Wraca "problem śmieciowy" w Gminie Masłów?!
Wpisany przez Redakcja   
niedziela, 18 września 2016 19:23

Do Redakcji wpływają informacje o nieprecyzyjnych zapisach w prawie lokalnym dotyczącym odbioru odpadów na terenie naszej gminy. Na pytania mieszkańców interpretacja Wójta co do spornych punktów jest na korzyść mieszkańców, natomiast gorzej już jest z "twardym" zapisem w uchwale i regulaminie. A jeśli tak to mogą pojawiać się problemy prawne, zatem czy zaczyna się powtarzać sytuacja z 2013r.?

Jeden z mieszkańców w swoim artykule "Ach te śmieci w gminie Masłów !!!" wprost opisuje problemy z jakimi mogą się napotkać nasi mieszkańcy przy odprowadzaniu śmieci.

"...W miesiącu sierpniu zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Masłów.
Główne założenie regulaminu to zasady odbioru odpadów. Podczas lipcowej sesji Rady Gminy, mieszkańcy kolejny raz wyrazili swoje zastrzeżenia co do zapisów, które zostały przyjęte przez Radę.

Oto niektóre przepisy prawa budzące największe wątpliwości:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje odbiór odpadów komunalnych wytworzonych przez jednego mieszkańca, których ilość statystycznie wynosi 240kg rocznie.

Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zebranych „u źródła” odbywa się z nieruchomości w sposób systematyczny, zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego, z zachowaniem minimalnej częstotliwości.Władze gminy Masłów nałożyły na mieszkańców przepisami prawa lokalnego obowiązek przekazywania odpadów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, mimo tego, że taki punkt nie istnieje. Już w 2013 roku obowiązywały zbliżone przepisy. Radni nakładali na mieszkańców taki obowiązek, ale przez 4 lata nie potrafili wraz z Wójtem Gminy Masłów doprowadzić do powstania takiego punktu.

Na nasze pytanie co do interpretacji tych zapisów prawa zastępca Wójta odpowiedziała:

„… właściciele nieruchomości mają obowiązek samodzielnie przekazywać odpady komunalne we frakcjach, odpady zielone oraz popiół powstające na terenie nieruchomości do GPSZO w sezonie, z częstotliwością nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Na terenie Gminy Masłów nie powstał jeszcze GPSZO dlatego oczywistym jest, że obowiązek nie dotyczy mieszkańców Gminy w dosłownym brzmieniu”


Dlaczego Radni nakładają obowiązek przekazywania śmieci przez mieszkańców do GPSZO mimo, że najprawdopodobniej wiedzą, iż wypełnienie takiego obowiązku nie jest możliwe?

Kolejnym  zapisem budzącym wątpliwości jest obowiązek właściciela nieruchomości do zawarcia dodatkowej umowy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Nasze zastrzeżenia budzi sytuacja kiedy to właściciel nieruchomości mający obowiązek zawarcia dodatkowej umowy dzierżawi nieruchomość, nie ma wpływu na to jakie odpady będą wytwarzane przez najemcę. Co w sytuacji kiedy najemca pozostawi np. odpady niebezpieczne i opuści teren dzierżawy lub ogłosi upadłość?

W naszej ocenie istnieje zagrożenie, że cała odpowiedzialność oraz koszty utylizacji spadną na właściciela nieruchomości.

Zapis przyjęty przez Radę Gminy Masłów:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których prowadzona jest również działalność gospodarcza zobowiązani są do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Masłów z częstotliwością odbioru co najmniej raz w miesiącu.

Nasze zainteresowanie wzbudziły również zapisy co do częstotliwości odbioru śmieci. Radni podejmując uchwałę mieli wiedzę, iż Powiatowy Inspektor Sanitarny uznał, iż odbiór odpadów powinien odbywać się co najmniej raz na 2 tyg przez cały okres kalendarzowy. Inspektor przypomina również, iż w poprzednich latach informował o takich zastrzeżeniach. Władze niestety nie przychyliły się do zastrzeżeń specjalisty jakim jest Inspektor Sanitarny...."

Dalsze szczegóły artykułu pod adresem: http://gminamaslow.pl/?p=1527

 

Dodaj komentarz

1. Odpowiedzialność za treść komentarzy ponoszą tylko i wyłącznie ich autorzy. Redakcja Masłów Info nie odpowiada za ich treść
2. Wpisy obraźliwe, wulgarne, naruszające prawo będą usuwane
3. Komentarze promujące własne strony, produkty itp. będą usuwane.
4. Treść zamieszczanego wpisu powinna być związana z treścią komentowanego artykułu.
5. Aby poprawnie zamieścić swój komentarz należy bezbłędnie przepisać w specjalne pole kod zabezpieczający. Należy zwracać uwagę na wielkość liter. Jeśli kod jest nieczytelny należy odświeżyć stronę przed wpisaniem komentarza.


Kod antyspamowy
Odśwież

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Polityka prywatności
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad jej wykorzystywania
> Więcej na temat polityki prywatności i plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: