Wiadomości
Będzie duży parking w Brzezinkach
Wpisany przez Redakcja   
wtorek, 06 grudnia 2016 11:09

Na wczorajszej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Woli Kopcowej, Radni podejmowali dwie uchwały: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2016 – 2026. Jedną z głównych zmian było zwiększenie wartości nakładów w 2017r. na zadanie pn. "Opracowanie PB i budowa parkingu na działce gminnej o nr ewid. 701/5 w Brzezinkach wraz z zatokami autobusowymi i przejściami dla pieszych na drodze gminnej nr 344021T". W związku z tym, że zakładana wartość 700.000 zł na całość zadania realizowana z budżetu gminy na lata 2016-2017 nie była wystarczająca, Radni wyrazili zgodę na podniesienie tej kwoty do 780.000 zł tj. do takiej jaka jest potrzebna do zawarcia umowy po przeprowadzeniu procedury przetargowej (370.000 -2016r i 410.000 - 2017r.). Tym razem o wyłonieniu wykonawcy nie decydowała tylko cena ale również jakość materiałów i okres rękojmi. Szczegóły dotyczące wybranego wykonawcy pod adresem:

http://www.maslow.biuletyn.net/?bip=2&cid=1066&id=2469, http://www.maslow.biuletyn.net/?bip=2&cid=1007&id=2423.

Zaprojektowany parking posiadać będzie wjazd od strony drogi gminnej (prowadzącej z Brzezinek do Mąchocic-Scholasterii, po przeciwnej stronie cmentarza) szerokości jezdni 5,0m wyokrąglony łukami poziomymi R=6,0m. Drogi manewrowe na parkingu posiadać będą szerokość zaprojektowaną 5,0m, a stanowiska postojowe dla samochodów osobowych długość 5,0m a szerokość 2,5m. Zaprojektowane zostały dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych długości 5,0m i szerokości 3,6m. Zaprojektowane zostało przejście dla pieszych od istniejącego parkingu przy cmentarzu do zaprojektowanego parkingu i zatoki autobusowej. Po stronie parkingu zaprojektowana została zatoka autobusowa o szerokości 3,5m i długości peronu 20m ze skosem najazdowym długości 24m i skosem wyjazdowym długości 12m. Od przejścia dla pieszych wzdłuż zatoki i peronu autobusowego projektuje się chodnik szerokości 2,0m. Po stronie cmentarza zaprojektowano zatokę autobusową o szerokości 3,5m i długości peronu 20m ze skosem najazdowym długości 24m i skosem wyjazdowym długości 12m. Od peronu autobusowego szerokości 1,5m zaprojektowano chodnik dla pieszych zlokalizowany poza rowem szerokości 1,5m łączący zatokę autobusową z istniejącym parkingiem i zaprojektowanym przejściem dla pieszych.

Szczegóły techniczne w SIWZ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 
Radni Masłowa na półmetku kadencji. Oceniamy ich dokonania. Kto najlepszy?
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 02 grudnia 2016 14:30

Trwa akcja Echa Dnia - „Mała Ojczyzna, duża sprawa”. W piątek, 2 grudnia rozpoczęło się głosowanie na radnych Masłowa. Zakończy się ono w poniedziałek, 12 grudnia o godzinie 24. Zwyciężą radni, którzy zdobędą największą liczbę głosów.

Rada Gminy Masłów składa się z 15 osób - dwunastu mężczyzn i trzech kobiet. Najwięcej, bo dwunastu radnych reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Masłów. Po jednym radnym dostało się do rady startując w wyborach samorządowych pod szyldem, Platformy Obywatelskiej (przyp. red. własnego komitetu), Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także z Komitetu Wyborczego Wyborców Mąchocic Dolnych. Na czele Rady Gminy Masłów stoi przewodniczący Sylwester Wojtyna. Jego zastępcami są  Małgorzata Kozubek oraz Andrzej Pedrycz.

 

fot. Echo Dnia

Według radnych (przyp. red.)
Współpraca jest pomyślna zarówno pomiędzy radą a wójtem, jak również wśród samej rady. Wszyscy radni mają podobne zdanie na temat rozwoju gminy i kierunku, w jakim powinien on iść. Inwestycje, które pierwotnie miały nie otrzymać dofinansowania, uzyskały je. Póki co, radni są zadowoleni ze współpracy. Czy mieszkańcy gminy Masłów również? Oceńmy ich pracę, dając wyraz uznania lub wskażmy, że coś można poprawić.

Źródło oraz szczegóły głosowania: www.echodnia.eu

Można również zagłosować klikając na zdjęcie radnego, gdzie nastąpi przekierowanie na echodnia.eu.

 
W Masłowie nie wypłacili zasiłków...
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 01 grudnia 2016 09:49

Dzisiejsza Gazeta Wyborcza: W Masłowie nie wypłacili zasiłków. Dyrektor u wojewody: Sytuacja kuriozalna

Mieszkańcy podkieleckiego Masłowa żalą się, że nie wypłacono im zasiłków rodzinnych. Władze gminy twierdzą, że nie dostały pieniędzy z urzędu wojewódzkiego. Urzędnicy wojewody odpierają zarzuty. - Kuriozalna sytuacja. Wszystkie samorządy wypłaciły pieniądze, a jeden ma problem - słyszymy.

O sprawie poinformował nas czytelnik. - Gmina nie wypłaciła mieszkańcom zasiłków rodzinnych - stwierdził mieszkaniec Masłowa.
Opowiadał, że sprawę próbował wyjaśniać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. - Usłyszałem, że nie mają pieniędzy, więc w tym miesiącu nie dostaniemy zasiłków. Później mają zostać wypłacone z wyrównaniem. To jakaś farsa. Co ludzie mają zrobić bez tych pieniędzy? - pyta oburzony.

Władze gminy przyznają, że pieniądze nie trafiły do wszystkich uprawnionych osób. - Zasiłki nie zostały wypłacone, bo nie dotarły do nas środki finansowe. Otrzymujemy je od wojewody, a gmina tylko pośredniczy w przekazaniu pieniędzy mieszkańcom - wyjaśnia wójt Tomasz Lato. - Każda osoba, która jest w trudnej sytuacji finansowej, może się do nas zgłosić o jednorazową zapomogę. Cały czas jesteśmy w kontakcie z urzędem wojewódzkim w tej sprawie. Opóźnienia z wypłacaniem zasiłków nie powinny być duże - twierdzi.

Aneta Kułak, kierownik GOPS w Masłowie, informuje, że tylko część mieszkańców nie otrzymała pieniędzy. - Do końca roku na wypłatę zasiłków zabrakło nam 230 tys. zł. Mamy zapewnienie z urzędu wojewódzkiego, że starają się o uruchomienie rezerwy celowej z budżetu państwa - mówi Kułak.

Problemem z wypłatą zasiłków w Masłowie jest zdziwiona Anna Gromska, dyrektor wydziału polityki społecznej i zdrowia w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. - GOPS wstrzymał wypłaty od listopada, a my tydzień temu przekazaliśmy wszystkie pieniądze zgodnie ze zgłoszonym przez gminę zapotrzebowaniem. Masłów dostał w sumie 349 tys. zł, a mieszkańcy powinni otrzymać pieniądze do 30 listopada - wyjaśnia dyrektorka.

Pracownicy urzędu wojewódzkiego po naszym telefonie interweniowali w tej sprawie w urzędzie gminy. - Najpóźniej w czwartek zasiłki powinny zostać wypłacone - zapowiada Gromska. - Nie wiem, skąd ten problem. Sytuacja jest kuriozalna. Wszystkie 102 gminy w województwie otrzymały od nas pieniądze na zasiłki rodzinne, a tylko jedna ma problem - oburza się Gromska.

Dodaje, że służby wojewody w najbliższych dniach otrzymają pieniądze na zasiłki grudniowe. - Rzeczywiście, wystąpiliśmy o środki z rezerwy celowej w budżecie państwa. To jednak normalna praktyka. Co miesiąc przekazujemy samorządom 42 mln zł, a na grudzień zabrakło nam 8 mln. Pieniądze otrzymamy w czwartek, a do 15 grudnia wypłacimy je gminom - zaznacza Anna Gromska.

Źródło: www.gazeta.pl/kielce

 
Studium Zagospodarowania przyjęte!
Wpisany przez Redakcja   
poniedziałek, 28 listopada 2016 12:50

Wreszcie, po kilku latach prac udało się Radnym podjąć uchwałę w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Masłów. Na sesji Rady Gminy Masłów w dniu 25.11.2016, Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, która otwiera teraz drogę do sporządzania miejscowy planów zagospodarowania przestrzennego. Jak mówi  Wójt Tomasz Lato, pierwsze prace nad planami rozpoczną się po nowym roku. Niestety nie wszystkie wnioski (uwagi) od mieszkańców zostały uwzględnione w Studium. Około 10% uwag nie była możliwa do przyjęcia ze względów prawnych, takich chociażby jak kolizja z Planem Zagospodarowania Województwa Świętokrzyskiego, ze względu na ukształtowanie terenu, ze względu na tereny rolne, zalewowe lub położenie w obszarze chronionym krajobrazowo - tłumaczył Wójt oraz urbanista Rafał Kozieł. W związku z tym kilkanaście wniosków Radni musieli odrzucić.
Skrócony przebieg sesji Rady z tej części głosowania możecie Państwo obejrzeć poniżej (Źródło: http://gminamaslow.pl/?p=1574)

 
Konsultacje społeczne, ale po co?
Wpisany przez Redakcja   
sobota, 26 listopada 2016 14:58

Nie pierwszy raz urzędnicy pokazują w jakim "poważaniu" mają mieszkańców. Niedawno pisaliśmy o sposobach prowadzenia przez władze gminy konsultacji społecznych (http://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/5886-qwskaq-debata-spoeczna-dot-bezpieczestwa.html,      http://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/5894-gdzie-stanie-pomnik-jana-pawa-ii.html). Okazuje się, że nauka poszła w las. Przykładem tego może być choćby podjęta przez Radnych na wczorajszej sesji uchwała  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Program Współpracy... jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały powinien być skierowany do konsultacji poprzez ogłoszenie na BIP UG Masłów, powinno być być przygotowane zestawienie opinii i uwag zgłoszonych do Programu podczas konsultacji oraz to, że te opinie i uwagi powinne być rozpatrzone. Na pytanie do p. Kierownik GOPS, kiedy takie konsultacje się odbyły otrzymaliśmy odpowiedź, że w terminie 8-15 listopada br. Czy ktoś z Państwa o tym wiedział? Z-ca Wójta tłumaczy, że były rozsyłane zawiadomienia do organizacji, które występują w gminnej bazie, a p. Kierownik dodaje, że były ogłoszenia na BIP i stronach www. Więc sprawdzamy i pytamy różne organizacje czy dostały jakieś zawiadomienia? Odpowiedź od 3 organizacji biorących udział w sesji, że nie, że pierwszy raz słyszą. Więc idziemy dalej zaglądamy na wszystkie możliwe strony samorządowe. Zaczynamy od stron GOPS: www.gops-maslow.pl tam taka informacja nie występuje, patrzymy na BIP http://www.gops.maslow.biuletyn.net, tam również nie ma słowa o konsultacjach, więc przechodzimy na stronę urzędową www.maslow.pl no i szukamy dalej, ale okazuje się, że tu również nic nie ma. No to wejdźmy na przytaczany BIP UG Masłów http://www.maslow.biuletyn.net, w Aktualnościach na Tablicy Ogłoszeń nie ma nic. Trzeba szukać dalej, trafiamy na zakładkę Organizacje pozarządowe i jest sukces, zawieszono Projekt Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi. Oczywiście nie ma żadnego ogłoszenia o prowadzonych konsultacjach, do kiedy? gdzie? Tego nie wie nikt. No to przynajmniej spójrzmy kiedy pojawił się ten projekt programu? Wchodzimy w rejestr zmian i widzimy, że projekt pojawił się 9 listopada o godz. 11.26, a przecież konsultacje trwają już od 8 listopada. Czy w takim razie termin takich konsultacji nie powinien być wydłużony, czy faktycznie takie zawiadomienia dotarły na czas, o ile zostały w ogóle wysłane?. Przy okazji wyjaśniamy, że zapytane przez nas organizacje znajdują się w bazie gminy ponieważ opłacają one czynsz za wynajęte od gminy lokale.

Pewnie Sekretarz Gminy dodałby trzeba było zaglądać na tablicę ogłoszeń w urzędzie, zatem przypomnijmy jego słowa: "... to sami mieszkańcy przychodzą i zdejmują sobie te ogłoszenia". Znowu pojawią się sygnały, że jesteśmy czepliwi, no, że przecież było na BIPie, że trzeba było sobie tego poszukać. Ale czy faktycznie o to chodzi? Przytoczmy zatem urzędnikom  tylko niektóre fragmenty w/w Programu. Już we Wprowadzeniu czytamy:


"... Efektywne zarządzanie nie jest możliwe bez udziału i akceptacji ze strony obywateli. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do pełniejszego zaspakajania potrzeb wspólnoty oraz do rozwoju poczucia odpowiedzialności za przyszłość Gminy... Aktywna działalność organizacji pozarządowych... jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem integrującym i aktywizującym społeczność lokalną. Prowadzenie przez samorząd lokalny działalności we współpracy z organizacjami jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, zgodnie z którą Państwo i jego struktury powinno wykonywać tylko te zadania, które nie mogą być realizowane przez podmioty znajdujące się najbliżej obywatela. Podmiotami znajdującymi się najbliżej obywatela są przede wszystkim samorząd terytorialny i organizacje samorządowe.... Uchwalenie niniejszego Programu jest wyrazem polityki władz Gminy wobec organizacji pozarządowych, mającym jednocześnie na uwadze zapewnienie tym organizacjom lepszych warunków funkcjonowania oraz wspierania własnych inicjatyw i działań na terenie gminy..."


Warto postawić sobie tu pytanie czy Radni mają świadomość głosowania nad uchwałą, która w rzeczywistości nie była poprzedzona szerokimi konsultacjami, chociaż powinna była być. A może to właśnie wyraz władz Gminy i Radnych o "poszanowaniu" mieszkańców a przede wszystkim organizacji społecznych skupiających tych mieszkańców?. Czy piękne słowa zawarte w w/w Programie są tylko frazesami aby niektórym zamknąć usta, że w ogóle taki Program jest, a to, że pisany przez urzędników dla urzędników to inna sprawa. Jak można inaczej postrzegać sposób prowadzenia konsultacji gdzie podejmowane jest tak naprawdę prawo lokalne dla mieszkańców. Czy faktycznie ten temat był tak tajny, że trzeba było go ukrywać w tak krótkim czasie? Tyle jest różnych "ciekawych" ogłoszeń na stronie Urzędu Gminy a zabrakło właśnie tego ważnego? Ile razy był już ten temat poruszany, że urzędnicy mylą pojęcie słowa "ważne" dla mieszkańców, a przecież dla nas i przez nas są zatrudnieni. Prosimy Was nie zapominajcie o tym.

Przy okazji do Redakcji zgłosiła się grupa osób, która mówi, że już ma dość tego braku szacunku dla obywatela, że chcą coś z tym zrobić. Masłów Info opublikowało ich ogłoszenie: Nowa inicjatywa mieszkańców - przyłącz się. Radzimy przyjrzeć się tematowi bo za chwilę może się okazać, że rządzi nami, ponad 11 tysiącami mieszańców, "wąska grupa" ludzi, którzy stwierdzą, że sami mogą wszystko.

 
I znów coś nie tak z odbiorem odpadów
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 24 listopada 2016 09:30

Portal gminamaslow.pl znów informuje o problemach ze śmieciami w Gminie Masłów: "Tymczasowy punkt zbiórki odpadów. Prześladuje nas pech ?

Wielokrotnie pisaliśmy o problemach dotyczących odbioru śmieci czy braku punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Masłów.

We wrześniu 2016 roku skierowaliśmy do Wójta Gminy monit wskazujący, iż mieszkańcy nie mają możliwości przekazywania odpadów do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów (taki wymóg został nałożony przez Radę Gminy Masłów), ponieważ taki punkt nie istnieje. Wskazywaliśmy pilną konieczność powstania takiego punktu.

29 września 2016 Sekretarz Gminy Masłów mgr Zbigniew Zagdański podzielając nasze wątpliwości poinformował, że od dnia 20.09.2016 na terenie Hostelu Lubrzanka Mąchocice Kapitulne 211 znajduje się kontener, do którego można przekazywać odpady zielone w okresie pomiędzy odbiorem  ich przez firmę obsługującą gminę.

Jak informuje Sekretarz Gminy obiekt ten jest czynny we wtorki i czwartki w godzinach 13:00 – 17:00

We wskazanym dniu udaliśmy się na miejsce celem przekazania odpadów zielonych. Widok  jednak nas zaskoczył.

Punkt, który został wskazany przez przedstawiciela gminy był zamknięty łańcuchami.Po skutecznej interwencji u pracownika UG Masłów, punkt został otwarty. Z rozmowy z osobą nadzorującą obiekt wynikało, iż małe zainteresowanie przekazywaniem śmieci może być spowodowane zbyt późnym udostępnienia obiektu przez gminę oraz brakiem informacji wśród mieszkańców.

Sprawdziliśmy i faktycznie na stronie UG Masłów nie udało nam się odszukać informacji o istnieniu takiego punktu"

Na najbliższej sesji w piątek 25.11.2016 o godz. 15 będzie podejmowana uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Kielce porozumienia
międzygminnego. Dotyczy ono przejęcia przez Gminę Kielce od Gminy Masłów zadania własnego w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Magazynowej 3. Gmina Masłów będzie musiała dokonać jednorazowej opłaty 10% poniesionych kosztów utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, tj. 12.300 zł na rzecz Gminy Kielce oraz będzie musiała miesięcznie ponosić koszty 1360,75 z tytułu kosztów stałych prowadzenia PSZOK przez Gminę Kielce oraz dodatkowo Gmina Masłów będzie musiała pokrywać comiesięczne koszty zagospodarowania przyjmowanych odpadów przez PSZOK od mieszkańców Gminy Masłów. Ilu mieszkańców naszej gminy skorzysta z tego punktu w Kielcach okaże się po jakimś czasie. Po pierwszej publikacji w Radiu Kielce o takim pomyśle Wójta na naszym portalu pojawiły się komentarze: http://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/6018-mieszkacy-masowa-bd-segregowa-mieci-w-kielcach.html

 
9 miejsce Wójta Tomasza Lato
Wpisany przez Redakcja   
wtorek, 22 listopada 2016 11:14

Właśnie zakończyło się głosowanie w plebiscycie prowadzonym przez redakcję Echa Dnia "Oceniamy władze samorządowe na półmetku kadencji". Zwycięzcą wśród wójtów i burmistrzów Powiatu Kieleckiego został Wójt Gminy Bieliny - Sławomir Kopacz, który otrzymał łącznie 9764 głosy (10629 głosów na tak, 865 na nie). Na 19 włodarzy gmin naszego powiatu, 9 miejsce zajął Wójt Gminy Masłów - Tomasz Lato z łącznym wynikiem: 525 głosów (1147 na tak, 622 na nie). Gratulujemy!Źródło: www.echodnia.eu

 
Będzie logo Masłowa, a co z herbem?
Wpisany przez Redakcja   
poniedziałek, 21 listopada 2016 19:26

Na stronie Urzędu Gminy Masłów jak i w Echu Dnia pojawiło się ogłoszenie o konkursie na logo naszej gminy.

"Stwórz projekt logo gminy Masłów i wygraj pieniądze!
Wójt Gminy Masłów ogłasza konkurs na projekt graficzny logo dla gminy. Wyłoniony w konkursie projekt graficzny logo ma stać się elementem oficjalnej identyfikacji wizualnej Gminy Masłów.

Wyłoniony w konkursie projekt logo będzie służył do celów promocyjnych, popularyzatorskich i korespondencyjnych. Zostanie umieszczony między innymi na papierze firmowym i innych akcydensach poligraficznych, wydawnictwach drukowanych, ogłoszeniach prasowych i spotach telewizyjnych, gadżetach okolicznościowych, nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej oraz nośnikach reklamy zewnętrznej. Logo powinno współgrać z hasłem „Masłów - gmina z polotem".

Zwycięzca konkursu, poza samym znakiem graficznym, musi przedstawić także księgę znaku, obejmującą między innymi podstawową i alternatywna wersję znaku, kolorystykę znaku, typografię, skalowanie, stosowanie na różnych tłach oraz wizualizacje na różnych materiałach promocyjnych (papier firmowy, baner reklamowy, roll'up, koszulka, pin, plakat itp.). Konkurs skierowany jest do pełnoletnich twórców, grafików, projektantów, artystów plastyków oraz studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych, oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 2.000 złotych. Prace należy składać do dnia 30 listopada 2016 r. Zgłoszenia i regulamin na stronie www.maslow.pl "

Źródło: www.echodnia.eu

Czy logo zamiast herbu?

"Znaków może być wiele, ale podstawowymi znakami, godłami terytorialnymi, są herb, flaga i pieczęć. Obok  tych wymienionych znaków urzędowych może funkcjonować także logo promocyjne, a nawet wiele innych logo. Obok, nie zamiast.

HERB
Jest znakiem urzędowym zatwierdzanym odpowiednią procedurą. Zleceniodawca zleca opracowanie herbu i projekt przedstawia do zaopiniowania Komisji heraldycznej. Jeśli opinia jest pozytywna minister MAiC wydaje zgodę na używanie herbu i można go w formie uchwały zatwierdzić na poziomie jednostki samorządowej. Do tego momentu, podjęcia uchwały, herb jest chroniony prawem autorskim, jednak po uchwaleniu jego status ulega zmianie stając się znakiem urzędowym. Co z tego wynika?

1. herb jako znak urzędowy nie podlega już ochronie na podstawie prawa autorskiego, vide herb RP.
2. herbu jako znaku urzędowego nie możemy zarejestrować w Urzędzie Patentowym jako znaku towarowego. Nie wchodzi również w grę opcja wzoru użytkowego.
3. w związku z pkt 1 i 2 herb nie może być licencjonowany odpłatnie, do celów komercyjnych, choć można stosować procedury wystąpienia o zgodę na jego użycie pod ściśle sprecyzowanymi warunkami, na przykład przedstawienia wizualizacji/gotowego produktu z herbem do zatwierdzenia.

Warto także pamiętać iż wszelkie uchwały samorządów terytorialnych mają moc jedynie na obszarze jakim zarządzają i ani kilometr dalej. Nie znaczy to, że znak nie ma żadnej ochrony.

LOGO
Znak promocyjny (logo) jest znakiem własnym samorządu terytorialnego, nie wymagającym zgody czynników wyższych na jego używanie, wystarczy uchwała wprowadzająca, a nawet i jej nie musi być, wystarczy decyzja burmistrza/prezydenta/wójta.

1. logo promocyjne jest chronione prawem autorskim
2. logo promocyjne może być rejestrowane w UP, jako znak towarowy lub wzór użytkowy
3. w związku z pkt 1 i 2 logo można licencjonować i pobierać z tego tytułu opłaty.

W przeciwieństwie do herbu logo może być wprowadzane i zmieniane, na inne, bez żadnych konsekwencji, poza ewentualną stratą wizualną, wielokrotnie i w dowolnej cezurze czasowej, zależnie od aktualnej potrzeby eksponowania promocyjnego danego kierunku działania (turystyczne, biznesowe itp.). Może być także, jak wspomniałem, wiele znaków promocyjnych dla każdego z kierunków działań, ale tu wchodzimy już w sferę dość skomplikowanego zarządzania wizerunkiem miasta i wynikających z tego problemów."

(źródło: Andrzej Ludwik Włoszczyński - http://www.alw.pl/?s=herb+%2Blogo+%3D+k%C5%82opot)

Wiemy, że nasz herb nie przechodził procedur opisanych powyżej (m.in. opinii heraldyków), został wyłoniony w drodze konkursu dziecięcego w szkołach, w latach 90tych ub. wieku, następnie przyjęty uchwałą Rady Gminy, która to nie została podważona przez Wojewodę wskutek różnych zawirowań prawnych, tym samym herb został zalegalizowany. A może należałoby najpierw naprawić błąd i przeprowadzić procedurę opracowania herbu? Jaki cel przyświeca władzom gminy aby np. papierze firmowym stosować logo zamiast herbu? Czy teraz po latach wstydzimy się naszego herbu?

 
Za wodę taniej, ścieki drożej
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 17 listopada 2016 22:27

Zarząd Wodociągów Kieleckich przygotował nową taryfę, od 1 lutego 2017 roku. Przewiduje ona obniżenie ceny 1 m sześciennego wody dla gospodarstw domowych o 13 groszy (z 3,63 do 3,50 zł brutto). W sumie podstawowa stawka, czyli łącznie za 1 m sześc. wody i ścieków dla gospodarstw domowych zmniejszy się o 1 grosz (z 9,42 do 9,41 zł). Odbiór ścieków zdrożeje z 5,79 na 5,91 zł brutto. Spadnie również o 1 grosz opłata abonamentowa za gotowość do świadczenia usług.
Obniżka jest możliwa dzięki programowi oszczędnościowemu, konsekwentnie od lat realizowanemu przez Wodociągi Kieleckie.

...

Wodociągi Kieleckie lada dzień złożą dokumenty w sprawie czwartego projektu unijnego, w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-20. Tym razem jego wartość wyniesie ok. 80 mln zł. Projekt przewiduje budowę ok. 40 km nowej kanalizacji, głównie w gm. Masłów.

Szczegóły: www.wod-kiel.com.pl

 
1000 zł dla sołtysa?. Posłowie proponują wzmocnienie pozycji ustrojowej sołectw
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 17 listopada 2016 12:06

Oprócz diety sołtysi dostaną wynagrodzenie od państwa - zakłada poselski projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich.

Posłowie PSL złożyli w Sejmie projekt ustawy, którego celem jest wzmocnienie ustroju sołectw. Chodzi o dokładne wskazanie kompetencji organów sołectwa (zebranie wiejskie, sołtys) oraz umożliwienie gminom dokładnego wskazania mienia, którym dysponuje sołectwo. Regulacja zakłada także wzmocnienie pozycji samego sołtysa, który dzięki nowym kompetencjom będzie mógł uczestniczyć w obradach rady gminy.

Zgodnie z projektem do zadań rady gminy będzie należało ustanowienie zasad na jakich sołtysom oraz członkom rady sołeckiej będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej.

Regulacja zakłada, że sołtysom niezależnie od diet i zwrotu kosztów podróży służbowych będzie przysługiwało wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją. Ma ono wynieść połowę wynagrodzenia minimalnego określonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w 2017 r. - 2000 zł brutto), a więc ok. 1000 zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.

Pełnienie funkcji sołtysa będzie równoznaczne z przystąpieniem do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w związku z czym wynagrodzenie, o którym mowa powyżej będzie stanowiło dodatek do ustalenia podstawy wymiaru emerytury.

Zdaniem autorów projektu wypłaty te w żaden sposób nie będą wpływały na sytuację finansową sołectwa, ponieważ nie będą obciążały funduszu sołeckiego, a pochodzić będą z budżetu państwa.

Projekt zakłada również, że sołectwa będą mogły działać tak jak organizacje pożytku publicznego, dzięki czemu lokalne wspólnoty będą miały szersze uprawnienia co do pozyskiwania pozabudżetowych środków na wykonywanie planowanych zadań.

Jak podkreślają autorzy projektu wejście w życie ustawy nie obciąży budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a koszty wynoszące ok. 40,3 mln zł rocznie obciążą budżet państwa. (kom. do art. 480 mln zł rocznie)

Projektodawcy chcą, aby ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2017 r.

Według Rocznika Statystycznego Województw z 2014 r. w kraju było 40 382 sołtysów.

Źródło: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/170092/1000-zl-dla-soltysa--Poslowie-proponuja-wzmocnienie-pozycji-ustrojowej-solectw

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 30

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: