Wiadomości
Zachęcamy do udziału w Funduszu Sołeckim
Wpisany przez Redakcja   
niedziela, 06 września 2020 12:30

Fundusz sołecki jest już ponad 10 lat. W latach 2009 – 2013 ok. 55% gmin, w których są sołectwa, tworzyło fundusz sołecki. Od 2014 r. liczba gmin w których realizowany jest fundusz sołecki systematycznie rośnie i wynosi obecnie ponad 70% gmin. Biorąc pod uwagę liczbę gmin w których funkcjonuje fundusz można stwierdzić, że jest to rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami społeczności wiejskiej.
Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.

W Gminie Masłów różnie wyglądała sytuacja z funduszem sołeckim, były lata gdy Wójt i Rada Gminy podejmowali decyzję o zawieszeniu funduszu. Był też okres gdy fundusz był realizowany systematycznie każdego roku. Wielokrotnie poddawaliśmy analizie skuteczność wykorzystania funduszu oraz jego wpływ na poprawę warunków życia w naszych sołectwach. Zdarzały się sytuacje kiedy mieszkańcy sołectwa za namową władz gminnych dokładały swoją przydzieloną pulę pieniędzy na większe zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę, jak np. remont świetlicy w danym sołectwie. Zdarzały się też sytuacje kiedy to sołtys z wraz z radą sołecką ustalały priorytetowe zadania dla danego sołectwa a następnie usilnie próbowali zatwierdzić swoje plany na Zebraniach wiejskich, i właśnie w takich przypadkach dochodziło do zgrzytów pomiędzy mieszkańcami a władzami sołectwa. Nie zawsze to co wydaje się być ważne dla sołtysa, radnych czy garstki ludzi, poprawia wg mieszkańców ich warunki życia. Często środki były dzielone na najważniejsze grupy społeczne w danej wsi, np. na  Ochotniczą Straż Pożarną, na Koło Gospodyń Wiejskich, na szkołę bądź przedszkole itp., ale tak naprawdę nie starano się wcześniej zrobić jakiś sondaży wśród mieszkańców co tak naprawdę oni potrzebują. Dziś gdy ta świadomość mieszkańców o znaczeniu środków finansowych na fundusz sołecki wzrasta, gdy liczy się każda złotówka, gdy widzi się jak chociażby realizowane są zadania z tzw. budżetu obywatelskiego w miastach, pojawia się pytanie kiedy u nas tak naprawdę przede wszystkim mieszkańcy będą decydować o konkretnych zadaniach a nie wąska grupa wybrańców. Oczywiście można przyjść na zebranie sołeckie i próbować zgłosić swój pomysł, ale wcześniej należy dobrze się przygotować i najlepiej przyprowadzić ze sobą jak największą grupę swoich zwolenników. Wiele samorządów od kilku lat stara się wprowadzać różne formy przygotowania się funduszu sołeckiego, dać mieszkańcom różne narzędzia komunikacji z urzędem tak aby dużo wcześniej zgłaszać różne propozycje np. poprzez internet, sondaże, formularze. Wymyślanie pomysłów na poczekaniu podczas zebrania również niczemu nie sprzyja. Dobrą formą praktyki są wcześniej spotkania sołtysa, rady sołeckiej, radnych z mieszkańcami, na których panuje prawdziwa "burza mózgów". Z niej również rodzą się ciekawe pomysły, które mogą być poddane głosowaniu na Zebraniu Wiejskim zatwierdzającym wnioski do funduszu sołeckiego.

Do 30 września sołtysi poszczególnych sołectw muszą złożyć do Wójta Gminy Masłów zatwierdzone przez zebranie wiejskie wnioski do funduszu sołeckiego. Jak widać zostało niewiele czasu by się do tego przygotować, zorganizować zebrania wiejskie i wybrać najlepsze propozycje. W związku z tym zachęcamy Państwa (wszystkich mieszkańców) o jak najbardziej aktywne uczestnictwo w zebraniach w swoich sołectwach. Można próbować rozmawiać z sąsiadami, kolegami, łączyć się w grupy aby przygotować na zebranie wiejskie własne propozycje zadań. Należy przy tym pamiętać aby:
- przedsięwzięcia mieściły się w katalogu zadań własnych gminy,
- były zgodne ze strategią rozwoju,
- służyły poprawie warunków życia mieszkańców
Poprawny wniosek musi zawierać:
- nazwę przedsięwzięcia oraz co ma być zrealizowane
- oszacować koszty zadań tak aby nie przekroczyły limitu finansowego w danym sołectwie
- uzasadnić wniosek w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa
Jeśli macie Państwo już teraz jakieś propozycje co zrobić w swoich sołectwach zgłaszajcie je swoim sołtysom, radom sołeckim, radnym tak aby mieli większą świadomość Waszych potrzeb. Dla osób, które preferują kontakt internetowy, proponujemy meile do radnych, którzy udostępnili swoje adresy poczty elektronicznej publicznie na stronach Urzędu Gminy i Biuletynie Gminy Masłów lub bezpośrednio na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przypominamy, że zadania wskazane w funduszu do 30.09.2020 będą realizowane w 2021r.
Poniżej tabela kwot jakie przypadają na poszczególne sołectwa w Gminie Masłów.

Źródło: http://rio.org.pl/samorzad/zrealizuj-swoj-pomysl-bo-inni-zrealizuja-za-ciebie/

 
"Kowal zawinił... cz.2"
Wpisany przez Redakcja   
wtorek, 04 sierpnia 2020 18:32

Po fali dyskusji jaka przewija się w internecie w związku z ostatnim posiedzeniem sesji Rady Gminy Masłów, a przede wszystkim po naszym artykule dotyczącym procedowanej skargi na pracę Wójta, dociera do nas wiele informacji i zapytań związanych ze złamaniem prawa w zakresie udostępnienia danych osobowych przez Urząd Gminy, którym kieruje i odpowiada za ochronę przetwarzanych danych osobowych Wójt. Chcąc rozwiać nieco wątpliwości, przypominamy, że Stowarzyszenie RIO jeszcze w styczniu 2020r. zwróciło się do Wójta Gminy Masłów z prośbą o informację publiczną, kto z pracowników odpowiadał za przekazanie danych osobowych i czy pracownicy łamiący prawo zostali ukarani. Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy Zbigniew Zagdański, jeśli ktoś zapyta czy ten sam, który miał ponieść konsekwencje odpowiadamy - tak.

Również po to zamieściliśmy informację z nagraniem sesji abyście Państwo mogli zobaczyć  i usłyszeć, że sprawozdawcą projektu uchwały o skardze na Wójta Gminy Masłów Tomasza Lato oraz uzasadnienia do odrzucenia tej skargi był nie kto inny jak pan sekretarz. Pytania typu czemu Wójt czy Rada Gminy dopuściła aby w sprawie w której winny jest również sekretarz, on sam prowadził nadal tą sprawę, prosimy kierować do Urzędu Gminy i Rady Gminy Masłów. Zgadzamy się z Państwem, że jest to nieetyczne i nie ma uzasadnienia w demokratycznym państwie. My możemy jedynie potwierdzić, że pan Zagdański również podczas posiedzeń Komisji ds. petycji referował sprawę i sugerował radnym odrzucenie skargi opierając się na opinii radcy prawnej obsługującej Urząd Gminy, do której macie Państwo również wiele wątpliwości. W odpowiedzi na informację publiczną, czytamy, że Radca prawna również uczestniczyła w przygotowaniu dokumentów, które następnie uzyskały klauzulę informacji publicznej i udostępnione osobie występującej. Jeśli możemy mówić o przeoczeniu przez kilku pracowników urzędu oraz radcę prawną, treści, które nie powinny się znaleźć w przekazywanym dokumencie to czemu nie można powiedzieć o przeoczeniu przez mieszkańca, który był przekonany, że z Urzędu otrzymał prawidłowy i opieczętowany dokument? Czy dla jednej strony to incydent a dla drugiej złamanie prawa?

Dla osób, które pytają kim jest Sekretarz Gminy, przypominamy tylko kilka artykułów:

Zbigniew Zagdański z klubu PSL Sekretarzem Gminy Masłów
Załatw sprawę przez internet... ale jaką?
Sesja Rady Gminy – Pan Sekretarz o odpowiedzialności urzędników
e(h)Administracja wg Sekretarza Gminy - sesja Rady luty 2016

 
"Kowal zawinił, a Cygana powiesili"
Wpisany przez Redakcja   
niedziela, 02 sierpnia 2020 17:10

Na ostatniej Sesji Rady Gminy radni procedowali m.in. projekt uchwały w sprawie Skargi na działalność Wójta Gminy Masłów, złożoną przez jednego z mieszkańców w dniu 17 stycznia 2020r.
Przypomnijmy, że skarga dotyczyła złamania prawa w zakresie udostępnienia danych osobowych przez Urząd Gminy, którym kieruje i odpowiada za ochronę przetwarzanych danych osobowych Wójt.

Czy w Urzędzie Gminy złamano prawo!?

W uzasadnieniu do uchwały Sekretarz odczytał, że Wójt Gminy nie jest w żadnym stopniu winien udostępnienia danych osobowych podlegających ochronie. Kompetencje w tym zakresie przekazane zostały sekretarzowi Zbigniewowi Zagdańskiemu, który wraz pracownikami przygotowującymi odpowiednie dokumenty dopuścił się złamania prawa. Słyszymy również, że wobec tych pracowników zostały wyciągnięte konsekwencje, jakie tego już w uzasadnieniu nie ma. Ale najważniejsze jest, że sekretarz, wcielił się w "rolę sądu i już wydał wyrok": w uzasadnieniu wprost wskazuje, że prawo złamała osoba, która wystąpiła o informację publiczną, tak proszę Państwa to nie żart, na sesji padają konkretne słowa "...bezprawne czynności skarżącego, który przetworzył dane osobowe..." Kuriozalne jest to, że sam urząd przez miesiąc nie zorientował się, że udostępnił dane osobowe, które opatrzył pieczęcią informacji publicznej i przekazał występującej osobie, która o takie szczegółowe dane nie występowała. Pani mecenas na sesji tłumaczy, że to mieszkaniec powinien od razu zauważyć, że na dokumentach znajdują się dane osobowe podlegające ochronie i nieznajomość prawa nikogo nie zwalnia od stosowania prawa. Tylko pytanie dlaczego sami urzędnicy nie stosują prawa i próbują się z tego "wybielić" kosztem mieszkańca. Z kolei radni (z wyjątkiem Tomasza Ksela) tylko jak maszynka do głosowania odrzucają skargę jako bezzasadną. Jednym słowem brakuje tylko zdjęcia Wójta jak odbiera gratulacje z powodu uniewinnienia.
My z kolei przypominamy: "...nastąpił "wyciek" danych, który narusza przepisy ustawy. W związku z powyższym Urząd w Masłowie nie miał wyjścia i musiał zgłosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych incydent naruszenia. Jednocześnie osoby, których dane zostały udostępnione, zostały poinformowane o tym fakcie. Wójt zapowiedział konsekwencje służbowe wobec pracowników, ale należy pamiętać, że to przede wszystkim On, jako kierownik jednostki odpowiada za ochronę przetwarzanych danych osobowych. W związku z czym czekamy jakie konsekwencje będą wyciągnięte przez UODO w stosunku do Urzędu Gminy i jego Kierownika".

A wracając do winnych pracowników, to przypominamy, że właśnie niedawno otrzymali nagrody.
Pieniądze na nagrody dla urzędników się znalazły !!!

Osoby, które chciałyby się zapoznać z przebiegiem ostatniej sesji polecamy link:
XXIII Sesja Rady Gminy Masłów - 30 lipiec 2020r.

 
Czy wszystkim pracownikom urzędu należą się nagrody?!
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 02 lipca 2020 00:20

Jak informuje Stowarzyszenie RIO: Wójt Tomasz Lato nie dokumentuje uzasadnień przyznawania nagród pracownikom samorządowym.
Pracownicy samorządowi nie mogą uzyskać nagrody z jakiegokolwiek powodu. Nagradzać można tylko za „szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej” (stanowi o tym art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych). Tym bardziej kontrowersje budzi fakt, że takie nagrody otrzymywali również Ci pracownicy urzędu, na których wpływały liczne skargi lub którzy dopuścili się naruszeń prawa. (przyp.aut. - informowaliśmy o tym wielokrotnie)
http://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/6142-obywatelu-sam-qproq-wojta.html

http://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/6149-ktory-to-ju-raz.html


Szczegóły: Pieniądze na nagrody dla urzędników się znalazły !!!

 
Bardzo drogo za śmieci!
Wpisany przez Redakcja   
niedziela, 14 czerwca 2020 10:28

Aż ok. 350% w ciągu roku wzrasta cena opłat za odprowadzanie śmieci w Gminie Masłów. Mieszkańcy mówią dość, wszędzie ceny rosną ale dlaczego w naszej gminie aż tak dużo? Czemu tylko my produkujemy tyle odpadów a inne gminy zdecydowanie mniej? Kto to w ogóle kalkulował, czy był jakiś system kontroli ze strony Urzędu Gminy, czy Wójt opierał się tylko na danych jakie przekazywała mu firma odprowadzająca odpady na składowisko? Między innymi takie pytania wpływają do naszej redakcji. Oburzenie jeszcze bardziej wzrasta, gdy czyta się na stronie urzędu opis "XX Sesja Rady Gminy Masłów: Przyjęto nowe stawki za odbiór odpadów" - a Wójt "otrąbia kolejny sukces" porozumienia się z radnymi i obniżeniem proponowanej przez niego stawki 19 zł za osobę do 17 zł - stawka wniesiona przez radnych i przyjęta "uchwałą".
Przypomnijmy, że do końca 2019r. obowiązywała stawka 5 zł od osoby, do końca czerwca tego roku 10 zł. A teraz 17 zł - "Panie Wójcie czujemy się wprost szczęśliwi"!!! To już kolejny absurd jaki szykuje nam Wójt i Radni !!!
A jak wygląda to naprawdę?
"Niespotykany przebieg nadzwyczajnej sesji dotyczącej nowych stawek za śmieci w gminie Masłów. Porażka projektu Wójta Gminy Masłów Tomasza Lato – dostał poparcie tylko jednego radnego, Ryszarda Filipowicza z sołectwa Dąbrowa.
Radni zarzucali Wójtowi sposób procedowania tak ważnej uchwały, wskazywali, że nie odbyła się komisja, a urząd wysyła do radnych sms o możliwości kierowania pytań mailem lub telefonicznie.
Radny Ksel z sołectwa Ciekoty kolejny raz wykazał się aktywnością, pytał Wójta „jak mamy wysyłać zapytania na kilka dni przed sesją, jeśli urząd nie odpowiedział na pytania, które wysłałem jeszcze miesiąc temu”. Zastrzeżenia pojawiały się również co do statystyk ilości oddawanych śmieci. Wójt poinformował, iż mieszkańcy naszej gminy oddają prawie 2700ton odpadów rocznie i że znacząco wyprzedamy inne gminy na tym tle. (przyp. red. - czyje to kalkulacje?)
Radni jednak nie zgodzili się z propozycją Wójta Tomasza Lato odrzucając projekt, a Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. Po przerwie powstało kolejne zamieszanie, Przewodniczący informował wpierw, że grupa radnych zgłosiła uwagę, później, że zgłosiła wniosek, następnie poprawkę.
Radny Ksel zabrał głos pytając Skarbnik gminy, czy nie powinno być tak, że jeśli jest to nowy projekt uchwały, to musi być wskazane finansowanie. Skarbnik poinformowała, że nie miała możliwości dokonania wyliczeń, ale dodała, iż widzi, że propozycja którą zaprezentował Przewodniczący Piotr Zegadło się nie zbilansuje.
Radny Ksel pytał dalej, gdzie jest prawnik obsługujący gminę, jest to wyjątkowa sytuacja, czy działamy zgodnie z prawem ?
Przewodniczący Rady kolejny raz wyjaśniał, iż zgodnie ze statutem w przypadku nie podjęcia uchwały, można zgłosić wniosek nad odrzuceniem takiej uchwały…
Na koniec stwierdził, że nie jest to nowy wniosek, ale poprawka, chociaż kilkanaście minut wcześniej wskazywał na wniosek.
Nie podejmujemy się wyjaśnienia co chciał przekazać Przewodniczący, ale zapewne nadzór prawny Wojewody Świętokrzyskiego będzie miał spory materiał do analizy.
Sekretarz gmin Masłów Zbigniew Zagdański uspokajał wszystkich słowami, że sytuacja jest pod kontrolą...." (przyp. red. - chyba u niego w gminie Zagnańsk bo stawka  12 zł od osoby - uchwała przyjęta zgodnie z literą prawa)
O szczegółach informuje nas Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich, które pilnie śledzi wszelkie poczynania władzy gminnej i broni naszej praworządności:
Wójta poparł tylko jeden radny ! Stawki odrobinę niższe
Projekt nowych stawek za śmieci – 19zł od osoby Wójt akceptuje!

A Frycek w komentarzu zamieścił swój wiersz (przesłanie):

No i będzie pięknie czysto
Będzie disco ponad wszystko
Lato będzie już bez brudów
Nie potrzeba nam już cudów

Radni śmieci pozbierają
Sołtysi na festynie zaśpiewają
KGW nam zatańczy
Będzie pięknie jak na Chańczy

Znów podwyżki doczekamy
Obietnicy wysłuchamy
Postarajmy zagłosujmy
Będzie burdel !!- nic nie psujmy

Tak jest pięknie już w Urzędzie
Wszędzie kasa, wszystko będzie
Będzie zima, będzie lato
I kłopotów będzie za to

A jak już zmądrzejemy
Zapłacimy za to wszystko
To zostanie z naszej gminy
Wielki śmietnik i ściernisko

Tak nas władza wyprowadzi
Że w przyszłości zamiast radzić
Będą słuchać dźwięku lata
I do niego mówić „spłata”
 
Kto kogo "robi w konia"?!
Wpisany przez Redakcja   
środa, 06 maja 2020 16:32

Narasta niepokój wśród mieszkańców Gminy w zakresie funkcjonowania naszych organów samorządowych. Okazuje się, że obiecany dialog władz gminy z mieszkańcami to tylko puste frazesy. A obowiązujące przepisy prawa każdy może interpretować po swojemu. Pytanie tylko kto tu kogo "robi w konia"? Widać, że nawet ustawę antywirusową można wykorzystać tak aby np. mieszkańcy nie mogli czynnie uczestniczyć w sprawach, które ich dotyczą.

Dotarła do nas informacja od jednego z mieszkańców, który składał skargi do Urzędu Gminy w Masłowie, że jego sprawa będzie rozpatrywana w czerwcu. Jednak okazało się, że radni postanowili włączyć jego skargi do obrad Komisji ds. Petycji tej "której rzekomo nie było"

"...Tuż przed godziną 15 w poniedziałek 4 maja, spytałem o skargi, które mają być rozpatrywane na Komisji 4 maja. Wójt Tomasz Lato powiedział, że żadnej komisji nie ma!
Oczywiście obrady się odbyły"

Czy to celowe uniemożliwianie czynnego udziału zainteresowanych jest spowodowane strachem? Bo jeśli nie, to dlaczego zmieniono termin z czerwca na maj? Czyżby takie gwałtowne przyspieszenie prac Radnych i Komisji? A jeśli tak to może warto było powiadomić strony o terminie Komisji i nie ukrywać tego przed zainteresowanymi?

Szczegóły w artykule RIO: Niejawna komisji obradowała nad skargami mieszkańców, gdzie? w Masłowie !

Masłów Info: Który to już raz?!

Zachęcamy również do śledzenia profilów społecznościowych na FB

Stowarzyszenie RIO https://www.facebook.com/StowarzyszenieRIO/

Masłów - Co gdzie i kiedy https://www.facebook.com/maslowcogdzieikiedy/

"Da się..." Wola Kopcowa https://www.facebook.com/groups/809028712782360/

 
Który to już raz?!
Wpisany przez Redakcja   
niedziela, 03 maja 2020 18:26

Można by zapytać, który to już raz jak nie Wójt to Radni łamią przepisy prawa?

Pisaliśmy o tych sprawach wielokrotnie

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej?

Obywatelu sam "proś" Wójta...

Tym razem chodzi o złożone skargi na działanie Wójta

"W najbliższy poniedziałek w gminie Masłów odbędzie się posiedzenie komisji ds. petycji w sprawie rozpatrzenia, aż 5 skarg, jednak urząd gminy nie publikuje informacji czego dotyczą. Z naszych informacji wynika, iż skargi zostały złożone przez różne osoby i podmioty.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Dudzik informuje na stronie BIP o zdalnej formie komisji. Czyli jakiej? Taka forma nie została dotąd uregulowana w przepisach prawa, nie wiadomo  też, czy skarżący zostali poinformowani o terminie posiedzenia.

-co do terminu rozpatrzenia skarg, bowiem zgodnie z przepisami prawa  art.237 KPA skarga powinna być załatwiona w przeciągu miesiąca, nieoficjalnie otrzymaliśmy informacje, że część skarg została wniesiona kilka miesięcy temu

-co do kompetencji rozpatrywania skarg przez Komisję ds. Petycji, zgodnie ze Statutem gminy Masłów, komisja ta nie posiada uprawnień do rozpatrywania skarg.

Dalej na stronie RIO: W poniedziałek rozpatrzą 5 skarg, nie wiemy na kogo ! Czy zrobią to za zamkniętymi drzwiami? "

A jeszcze niedawno na zebraniu z mieszkańcami w Woli Kopcowej Wójt Tomasz Lato prosił o wspólny dialog. Pytamy w takim razie o jaki dialog chodzi. Bo my mieszkańcy wiemy co to jest dialog i wyciągamy rękę. Jednak chyba nie o to chodziło Wójtowi. Właśnie ostatnio przekonali się o tym mieszańcy ulicy Sosnowej otrzymując dosadne pismo. I nieważne, że jeszcze w poprzednim piśmie Wójt odpowiadał co innego i co innego obiecał tym mieszkańcom. Pewnie "ludzie są głupi i tak nie zrozumieją". Przypomnijmy, że mieszkańcy od prawie 4 lat proszą o spotkanie w sprawie rozwiązania problemu.

 
Uwaga! Wielki atak na nasze dane osobowe!!!
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 23 kwietnia 2020 16:06

Nie tak dawno pisaliśmy o wycieku danych osobowych z Urzędu Gminy Masłów i konsekwencjach jakie mogą za to grozić. Czy w Urzędzie Gminy złamano prawo!?

Dzisiaj stoimy przed większym jeszcze niebezpieczeństwem. Rząd chce "wolną ręką" przekazać wszystkie nasze dane osobowe firmie jaką jest Poczta Polska korzystając z baz danych będących w kompetencji wójtów/ burmistrzów/ prezydentów. Właśnie  dostali oni polecenie od wojewodów i mają czas dzisiaj do godziny 15.00. A firma Poczta Polska jest na tyle grzeczna, że pozwala im na dodatkowe 2 dni od momentu złożenia wniosku przez Pocztę aby dostarczyć im takie dane. Pytanie na jakiej podstawie? Nikt tego nie wie, tym bardziej samorządowcy, którzy stanęli pod ścianą. Mają przekazać i tyle! A kto później będzie odpowiadał? Wiadomo ten, w których kompetencjach były zasoby i nastąpił "wyciek"! Czy wiemy co w przyszłości Poczta Polska zrobi z tymi danymi? Czy my się na to zgadzamy? Nikt o to nas nie pyta.

Udostępnienie naszych danych będzie złamaniem prawa. Już w chwili obecnej wielu obywateli deklaruje, iż pozwie samorządy w przypadku przekazania danych.

Szczegóły: Spis wyborców ma zostać przekazany Poczcie Polskiej – dzisiaj do godziny 15 !!!

 
Pokonamy COVD-19
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 26 marca 2020 22:42

Mieszkańcy Woli Kopcowej, druhowie OSP angażują się w szczytny cel pomocy innym  w okresie pandemii.

"W obliczu sytuacji związanej z koronawirusem, która paraliżuj wioski i miasta nie zostajemy obojętni i chcemy zrobić wszystko by społeczność, która pozostając w domach w słuszny sposób stosuje się do zaleceń nie pozostawała w poczuciu zdanych na samych siebie.
To my właśnie, grupa osób na co dzień związanych z rożnego rodzaju formacjami ratowniczymi mamy świadomość, że nie możemy bezczynnie pozostać w domu.

Stworzyliśmy grupę osób posiadających kwalifikację do tego by pomóc ludziom pozostającym w domach. Do grupy należą członkowie OSP, WP, WOT.

Tak abyśmy to my skutecznie mogli pomóc innym, w tym miejscu prosimy Was o pomoc.

Każda złotówka będzie przeznaczona na środki ochrony oraz materiały, które pomogą nam nieść pomoc innym.

Za każdą złotówkę DZIĘKUJEMY !!!"

Płatności możemy dokonać poprzez stronę Pomagam.pl

 
Przedsiębiorcy szukają pomocy
Wpisany przez Redakcja   
niedziela, 22 marca 2020 11:51

Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz podkreśla, że: profilaktyka jest ważna, by zachować zdrowie. Podobnie ważne jest zapobieganie niepożądanym zjawiskom w gospodarce. Właśnie taką rolę odegrać ma - przygotowany przez rząd - pakiet osłonowy dla firm w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS; instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów; ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów – zawiera pakiet osłonowy dla przedsiębiorców. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa MR przygotuje projekt specustawy w tej sprawie.

Również na szczeblu lokalnym wielu wójtów i burmistrzów, nie czekając na działania rządu, podejmuje szybkie działania aby zapobiec zapaści gospodarczej przedsiębiorców działających na ich terenie. Wprowadzają m.in. liczne ulgi, obniżenia czynszów w lokalach prowadzących działalność gospodarczą a nawet czasowe zawieszenia podatków od nieruchomości. To wszystko ma zapobiec recesji i widmu bankructwa, zwłaszcza wśród drobnych przedsiębiorców.

A jak wygląda sytuacja w Gminie Masłów? Na tą chwilę nie dotarły do nas żadne informacje dotyczące działań zapobiegawczych ze strony władz gminy. Natomiast wiemy, że przedsiębiorcy sami się organizują by móc rozpocząć dialog z Wójtem w tej sprawie.  Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Masłów przygotowuje się do złożenia stosownego pisma do Urzędu, natomiast przedsiębiorcy skupieni wokół Stowarzyszenia Rozwój Inicjatyw Obywatelskich, mówią o dramatycznej sytuacji i kierują wspólny apel  do władz gminy Masłów o szybką pomoc ich grupie, która od lat miała największy wkład w budżet gminy. Przedsiębiorcy mówią jasno, walczymy o przeżycie, wszelkie obciążenia mogą nas bezpowrotnie „zatopić”.

Stosowna petycja została przesłana do Wójta Tomasza Lato oraz Radnych Tomasza Ksela, Zenona Pedrycza oraz Mateusza Fąfary. Niestety adresy mailowe tylko tych radnych znajdują się na stronie urzędu.


Treść petycji:

Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich

26-001 Masłów Dąbrowa 350a

www.rio.org.pl

www.facebook.com/StowarzyszenieRIO/

Szanowny Panie Wójcie,

Zwracamy się do Pana, w tak trudnych dla nas Wszystkich chwilach, w imieniu lokalnych przedsiębiorców dotkniętych dramatycznym spadkiem obrotów, stojących w przededniu widma bankructwa.

Zdajemy sobie sprawę, iż przedsiębiorcy mają ogromny wkład w budżet gminy Masłów, niejednokrotnie zaciskając „zęby” wytrzymywali nakładane stawki podatkowe, które w przypadku naszej gminy są jednymi z najwyższych w regionie. W chwili obecnej to przedsiębiorcy potrzebują od Samorządu pomocy, pomocy szybkiej.

Uważamy, iż Wójt gminy Masłów powinien jako minimum:

– czasowo zrezygnować z poboru podatków od nieruchomości dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej  
– natychmiast powołać zespół do stałej analizy wpływu pandemii na sytuację gospodarczą gminy i przedsiębiorców
– wstrzymać realizację aktualnych i przyszłych inwestycji celem ochrony budżetu przed negatywnymi skutkami pandemii
– wprowadzić działania oszczędnościowe
– opracować program wsparcia lokalnych przedsiębiorców w aktualnym kryzysie

Nasze Stowarzyszenie przeprowadziło rozmowy z przedsiębiorcami gminy Masłów, którzy obawiają się o przyszłość swoich pracowników oraz przedsiębiorstw. Twierdzą, że każda pomoc może być dla nich na „wagę złota”. Jeśli istnieje jakakolwiek przestrzeń, gdzie nasze stowarzyszenie mogłoby pomóc w tej sprawie – pozostajemy do dyspozycji.

Pragniemy w imieniu przedsiębiorców zwrócić się do Pana słowami „Kto pomaga szybko, ten podwójnie pomaga”

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 30

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: