Wiadomości
To mieszkańcy zdejmują ogłoszenia z tablic UG?!
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 28 kwietnia 2016 09:43

Na poprzedniej sesji Rady Gminy dużo czasu poświęcono dyskusji na temat braku informacji o terminie posiedzenia komisji powołanej do przygotowania zmian w Statucie Gminy. W dynamicznej dyskusji Sekretarz poinformował zebranych, że obowiązek wynikający z przepisów prawa to publikowanie takich informacji na tablicy ogłoszeń urzędu, a nie w internecie. Nikt z władz gminy nie odniósł się do pytania, czemu pozostałe informacje są publikowane w internecie tylko nie ta?
Jeden z mieszkańców postawił również zarzut w oparciu o dokumentację fotograficzną, iż informacje na tablicy ogłoszeń na które powołuje się sekretarz nie są zamieszczane zgodnie ze statutem, a czasami nie ma ich wcale. Sekretarz poinformował wtedy, iż to sami mieszkańcy przychodzą i zdejmują sobie te ogłoszenia.
Tak zakończyła się dyskusja dotycząca jawności i współpracy z mieszkańcami w kontekście zmian prawa lokalnego.
Szczegóły oraz fragment relacji video w artykule: "Znowu wina mieszkańców gminy?"

 
Wkrótce spotkanie w sprawie plagi ślimaka pomrowego?!
Wpisany przez Redakcja   
niedziela, 17 kwietnia 2016 22:41

Władze Gminy Masłów poinformowały, że w miesiącu kwietniu w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom zostanie zorganizowane spotkanie w kontekście plagi tzw. ślimaka pomrowego występującego w dużych ilościach w okolicy zalewu w Ciekotach oraz Góry Radostowej. W spotkaniu uczestniczyć będzie specjalista z zakresu limakologii (nauki o ślimakach).

Mieszkańcy okolicy Radostowej oraz przedstawiciele portalu "Gmina Masłów cała prawda" już w 2015r apelowali do władz gminy Masłów o pomoc w rozwiązaniu problemu, niestety uzyskiwali odpowiedź, że takie działania nie zaliczają się do zadań gminy. Z interwencją zwrócili się do Radnego Piotra Zegadło, który na jednej z sesji postulował, aby sprawy zgłaszane przez mieszkańców nie były dyskutowane podczas obrad tylko w drodze formalnej korespondencji, tym samym wystąpili do w/w Radnego z prośbą o pomoc. Przełom nastąpił dopiero kilka dni temu, (mimo, iż do dnia dzisiejszego nie napłynęła żadna formalna odpowiedź) w rozmowie telefonicznej zainteresowani zostali poinformowani, iż UG Masłów będzie starał się pomóc mieszkańcom w tej sprawie.

Należy podkreślić, że na terenie naszej gminy występują obszary, gdzie populacja tzw. ślimaka pomrowego liczona jest w tysiącach.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, których dotyka ten problem do uczestnictwa w spotkaniu.

O terminie będziemy informować z wyprzedzeniem.

 
e(h)Administracja wg Sekretarza Gminy - sesja Rady luty 2016
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 08 kwietnia 2016 23:25

Powoli zaczynamy się przyzwyczajać do rewelacyjnych wypowiedzi pana sekretarza Zbigniewa Zagdańskiego na sesjach Rady Gminy Masłów. Dlatego zamieszczamy skrót relacji z posiedzenia rady w lutym 2016r. Wcześniej informowaliśmy w naszym artykule "Załatw sprawę przez internet... ale jaką?" jak postrzega załatwianie spraw przez internet Sekretarz i chyba to się sprawdza bo już na sesji marcowej Sekretarz uznaje, że nie ma potrzeby zamieszczania w internecie na BIP informacji o terminach komisji ponieważ Statut tego nie wymaga, więc wystarcza ogłoszenie papierowe na tablicy ogłoszeń w urzędzie. Jak się mają zatem wypowiedzi Sekretarza do słów Wójta, że cyklicznie sytuacja będzie się poprawiać?  A może informowanie mieszkańców drogą elektroniczną nie należy do elektronicznego załatwiania spraw w urzędzie? W takim razie po co informowanie mieszkańców na stronie internetowej urzędu o wszystkich wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, zamieszczanie zdjęć, ogłoszeń, relacji itp., czy to się mieści w statucie gminy? Przecież to też można wywiesić na tablicy ogłoszeń. No a jak takie ogłoszeń ktoś sobie zdejmie z tablicy, no cóż przecież tego urzędnicy nie upilnują. Na czym więc polega to cykliczne udostępnianie usług elektronicznych przez Urząd?

 
Radni Gminy Masłów i ich aktywność
Wpisany przez Redakcja   
środa, 06 kwietnia 2016 12:16

Portal Gmina Masłów - Cała Prawda rozpoczął publikację działu poświęconego aktywności radnych podczas posiedzeń Rady Gminy.

"W tym dziale będziemy się starali podawać tematy jakie Radni Gminy Masłów poruszają podczas sesji Rady Gminy w części interpelacje i zapytania. Uwzględniając fakt, iż Radni mają możliwość składać wnioski i interpelacje pisemnie mamy możliwość podawania tylko tych spraw które poruszane są przez Radnych bezpośrednio na sesji Rady Gminy..."

Radni Gminy Masłów – poruszane sprawy

 
Dymisja Wójta... żartem na prima aprilis
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 01 kwietnia 2016 22:02

Kończy się prima aprilisowy dzień i w związku z tym informujemy, że artykuł "Dymisja Wójta Gminy Masłów?" był żartem związanym z akcjami organizowanymi przez media w różnych regionach kraju dot. osób sprawujących władzę.  Mamy nadzieję, że niewiele spośród Państwa dało się nabrać na opisane przez nas informacje, sądząc po komentarzach, artykuł wielu rozbawił. Tych, którzy uznali ten żart za "niesmaczny" z góry przepraszamy, ale jednocześnie dziękujemy czytelnikom, że tak znacząco wzrosła oglądalność naszego portalu oraz fun page'a na facebook'u.
Informujemy również, że tylko ten artykuł powyżej był żartem na prima aprilis, artykuł wcześniejszy dot. podejmowanej uchwały w sprawie Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Masłów jest prawdziwą relacją z obrad sesji Rady Gminy Masłów w dniu 31.03.2016r.

 
Sołtys ma znać wszystkie psy i koty ?!
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 31 marca 2016 20:42

Wydawać by się mogło, że po fali różnych wpadek urzędników, tym razem przebieg obrad sesji Rady Gminy będzie spokojny. Władze wyciągnęły nauczkę, wzmocniły nadzór i jak mówił pan sekretarz stają się przyjaźni i otwarci dla mieszkańców. Czy faktycznie tak jest mogli się przekonać sołtysi, którym w postaci odpowiedniej uchwały władze chciały podrzucić "kukułcze jajo". Tym razem poszło o podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia "Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Masłów" Okazało się bowiem, że to sołtysi mają zaświadczać, że osoba zgłaszająca błąkające się psy czy koty, nie jest ich właścicielem. I pewnie dla większości radnych nie miałoby to znaczenia gdyby nie przytomność umysłu dwojga radnych: Teodory Jagiełło i Ryszarda Filipowicza. Nie tylko uratowali oni honor rady ale przede wszystkim sołtysów, którzy nawet nie wiedzieli, że Wójt im szykuje takie obowiązki. Od razu podniosło się larum wśród sołtysów, że projekt uchwały nie był z nimi konsultowany, jak to, to oni mają znać wszystkie psy i koty w swoich sołectwach oraz ich właścicieli? jakiś totalny absurd, to może radni się tym zajmą, też pracują w terenie. Wójt próbował tonować atmosferę, tłumaczył, że sołtysi są najbliżej mieszkańców, że niekoniecznie muszą zaświadczać, że mogą odmówić. Radna Teodora Jagiełło wniosła autopoprawkę do uchwały, która mówiłaby o tym, że osoba zgłaszająca może napisać stosowne oświadczenie, że nie jest właścicielem bezdomnego psa czy kota i to powinno wystarczyć. Tak poprawioną uchwałę przyjęli radni. Teraz nie tylko mieszkańcy muszą patrzeć na działania władzy ale również sami sołtysi bo nie wiadomo co może im się przytrafić w przyszłości. Tak jak podnosiliśmy wielokrotnie, że władze piszą o przeprowadzonych konsultacjach tylko nie wiadomo z kim. Głównie dowiadujemy się o nich po czasie bądź w mniejszym zakresie niż powinny być zrealizowane.To nie ostatnia wpadka na dzisiejszej sesji w Szklanym Domu.

 
Skarga na Radę Gminy Masłów zasadna
Wpisany przez Redakcja   
środa, 30 marca 2016 22:43

Wojewoda Świętokrzyski w lutym 2016r uznał za zasadną skargę na Radę Gminy Masłów w zakresie przewlekłości postępowania.

Radzie zostały postawione dwa zarzuty:

-kilkumiesięczna przewlekłość w postępowaniu skargowym dotyczącym działalności Wójta (sprawa wniesiona przez mieszkańca gminy)

-brak zatwierdzenia protokołu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Wojewoda Świętokrzyski w toku prowadzonego postępowania uznał:

„…Po zapoznaniu się z zarzutami podniesionymi w skardze oraz wyjaśnieniami otrzymanymi od Przewodniczącego Rady Gminy Masłów stwierdzam, że skarga jest zasadna w aspekcie przewlekłości postępowania skargowego dotyczącego działalności Wójta Gminy Masłów w kwestii wystawienia faktury VAT w związku z udzieleniem informacji publicznej , prowadzonego przez Radę Gminy Masłów – jest uzasadniona.

Z wyjaśnień złożonych przez Przewodniczącego Rady Gminy Masłów wynika, że siedmiomiesięczny termin procedowania skargi był spowodowany opieszałością prawnika obsługującego Urząd Gminy w Masłowie, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków i nie wystąpił o stosowne interpretacje do stosownych organów…”

„Tym samym zarzut wniesiony przez Pana (mieszkańca) potwierdza się. W każdej sytuacji konieczność kolejnego przedłużenia terminu spoczywa na Przewodniczącym Rady Gminy, reprezentującym organ. „

„W kwestii odpowiedzialności osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy za realizację obowiązków wyjaśniam …to Wójt Gminy – jako kierownik Urzędu i przełożony pracowników zatrudnionych w Urzędzie – jest wyłącznie uprawniony do wyciągania konsekwencji służbowych w sytuacji stwierdzenia  obowiązków pracowniczych.  Tym samym Wojewoda nie jest uprawniony do wskazywania osób odpowiedzialnych za sytuację, o której mowa powyżej, ani wyciągania konsekwencji i wydawania poleceń. Organem właściwy w tej sprawie jest Wójt Gminy Masłów.”

„… Odnosząc się do skierowanych wątpliwości co do wyjaśnień Przewodniczącego Rady Gminy w przedmiocie powodów wystąpienia zwłoki  ze strony Rady Gminy Masłów, informuję, że w trakcie postępowania zostały wzięte pod uwagę… Natomiast zgodzić się należy ze stwierdzeniem, iż Rada Gminy, jak również Komisja Rewizyjna RG winny dochować wszelkiej staranności przy prowadzeniu postępowania i opierać się na regulacjach prawnych.”

Szczegóły w artykule: Wojewoda Świętokrzyski uznał winę Rady Gminy Masłów

 
Zmiany we władzach SNG
Wpisany przez Redakcja   
środa, 30 marca 2016 22:31

Podczas ostatniego posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina dokonano zmian w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. Prezesem został Bogusław Krukowski, wiceprezesem Rafał Brzoza a skarbnikiem Roch Bahyrycz. Z kolei do Komisji rewizyjnej dołączył Wiesław Stanek

Szczegóły: http://nowoczesnagmina.info.pl/index.php/2016/03/30/absolutorium-dla-zarzadu/

 
Sprostowanie do artykułu Studnia niezgody
Wpisany przez Redakcja   
wtorek, 22 marca 2016 22:47

W związku z tym, że Redakcja Masłów Info nie miała możliwości przedstawienia sprawy obu stron sporu, zwrócili się ostatnio do nas sąsiedzi pani Elżbiety z prośbą o opublikowanie sprostowania - wyjaśnienia drugiej strony:

"Szanowni Czytelnicy portalu Masłów Info,

W związku z kolejnymi nieprawdziwymi informacjami, które pojawiły się na portalu Masłów Info chcielibyśmy sprostować stwierdzenia zawarte w artykułach „Studnia niezgody” oraz „Studnia niezgody c.d. - interwencja TVP3 Kielce z dnia 06 marca 2016”.

Oświadczamy, że nie jest i nigdy nie było naszą intencją załatwianie na forum mediów jakichkolwiek spraw. Dodatkowo fakt, iż obecnie toczy się sprawa sądowa powodował, że nie chcieliśmy się w tej kwestii publicznie wypowiadać, jednak ostatnio pojawiły się niezgodne z prawdą informacje na nasz temat: na portalu Masłów Info i w TVP Kielce, a pod nimi komentarze atakujące nas. Z analizy artykułów i komentarzy możemy wywnioskować, że ich autorzy znają tylko wersję jednej strony, co zmusza nas do zajęcia stanowiska.

Oto kilka kwestii, które mamy nadzieję – pozwolą Czytelnikom spojrzeć obiektywnie na temat całej sytuacji:

Na początku chcemy podkreślić, że studnia będąca tematem artykułów, jest obecnie bardzo mocno zamulona  i zanieczyszczona, a to, co udaje nam się z niej wyciągnąć nie nadaje się nawet do mycia, nie mówiąc o spożywaniu. Wynika to ze stwierdzonych w opinii biegłego sądowego wieloletnich zaniedbań poczynionych przez poprzednich właścicieli oraz z panującej suszy. Sami więc nie mamy wody w ilości niezbędnej do bieżących potrzeb naszej rodziny i jesteśmy zmuszeni do zaopatrywania się z ujęcia znajdującego się przy cmentarzu.
Ze względu na sprawę sądową, toczącą się obecnie na wniosek Pani Elżbiety i tym samym ochronę naszego interesu prawnego, nie możemy wypowiadać się na temat szczegółów toczącego się postępowania. Tym niemniej, za niesprawiedliwe i krzywdzące nas uznajemy treść artykułów i komentarzy osób, które „wydają wyrok” znając szczegóły sprawy wyłącznie z krótkich relacji medialnych popartych kłamstwami.

Nieprawdą jest, że :
„nadal nie ma woli ze strony sąsiada do jakiejś ugody”, oraz  „jak dodaje pani Elżbieta ona jest skłonna do każdej ugody i wycofania się ze sprawy sądowej aby tylko uzyskać dostęp do wody. Niestety takiej woli nie ma po stronie sąsiada, nie pomagają żadne prośby”.
Oświadczamy, że żadnych próśb ani nawet próby rozmowy z nami z inicjatywy Pani Elżbiety nigdy nie było – co potwierdziła podczas sprawy sądowej w dn. 17-02-2016 roku. Jedyna znana nam propozycja rozwiązania sporu, która umożliwiałaby dostarczanie z naszej posesji wody Pani Elżbiecie została przez nas przedstawiona i udokumentowana w opinii biegłego sądowego z lipca 2015 r.

Kolejną nieprawdą jest stwierdzenie że „Sąsiedzi zamknęli ich studnię na kłódkę” , ... ludziom brakuje już sił, by walczyć o swoje”...
W dziale III księgi wieczystej naszej nieruchomości, będącej przedmiotem roszczeń Pani Elżbiety nie figurują żadne wpisy - co oznacza, że korzystanie z nieruchomości i tym samym znajdującej się na niej studni, nie jest w żaden sposób ograniczone jakimkolwiek prawem osób trzecich. Nie jesteśmy także stroną aktu notarialnego, na który powołuje się Pani Elżbieta. Konieczność założenia kłódki na studni jest związana z troską o bezpieczeństwo naszego małego dziecka.

Kolejna kwestia to tak podkreślane przez naszą sąsiadkę w wypowiedziach publicznych swoiste pojmowanie pojęcia dbałości o dobre stosunki sąsiedzkie, a także deklarowana szczerość jej intencji i skłonność do kompromisu.

O całości zaskakujących zdarzeń związanych z budową domu i Panią Elżbietą moglibyśmy już chyba napisać książkę, ale skomentujemy je tylko poniższymi, co bardziej wyrazistymi przykładami (na każdy dysponujemy dokumentacją urzędową):

- w maju 2014r. – sąsiadka nie wyraziła zgody na podłączenie naszego nowo budowanego domu do kanalizacji realizowanej w gminie, co wiązałoby się z koniecznością przekopania 1,5 m Jej działki. Od poprzedniej Pani Zastępcy Wójta - Jadwigi Dudy dowiedzieliśmy się, że podczas projektowania podłączeń, wiele było przypadków początkowego braku zgody na przyłączenie się do kanalizacji przez działki sąsiednie i że wszystkie te sytuacje, za wyjątkiem naszego przypadku udało się rozwiązać pozytywnie. Gmina zaangażowała się nawet w zorganizowanie spotkanie z przedstawicielem Wodociągów Kieleckich, ale Pani Elżbieta nie wyraziła chęci uczestnictwa. W efekcie tych działań zamiast skorzystać z największego projektu unijnego jaki realizowany był w naszej gminie - zmuszeni byliśmy do wybudowania szamba kilka metrów od powstającej kanalizacji;
- w czerwcu 2014 r. - sąsiadka oskarżyła nas na policji o kradzież w 2012 roku nieznanej nam mapy (wobec braku jakichkolwiek podstaw policja odstąpiła od dalszych czynności);
- na przełomie lipca i sierpnia 2014 r. po powodzi, która nawiedziła naszą gminę i spowodowała ogromne straty -  w ramach  budowania dobrosąsiedzkich relacji zostaliśmy przez Panią Elżbietę zaskarżeni o zalewanie działki poniżej (co zakończyło się kontrolą z Nadzoru Budowlanego);
- we wrześniu 2014 r. – sąsiadka wynajęła pracownika, który podkopał do fundamentów nasze ogrodzenie na długości 25 m, rowem o wymiarach około 1m x 1m, co miało na celu doprowadzenie do zawalenia ogrodzenia;
- w grudniu 2014 r. całkowicie bezpodstawnie zostaliśmy zgłoszeni na policję z oskarżeniem o  złośliwe i uporczywe nękanie (oczywiście sytuacja nie miała miejsca, więc tak jak poprzednio policja przyjęła nasze wyjaśnienia i na tym zakończyła sprawę);
- w czerwcu 2015 r. – zgłoszenie nas przez Panią Elżbietę do Urzędu gminy ws. utwardzenia nowego wjazdu na działkę;
- we wrześniu 2015 r. – kolejny donos do Nadzoru Budowlanego, tym razem dotyczący naszego zbiornika na deszczówkę (zakończony kontrolą i stwierdzeniem braku nieprawidłowości).

Warto dodać, że wiek ani niepełnosprawność ruchowa nie przeszkadzają Pani Elżbiecie we wspinaniu się po drabinie na nasz płot betonowy lub na drzewo i nagrywaniu telefonem tego co robimy w wolnym czasie na naszej posesji oraz wyzywaniu nas (także w obecności naszego małego dziecka). Nie przeszkadzają one także w wylewaniu nieczystości na teren naszej nieruchomości.

Przykładów niezrozumiałych dla nas zachowań sąsiadki jest znacznie więcej, ale już  samo to, co napisaliśmy wcześniej może dać Czytelnikom pewien obraz tego jak uciążliwe, pochłaniające czas i nerwy, pieniądze a także energię życiową jest sąsiedztwo jednej tylko „starszej schorowanej Pani”...


Z poważaniem
sąsiedzi Pani Elżbiety" 
Nowy dojazd do Masłowa od ul. Radomskiej do 2020r.
Wpisany przez Redakcja   
wtorek, 22 marca 2016 13:13

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach rozpoczął konsultacje społeczne  dotyczące rozbudowy ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach. Ulica Witosa ma mieć dwie jezdnie na całej długości. Dodatkowo przetnie ona ul. Warszawską i zostanie połączona nową trasą z ulicą Radomską, co pozwoli ominąć ulicę Szybowcową (obecny dojazd obok szkoły i kościoła). Inwestycja ma kosztować 130 milionów złotych. Przebudowa tych dróg może się rozpocząć w przyszłym roku i potrwa do 2020 r. Dla mieszkańców gminy Masłów oznacza to, że zmieni się nieco dojazd do Masłowa Pierwszego od strony Dąbrowy tj. od ul. Radomskiej. Największe zmiany będą dotyczyły skrzyżowania ul. Szybowcowej z ul. Radomską. Konsultacje zakładają dwa warianty przebudowy tego odcinka.


I wariant zakłada budowę dużego ronda wraz z włączeniem ul. Witosa przecinającej również ul. Starogórską do ul. Radomskiej oraz przebudowę odcinka ul. Szybowcowej  do granic miasta w kierunku Świerczyn, wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej, bezpiecznych przejść dla pieszych oraz wysepek rozdzielających. Przebudowany zostanie również dojazd do pętli autobusowej m.in. linii nr 5 na Dąbrowie.

II wariant zakłada dobudowanie skrzyżowania ul. Radomskiej z przedłużeniem ul. Witosa oraz przebudowa skrzyżowania ul. Radomskiej z u. Szybowcową. Dalsza przebudowa ul. Szybowcowej w kierunku Masłowa tak jak w wariancie I.

Projekt przebudowy ul. Szybowcowej kończy się na włączeniu ul. Sikorskiego do nowoprojektowanej drogi wojewódzkiej 745 na granicy z Gminą Masłów do Mąchocic Kapitulnych.

Szczegółowe informacje i plany sytuacyjne wszystkich odcinków nowej trasy dostępne na stronie: http://idea.kielce.eu/konsultacje/rozbudowa-witosa-radomska.html#prettyPhoto

Dla nas najbardziej interesujące są Arkusze D1/11 i D1/12 wariant I i D1/11 wariant II

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 30

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: