Budowa wodociągów i kanalizacji według nowego zakresu. Wątpliwości wyjaśnia rzecznik Wodociągów
Wpisany przez Masłów Info   
czwartek, 27 września 2012 17:00

Zamieszanie wokół projektu pod nazwą Kompleksowa Ochrona Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej nie wpłynie na termin zakończenia wszystkich prac - zapewniają Wodociągi Kieleckie. Rzecznik spółki informuje, że inwestycje w gminie Masłów, realizowane w okrojonym zakresie, zakończą się w czerwcu 2015 roku i termin ten nie jest zagrożony. Szczegółowy harmonogram robót nie został jednak jeszcze ustalony.

 

MASŁÓW INFO: Jak obecnie wygląda zakres realizacji inwestycji na terenie gminy Masłów. W jakich miejscowościach powstanie nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna?

ZIEMOWIT NOWAK, RZECZNIK WODOCIĄGÓW KIELECKICH: Aktualny zakres realizacji projektu KOWPAK [Kompleksowa Ochrona Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej] w gminie Masłów przedstawia się następująco.
Kanalizacja sanitarna z przyłączami:
Zadanie 1 - Wola Kopcowa z częścią Domaszowic 14,24 km;
Zad. 2 - Wola Kopcowa ‘Rodzina’ 0,2 km;
Zad. 3 - działka 522 0,12 km;
Zad. 4 - Domaszowice – przedłużenie sieci ulicy Otrocz 0,08 km;
Zad. 6 - Domaszowice – kanał sanitarny z przykanalikami w sołectwie Domaszowice Góra 0,73 km;
Zad. 7 - Masłów Pierwszy, Masłów Drugi, Mąchocice Kapitulne z częścią Woli Kopcowej – sołectwo Mąchocice Kapitulne 17,15 km;
Zad. 8 - Masłów Pierwszy, Masłów Drugi, Mąchocice Kapitulne z częścią Woli Kopcowej – sołectwo Mąchocice Kapitulne 9,77 km;
Zad. 9 - Masłów Pierwszy, Masłów Drugi, Mąchocice Kapitulne z częścią Woli Kopcowej – sołectwo Masłów Pierwszy 22,01 km;
Zad. 10 -  Masłów Pierwszy, Masłów Drugi, Mąchocice Kapitulne z częścią Woli Kopcowej – sołectwo Wola Kopcowa 7,08 km.
Łącznie 71,38 km kanału.
Sieć wodociągowa:
Zad. 11 – Masłów Pierwszy - Świerczyny ul. Świeczyńska oraz ul. Piaskowa 1,34 km;
Zad. 12 – likwidacja oczyszczalni ścieków w Masłowie;
Zad. 13 – wodociąg zbiorczy dla Masłów II – Nademłyn, Marczakowa Dolina i Brzezinki 4,4 km;
Zad. 14 – wodociąg rozdzielczy Brzezinki – Ścięgna i Barcza, woda pitna i dla p-poż 5,11 km;
Zad. 15 – trzy odcinki wodociągu rozdzielczego Brzezinki 0,27 km.
Łącznie wodociąg 11,12 km.

Kontrakt V Masłów Północ
Kanalizacja sanitarna
Zad. 1 Wiśniówka 2,32 km;
Zad. 2 Dąbrowa Łąki 4,93 km.
Łącznie 7,25 km
Wodociąg.
Zad. 9 Ciekoty, Mąchocice Kapitulne Radostowa 4,2 km;
Zad. 10 wodociąg spinający Brzezinki – Ciekoty, z ujęcia Wola Kopcowa 0,6 km.
Łącznie 4,8 km.

MASŁÓW INFO: Wciąż pojawiają się sprzeczne informacje dotyczące tego czy jest to ostateczny zakres realizacji inwestycji. Wielu mieszkańców zastanawia się czy sytuacja ta może się jeszcze zmienić, tj. powrót do pierwotnego planu, bądź wycofanie kolejnych zadań w ramach projektu?

ZIEMOWIT NOWAK:
Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach zobowiązało spółkę Wodociągi Kieleckie do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o., które ostatecznie podejmie decyzję co do nowego (ograniczonego) zakresu projektu KOWPAK. Walne zgromadzenie odbędzie się 11 października w siedzibie spółki. Według naszej wiedzy zakres ten nie powinien już ulec zmianom.MASŁÓW INFO: Jak na chwilę obecną wygląda kwestia efektu ekologicznego i oświadczeń zbieranych od mieszkańców gminy Masłów? Czy ograniczenie realizacji inwestycji coś zmienia w tej sprawie?

ZIEMOWIT NOWAK:
Groźba nieosiągnięcia efektu ekologicznego była głównym powodem ograniczenia projektu KOWPAK. Istniało niebezpieczeństwo, że w wyznaczonym terminie odpowiednia liczba mieszkańców nie podłączy się do kanalizacji. Władze Kielc wystąpiły z inicjatywą, w wyniku której MZWiK zajmie się wykonaniem tych przyłączy, a oświadczenia zebrane od mieszkańców będą dalej wykorzystane.
MASŁÓW INFO: Kiedy mieszkańcy zobaczą rozpoczynające się prace w ramach projektu? W których miejscowościach prace rozpoczną się najpierw i jaki będą miały charakter?

ZIEMOWIT NOWAK:
Szczegółowy harmonogram robót zostanie ustalony po podpisaniu umowy na wykonawstwo. Wodociągi Kieleckie rozstrzygnęły przetarg. Obecnie trwa kontrola uprzednia przetargu (zgodnie z przepisami), prowadzona przez Urząd Zamówień Publicznych i po jej zakończeniu będzie można podpisywać umowę z wykonawcą.
MASŁÓW INFO: Jaki jest termin zakończenia wszystkich inwestycji w gminie Masłów i czy zostanie on dotrzymany?

ZIEMOWIT NOWAK:
Termin zakończenia robót w gminie Masłów nie jest zagrożony. Upływa on w przypadku kontraktu IV w czerwcu 2015 roku, w przypadku kontraktu V w maju 2015 r. Tymczasem termin zakończenia całego projektu KOWPAK to 31 grudnia 2015 roku.

 

 

Rzecznik Wodociągów Kieleckich przypomina, że zakres rzeczowy projektu został ograniczony uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji i jak dodaje, z treści uzasadnienia wynika,  że stało się to na wniosek i za zgodą władz gminy Masłów.        - Nie czekając na ostateczną decyzję w tej sprawie, Wodociągi Kieleckie nie zmarnowały trzech miesięcy, ale kontynuowały realizację projektu, dzięki czemu możliwe było m.in. rozstrzygnięcie przetargu na wykonawstwo kontraktu Masłów Południe oraz kontynuowanie przetargu na inżyniera kontraktu Masłów Północ, który zostanie rozstrzygnięty w najbliższych dniach. Kończą się też przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo części dodatkowej kontraktu Masłów Północ – kanalizowanie miejscowości Łąki, Koszarka i Wiśniówka - informuje Ziemowit Nowak.

- Podkreślam, że władze Wodociągów Kieleckich podjęły decyzję o nierezygnowaniu z wodociągowania miejscowości w gminie Masłów, mimo że istnieje duże prawdopodobieństwo niezaliczenia tych inwestycji do tzw. kosztów kwalifikowanych projektu, a wtedy spółka nie otrzyma na nie dofinansowania z Unii Europejskiej i będzie musiała sfinansować tę inwestycję w całości. Jednak, podejmując takie ryzyko władze Wodociągów Kieleckich uznały, że dobro mieszkańców jest priorytetowe. Wizyty przedstawicieli władz Kielc oraz Wodociągów Kieleckich w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz osobiste zaangażowanie prezesa Henryka Milcarza spowodowały, że udało się zachować w projekcie kanalizowanie miejscowości Łąki, Koszarka i Wiśniówka oraz zwodociągowanie miejscowości Ciekoty i Mąchocice Kapitulne - wyjaśnia rzecznik prasowy Wodociągów Kieleckich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

1. Odpowiedzialność za treść komentarzy ponoszą tylko i wyłącznie ich autorzy. Redakcja Masłów Info nie odpowiada za ich treść
2. Wpisy obraźliwe, wulgarne, naruszające prawo będą usuwane
3. Komentarze promujące własne strony, produkty itp. będą usuwane.
4. Treść zamieszczanego wpisu powinna być związana z treścią komentowanego artykułu.
5. Aby poprawnie zamieścić swój komentarz należy bezbłędnie przepisać w specjalne pole kod zabezpieczający. Należy zwracać uwagę na wielkość liter. Jeśli kod jest nieczytelny należy odświeżyć stronę przed wpisaniem komentarza.


Kod antyspamowy
Odśwież

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: