Wiadomości
Czego boją się Radni? Nagrywania czy przyszłości?
Wpisany przez Redakcja   
poniedziałek, 01 sierpnia 2016 21:04

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy znów wróciła sprawa zmian w Statucie Gminy Masłów. Radni chcą usunąć od lat istniejący zapis o nagrywaniu dźwiękowym posiedzeń Rady Gminy. Budzi  to duże kontrowersje wśród mieszkańców. Dlaczego tak się dzieje skoro postęp technologiczny jest dziś tak szybki. Gdzie nagrywanie wydaje się obecnie zdecydowanie prostsze niż np. kilkanaście lat temu, gdzie Urząd dysponuje nowymi narzędziami, serwerami, elektronicznym obiegiem dokumentów, stroną internetową, BIPem, gdzie zapis cyfrowy dźwięku może odbywać się niemalże automatycznie z  publikacją na stronach www? Zwróćmy uwagę jak szybko pojawiają się dziś informacje czy to na stronie internetowej urzędu czy na funpage'u o wydarzeniach, czasami nawet o gotowaniu "przysłowiowej zupy rybnej" i dobrze, ale pytanie dlaczego tak samo nie dzieje się z powstawaniem lokalnego prawa, przejrzystości informacji, podstawowych dokumentów urzędowych, gdzie jest wtedy ten pośpiech?  Jeśli o to pytamy Radnych, Urzędników, Władze Gminy i nie uzyskujemy żadnej logicznej odpowiedzi więc może warto po prostu zapytać: ale o co chodzi? Wydawać by się mogło, że powstający nowy Statut wprost przeciwnie, otworzy się na przyszłość, że wkrótce będziemy oglądać posiedzenia sesji na żywo nie wychodząc z domu, że wreszcie coraz większa grupa mieszkańców zainteresuje się spawami lokalnymi. Nie, nie, nic bardziej mylnego. Na pewno nie tak szybko i nie w Masłowie. Mieszkańcu nic się nie dowiesz jak nie przyjdziesz na sesję i nie nagrasz jej sobie, nic się nie dowiesz jak nie przyjdziesz do urzędu i nie zobaczysz ogłoszeń na tablicy, nic nie załatwisz jak nie przyjdziesz do urzędu! Jednym słowem 3x NIC.

Ten temat poruszaliśmy już wcześniej w artykule: Radni pracują w imieniu i dla mieszkańców. Czy faktycznie?, niestety okazuje się, że władze zupełnie nie widzą problemu lub nie chcą go widzieć. Do Redakcji napływają liczne maile oraz komentarze na portalu. Co w takim razie robi Wójt, Urząd, Radni skoro w ogóle nie wsłuchują się w głos mieszkańców, internautów? Być może nie jest to grupa najbardziej reprezentatywna ale też nie jest grupą "gorszego sortu" (przynajmniej nie w wyborach).

Jeden z mieszkańców w swoim portalu przedstawia artykuł "Publikować? czy Kneblować?""Najprawdopodobniej każdy z Państwa słyszał o zamieszaniu dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Problem daleki dla mieszkańców naszej gminy, ale budzący duże zainteresowanie i emocje.
Mało kto wie natomiast, że podobna batalia toczy się lokalnie, tutaj. Jak Państwo pewnie pamiętają, w nie tak dalekiej przeszłości dochodziło w naszej gminie do naruszeń prawa, zapadały liczne wyroki sądów administracyjnych, Wojewoda uchylał uchwały Rady Gminy, a Komisja Rewizyjna uznawała winę Wójta.

Zaangażowanie małej grupy mieszkańców doprowadziło do wykrycia, stwierdzenia i upublicznienia tych sytuacji. Mieszkańcy z wielkim uporem zabiegali o to aby prawo było właściwie stanowione, a praca Radnych i Wójta była jawna dla Wszystkich. W jednej ze spraw zaangażowani mieszkańcy otrzymali wsparcie Wojewody, który zobowiązał Radę do rozpatrzenia wniosku co skutkowało powołaniem Komisji. Komisja ta miała na celu przygotować przepisy dla utworzenia Komisji Stałej do rozpatrywania petycji  oraz rozpatrzenia wszystkich wniosków mieszkańców co do zmian w prawie lokalnym w zakresie m.in jawności.

...Komisja, która miała za zadanie rozpatrzeć wnioski mieszkańców co do wprowadzenia zasad jawności, upubliczniania z automatu szeregu istotnych informacji już na początku odrzuciła ok. 15 przygotowanych przez mieszkańców zapisów zmiany prawa.

Kulminacją prac komisji było wykreślenie z przygotowywanego projektu punktu o nagrywaniu przebiegu Sesji Rady Gminy, punktu który do tej pory obowiązywał. Radni podnoszą, iż to protokół odzwierciedla przebieg obrad i jest to wystarczające. Do chwili obecnej zainteresowani mieszkańcy mogli pobrać z urzędu zapis z przebiegu obrad i odsłuchać. Niejednokrotnie korzystał z tej formy nasz portal czy portal Masłów Info podając Państwu do wiadomości treść nagrania czy działań Radnych lub Wójta. Po ewentualnym przyjęciu przez Radę projektu takie materiały nie będą przez urząd przechowywane.

Radni z jednej strony zapewniają, że nie mają nic do ukrycia z drugiej strony padają słowa, że podczas obrad mówi się różne rzeczy.

Na ostatniej sesji Rady Gminy padły pierwsze pytania w tej sprawie. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż faktycznie Radni w Komisji byli za wykreśleniem zapisu o rejestracji przebiegu, ale do projektu protokołu mogą zawsze być wniesione poprawki jeśli ktoś się nie zgadza.

Opinia publiczna nie została jednak poinformowana, że prawo wniesienia poprawek do protokołu mają wyłącznie sami zainteresowani, czyli Radni a nie mieszkańcy oraz to, że protokół z ewentualnymi poprawkami jest przyjmowany także  przez samych Radnych...

...Jednocześnie z wielkimi wyrazami szacunku dziękujemy Pani Radnej Teodorze Jagiełło, która po chwili zawahania broni zapisów o nagrywaniu przebiegu obrad. Pani Radna idzie jeszcze dalej popiera propozycje mieszkańców co do pełnej jawności pracy Rady i urzędników oraz publikowania tych informacji w internecie. Dziękujemy za to, iż mimo dezaprobaty (w naszej ocenie) niektórych uczestników obrad komisji  dopuszczała zainteresowanych mieszkańców do głosu. Wyrazy uznania składamy również dla Radnego Ryszarda Filipowicza, który nie po raz pierwszy włączył się ze wsparciem dla mieszkańców w tej i podobnych sprawach..."


Pełny artykuł: Publikować? czy Kneblować?

A może ktoś z Państwa wie o co tu chodzi i podzieli się z nami własnymi opiniami? Zapraszamy do komentowania sprawy!

 
Będzie projekt przebudowy drogi 745 w pełnym zakresie.
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 29 lipca 2016 09:55

Podczas wczorajszej sesji Rady Gminy, Wójt Gminy Tomasz Lato zapewnił, że w tym roku zostaną podjęte działania w zakresie projektowania przebudowy drogi wojewódzkiej 745, tj. nowego odcinka drogi wojewódzkiej od płd.-zach. części lotniska w kierunku Kielc z ominięciem Świerczyn, oraz przebudowy dróg gminnych: ul. Podmasłowie, Zielonej i ul. Spokojnej wraz z przedłużeniem jej do skrzyżowania ul. Lotniczej i Słonecznej wg tzw. wariantu "szarego" zatwierdzonego przez mieszkańców w wyniku konsultacji. Zadanie projektowania będzie realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg oraz Urząd Marszałkowski, który już zabezpieczył środki finansowe na ten projekt. Samo projektowanie może zająć ok. 1,5 roku, a o kolejne środki na wykonawstwo marszałek będzie zabiegł z Programu Operacyjnego Polski Wschodniej. Wójt również chce uspokoić mieszkańców, że mimo tego, że przedłużenie ul. Spokojnej do ul. Lotniczej nie zostało ujęte w nowym Studium Zagospodarowania, to nie wpłynie to na ograniczenie zakresu rzeczowego projektu. Po uchwaleniu studium, nastąpi proces przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego, w których ta droga się znajdzie. Kierownik Referatu Budownictwa Dariusz Korczyński potwierdził, że na razie w Studium pojawił się tylko korytarz nowego odcinka drogi wojewódzkiej, ale nie ma zagrożenia w zakresie ul. Spokojnej ponieważ jest to droga gminna lokalna i znajdzie się w planach zagospodarowania.Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina od początku brało czynny udział przy planowaniu jak również konsultacjach społecznych przy tym projekcie. Pomysł bezkolizyjnego przejścia nowego odcinka drogi wojewódzkiej został poddany jeszcze w 2008r. Następnie w konsultacjach społecznych w lipcu i październiku 2014r. Stowarzyszenie zaproponowało:
- wariant przebiegu nowego odcinka drogi woj. nr 745 linią czerwoną poczynając od granicy Gminy Masłów z Miastem Kielce a następnie przechodzącą w kolor fioletowy na odcinku ul. Zielonej, następnie przechodząc dwoma łukami fioletowymi do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Woli Kopcowej,
- wnieść przy tym wariancie o uwzględnienie przebudowy drogi gminnej (ul. Modrzewiowej) na całym  odcinku tj. od ul. Podmasłowie do ul. Jana Pawła II. Droga ta jest strategiczna dla przejazdu lokalnego mieszkańców z południowej części gminy do centrum Masłowa Pierwszego tj. do Urzędu Gminy, poczty, ośrodka zdrowia, kościoła, przedszkola, szkoły, ośrodka pomocy społecznej, ośrodka kultury, straży pożarnej, cmentarza oraz pozostałych sołectw w północnej części gminy Masłów.
-  pozostawić w projekcie budowę ul. Spokojnej od Urzędu Gminy aż do włączenia do drogi wojewódzkiej 745 na wysokości ul. Słonecznej (wariant szary). Droga ta znacząco skróci dojazd mieszkańców południowo-wschodniej części gminy (parcele masłowskie i wolskie oraz Mąchocice Kapitulne) do centrum gminy,
- lokalizacja zatok autobusowych na przebudowanej drodze 745 tuż za lotniskiem w kierunku Mąchocic Kapitulnych była zbliżona do ul. Słonecznej (skrzyżowanie z projektowaną ul. Spokojną). Przesunięcie tych zatok o kilkadziesiąt metrów w kierunku wschodnim wiąże się z możliwością łatwiejszego pozyskania terenu (obszary niezabudowane), spowolnieniem ruchu w okolicach skrzyżowania a co za tym idzie poprawy bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej. Obecna lokalizacja przystanku autobusowego zwłaszcza tego po północnej stronie znajduje się w strefie buforowej lotniska co może w przyszłości również kolidować z planami lotniska. Zbliżenie lokalizacji przystanków do skrzyżowania wpłynie również korzystnie na dostępność komunikacji publicznej dla mieszkańców rozwojowych osiedli mieszkaniowych na Parcelach oraz zachowana zostanie proporcjonalna odległość zatok z przystankiem zlokalizowanym w okolicach ul. Foliowej.

Szczegóły: http://www.szdw.kielce.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=981:konsultacje-spoeczne-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-745-w-miejscowoci-masow-informacje&catid=72:rozbudowa-dw-745-w-miejscowoci-masow&Itemid=66

Dodatkowo Stowarzyszenie włączyło się w proces konsultacji opracowywania Programu Rewitalizacji Gminy Masłów na lata 2016-2023, gdzie m.in. zaproponowało:
-  rozbudowę centrum gminy w kierunku ulic Spokojnej, Lotniczej, Foliowej, Miodowej, Słonecznej (zabudowa usługowa, stacja benzynowa, sklepy, komunikacja itp.) biorąc pod uwagę obecną koncepcję przebudowy drogi wojewódzkiej 745 i ul. Spokojnej do ul. Słonecznej.
- dzierżawę lub wykup terenów za ogrodzeniem lotniska po stronie wschodniej w kierunku Mąchocic (w tzw. strefie buforowej) oraz wykonanie utwardzonego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z dojazdem od ul. Spokojnej i Lotniczej. Boisko będzie funkcjonalne dla co najmniej 3 sołectw: Masłów Pierwszy, Mąchocice Kapitulne i Wola Kopcowa.
- wykonanie pętli autobusowej dla linii 38 w okolicach tego boiska oraz przyszłego skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Spokojną.

Koncepcja przebudowy drogi 745 i dróg gminnych zakłada wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, rowów odwadniających, oświetlenia, bezpiecznych przejść dla
pieszych, zatok autobusowych, itp. Ten projekt ma strategiczne znaczenie dla całej gminy, zwłaszcza jeśli będzie realizowany ze środków zewnętrznych. My mieszkańcy musimy się temu bacznie przyglądać aby jak najwięcej uzyskać dla naszej gminy.

Nie posiadamy na razie więcej szczegółów dotyczących przebiegu wschodniej obwodnicy Kielc i na ile będzie ona wchodzić w obszar naszej gminy. Wg mapki zamieszczonej przez Echo Dnia, obwodnica będzie przebiegać na pograniczu Miasta Kielce i Gminy Masłów. Według przedstawionych dwóch wariantów może ona przechodzić częściowo przez Domaszowice i ewentualnie Wolę Kopcową.

 
Wschodnia obwodnica Kielc przez Masłów?
Wpisany przez Redakcja   
poniedziałek, 25 lipca 2016 21:25

Samorządowcy i drogowcy wracają do pomysłu budowy tzw. wschodniej obwodnicy Kielc. Na ten temat dyskutowali włodarze województwa oraz Kielc, Daleszyc, Masłowa i Morawicy. Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego - Jan Maćkowiak mówi, że na budowę trasy łączącej podkieleckie miejscowości i pozwalającą ominąć stolicę regionu możliwe jest uzyskanie unijnego dofinansowania.

Dodaje, że chodzi o budowę lub modernizację istniejących dróg, którymi można byłoby przejechać z Radkowic przez Wolę Morawicką, okolice Radlina i Cedzyny oraz Masłów do tras nr 7 i 73 na północy Kielc. Plany te wpisują się między innymi w modernizację dwóch tras wojewódzkich oraz obwodnic kilku miejscowości. Chodzi między innymi o drogę nr 763 między Chęcinami a Morawicą oraz trasę nr 745 przebiegającą przez gminę Masłów.

Jan Maćkowiak dodaje, że projekt tzw. wschodniej obwodnicy Kielc mógłby zostać zgłoszony przez samorząd miasta lub województwa do konkursów organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020. Tłumaczy, że są w nim do pozyskania pieniądze na drogi wyprowadzające ruch ze stolic województw i łączących miasta z okalającymi je miejscowościami. Samorządowcy i drogowcy zakładają, że projektowanie tzw. wschodniej obwodnicy Kielc potrwałoby dwa lata, a kolejne dwa lata budowa planowanej trasy.

Źródło: http://www.radio.kielce.pl/pl/post-44960

Koncepcje przedstawili dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski oraz Tomasz Zboch z Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Kielcach.

- Mamy koncepcję budowy drogi wojewódzkiej i chcemy by ten 11-kilometrowy odcinek był już projektowany wspólnie z Miejskim Zarządem Dróg. Projektowanie może zająć około 2 lat i chcemy umieścić tej projekt w Programie - wyjaśniał Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

- To bardzo cenna inicjatywa, wyczekiwana również przez mieszkańców naszej gminy i jesteśmy do niej przygotowani - powiedział o spotkaniu wójt Gminy Morawica, Marian Buras.

- Dobrze, że spotkaliśmy się w tak szerokim gronie, w którym wspólnie możemy zastanowić się nad opcjami, a następnie podjąć pracę w naszych gminach by wypracować najlepsze rozwiązania - dodał Tomasz Lato, wójt Gminy Masłów.

Źródło i zdjęcia: http://www.sejmik.kielce.pl/item/51031-wspolnie-o-wschodniej-obwodnicy-kielc

Aktualizacja z dzisiejszego (26.07.2016) Echa Dnia:

 

- Obwodnica została podzielona na trzy odcinki. Pierwszy to fragment między ulicą Ściegiennego, bo nowa droga rozpoczynałaby się na terenie Kielc przed wjazdem do Bilczy, a rondem na drodze wojewódzkiej numer 764 w Sukowie, drugi między tą szosą a drogą ekspresową S74 koło Domaszowic, zaś trzeci między powstałym tam węzłem a ulicą Radomską w Kielcach lub drogą wojewódzką numer 745 – mówi dyrektor Damian Urbanowski.
Pierwsze dwa odcinki wytyczono tak, że ich przebieg nie powinien się zmienić. Inaczej sprawa ma się z fragmentem trzecim. Na razie przygotowano jego trzy warianty. Zgodnie z pierwszym zaczynałby się od ulicy Radomskiej na wysokości osiedla Na Stoku i biegłby zgodnie z granicą administracyjną Kielc do drogi ekspresowej. Według drugiego zaczynałby się tak samo, ale przecinałby Domaszowice, zaś według trzeciego jego początek miałby miejsce na drodze wojewódzkiej numer 745 przed Masłowem Pierwszym. - Wydaje się, że najlepszy dla mieszkańców gminy byłby wariant pierwszy. Droga nie ingerowałaby w zabudowania. To jednak, czy taki zostanie na razie nie wiadomo, bo wszystko jest w fazie wstępnej. Na pewno będę optował za tym, by szosa powstała w jak najmniej agresywny sposób w stosunku do zabudowań – mówi Tomasz Lato, wójt Masłowa. - Dajemy sobie dwa lata na wykonanie ostatecznego projektu. Sama realizacja inwestycji też ma potrwać dwa lata – mówi Damian Urbanowski. Inwestycja ma powstać w oparciu pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej w ramach programu Polska Wschodnia 2014-2020.

Źródło: http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/motofakty/aktualnosci/a/wschodnia-obwodnica-kielc-juz-za-4-lata-zobacz-nowy-przebieg,10445136/

 
Niska zamożność Gminy Masłów
Wpisany przez Redakcja   
niedziela, 10 lipca 2016 11:37

W opublikowanym ostatnio rankingu gazety Wspólnota w zakresie zamożności samorządów, Gmina Masłów znalazła się na 1487 miejscu na 1563 gminy wiejskie za 2015r. W stosunku do 2014r. nastąpiła niewielka poprawa, przy czym znaleźliśmy się w ostatniej "10"-tce świętokrzyskich gmin, za nami jedynie są: gmina Brody, Mniów, Skarżysko Kościelne, Lipnik, Bliżyn, Sadowie, Bejsce i Samborzec.Metoda rankingu
Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu  pomija  wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie  intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło rankingu (zamożność).
Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęto składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy.  
Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków.
Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.

Źródło i szczegóły: http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/ranking-wspolnoty-budzety-jak-bomby-z-opoznionym-zaplonem/
Pobierz ranking - Gmina Masłów str. 63

 
CBA weszło do spółek Michała Sołowowa. Zatrzymano jego wieloletniego współpracownika
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 07 lipca 2016 12:08

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do byłej i obecnych spółek jednego z najbogatszych Polaków, kielczanina Michała Sołowowa. Na polecenie prokuratury krajowej zatrzymano jego wieloletniego współpracownika Krzysztofa K.

To część wielkiej akcji CBA realizowanej na polecenie Mazowieckiego Wydziału Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

We wtorek rano zatrzymano w tej sprawie Krzysztofa K., byłego dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Włodzimierza S., prezesa Aeroklubu Polskiego, oraz biznesmena Krzysztofa K. Tego ostatniego w oficjalnym komunikacie CBA przedstawiono jako "członka zarządów i rad nadzorczych szeregu spółek związanych z przemysłem chemicznym, drzewnym oraz budownictwem".

"Wyborcza" ustaliła, że chodzi o bliskiego współpracownika jednego z najbogatszych Polaków, kielczanina Michała Sołowowa. Krzysztof K. zajmował bowiem kluczowe stanowiska i funkcje w należących do niego firmach. Przez wiele lat był dyrektorem, a także prokurentem stworzonego i należącego do ubiegłego roku do Sołowowa Echa Investment, zasiadał również m.in. w radach nadzorczych Synthosu i Barlinka. Obie te firmy należą do miliardera z Kielc. Rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej Synthosu Krzysztof K. złożył w kwietniu tego roku, uzasadniając ją względami zdrowotnymi.

Prokuratura Krajowa potwierdziła nasze ustalenia, a w CBA usłyszeliśmy, że Krzysztof K. został zatrzymany w domu, kilkanaście kilometrów od Kielc.

Źródło i szczegóły: http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20361450,cba-weszlo-do-spolek-michala-solowowa-zatrzymano-jego-wieloletniego.html

 
Patrycja Pabis z Masłowa zdobyła tytuł Miss Polski Nastolatek 2016
Wpisany przez Redakcja   
niedziela, 26 czerwca 2016 13:25

To historyczny sukces. Korona Miss Polski Nastolatek trafiła do naszego regionu. Zdobyła ją Patrycja Pabis – Miss Ziemi Świętokrzyskiej 2016! Finał konkursu odbył się w sobotę, w amfiteatrze w Kozienicach.
O tytuł najpiękniejszej nastolatki walczyły 24 dziewczyny z całej Polski. Wśród nich była jedna przedstawicielka naszego województwa, Patrycja Pabis.Galę poprzedziło trwające ponad tydzień zgrupowanie w Kozinicach. Każdy dzień, od rana do wieczora, był ściśle wypełniony. Nastolatki nie miały taryfy ulgowej także w sobotę, ale Patrycja nie narzekała. - Ten dzień minął naprawdę szybko. Nie stresowałam się, dzięki czemu mogłam się skupić na tym, co miałam robić – wyjaśniła. W czasie koncertu finałowego wszystkie kandydatki zaprezentowały się w kilku stylizacjach: od ubrań sportowych, przez kostiumy kąpielowe, sukienki koktajlowe, na sukniach wieczorowych kończąc. Każde wyjście oceniało i punktowało jury, w którym nie mogło zabraknąć Mai Sieroń – Miss Polski Nastolatek 2015, która w sobotę wieczorem zakończyła rok panowania. Koronę przekazała swojej następczyni, a została nią Patrycja Pabis – Miss Nastolatek Ziemi Świętokrzyskiej 2016!

Gratulujemy!!!

Źródło oraz szczegóły: http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/miss-ziemi-swietokrzyskiej/a/patrycja-pabis-z-maslowa-zdobyla-tytul-miss-polski-nastolatek-2016,10337302/

 
Radni pracują w imieniu i dla mieszkańców. Czy faktycznie?
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 23 czerwca 2016 09:05

Kolejne emocje na posiedzeniu Komisji ds. zmian prawa lokalnego jakim jest Statut Gminy Masłów. Nie znajdziemy informacji na stronie urzędu  o tym jakie zmiany wprowadzić chcą nam Radni również o tym jakie boje toczą mieszkańcy aby wprowadzić nowoczesne zasady jawności i przejrzystości w Gminie Masłów. Grupa mieszkańców po wydarzeniach kiedy to  Radny Stanisław Doleziński wyprosił z posiedzenia Komisji Rewizyjnej mieszkankę Masłowa, od ponad roku domaga się zmian Statutu Gminy  tak aby działania Radnych i Urzędników były przejrzyste i udostępniane wszystkim mieszkańcom co według wnioskujących podniesie poziom pracy  i zaufania  mieszkańców do władzy lokalnej. Chcą zachowania  min nagrywania przebiegu Sesji i Komisji Rady i konsekwentnego publikowania tych materiałów na stronie urzędu, dodatkowo zabiegają aby wszystkie wydatki z budżetu gminy były również podawane mieszkańcom tak aby mieszkańcy mogli wyrobić sobie zdanie czy Rada oraz urzędnicy pracują właściwie. Niestety w naszej ocenie jedynie kilku Radnych popiera działania mieszkańców. Większością głosów podczas obrad komisji Radni usunęli zapis o nagrywaniu przebiegu obrad. To może dziwić bo nagrywanie przebiegu posiedzenia jest znakomitym rozwiązaniem i pokazuje wszelkie działania poszczególnych Radnych ich zaangażowanie,  poruszane w imieniu mieszkańców sprawy itd., ułatwia pracę protokolantce oraz może pomóc w sytuacjach spornych. Czemu zatem Radni chcą usunięcia zapisu o nagrywaniu?

Być może nagranie takie będzie stanowić dowód w przypadku naruszenia prawa, być może wykluczy możliwość manipulacji treścią protokołu. Czy to nie w gminie Masłów dochodziło do łamania prawa? Czy to nie w stosunku do urzędników Gminy Masłów zapadały liczne wyroki o bezczynność? Czy to nie w Gminie Masłów nie wpuszczano na obrady jawne osób zainteresowanych?  

Zatem czego obawia się część Radnych? Tego, że nagranie może pokazać faktyczny przebieg obrad? Czy tego, że w kontekście występujących naruszeń prawa może stanowić dowód na korzyść mieszkańca?

Mimo tego, że Radni wykreślili w projekcie zapis o nagrywaniu, złożyłem wniosek aby nagrywać posiedzenia. Nagranie powinno być materiałem uzupełniającym protokół i powinno być przechowywane w archiwum zakładowym. Niestety mój wniosek jak i wniosek innego mieszkańca w tej sprawie nie znalazł uznania części Radnych. Przewodnicząca Komisji ds. zmian Statutu Pani Radna Teodora Jagiełło w dniu 20 czerwca na prośbę mieszkańców zgłosiła wniosek o wprowadzenie nagrywania posiedzeń komisji twierdząc, iż taka regulacja powinna być wprowadzona. W głosowaniu podczas posiedzenia Komisji jednak wniosek odrzucono głosami:
Za przyjęciem wniosku – Pani Radna Teodora Jagiełło
Za odrzuceniem wniosku – Radni Stanisław Doleziński, Regina Chyb, Robert Fortuna.


Jak widać Pani Radna Teodora Jagiełło wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców a pozostali Radni są przeciw. Radnym, którzy są przeciw oczekiwaniom mieszkańców zostaną zadane pytania (poniżej) na piśmie o ich motywację i przyczyny takiego głosowania. Jako mieszkańcy i wyborcy mamy prawo wiedzieć dlaczego nasi wybrańcy są przeciw poprawieniu zasady jawności i poznać ich argumenty. Odpowiedzi o ile zostaną udzielone podam do publicznej wiadomości. Jak zwykle nie zawiódł mieszkańców Pan Radny Ryszard Filipowicz, który choć nie jest członkiem tej komisji, uczestniczy w obradach i zawsze służy głosem rozsądku, interesuje się tym problemem i zdecydowanie poparł inicjatywę mieszkańców. Brawo Pani Radna Jagiełło i Pan Radny Filipowicz To Radni którzy nie chcą niczego ukrywać przed mieszkańcami. Na nich warto było i nadal warto głosować mimo tego, że są w mniejszości prezentują siłę argumentów chętnie też wsłuchują się w propozycje i problemy  mieszkańców.  

Radnym, którzy prezentują argumenty siły zapominając, że powinni  służyć nam mieszkańcom jednocześnie nie udzielając wyjaśnienia czemu są przeciw naszym oczekiwaniom  mówimy NIE. Państwu już podziękujemy. Nie chcemy takich Radnych. Podziękujmy im za pracę przy wyborach.

Pisma które otrzymają Radni:
Szanowny Panie Radny/a. 20 czerwca podczas posiedzenia Komisji ds. zmian Statutu głosował/a Pan/i za odrzuceniem wniosku Pani Radnej Teodory Jagiełło. Pani Radna zgłosiła ten wniosek na prośby mieszkańców. Wniosek zakładał wprowadzenie do statutu zapisu o nagrywaniu przebiegu obrad Komisji. Taki wniosek również złożyłem ja i wielokrotnie na ten temat korespondowałem z Radą przedstawiając moje zastrzeżenia do treści protokołów oraz braku ich publikacji w BIP. Wg mnie nagrywanie przebiegu posiedzeń Komisji oraz Sesji Rady i status nagrań jako uzupełniający protokół a nie pomocniczy miałoby fundamentalne znaczenie w usprawnieniu pracy organów gminy i poprawieniu transparentności pracy tych organów oraz mógłby świadczyć o tym, że gmina nasza idzie naprzód z postępem a nie cofa się wstecz. Korzyści z takiego rozwiązania przedstawiam poniżej
1. Ułatwienie pracy osobie protokołującej obrady.
2. Łatwe rozwiązywanie kwestii spornych o przebieg obrad przez porównanie z nagraniem.
3. Uniemożliwienie manipulacji zapisami protokołów przez organy gminy co ma szczególne znaczenie dla mieszkańców w kontekście np. dokumentowania skarg wnoszonych na organy gminy.
4. Możliwość wykorzystania nagrań w ewentualnym postępowaniu administracyjnym lub karnym w przypadku naruszenia prawa przez organy gminy.
Jako mieszkaniec, wyborca i podatnik chciałbym dowiedzieć się jakie były przyczyny tego, że jest Pan/i temu przeciwny/a.
Zarówno moje pytanie jak i Pańska odpowiedz jako funkcjonariusza publicznego zostaną podane do publicznej wiadomości.

Adam Pawlik

Od Redakcji: To już kolejna sytuacja, która pokazuje, że albo Gmina cofa się wstecz i niedługo nie będą nawet potrzebne tam komputery albo może to być problem złego zarządzania gminą, braku osób z odpowiednimi kwalifikacjami, które nie tylko wdrożą nowoczesne narzędzia ale również wytłumaczą jakie to będzie miało efekty zarówno w pracy Urzędników i Radnych ale przede wszystkim jak na tym skorzysta mieszkaniec. Jeśli podczas posiedzenia komisji ds. zmiany Statutu, Pani mecenas tłumaczy członkom komisji, że w zasadzie elektroniczny obieg dokumentów to tylko taki system do przesyłania dokumentów wewnątrz urzędu i nic nie daje, to jak wytłumaczyć, że właśnie to narzędzie pozwoli automatycznie publikować chociażby informacje, których domagają się mieszkańcy w swoich wnioskach dotyczących zmian statutu, nie mówiąc już o tym, że rejestr nagrań zarówno z posiedzeń Komisji jak i Rady tworzy się sam.  Kilkakrotnie opisywaliśmy podejście niektórych urzędników chociażby do wdrożenia i wykorzystywania narzędzi, które już dawno zostały zakupione, dodajmy zakupione zarówno ze środków unijnych jak również ze środków własnych (czyli tak naprawdę tych na które składają się podatnicy). Do dziś Gmina nie realizuje żadnych lokalnych spraw, które można załatwić przez internet bez odwiedzania Urzędu. Przeciwnie słyszymy, że coraz więcej informacji mamy uzyskiwać z tablic ogłoszeniowych znajdujących się w Urzędzie, pod warunkiem, że wcześniej ktoś tych ogłoszeń nie zdejmie. Przypominamy, że mamy XXI w. i może czas aby Gmina, która leży ok. 10 km od centrum Kielc również zaczęła się dostosowywać do wymagań nowych technologii. Dziś nadrabiamy zaległości infrastrukturalne w zakresie wodociągów, kanalizacji, dróg, które ktoś zaniedbał jeszcze latach 80-90-tych ub. wieku. Czy chcemy aby taka sama sytuacja powtórzyła się teraz jeśli chodzi technologię informatyczną i będziemy to nadrabiać w 2030r.? Jeśli dziś nie dostosujemy naszego prawa lokalnego - Statutu Gminy Masłów do nowych potrzeb, nie pozostawimy furtki na co najmniej kilkanaście lat naprzód to zapomnijmy, że kiedyś dogonimy i tak uciekający nam świat, nowoczesny świat.

http://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/5935-ehadministracja-wg-sekretarza-gminy-sesja-rady-luty-2016.html

http://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/5947-to-mieszkacy-zdejmuj-ogoszenia-z-tablic-ug.html

http://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/5935-ehadministracja-wg-sekretarza-gminy-sesja-rady-luty-2016.html

 
Projekt Nowoczesnej Gminy najwyżej oceniony
Wpisany przez Redakcja   
środa, 22 czerwca 2016 19:17

Wczoraj opublikowane zostały wyniki konkursu na inicjatywy kulturalne mieszkańców Gminy Masłów.

Do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wpłynęło 11 projektów z czego jeden został odrzucony ze względów na formalnych, kolejny zaś nie był związany z obszarem kultury. Komisja oceniła 9 wniosków.

Miło nam poinformować, że najwyżej oceniony został projekt pn. "To my tworzymy historię – za nami 450 lat. Piknik integracyjny mieszkańców Woli Kopcowej" składany przez panią Magdalenę Urban w imieniu Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina.

Inicjatywa ma polegać na zorganizowaniu pikniku dla wszystkich mieszkańców oraz osób związanych z Wolą Kopcową. Podczas imprezy uczestnicy będą mogli się wzajemnie zapoznać a przede wszystkim poznać ciekawostki związane z nieznaną historią miejscowości Wola Kopcowa, z tradycjami kultywowanymi przez lokalne grupy, z inicjatywami społecznymi. Występy artystyczne dzieci, dorosłych,  zespołów ludowych, opowieści historyczne, pokazy sprzętu pożarniczego, gry i zabawy dla dzieci, konkursy wiedzy o sołectwie, wspólne grillowanie itp. (scenariusz otwarty). W realizację zadania będą zaangażowani głównie mieszkańcy, przedstawiciele Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina, Masłów Info, Szkoła Podstawowa i Przedszkole  (nauczyciele, rodzice, dzieci), Placówka Wsparcia Dziennego „Promyczek”, radni, sołtys, OSP, KGW, lokalni artyści, przedsiębiorcy, historycy związani z tym regionem.
Chcemy wyciągnąć z domów jak największą ilość mieszkańców, zintegrować ich, zaciekawić miejscem w którym mieszkają, zachęcić do częstszego angażowania się w życie gminy, udziału w imprezach kulturalnych, posyłaniu swoich dzieci do placówek oświatowych w Woli Kopcowej, reaktywowaniu Klubu Młodzieżowego, odkrywaniu nowego potencjału kulturowego. Liczymy, że taka inicjatywa przyczyni się również do jak najszerszego zaangażowania się w tworzenie wspólnej historii czyli zbierania materiałów do monografii historyczno-etnograficznej sołectwa.
Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina już dzisiaj rozpoczyna zbiórkę dodatkowych środków od sponsorów i darczyńców, które pozwolą na uzupełnienie wkładu własnego zarówno w organizację pikniku jak również na publikację "Dzieje Woli Kopcowej". W tym celu uruchomiono oddzielne konto bankowe: 60 2490 0005 0000 4600 9054 5160, na które można wpłacać środki.

Osoby zainteresowane współpracą w zakresie organizacji pikniku, pokazów rękodzieła, występów artystycznych itp., prosimy o kontakt pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej.

 
Wypadek w Mąchocicach. Dziecko poważnie ucierpiało
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 09 czerwca 2016 14:28

Jak informuje Echo Dnia, nieprzytomna 10-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala po wypadku, do jakiego doszło w czwartkowy poranek w Mąchocicach Kapitulnych w powiecie kieleckim. Dramat w gminie Masłów wydarzył się o godzinie 8.

- Drogą gminną w kierunku Bęczkowa jechał ford transit prowadzony przez trzeźwego 25-latka. Z trasy podporządkowanej nadjechał  inny dostawczak, renault mascott. Jego 28-letni kierowca zatrzymał się przed skrzyżowaniem, by udzielić fordowi pierwszeństwa. Właśnie wtedy doszło do tragedii. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 10-letnia dziewczynka wyszła na drogę zza stojącego renaulta, wprost przed jadącego forda - opowiada młodszy aspirant Mariusz Bednarski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.  Po potrąceniu przez transita nieprzytomna 10-latka z poważnymi obrażeniami głowy została zabrana do szpitala, gdzie trafiła na stół operacyjny.

Źródło: www.echodnia.eu

 
Komunikat o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium zagospodarowania
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 03 czerwca 2016 14:20

W dniu 25.05.2016 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów, pojawiło się obwieszczenie Wójta Gminy Masłów o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: w dniach od 2 czerwca 2016 r. do 23 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Masłów w godzinach pracy urzędu. Projekt Studium dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Masłów: www.maslow.pl ?
Dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  w  projekcie  Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Masłów.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu Studium.

Uwagi do projektu Studium oraz uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać lub przesyłać do Urzędu Gminy w Masłowie w formie:

- pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Masłowie, 26-001 Masłów, ul. Spokojna 2,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Masłowie, 26-001 Masłów, ul. Spokojna 2,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Masłów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2016 r.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Masłów.

Szczegóły obwieszczenia oraz dokumenty w postaci załączników dostępne są stronie BIP

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 30

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: