Radni pracują w imieniu i dla mieszkańców. Czy faktycznie?
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 23 czerwca 2016 08:05

Kolejne emocje na posiedzeniu Komisji ds. zmian prawa lokalnego jakim jest Statut Gminy Masłów. Nie znajdziemy informacji na stronie urzędu  o tym jakie zmiany wprowadzić chcą nam Radni również o tym jakie boje toczą mieszkańcy aby wprowadzić nowoczesne zasady jawności i przejrzystości w Gminie Masłów. Grupa mieszkańców po wydarzeniach kiedy to  Radny Stanisław Doleziński wyprosił z posiedzenia Komisji Rewizyjnej mieszkankę Masłowa, od ponad roku domaga się zmian Statutu Gminy  tak aby działania Radnych i Urzędników były przejrzyste i udostępniane wszystkim mieszkańcom co według wnioskujących podniesie poziom pracy  i zaufania  mieszkańców do władzy lokalnej. Chcą zachowania  min nagrywania przebiegu Sesji i Komisji Rady i konsekwentnego publikowania tych materiałów na stronie urzędu, dodatkowo zabiegają aby wszystkie wydatki z budżetu gminy były również podawane mieszkańcom tak aby mieszkańcy mogli wyrobić sobie zdanie czy Rada oraz urzędnicy pracują właściwie. Niestety w naszej ocenie jedynie kilku Radnych popiera działania mieszkańców. Większością głosów podczas obrad komisji Radni usunęli zapis o nagrywaniu przebiegu obrad. To może dziwić bo nagrywanie przebiegu posiedzenia jest znakomitym rozwiązaniem i pokazuje wszelkie działania poszczególnych Radnych ich zaangażowanie,  poruszane w imieniu mieszkańców sprawy itd., ułatwia pracę protokolantce oraz może pomóc w sytuacjach spornych. Czemu zatem Radni chcą usunięcia zapisu o nagrywaniu?

Być może nagranie takie będzie stanowić dowód w przypadku naruszenia prawa, być może wykluczy możliwość manipulacji treścią protokołu. Czy to nie w gminie Masłów dochodziło do łamania prawa? Czy to nie w stosunku do urzędników Gminy Masłów zapadały liczne wyroki o bezczynność? Czy to nie w Gminie Masłów nie wpuszczano na obrady jawne osób zainteresowanych?  

Zatem czego obawia się część Radnych? Tego, że nagranie może pokazać faktyczny przebieg obrad? Czy tego, że w kontekście występujących naruszeń prawa może stanowić dowód na korzyść mieszkańca?

Mimo tego, że Radni wykreślili w projekcie zapis o nagrywaniu, złożyłem wniosek aby nagrywać posiedzenia. Nagranie powinno być materiałem uzupełniającym protokół i powinno być przechowywane w archiwum zakładowym. Niestety mój wniosek jak i wniosek innego mieszkańca w tej sprawie nie znalazł uznania części Radnych. Przewodnicząca Komisji ds. zmian Statutu Pani Radna Teodora Jagiełło w dniu 20 czerwca na prośbę mieszkańców zgłosiła wniosek o wprowadzenie nagrywania posiedzeń komisji twierdząc, iż taka regulacja powinna być wprowadzona. W głosowaniu podczas posiedzenia Komisji jednak wniosek odrzucono głosami:
Za przyjęciem wniosku – Pani Radna Teodora Jagiełło
Za odrzuceniem wniosku – Radni Stanisław Doleziński, Regina Chyb, Robert Fortuna.


Jak widać Pani Radna Teodora Jagiełło wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców a pozostali Radni są przeciw. Radnym, którzy są przeciw oczekiwaniom mieszkańców zostaną zadane pytania (poniżej) na piśmie o ich motywację i przyczyny takiego głosowania. Jako mieszkańcy i wyborcy mamy prawo wiedzieć dlaczego nasi wybrańcy są przeciw poprawieniu zasady jawności i poznać ich argumenty. Odpowiedzi o ile zostaną udzielone podam do publicznej wiadomości. Jak zwykle nie zawiódł mieszkańców Pan Radny Ryszard Filipowicz, który choć nie jest członkiem tej komisji, uczestniczy w obradach i zawsze służy głosem rozsądku, interesuje się tym problemem i zdecydowanie poparł inicjatywę mieszkańców. Brawo Pani Radna Jagiełło i Pan Radny Filipowicz To Radni którzy nie chcą niczego ukrywać przed mieszkańcami. Na nich warto było i nadal warto głosować mimo tego, że są w mniejszości prezentują siłę argumentów chętnie też wsłuchują się w propozycje i problemy  mieszkańców.  

Radnym, którzy prezentują argumenty siły zapominając, że powinni  służyć nam mieszkańcom jednocześnie nie udzielając wyjaśnienia czemu są przeciw naszym oczekiwaniom  mówimy NIE. Państwu już podziękujemy. Nie chcemy takich Radnych. Podziękujmy im za pracę przy wyborach.

Pisma które otrzymają Radni:
Szanowny Panie Radny/a. 20 czerwca podczas posiedzenia Komisji ds. zmian Statutu głosował/a Pan/i za odrzuceniem wniosku Pani Radnej Teodory Jagiełło. Pani Radna zgłosiła ten wniosek na prośby mieszkańców. Wniosek zakładał wprowadzenie do statutu zapisu o nagrywaniu przebiegu obrad Komisji. Taki wniosek również złożyłem ja i wielokrotnie na ten temat korespondowałem z Radą przedstawiając moje zastrzeżenia do treści protokołów oraz braku ich publikacji w BIP. Wg mnie nagrywanie przebiegu posiedzeń Komisji oraz Sesji Rady i status nagrań jako uzupełniający protokół a nie pomocniczy miałoby fundamentalne znaczenie w usprawnieniu pracy organów gminy i poprawieniu transparentności pracy tych organów oraz mógłby świadczyć o tym, że gmina nasza idzie naprzód z postępem a nie cofa się wstecz. Korzyści z takiego rozwiązania przedstawiam poniżej
1. Ułatwienie pracy osobie protokołującej obrady.
2. Łatwe rozwiązywanie kwestii spornych o przebieg obrad przez porównanie z nagraniem.
3. Uniemożliwienie manipulacji zapisami protokołów przez organy gminy co ma szczególne znaczenie dla mieszkańców w kontekście np. dokumentowania skarg wnoszonych na organy gminy.
4. Możliwość wykorzystania nagrań w ewentualnym postępowaniu administracyjnym lub karnym w przypadku naruszenia prawa przez organy gminy.
Jako mieszkaniec, wyborca i podatnik chciałbym dowiedzieć się jakie były przyczyny tego, że jest Pan/i temu przeciwny/a.
Zarówno moje pytanie jak i Pańska odpowiedz jako funkcjonariusza publicznego zostaną podane do publicznej wiadomości.

Adam Pawlik

Od Redakcji: To już kolejna sytuacja, która pokazuje, że albo Gmina cofa się wstecz i niedługo nie będą nawet potrzebne tam komputery albo może to być problem złego zarządzania gminą, braku osób z odpowiednimi kwalifikacjami, które nie tylko wdrożą nowoczesne narzędzia ale również wytłumaczą jakie to będzie miało efekty zarówno w pracy Urzędników i Radnych ale przede wszystkim jak na tym skorzysta mieszkaniec. Jeśli podczas posiedzenia komisji ds. zmiany Statutu, Pani mecenas tłumaczy członkom komisji, że w zasadzie elektroniczny obieg dokumentów to tylko taki system do przesyłania dokumentów wewnątrz urzędu i nic nie daje, to jak wytłumaczyć, że właśnie to narzędzie pozwoli automatycznie publikować chociażby informacje, których domagają się mieszkańcy w swoich wnioskach dotyczących zmian statutu, nie mówiąc już o tym, że rejestr nagrań zarówno z posiedzeń Komisji jak i Rady tworzy się sam.  Kilkakrotnie opisywaliśmy podejście niektórych urzędników chociażby do wdrożenia i wykorzystywania narzędzi, które już dawno zostały zakupione, dodajmy zakupione zarówno ze środków unijnych jak również ze środków własnych (czyli tak naprawdę tych na które składają się podatnicy). Do dziś Gmina nie realizuje żadnych lokalnych spraw, które można załatwić przez internet bez odwiedzania Urzędu. Przeciwnie słyszymy, że coraz więcej informacji mamy uzyskiwać z tablic ogłoszeniowych znajdujących się w Urzędzie, pod warunkiem, że wcześniej ktoś tych ogłoszeń nie zdejmie. Przypominamy, że mamy XXI w. i może czas aby Gmina, która leży ok. 10 km od centrum Kielc również zaczęła się dostosowywać do wymagań nowych technologii. Dziś nadrabiamy zaległości infrastrukturalne w zakresie wodociągów, kanalizacji, dróg, które ktoś zaniedbał jeszcze latach 80-90-tych ub. wieku. Czy chcemy aby taka sama sytuacja powtórzyła się teraz jeśli chodzi technologię informatyczną i będziemy to nadrabiać w 2030r.? Jeśli dziś nie dostosujemy naszego prawa lokalnego - Statutu Gminy Masłów do nowych potrzeb, nie pozostawimy furtki na co najmniej kilkanaście lat naprzód to zapomnijmy, że kiedyś dogonimy i tak uciekający nam świat, nowoczesny świat.

http://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/5935-ehadministracja-wg-sekretarza-gminy-sesja-rady-luty-2016.html

http://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/5947-to-mieszkacy-zdejmuj-ogoszenia-z-tablic-ug.html

http://www.maslow.info.pl/serwis/info/news-samorzad/5935-ehadministracja-wg-sekretarza-gminy-sesja-rady-luty-2016.html

 

Dodaj komentarz

1. Odpowiedzialność za treść komentarzy ponoszą tylko i wyłącznie ich autorzy. Redakcja Masłów Info nie odpowiada za ich treść
2. Wpisy obraźliwe, wulgarne, naruszające prawo będą usuwane
3. Komentarze promujące własne strony, produkty itp. będą usuwane.
4. Treść zamieszczanego wpisu powinna być związana z treścią komentowanego artykułu.
5. Aby poprawnie zamieścić swój komentarz należy bezbłędnie przepisać w specjalne pole kod zabezpieczający. Należy zwracać uwagę na wielkość liter. Jeśli kod jest nieczytelny należy odświeżyć stronę przed wpisaniem komentarza.


Kod antyspamowy
Odśwież

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Polityka prywatności
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad jej wykorzystywania
> Więcej na temat polityki prywatności i plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: