Komisje Rady Gminy jawne - wynika z przepisów prawa. A jak jest w praktyce?
Wpisany przez Masłów Info   
środa, 05 marca 2014 20:37

Posiedzenia Rady Gminy jak i działających przy niej Komisji są jawne. Każdy mieszkaniec ma prawo w nich uczestniczyć i nagrywać nie pytając o zgodę - tak wynika z przepisów prawa. W praktyce podawane są jednak tylko terminy sesji, bo informacji o terminie zwołania Komisji Rady Gminy próżno szukać w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Masłów.

 


Sprawę wyjaśniamy na prośbę internautów zainteresowanych naszą relacją z ostatniej sesji Rady Gminy. Jak informowaliśmy, przed sesją trwały burzliwe obrady Komisji Rady Gminy. Fakt, że je nagrywaliśmy nie spodobał się wójtowi Masłowa, który zaznaczył, że nie życzy sobie fotografowania i nagrywania.Konstytucja RP

Sprawę reguluje najważniejszy akt prawny w kraju, jakim jest Konstytucja:

art. 61 Konstytucji RP

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

 

 Fundacja Batorego wyjaśnia


Na sprawy związane z dostępem mieszkańców do informacji o działalności lokalnych władz zwraca uwagę Fundacja im. Stefana Batorego. Założona przez amerykańskiego finansistę i filantropa George'a Sorosa organizacja, działająca także w Polsce, wydała nawet publikację, w której wyjaśnia sprawy związane z dostępem mieszkańców do sesji i komisji Rady Gminy.

- Udział mieszkańców w posiedzeniach rad gmin i miast i ich komisji staje się coraz bardziej powszechny. Niestety, nie zawsze spotyka się on z pozytywnym odbiorem ze strony władz samorządowych - czytamy w publikacji.

Fundacja Batorego powołuje się także na ustawę z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej, która w art. 2 ust. 1 stanowi, że prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje „każdemu”, co oznacza, że np. nie tylko mieszkańcy danej gminy mogą przysłuchiwać się posiedzeniom jej rady lub komisji, ale mogą to być również mieszkańcy innych miejscowości, czy wręcz innych krajów. Ustawodawca użył słowa „każdy” gdyż dostęp do informacji jest prawem człowieka i tylko w wyjątkowych przypadkach prawo takie może zostać ograniczone. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, w ślad za powołanym przepisem Konstytucji, posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne. Kolegialnymi organami, w których posiedzeniach mieszkańcy mogą brać udział są oprócz rady gminy również rady osiedli czy zebrania wiejskie w sołectwie.

Z kolei Ustawa o samorządzie terytorialnym w art. 11b stanowi, że jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich może określać statut gminy, ale co ważne mogą to być tylko zasady „techniczne” lub wynikające ze specyfiki pracy danej jednostki, czyli np. w jakich godzinach można przeglądać różne dokumenty w urzędzie, lub kto jest odpowiedzialny za ich udostępnienie. Statut gminy nie może ograniczać dostępu do określonych informacji, albo odmiennie ustalać warunki tego dostępu niż czyni to Konstytucja i powołane ustawy.
Komisje jawne, ale...


Terminy (data i godzina) oraz miejsce sesji Rady Gminy są dostępne z wyprzedzeniem w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Masłów. Próżno tam szukać jednak terminów i miejsc zwoływanych Komisji. W przeciwieństwie do innych samorządów, które terminy posiedzeń Komisji zapowiadają nie tylko w Biuletynie Informacji Publicznej, ale i na swoich urzędowych stronach:

 

Urząd Miasta w Kielcach:

 

Starostwo Powiatowe w Kielcach:

 

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

1. Odpowiedzialność za treść komentarzy ponoszą tylko i wyłącznie ich autorzy. Redakcja Masłów Info nie odpowiada za ich treść
2. Wpisy obraźliwe, wulgarne, naruszające prawo będą usuwane
3. Komentarze promujące własne strony, produkty itp. będą usuwane.
4. Treść zamieszczanego wpisu powinna być związana z treścią komentowanego artykułu.
5. Aby poprawnie zamieścić swój komentarz należy bezbłędnie przepisać w specjalne pole kod zabezpieczający. Należy zwracać uwagę na wielkość liter. Jeśli kod jest nieczytelny należy odświeżyć stronę przed wpisaniem komentarza.


Kod antyspamowy
Odśwież

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: