Będzie projekt przebudowy drogi 745 w pełnym zakresie.
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 29 lipca 2016 08:55

Podczas wczorajszej sesji Rady Gminy, Wójt Gminy Tomasz Lato zapewnił, że w tym roku zostaną podjęte działania w zakresie projektowania przebudowy drogi wojewódzkiej 745, tj. nowego odcinka drogi wojewódzkiej od płd.-zach. części lotniska w kierunku Kielc z ominięciem Świerczyn, oraz przebudowy dróg gminnych: ul. Podmasłowie, Zielonej i ul. Spokojnej wraz z przedłużeniem jej do skrzyżowania ul. Lotniczej i Słonecznej wg tzw. wariantu "szarego" zatwierdzonego przez mieszkańców w wyniku konsultacji. Zadanie projektowania będzie realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg oraz Urząd Marszałkowski, który już zabezpieczył środki finansowe na ten projekt. Samo projektowanie może zająć ok. 1,5 roku, a o kolejne środki na wykonawstwo marszałek będzie zabiegł z Programu Operacyjnego Polski Wschodniej. Wójt również chce uspokoić mieszkańców, że mimo tego, że przedłużenie ul. Spokojnej do ul. Lotniczej nie zostało ujęte w nowym Studium Zagospodarowania, to nie wpłynie to na ograniczenie zakresu rzeczowego projektu. Po uchwaleniu studium, nastąpi proces przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego, w których ta droga się znajdzie. Kierownik Referatu Budownictwa Dariusz Korczyński potwierdził, że na razie w Studium pojawił się tylko korytarz nowego odcinka drogi wojewódzkiej, ale nie ma zagrożenia w zakresie ul. Spokojnej ponieważ jest to droga gminna lokalna i znajdzie się w planach zagospodarowania.Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina od początku brało czynny udział przy planowaniu jak również konsultacjach społecznych przy tym projekcie. Pomysł bezkolizyjnego przejścia nowego odcinka drogi wojewódzkiej został poddany jeszcze w 2008r. Następnie w konsultacjach społecznych w lipcu i październiku 2014r. Stowarzyszenie zaproponowało:
- wariant przebiegu nowego odcinka drogi woj. nr 745 linią czerwoną poczynając od granicy Gminy Masłów z Miastem Kielce a następnie przechodzącą w kolor fioletowy na odcinku ul. Zielonej, następnie przechodząc dwoma łukami fioletowymi do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Woli Kopcowej,
- wnieść przy tym wariancie o uwzględnienie przebudowy drogi gminnej (ul. Modrzewiowej) na całym  odcinku tj. od ul. Podmasłowie do ul. Jana Pawła II. Droga ta jest strategiczna dla przejazdu lokalnego mieszkańców z południowej części gminy do centrum Masłowa Pierwszego tj. do Urzędu Gminy, poczty, ośrodka zdrowia, kościoła, przedszkola, szkoły, ośrodka pomocy społecznej, ośrodka kultury, straży pożarnej, cmentarza oraz pozostałych sołectw w północnej części gminy Masłów.
-  pozostawić w projekcie budowę ul. Spokojnej od Urzędu Gminy aż do włączenia do drogi wojewódzkiej 745 na wysokości ul. Słonecznej (wariant szary). Droga ta znacząco skróci dojazd mieszkańców południowo-wschodniej części gminy (parcele masłowskie i wolskie oraz Mąchocice Kapitulne) do centrum gminy,
- lokalizacja zatok autobusowych na przebudowanej drodze 745 tuż za lotniskiem w kierunku Mąchocic Kapitulnych była zbliżona do ul. Słonecznej (skrzyżowanie z projektowaną ul. Spokojną). Przesunięcie tych zatok o kilkadziesiąt metrów w kierunku wschodnim wiąże się z możliwością łatwiejszego pozyskania terenu (obszary niezabudowane), spowolnieniem ruchu w okolicach skrzyżowania a co za tym idzie poprawy bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej. Obecna lokalizacja przystanku autobusowego zwłaszcza tego po północnej stronie znajduje się w strefie buforowej lotniska co może w przyszłości również kolidować z planami lotniska. Zbliżenie lokalizacji przystanków do skrzyżowania wpłynie również korzystnie na dostępność komunikacji publicznej dla mieszkańców rozwojowych osiedli mieszkaniowych na Parcelach oraz zachowana zostanie proporcjonalna odległość zatok z przystankiem zlokalizowanym w okolicach ul. Foliowej.

Szczegóły: http://www.szdw.kielce.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=981:konsultacje-spoeczne-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-745-w-miejscowoci-masow-informacje&catid=72:rozbudowa-dw-745-w-miejscowoci-masow&Itemid=66

Dodatkowo Stowarzyszenie włączyło się w proces konsultacji opracowywania Programu Rewitalizacji Gminy Masłów na lata 2016-2023, gdzie m.in. zaproponowało:
-  rozbudowę centrum gminy w kierunku ulic Spokojnej, Lotniczej, Foliowej, Miodowej, Słonecznej (zabudowa usługowa, stacja benzynowa, sklepy, komunikacja itp.) biorąc pod uwagę obecną koncepcję przebudowy drogi wojewódzkiej 745 i ul. Spokojnej do ul. Słonecznej.
- dzierżawę lub wykup terenów za ogrodzeniem lotniska po stronie wschodniej w kierunku Mąchocic (w tzw. strefie buforowej) oraz wykonanie utwardzonego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z dojazdem od ul. Spokojnej i Lotniczej. Boisko będzie funkcjonalne dla co najmniej 3 sołectw: Masłów Pierwszy, Mąchocice Kapitulne i Wola Kopcowa.
- wykonanie pętli autobusowej dla linii 38 w okolicach tego boiska oraz przyszłego skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Spokojną.

Koncepcja przebudowy drogi 745 i dróg gminnych zakłada wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, rowów odwadniających, oświetlenia, bezpiecznych przejść dla
pieszych, zatok autobusowych, itp. Ten projekt ma strategiczne znaczenie dla całej gminy, zwłaszcza jeśli będzie realizowany ze środków zewnętrznych. My mieszkańcy musimy się temu bacznie przyglądać aby jak najwięcej uzyskać dla naszej gminy.

Nie posiadamy na razie więcej szczegółów dotyczących przebiegu wschodniej obwodnicy Kielc i na ile będzie ona wchodzić w obszar naszej gminy. Wg mapki zamieszczonej przez Echo Dnia, obwodnica będzie przebiegać na pograniczu Miasta Kielce i Gminy Masłów. Według przedstawionych dwóch wariantów może ona przechodzić częściowo przez Domaszowice i ewentualnie Wolę Kopcową.

 

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Polityka prywatności
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad jej wykorzystywania
> Więcej na temat polityki prywatności i plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: