Wiadomości
Gmina nie będzie miała więcej...
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 21 kwietnia 2022 09:07

Wbrew zapowiedziom Radnej Małgorzaty Kozubek "rezygnuję ze zbierania opłat... podpiszę odpowiednie pisma i dziękuję bardzo, niech gmina ma więcej pieniędzy", okazuje się, że był to tylko "zamiar rezygnacji" ze strony Radnej. Nie wiemy czemu to miało służyć, wywołać emocje wśród radnych i mieszkańców czy po prostu chęć pokazania się?!

Radna Kozubek rezygnuje z inkasa

Wypowiedź Radnej Kozubek na Komisji

Okazuje się, że Urząd gminy Masłów za pobór pierwszej raty podatków i opłaty śmieciowej w miesiącu marcu 2022 wypłacił (lub wypłaci) Radnej Kozubek blisko 10tys. zł wynagrodzenia.

 
Radna Kozubek rezygnuje z inkasa
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 25 lutego 2022 08:49

Czy faktycznie radna Małgorzata Kozubek zrezygnuje ze zbierania opłaty za odpady i ewentualnie podatki?
Na Komisji w dniu 21.02.2022, po fali dyskusji jaka przetoczyła się w zakresie projektu uchwały o obniżeniu stawki inkasa za zbieranie opłat za śmieci oraz licznych artykułach w mediach, które wskazują na wysokie wypłaty sołtysom (z budżetu gminy) z tytułu pośrednictwa w przekazywaniu opłat do urzędu, sołtys Masłowa Pierwszego Małgorzata Kozubek powiedziała, że rezygnuje ze zbierania tych opłat "...niech gmina ma więcej pieniędzy."
Wczoraj (24.02), odbyła się Sesja Rady Gminy, na której radni przegłosowali w/w projekt uchwały. Oczywiście nie obyło się bez dyskusji, w której niektórzy radni mieli zdanie przeciwne bądź wprost mówili o wprowadzeniu innych form za zbieranie opłat, które powinny być poprzedzone analizą. Padły również zarzuty, że projekt nie był konsultowany z samymi sołtysami, którzy są w większości również inkasentami. Wójt powiedział, że gminę nie stać na utrzymywanie systemów informatycznych pozwalających na szybkie dokonywanie wpłat drogą elektroniczną jak również załatwiania innych spraw urzędowych taką drogą.
Przedstawiciel Stowarzyszenia RIO, zwrócił uwagę, że procedowana uchwała niczego nie zmienia, wprost przeciwnie, przy wzrastających opłatach za śmieci, ostatnio z 20 zł do 24 zł od osoby, kwota wypłacanego inkasa i tak znacząco wzrośnie w stosunku do poprzedniej. Dzisiaj płacimy również inne zobowiązania chociażby za prąd czy wodę i mieszkańcy muszą w jakiś sposób to opłacać, nikt od nich nie zbiera i nie dostaje za to prowizji. Obniżenie stawki inkasa z 3,5% do 3%, nie daje żadnych oszczędności dla budżetu gminy, a jest jedynie zabiegiem kosmetycznym, który chcą przeprowadzić radni aby pokazać jacy są "dobroduszni" dla mieszkańców, pamiętając niedawno jak znacząco podnieśli nie tylko opłaty za śmieci ale również wynagrodzenie wójta oraz własne diety radnych i sołtysów.

Materiał wideo z Komisji, na której radna rezygnuje z inkasa za odpady.

 
Gmina nie ma pomysłu na oszczędzanie?!
Wpisany przez Redakcja   
środa, 09 lutego 2022 22:37

Śledząc ostatnie poczynania budżetowe władz gminy Masłów trudno doszukiwać się racjonalnego wydatkowania środków finansowych, które w dużej mierze pochodzą z naszych podatków. Wydaje się, że najlepszym sposobem na walkę z "szalejącą drożyzną" również w naszym samorządzie, jest przyjęcie tego do wiadomości i wyciąganie coraz większych pieniędzy z kieszeni mieszkańców. Przykładem tego mogą być ostatnie podwyżki wynagrodzenia dla Wójta, Radnych i Sołtysów kosztem wzrostu podatków lokalnych, opłat za śmieci.  Mimo, że zarówno Wójt jak i Skarbnik twierdzą, że budżet jest trudny, trzeba "zaciskać pasa". Nikt jednak nie pomyślał o tym aby rozpocząć oszczędzanie właśnie od siebie. Wielokrotnie informowaliśmy, że mieszkańcy przedstawiają pomysły w jaki sposób ograniczyć falę podwyżek, jak znaleźć dodatkowe środki w budżecie aby odciążyć mieszkańców. Szkoda, że rządzący nie biorą tych pomysłów pod uwagę, mało tego często odbierają je jako ostrą krytykę czy nawet początek kampanii wyborczej.

Od kilku lat działające najprężniej na terenie gminy Masłów Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich, stara się wspierać mieszkańców jednocześnie wskazując obszary w których zarówno Wójt jak i Rada Gminy mogłaby poszukać dodatkowych środków, które z korzyścią wpłynęłyby na rozwój naszej gminy.
Pamiętamy, że właśnie przedstawiciele tego stowarzyszenia zaproponowali projekt uchwały o ulgach dla przedsiębiorców tak aby zwiększać ilość miejsc pracy, przyciągać i rozwijać lokalne firmy dając im korzystne warunki do inwestowania, również pomysł uporządkowania podziałów  działek (które faktycznie są budowlane?, a które rolne?). Każdego roku gmina może tracić nawet kilkaset tysięcy złotych z tego tytułu, czy ciekawe rozwiązania dotyczące uszczelnienia systemu gospodarki odpadami, po co podwyższać opłaty za śmieci jak można je nawet zmniejszać (Pieniądze leżą na ulicy - II numer biuletynu Stowarzyszenia RIO)

Ostatnio Stowarzyszenie dokonało analizy poziomu wypłacanego inkasa tj. prowizji od zbieranych środków finansowych za podatek lokalny oraz opłat za śmieci. Okazuje się, że w Gminie Masłów wypłacono blisko pół miliona złotych inkasentom (sołtysom).
Denerwujemy się brakiem oświetlenia, internetu, drogi czy wodociągu, ale po części sami się do tego przyczyniamy, dając zarobić "pośrednikom".
W najbliższych dniach do wielu domów trafią decyzje o naliczeniu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłat za odpady komunalne. Bardzo często przynoszą je nasi dobrzy znajomi – sołtysi poszczególnych miejscowości, a często równocześnie radni naszych gmin. Zgodnie z uchwałami rad gmin, będą mogli pobierać te opłaty, ponieważ są inkasentami. Niektórzy wręcz będą się umawiać, kiedy przyjść pobrać podatek, bo dla nich to dodatkowe wynagrodzeni i to jakie.
Łatwo to zrozumieć – wynagrodzeniem inkasentów jest niemal w każdym przypadku część wpłaconej kwoty, blisko 10 proc. W efekcie sumy, jakie trafiają do ich kieszeni mogą być niemałe. W wielu przypadkach dochodzą do kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.

Warto się więc zastanowić, czy nie lepiej te pieniądze przelać bezpośrednio na konto gminy, żeby w całości zasiliły naszą wspólną kasę... Szczegóły "Nasze drogie inkaso. Nie denerwuj się na dziury w drodze, zacznij myśleć !!!" - To naprawdę warto przeczytać!
Wspominaliśmy już o narzędziach informatycznych, które i w tym przypadku Urząd mógłby wykorzystać, tak jak robią to sąsiednie gminy. Wtedy każda wpłata za zobowiązania wobec gminy staje się dziecinnie prosta wykorzystując najnowsze metody płatności elektronicznych. Każdy mieszkaniec ma swoje indywidualne konto, którego nie musi nawet zapisywać czy pamiętać. Odpowiedni system robi to za niego przy okazji przypominając  o zbliżającym się terminie płatności. Dzięki temu budżet gminy zyskuje, a sołtys wreszcie może mieć więcej czasu na rozwiązywanie problemów społecznych na swoim terenie, nie będzie kojarzony tylko z "poborcą" podatkowym! A jeśli nawet przy okazji pomoże ludziom starszym, niepełnosprawnym czy wykluczonym cyfrowo,  zanosząc za nich do urzędu pieniądze za podatek to tym bardziej przysporzy sobie przychylność społeczną.

 
Informacja na straży prawa
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 28 stycznia 2022 11:54

Dużą popularnością wśród mieszkańców gminy Masłów cieszy się biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Rozwój Inicjatyw Obywatelskich. Przypomnijmy, że projekt Stowarzyszenia RIO: „Informacja na Straży Prawa”, został zrealizowany przy wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca prowadzony przez Fundację dla Polski, jest niezależną inicjatywą finansowaną przez obywateli dla obywateli.

W ramach projektu, Stowarzyszenie RIO przygotowało lokalną gazetkę społeczną, w której pisze nie tylko o prawach mieszkańców, ale pokazuje rzeczywistość z perspektywy organizacji pozarządowej niezwiązanej z żadną opcją polityczną, której członkowie wywodzą się wprost z lokalnych społeczności.

Okazało się, że po wydaniu pierwszego numeru biuletynu, mieszkańcy dopominali się aby dotarł on do wszystkich domów na terenie gminy. W związku z tym stowarzyszenie postanowiło zlecić dystrybucję gazetki Poczcie Polskiej oraz dodatkowo zaangażowani byli również członkowie stowarzyszenia, zwłaszcza na terenach gdzie docierały sygnały, że jeszcze gazetka nie dotarła bądź gdzieś zaginęła.

Bardzo duży oddźwięk wśród mieszkańców przyniósł drugi numer gazetki. Co widzimy zauważyliśmy w licznych komentarzach na Masłów Info jak również podczas rozmów z mieszkańcami. Miejmy nadzieję, że wkrótce pojawią się kolejne numery. Wielu mieszkańców chce znać "prawdę" niekoniecznie tylko z gazety urzędowej Kurier Masłowski czy oficjalnej strony internetowej Urzędu Gminy w Masłowie.

Poniżej załączamy oba numery biuletyny do pobrania w wersji elektronicznej.

 
Świąteczne prezenty od Radnych i Wójta
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 23 grudnia 2021 12:51

Do tego, że Radni i władze Gminy Masłów lubią dawać prezenty mieszkańcom (w sensie negatywnym) zwłaszcza w okresie przedświątecznym i noworocznym już się przyzwyczailiśmy ale nikt się nie spodziewał, że aż tak boleśnie odczujemy to w swoich kieszeniach.

Przypomnijmy, że najpierw Radni w dniu 25 listopada podjęli uchwałę o podwyżce dla Wójta z kwoty ok. 10000 zł brutto do 19470 zł oczywiście z wyrównaniem od sierpnia 2021.

Podnieśli również podatki o ok. 8%. Rozpędzające się, że już im tak dobrze idzie, w dniu 7 grudnia na Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, podjęli decyzję o podniesieniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od Nowego Roku będziemy płacić 24 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy selektywnej zbiórce odpadów (było 20 zł), a w przypadku braku sortowania, mieszkaniec musi zapłacić 48 zł miesięcznie.
Gospodarstwa domowe, które prowadzą przydomowe kompostowniki będą zwolnione w wysokości 3 zł miesięcznie. Czyli w tym przypadku od 1 mieszkańca opłata za odbiór śmieci wyniesie 21 zł.

Szczegóły: Prawie 19,5 tys. wynagrodzenia dla wójta Tomasza Lato, podwyżki dostali również mieszkańcy

Radni nie zapomnieli też o sobie podnosząc znacząco diety. W listopadzie była propozycja podniesienia diety o ok. 30%, ale projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad sesji. Pojawił się z kolei 22 grudnia, z jeszcze większymi kwotami, niektórzy radni dostaną podwyżkę ok. 50%

1) Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 2.100,00 zł.
2) Wiceprzewodniczących Rady Gminy w wysokości 1.300,00 zł.
3) Przewodniczących Komisji w wysokości 1.300,00 zł.
4) Zastępcy Przewodniczącego Komisji w wysokości 1.100,00 zł.
5) pozostałych Radnych Rady Gminy w wysokości 800,00 zł.

Sołtysi nie zostali pominięci, podwyżka ich diet również jest znacząca i będzie wynosić 465zł

Mieszkańcom tak "dobrze" zarządzanej Gminy, pozostaje tylko przytoczyć cytat z kultowego filmu "Rejs"
"Nic się nie dzieje. (...) No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci... Pani płaci... My płacimy... To są nasze pieniądze, proszę pana..."

Wszystkim naszym mieszkańcom i czytelnikom składamy życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Z kolei w Nowym Roku dużo szczęścia i pomyślności, a w samorządach więcej  normalności !

 
Ankieta dot. Strategii Gminy do 6.12.2021
Wpisany przez Redakcja   
niedziela, 05 grudnia 2021 11:40

Przypominamy, że tylko do 6 grudnia 2021 mogą Państwo wypełnić ankietę w ramach konsultacji społecznych do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022-2030.

Konsultacje rozpoczęły się w dniu 19.11.2021 i zakończą 6.12.2021.  
Ankieta dla mieszkańców
Ankieta dla przedsiębiorców


Szczegóły na stronie Biuletynu Urzędu Gminy Masłów
oraz na stronie Stowarzyszenia Rozwój Inicjatyw Obywatelskich

 
Radni hojni dla Wójta, nie dla mieszkańców!
Wpisany przez Redakcja   
wtorek, 23 listopada 2021 22:15

19470 zł brutto będzie zarabiał Wójt jeśli radni na sesji Rady Gminy 25 listopada 2021 podejmą stosowną uchwałę.
Przypomnijmy, że obecnie Wójta zarabia ok. 10.000 zł brutto.

Skąd ta hojność dla Wójta? Sekretarz tłumaczy, że Wójt Tomasz Lato ma wysokie wykształcenie, doświadczenie, gmina Masłów jest jedną z najzasobniejszych gmin w powiecie kieleckim a spadek wartości złotówki tym bardziej uzasadnia prawie dwukrotną podwyżkę wynagrodzenia Wójta.
Czy faktycznie jest tak dobrze z finansami w  naszej gminie dopytywali niektórzy radni na połączonych Komisjach obradujących w poniedziałek 22 listopada 2021r.?
Odpowiedź pani Skarbnik była już nieco inna niż mówił Sekretarz, zarówno obecny rok jak i kolejny nie napawa optymizmem pod względem finansowym. Konieczne jest podwyższenie podatków i opłat lokalnych dla mieszkańców i przedsiębiorców w 2022r. na poziomie 7,7%. Założenie takie powinno przynieść wzrost dochodów o ok. 264.000 zł w skali roku.
Jak to się ma przykładowo w stosunku do podwyżki wynagrodzenia samego Wójta? Minimalna kwota do jakiej radni mogli podnieść wynagrodzenie to 15.576 zł, to skąd więc ok. 4.000 zł więcej?
Koszt hojności radnych 48.000 zł rocznie to ok. 20% przyrostu dochodów z tytułu podwyżek podatków. A trzeba pamiętać, że jeszcze pracownicy dostaną średnio ok. 250zł dodatkowo - co akurat nie jest jakąś kwotą wysoką biorąc pod uwagę podwyżkę dla Wójta. Dzisiaj w urzędzie pracownicy zarabiają prawie najniższe krajowe.

Odmienne zdania co do wysokiej podwyżki dla Wójta mieli radni Tomasz Ksel i Wojciech Haba, którzy stwierdzili, że podwyżka tak, ale czemu taka wysoka?
Radny Ryszard Szymczuch zwrócił uwagę, że prawie 8% wzrost podatku od nieruchomości stworzy jeszcze większą dysproporcję opłat wśród mieszkańców którzy płacą podatki wg starej inwentaryzacji geodezyjnej i nowych mieszkańców którzy już teraz płacą kilkakrotnie więcej mimo, że posiadają taką samą wielkość zabudowy.
Zarówno Wójt jak i Sekretarz tłumaczyli, że inwentaryzacją geodezyjną działek rolnych i budowlanych zajmuje się Starostwo Powiatowe w Kielcach, które latami zwlekało z nową inwentaryzacją, a teraz jest obietnica, że rozpocznie prace w jednym z sołectw w naszej gminie. Na ile jest to pewne nikt nie wie, podobnie jak długo to potrwa.
Przedstawiciel Stowarzyszenia RIO, przypomniał zebranym, że już prawie 10 lat mija jak Stowarzyszenie zabiega u Wójta i w Starostwie o uporządkowanie podziałów  działek (które faktycznie są budowlane, a które rolne). Każdego roku gmina może tracić nawet kilkaset tysięcy złotych z tego tytułu. Pojawia się pytanie czy łatwiej wprowadzać podwyżki dla mieszkańców czy gdzie indziej szukać przeciekających pieniędzy?

I jeszcze zamieszanie z godziną rozpoczęcia sesji Rady Gminy. Kilku radnych pyta czemu godzina 9.30 a nie jak do tej pory między 13.00 - 15.00. Czy faktycznie radni biorą pod uwagę swoje potrzeby zawodowe, czy chodzi o jak najcichsze przegłosowanie "wrażliwych" uchwał. Przecież akurat w tym przypadku radni nie mają czym się chwalić wśród mieszkańców.


Co kalkulują radni wyznaczając najważniejszą sesję w roku?

 
Bardzo drogo za śmieci!
Wpisany przez Redakcja   
sobota, 12 czerwca 2021 09:49

Na ostatniej sesji Rady Gminy Masłów w dniu 20.05.2021 radni zdecydowali podnieść opłatę za odbiór odpadów do 20zł miesięcznie od jednego mieszkańca oraz zlikwidować ulgi dla rodzin wielodzietnych.

Jak informował Wójt Tomasz Lato na terenie Gminy Masłów wciąż wzrasta ilość śmieci a radny Andrzej Kułak wskazywał wciąż na nieszczelność systemu gospodarowania odpadami. Chodzi przede wszystkim o nierzetelność składanych deklaracji dotyczących ilości osób zamieszkujących w gospodarstwach domowych. Mimo, że Urząd Gminy dysponuje narzędziami informatycznymi, które mogą zweryfikować deklarowaną ilość z ewidencją ludności to problemem są osoby w ogóle niezameldowane lub niezgłoszone, które zamieszkują na naszym terenie. Być może radni muszą się zastanowić nad formą rozliczeń np. od ilości zużytej wody lub metody mieszanej (przyp.red.). Porównanie deklarowanej ilości osób z ewidencją ludności a następnie z faktycznym zużyciem wody może zdecydowanie obniżyć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami a co za tym idzie obniżeniem miesięcznych stawek dla mieszkańców.

O szczegółach z głosowania, którzy radni byli za podniesieniem opłat oraz przebieg dyskusji i jak Wójt prowadzi kontrole w artykule Stowarzyszenia RIO: 10 Radnych gminy Masłów za podniesieniem opłaty za śmieci

 
Masłów bez dofinansowania rządowego!
Wpisany przez Redakcja   
poniedziałek, 12 kwietnia 2021 16:09

Gmina Masłów kolejny raz nie otrzymała wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym roku miało to być dofinansowanie budowy świetlicy w Masłowie Drugim, kanalizacji w Woli Kopcowej oraz wodociągu w Dąbrowie.
Było składanych wiele obietnic przez entuzjastycznie zapraszanych gości z partii rządzącej, "dobre relacje" naszego Wójta z posłami, senatorami, ze Starostą. Niestety okazuje się, że albo za mało jeszcze tych imprez na terenie gminy (wiadomo pandemia COVID) albo goście niezadowoleni albo słabo przygotowane wnioski o dofinansowanie lub jeszcze inne okoliczności spowodowały, że nasza gmina znów została pominięta. Dziwić może jednak fakt, że okoliczne gminy dofinansowanie na swoje zadania dostały.
Wśród opinii jakie pojawiają się nie tylko wśród mieszkańców naszej gminy ale w województwie, to zbyt dużo "błazenady i propagandy" za mało merytoryki.

Włodarze niektórych gmin wprost upatrują działań politycznych w takim a nie innym podziale tego funduszu. Ale w takim razie dlaczego NIE dla Gminy Masłów?!

O szczegółach w artykule: "Jedni się cieszą, drudzy wylewają żale"

Lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w II naborze

 
Jesteśmy właścicielami tego samorządu!
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 09 kwietnia 2021 20:06

Już rok temu opisywaliśmy jak narasta poziom frustracji naszych mieszkańców podejściem władz gminy do zwykłych codziennych problemów ludzi. I nie chodzi tym razem o kolejne przegrane sprawy Wójta w sądach, o brak poszanowania prawa do dostępu do informacji publicznej, brak konsultacji czy izolowanie mieszkańców od spraw ważnych dla gminy. Chodzi przede wszystkim o szacunek do ludzi, zwykłą empatię i zrozumienie tych co są w potrzebie. Nie chodzi też o to by się pokazać na kolejnym zdjęciu przy pakowaniu paczek dla potrzebujących, czy przecięciu jakiejś wstęgi, ale po prostu znalezienie czasu dla ludzi, którzy potrzebują prawdziwego wsparcia ze strony władz samorządowych.
Dzisiaj widzimy tablice sołeckie obklejone czerwonymi plakatami by zwrócić uwagę na problem jaki mają mieszkańcy Domaszowic z budową ul. Mokrej. Zbierają podpisy pod petycją, która i tak pewnie zostanie odrzucona przez Wójta, tak jak wszystkie inne do tej pory. "... Wójt Gminy Pan Tomasz Lato, zadeklarował się do organizacji spotkań z osobami... ". Szanowni mieszkańcy Domaszowic! Takich problemów jak Wy macie, jest dużo więcej. Bywa tak, że Pan Wójt nie tylko się deklaruje, ale wprost przesyła pisma, w których podaje konkretne terminy realizacji. Na przykład  mieszkańcy parceli wolskich (ul. Sosnowej) nie doczekali się spotkania z Wójtem od sierpnia 2016r. Nie pomogły zaproszenia na sesji rady gminy, spotkania mieszkańców z radnymi i sołtysem. Odpowiedź była zawsze ta sama "Pan Wójt nie ma czasu".
A co robi Pan Wójt? Próbuje nas zachęcić do udziału w projekcie „Siłą jest dialog”, którego celem jest rozwiązywanie konfliktów w sposób polubowny oraz edukacja i wsparcie w zakresie mediacji w Polsce.  Proponujemy aby w pierwszej kolejności władze samorządowe i radni skorzystali z tego szkolenia. Bo na pewno nie mieszkańcy są w tym konflikcie problemem ale... To my za każdy razem wyciągamy dłoń, domagamy się dialogu.
Jak powinien zareagować "prawdziwy" włodarz gminy? Szczegóły na profilu Stowarzyszenia RIO.
Pozostaje nam tylko życzyć Władzom Gminy a przede wszystkim mieszkańcom Domaszowic powodzenia w rozwiązaniu nie tylko tego problemu!

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 31

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Polityka prywatności
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad jej wykorzystywania
> Więcej na temat polityki prywatności i plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: