladowczą i obawiał się otrucia. Zmarł w Woli Kopcowej 19 VI 1953 roku. Pogrzeb odbył się dwa dni później o godzinie 12. Pochowany został na cmentarzu w Masłowie w grobowcu rodzinnym Lenartowiczów. Ze związku małżeńskiego z Haliną Marią Panuszewską miał córkę Danutę.  Urodziła się w folwarku w Woli Kopcowej 16 XII 1933 roku. Ochrzczona 7 VII 1935 roku. Rodzicami chrzestnymi byli Włodzimierz Wisłodzki (Wysłocki) major wojsk polskich i Zofia Zambrzycka. Dziewczynka zmarła 6 X 1935 w Woli Kopcowej. Jest pochowana w grobowcu rodziny Lenartowiczów w Masłowie.


 
Wraca pomysł wschodniej obwodnicy Kielc przez Domaszowice
Wpisany przez Redakcja   
poniedziałek, 15 maja 2017 09:14

Jak informują lokalne media, Urzędnicy Miasta Kielce opracowali nowy wariant przebiegu obwodnicy. Największą zmianą dla mieszkańców Gminy Masłów do dotychczasowych planów jest odsunięcie planowanego węzła obwodnicy i S74 od granic miasta w kierunku wschodnim, już na teren naszej gminy. Obwodnica przechodziłaby od strony południowej na przedłużeniu ul. Wikaryjskiej, następnie za kościołem w Domaszowicach aż do nowego węzła z drogą ekspresową S74, następnie odbijałaby w kierunku Woli Kopcowej działki aż do węzła w Dąbrowie lub do projektowanego nowego odcinka drogi 745.
Wcześniej planowano aby taki węzeł powstał w pobliżu ul. Morcinka na granicy Kielc z Gminą Masłów. Obecnie urzędnicy tłumaczą, że nie jest to możliwe ponieważ węzeł ten byłby zbyt blisko tego przy ul. Świętokrzyskiej, a to nie spełnia norm Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dodatkowo w grę wchodzi zbyt wiele wyburzeń. Pozostaję więc pytanie czy propozycja nowego węzła w okolicach Cedzynki/Domaszowic nie jest zbyt blisko węzła Cedzyna?
Pamiętamy, że kilka lat temu Miasto Kielce chciało nam umieścić taki węzeł co spotkało się ze sprzeciwem mieszkańców, radnych oraz ówczesnych władz gminy. A docelowo radni uchwalając miejscowy plan zagospodarowania gminy, wykreślili korytarz drogi wraz z węzłem przez Domaszowice mimo nacisków urbanistów miejskich.  Jak twierdzą urzędnicy ratusza ponownie spodziewają się protestów ze strony mieszkańców Domaszowic.

Szczegóły:

Gazeta Wyborcza

Echo Dnia

Radio Kielce

 
Znowu problemy z odbiorem śmieci
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 21 kwietnia 2017 09:33

Na początku stycznia opisywaliśmy problemy jakie mają mieszkańcy z terminowym odbiorem śmieci ("Nowa firma - problem z odbiorem śmieci"). W związku z tym, że były to pierwsze dni działalności firmy EKOM na terenie gminy Masłów, więc spodziewaliśmy się poprawy sytuacji. Niestety w ciągu kolejnych trzech miesięcy internauci znów przesyłają do nas informacje o nieprawidłowościach w odbiorze śmieci. Mieszkaniec Masłowa pyta czemu jest obowiązek wystawiania śmieci do godz. 7.00 rano skoro odbiór odbywa się często ok. 22.00, a czasami nawet następnego dnia? Czy wobec firmy wyciągane są jakieś konsekwencje? Dobrze, że ostatnie dni są zimne, ale czy te śmieci mają stać cały dzień, a co będzie jak przyjdzie lato? To może wystawiajmy worki po godzinie 18.00. Dzwonienie do firmy odbierającej odpady nie ma sensu, Pani z tej firmy jest bardzo nieuprzejma i tłumaczy, że oni mają czas do 22.00. Co innego mówił Wójt na zebraniach.

Kolejna sprawa to odbiór śmieci wielkogabarytowych i elektrośmieci. Mieszkanka Woli Kopcowej pisze, że 19 kwietnia miały być odebrane spod posesji elektrośmieci, niestety żaden samochód firmy odbierającej odpady tu nie dotarł. Interwencja telefoniczna również okazała się niemiła. Pani z firmy EKOM nakrzyczała, że nie wolno wystawiać elektrośmieci w przezroczystych workach, że muszą być w kartonach albo luzem. Tylko chyba ktoś zapomniał, że w dniach 18-19 kwietnia na przemian sypał śnieg i padał deszcz, zacinał deszcz i nic z tych kartonów by nie zostało, poza tym jak sobie firma wyobraża luzem wystawianie małych baterii czy zużytych żarówek? Tego już Pani z firmy EKOM nie umiała wyjaśnić. Całe szczęście, że obiecała odbiór tych elektrośmieci, które stoją już trzeci dzień. Mieszkańcy pytają czy faktycznie jest obowiązek wystawiania elektrośmieci w kartonach, bo takich informacji w ogłoszeniach o zbiórkach odpadów na stronie Urzędu Gminy nie znaleźli. Dlaczego my jako mieszkańcy, którzy płacą za odbiór śmieci musimy się dostosowywać do wszystkich regulacji, wystawiać na czas do 7 rano śmieci a firma odbierająca i tak to olewa i robi po swojemu?
W związku z licznymi pytaniami od mieszkańców kierujemy zapytanie do władz gminy, czy faktycznie firma EKOM może odbierać śmieci do godz. 22? Jakie są obowiązki wykonawcy od strony zapisów w przetargu na wybór firmy odbierającej odpady w Gminie Masłów? Czy władze gminy podejmują jakieś kroki aby poprawić sytuację odbioru śmieci?

 
Uwaga nawrót zimy - na drogach ślisko!
Wpisany przez Redakcja   
środa, 19 kwietnia 2017 08:50

Docierają do redakcji sygnały, że w związku z atakiem zimy znów są problemy z dojazdem do pracy i szkół. Najgorzej jest na drogach powiatowych, problem mają autobusy komunikacji miejskiej. Jak informuje Radio Kielce, stanęły autobusy w Mąchocicach-Scholasterii, Masłowie i Ciekotach. Mieszkańcy piszą, że rano nie można było się też wydostać z Brzezinek i Barczy. Ciężko jest też na podjazdach  na Podklonówce od strony Mąchocic i w Masłowie Drugim w kierunku do Doliny Marczakowej. Mieszkańcy proszą przynajmniej o posypanie piachem wczesnym rankiem bo jest bardzo ślisko. Trochę się dziwią, że mimo ostrzeżeń pogodowych, służby drogowe jak zwykle nie zadbały należycie o stan nawierzchni.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności!

 
Otwarty konkurs dla stowarzyszeń rozstrzygnięty
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 06 kwietnia 2017 21:27

Znamy już prawie wszystkie wyniki w konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Masłów w 2017r.

Jako pierwsze rozstrzygnięto zadania z zakresu: I. „WSPIERANIA KULTURY FIZYCZNEJ”
1) Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności piłki nożnej, piłki siatkowej i piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży,

Dotację w wysokości 90.000 zł otrzymało Masłowskie Stowarzyszenie Sportowe

2) Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności popularyzacja pięściarstwa wśród młodzieży,

Dotację otrzymały: Kielecki Klub Bokserki "RUSHH" - 10.000 zł i Klub Sportowy "Skalnik" - 10.000 zł

3) Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności jazdy konnej wśród dzieci i młodzieży,

Dotację w wysokości 3.000 zł otrzymał Świętokrzyski Klub Jazdy Konnej

4) Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności spadochroniarstwa wśród dzieci i młodzieży.

Brak informacji na BIP o rozstrzygnięciu

Szczegóły dotyczące realizowanych zadań w ramach dotacji na stronie Urzędu Gminy Masłów

II. „DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH”
1) Organizowanie wydarzeń związanych z kultywowaniem zwyczajów regionalnych i inicjatyw społecznych min. warsztaty, festyny, wystawy

Dotację otrzymały: Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kopcowej - 2.500 zł oraz Stowarzyszenie "Wspólnie dla Tradycji"

OSP chce przeznaczyć otrzymane środki na organizację 85 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kopcowej. Natomiast zadanie jakie chce realizować Stowarzyszenie "Wspólnie dla Tradycji" poznamy w najbliższym czasie.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie "Wspólnie dla Tradycji" jest nową organizacją pozarządową na terenie naszej gminy. Powstała z inicjatywy Wójta, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Kół Gospodyń z terenu Gminy Masłów. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 16.02.2016r. z siedzibą w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie Pierwszym, przy ul. Ks. J. Marszałka 30 (KRS stan na dzień 06.04.2017). Według informacji przekazanych przez Wójta, obecnie stowarzyszenie ma siedzibę w budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej, przy ul. Świętokrzyskiej 86, lok. nr 28, na podstawie umowy użyczenia na takich samych zasadach jak inne stowarzyszenia działające w tym budynku.

Szczegóły - Baza organizacji pozarządowych Gminy Masłów

 
12 lat Masłów Info
Wpisany przez Redakcja   
poniedziałek, 27 marca 2017 23:17

Szanowni Państwo, Portal Masłów Info jako niezależne źródło informacji gości w Państwa domach już od 12 lat.
Pomysł Masłów Info pojawił się jesienią 2004 roku, kiedy to Bogusław Krukowski  wspólnie z Michałem Michtą podjęli się tworzenia społecznego portalu internetowego Gminy Masłów. Na początku zaczęło się od strony internetowej Michała o Domaszowicach, aby następnie wraz ze szkolnymi kolegami Michała doprowadzić do założenie niezależnego regionalnego portalu internetowego. 25 marca 2005r. powstał portal Masłów Info z adresem: www.maslow.info.pl, którego podstawą było informowanie mieszkańców o bieżących wydarzeniach w Gminie Masłów, zarówno kulturalnych, rozrywkowych, gospodarczych jak i politycznych. Młodzież angażowała się w sprawy, którymi interesują się mieszkańcy, o wydarzeniach mających wpływ na życie naszej gminy. Szybko okazało się, że pomysł był trafiony co przekładało się na wysoką oglądalność nie tylko z naszej gminy czy regionu świętokrzyskiego ale z całej Polski i zza granicy. Jeszcze większy sukces pojawił się po uruchomieniu na początku lipca 2005 r. własnej, niezależnej telewizji internetowej. Masłów stał się pierwszą w Polsce gminą mającą własną telewizję internetową. Była to nowość, która wzbudziła ogromne  zainteresowanie nie tylko internautów i mieszkańców gminy, ale również mediów w całej Polsce. W ramówce tv znalazły się programy informacyjne, publicystyczne, krajoznawcze, sportowe i rozrywkowe. Pomysł uruchomienia telewizji internetowej sprawił, że zaczęły się interesować nim media lokalne i ogólnopolskie a Redakcja Masłów Info w 2006r. uzyskała możliwość korzystania z bezpłatnego lokalu w Domu Ludowym w Woli Kopcowej za zgodą ówczesnego Wójta Włodzimierza Korony. Dzięki temu mogliśmy się jeszcze bardziej rozwijać i realizować własne projekty, założyć stowarzyszenie. Dzięki projektom dofinansowanym ze środków UE oraz własnych środków udało się zakupić niezbędny sprzęt i wyposażenie studia, podłączyć internet do budynku. Dom Ludowy zaczął  przyciągać dzieci i młodzież, bardzo dobra współpraca ze świetlicą i p. Teresą Bogdanowicz, pozwoliła zrealizować projekt kafejki internetowej. W tym czasie trudno było spotkać po południu młode osoby, które chodziłyby po ulicach Woli Kopcowej. Większość czasu spędzano właśnie na świetlicy bądź w redakcji Masłów Info. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że były to inne czasy, nie wszyscy mieli komputery w swoich domach, nie mówiąc już o dostępie do internetu. Posiadanie stron internetowych również nie było tak powszechne. Niestety pisanie i informowanie o wszystkim nie zawsze było dobrze odbierane przez władze gminy. Jeszcze większe problemy pojawiały się, gdy mieszkańcy mogli wyrażać swoje opinie w komentarzach pod artykułami. Aby zachować niezależność redakcja nie mogła pozwolić sobie na sterowanie z jakiejkolwiek strony, co często doprowadzało do konfliktów, posądzania o stronniczość a na koniec wykorzystywania w celach politycznych. Mimo, tych napięć udało się kontynuować naszą działalność. W 2011r. Redakcja Masłów Info przeniosła się do nowych pomieszczeń w zaadaptowanym poddaszu Domu Ludowego. Nieco wcześniej nastąpiła zmiana władzy w Gminie, a wraz z nią jeszcze większe naciski i pretensje. Efektem tego było nałożenie przez ówczesnego Wójta Ryszarda Pazerę opłat za użyczony lokal. Mimo tego Redakcja próbowała nadal działać, realizować kolejne projekty, jak choćby Lubię biznes, przy czym widać było, że jest coraz trudniej. Nastąpiło zamknięcie świetlicy, otwarto Promyczek, młodzież zaczęła znów uciekać na ulice i przystanki. Natomiast Redakcja, jako administrator portalu coraz częściej tłumaczyła się z wpisanych przez kogoś komentarzy na policji. Połowa 2014r. to chwilowe zawieszenie działalności chociażby ze względu na zbliżające się wybory samorządowe i oczekiwanie na lepsze czasy. Przede wszystkim brakowało nowych młodych osób, nie udały się akcje w gimnazjach, brakowało wsparcia, dodatkowo kontynuacja opłat za lokal i zła sytuacja finansowa Stowarzyszenia Masłów Info doprowadziły do tego, że trzeba było przekazać portal w zarządzanie innej organizacji. Od 1 stycznia 2016r. zarządzanie to utrzymuje Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina. Dzięki temu nadal może być kontynuowana tradycja Masłów Info. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że działalność portalu została ograniczona i zmieniona. Obecnie, gdy praktycznie każda instytucja posiada własne strony internetowe, pracowników od promocji, dostęp do nowych technologii, szybką prezentację wydarzeń kulturalnych czy oświatowych, my ze swej strony postanowiliśmy się skupić na sprawach, które są najbliższe naszym mieszkańcom, na ich problemach oraz oczekiwaniach. Przypomnijmy, że nasz portal działa społecznie, i tak naprawdę tworzą go właśnie sami mieszkańcy. Biorąc jednak pod uwagę chociażby ostatnie statystyki za 2016r. wydaje się słuszna kontynuacja prowadzenia portalu. Często to Państwo do nas docieracie z różnymi informacjami a my staramy się je wszystkie publikować na bieżąco, często poszerzając ich zakres. Wybieramy również te najważniejsze sprawy z innych źródeł, które mają znaczący wpływ na życie i rozwój Gminy Masłów. W związku z tym, że portal jest niezależny, możemy publikować wszystko, co jest prawnie dozwolone, o czym przekonujecie się Państwo przez 12 lat. Zdajemy sobie sprawę, że często są to sprawy trudne, być może nie zawsze przychylne kolejnym władzom, ale na pewno zasługujące na to aby pokazywać życie w naszej gminie takie jakie jest naprawdę. Dopuszczamy również publikację komentarzy pod zamieszczonymi artykułami tak aby każdy mógł wypowiedzieć swoje zdanie na ten temat. Ale zarazem ostrzegamy, że wypowiedzi, które są nieprawdziwe, wulgarne lub stojące w sprzeczności z prawem, mogą spotkać się z surowymi konsekwencjami.
Podsumowując dziękujemy tym wszystkim, którzy przez te wszystkie lata wspomagali Masłów Info, tym wszystkim, którzy cenią naszą niezależność, tym wszystkim, którzy nas czytają. Ze swej strony pozostaje nam tylko przeprosić tych, którzy poczuli się skrzywdzeni komentarzami niektórych czytelników. Prosimy pamiętać, że działamy podobnie jak inne portale informacyjne np. echodnia.eu, gazeta.pl, gdzie również dopuszczone jest komentowanie artykułów.
My jako Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina również ponosimy koszty utrzymania lokalu w Domu Ludowym, nie mówiąc już o kosztach hostingu, domeny czy infrastruktury technicznej, których nie jesteśmy w stanie pokryć tylko ze składek członkowskich. Dlatego nadal zachęcamy zwłaszcza lokalnych przedsiębiorców do reklamowania się na naszych stronach i wspomagania naszej działalności. Ze swej strony na bieżąco możemy wskazywać poziom oglądalności portalu oraz zamieszczać banery reklamowe.

Historię działalności Masłów Info znajdziecie Państwo m.in. w "Monografii etnograficzno - turystycznej gminy Masłów" jak również na stronach naszego portalu. 
e(h)Urząd po masłowsku
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 17 marca 2017 23:59

Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina zachęcone przez Urząd Gminy Masłów możliwością załatwiania spraw elektronicznie postanowiło złożyć wniosek poprzez ePUAP wykorzystując tzw. profil zaufany. (Profil zaufany służy do sygnowania podpisem elektronicznym dokumentów w postaci elektronicznej, składanych do urzędów administracji publicznej i zastępuje podpis odręczny). Sam proces przygotowania dokumentu (wniosku) i przesłanie go do Urzędu nie stanowił problemu. Oczywiście zaznaczone zostało, że Stowarzyszenie życzy sobie odpowiedzi zwrotnej elektronicznie. Po chwili przyszło z urzędu potwierdzenie, że dokument został dostarczony tzw. UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.

Na odpowiedź trzeba było trochę poczekać, bo pismo datowane jest na 13.03.2017r., pewnie była to "trudna sprawa". Ale zdziwienie wywołała forma przesłania dokumentu, otóż w formie papierowej, listem poleconym ze zwrotką (widać Gminę stać na takie wydatki), zamiast przesłać bezpłatnie elektronicznie. No trudno to też jest do przełknięcia, ważne, że Wójt odpowiedział.
Natomiast nie można było uwierzyć czytając ostatnie zdanie pisma: "Jednocześnie w celu usprawnienia przepływu korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Urząd Gminy Masłów zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie adresu skrytki ePUAP na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "
Długo zastanawialiśmy się czy jest to żart czy faktycznie w urzędzie dochodzi do absurdów. Wygląda to tak jakby ktoś złożył do Urzędu pismo ze swoim adresem a Urząd poprosił go ponownie o adres.

Szanowna Pani Wójt przecież Urząd już raz nam odpowiedział w postaci UPP i wtedy jakoś Państwo nie pytaliście o adres skrzynki. Po drugie jeżeli coś otrzymujecie w skrzynce odbiorczej to tam jest również wskazany adres skrytki nadawcy. Po trzecie w 2015r. Urząd otrzymywał już wnioski poprzez ePUAP i wtedy jakoś radził sobie z odpowiedzią bez konieczności wysyłania pism pocztą tradycyjną i nie wymagał podawania ponownie adresu skrytki ePUAP. Przy okazji na załączonym rysunku powyżej podkreślamy na czerwono gdzie m.in. szukać adresu skrytki nadawcy.


Masłów Info już ponad rok temu dwukrotnie informował, że pojawiają się znaczące problemy przy załatwianiu spraw drogą elektroniczną. Wójt na sesji Rady Gminy zobowiązał się do poprawy sytuacji. Po tej sprawie widać, że idzie "na lepsze"? Albo absurd goni absurd.

Załatw sprawę przez internet... ale jaką?

e(h)Administracja wg Sekretarza Gminy - sesja Rady luty 2016

 
OSP Wola Kopcowa na pomagam.pl
Wpisany przez Redakcja   
niedziela, 26 lutego 2017 18:42

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Woli Kopcowej w ostatnim czasie rozpoczęła współpracę z portalem www.pomagam.pl. Głównym celem nawiązania współpracy jest zbiórka środków finansowych na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego. Jednostka OSP Wola Kopcowa powstała w 1931 roku. Naszym głównym celem od początku istnienia była ochrona życia, zdrowia i mienia ludzkiego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. W ostatnich latach poszerzyliśmy swoją działalność o neutralizację owadów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. W 2016 roku powstała u nas specjalizacja ratownictwa wodnego. Została zakupiona łódź ratownicza, przyczepa podłodziowa, torba medyczna PSP R1 z pełnym wyposażeniem, zostały pozyskane sanie lodowe. W 2016 roku dzięki wsparciu Gminy, lokalnych firm i przedsiębiorców udało się również zakupić średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Naszym wielkim marzeniem jest zakup sprzętu do ratownictwa drogowego w bieżącym roku. Liczba wypadków samochodowych rośnie z roku na rok. Częstym powodem tych sytuacji są nietrzeźwi kierowcy, nadmierna prędkość czy niedostosowanie się do warunków panujących na drodze. W wielu przypadkach do udzielenia skutecznej pomocy jest niezbędny sprzęt hydrauliczny. Dzięki realizacji tego celu wzrosłaby nasza gotowość bojowa i moglibyśmy nieść skuteczną pomoc nie tylko w naszym sołectwie, ale również w całej gminie i miejscowościach z nią sąsiadujących. Bardzo prosimy o wsparcie nas w realizacji tego celu. Prosimy również o rozpowszechnianie naszej zbiórki.

Szczegóły: pomagam.pl/ospwolakopcowa

Nasze działania możecie Państwo śledzić na funpage'u fb

 
Konkurs dla stowarzyszeń na zadania publiczne
Wpisany przez Redakcja   
środa, 22 lutego 2017 12:34

Wójt Gminy Masłów ogłosił 21.02.2017r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Masłów z zakresu:
I. „WSPIERANIA KULTURY FIZYCZNEJ”
1) Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności piłki nożnej, piłki siatkowej i piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży,
2) Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności popularyzacja pięściarstwa wśród młodzieży,
3) Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności jazdy konnej wśród dzieci i młodzieży,
4) Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności spadochroniarstwa wśród dzieci i młodzieży.

II. „DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH”

1) Organizowanie wydarzeń związanych z kultywowaniem zwyczajów regionalnych i inicjatyw społecznych min. warsztaty, festyny, wystawy

Na wsparcie finansowe projektów z zakresu kultury fizycznej przeznaczono w budżecie Gminy Masłów kwotę 116.000,00 zł, natomiast na wsparcie finansowe projektów w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  kwotę: 25 000,00 zł

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej danym konkursem ofert.
Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają oferty w terminie do dnia 15 marca 2017 roku (decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu Gminy Masłów). Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie podpisanej: „OTWARTY KONKURS OFERT na dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie ...........”.

Szczegóły konkursu wraz z wzorami formularzy na stronie BIP Urzędu Gminy Masłów

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 29

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: