Gmina coraz mniej przyjazna!
Wpisany przez Redakcja   
niedziela, 12 stycznia 2020 12:00

W ostatnim czasie coraz mniej pozytywnych relacji między władzami Gminy a mieszkańcami. Zarówno Radni jak i Wójt Gminy szukają sposobów aby być jak najdalej od swoich "wyborców"
Po ostatnich wydarzeniach związanych ze zmianą statutu Gminy, przyjęciem petycji mieszkańców i w ślad za tym nie procedowanie jej dalej, przyszedł czas na unikanie konsultacji społecznych
w postaci zebrań wiejskich. Władze gminy postanowiły wykorzystać przyjętą w dniu 1 sierpnia 2019 r. nową uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Masłów. Czytamy w niej m.in., że
"...§ 4. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:
1) zbierania opinii lub uwag mieszkańców w zakreślonym terminie, po uprzedniej publikacji projektu uchwały
lub opisu sprawy stanowiącej przedmiot konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej gminy Masłów;
2) udostępnienia mieszkańcom ankiet na stronie internetowej gminy Masłów oraz w siedzibie Urzędu Gminy,
po uprzedniej publikacji projektu uchwały lub opisu sprawy stanowiącej przedmiot konsultacji
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy Masłów oraz informacji o miejscu
i terminie pobrania ankiet, formie wypełnienia oraz miejscu i terminie złożenia ankiet;
3) spotkań konsultacyjnych zwoływanych w poszczególnych sołectwach, których przebieg będzie
dokumentowany na piśmie w formie protokołu.
§ 5. 1. Przedmiot, zasięg, formę, terminy rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz dane i adres
pracownika lub komórkę organizacyjna Urzędu Gminy do której mieszkańcy kierują opinie lub uwagi określa
Wójt Gminy w zarządzeniu w sprawie przeprowadzeniu konsultacji
."

I tak, czytamy, że w 2020r. Wójt nie będzie organizował Zebrań Wiejskich w tak ważnych sprawach dla sołectwa jak konsultacje w sprawie nadawania nazw ulicom w ich obszarach zamieszkania. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno takie zebrania były organizowane np. w Domaszowicach czy Woli Kopcowej. Okazuje się, że łatwiej udostępnić mieszkańcom sołectwa tylko ankietę przez 7 dni na stronie internetowej niż spotykać się z nimi i być narażonym na niewygodne pytania. W ostatnim czasie pisaliśmy, że zarówno Wójt jak sołtysi i radni niektórych wsi boją się konfrontacji z mieszkańcami.

Nie lepiej jest również ze współpracą samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi, czytamy w artykule "Organizacje pozarządowe – partner czy problem dla samorządów powiatu kieleckiego?". Wynika z niego, że Gmina Masłów była jedną z ostatnich, która odpowiedziała na ankietę 12 pytań w ramach przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich w grudniu 2019r. analizy współpracy samorządów powiatu kieleckiego z organizacjami pozarządowymi. Na pytanie "5.Czy organizacje samorządowe mogą korzystać z pomieszczeń należących do organów administracji publicznej w celu prowadzenia swojej działalności statutowej? Jeśli tak, prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy korzystanie z pomieszczeń jest odpłatne, jakie stawki są stosowane przy udostępnianiu/wynajmowaniu obiektów oraz czy stawki te są jednakowe dla wszystkich organizacji."
Ten punkt sprawił najwięcej problemów samorządom. W większości przypadków korzystanie jest bezpłatne, a problemy z odpowiedzią miały samorządy w których opłaty obowiązują.

Pozytywnym przykładem jest gmina Sitkówka Nowiny, gdzie powstał budynek wyłącznie dla organizacji pozarządowych. Taki budynek powstał również w gminie Masłów, ale niestety szybko zmienił swoje przeznaczenie jak tylko minął okres trwałości projektu. Urząd Gminy Masłów nie odpowiedział na to pytanie, RIO otrzymało tylko informację, że użytkowanie odbywa się na podstawie ważnie zawartych umów, a warunki regulowane są właśnie w tych umowach. W tym przypadku Stowarzyszenie podjęło się szczegółowej analizy. O wynikach poinformujemy w kolejnym artykule, który również może być ciekawy (m.in. okazuje się, że są lepsze i gorsze organizacje, jedne muszą płacić, inne nie, jedne mogą mieć siedziby budynkach samorządowych bez umowy, inne zostały "wyproszone"...).

Z zebranych danych może wynikać, iż samorządy cenią sobie bardziej współpracę w zakresie kultury, turystyki, sportu i w tym zakresie gotowe są współfinansować organizacje pozarządowe.
Przykładem ukierunkowania mogą być tu gminy Masłów oraz Nowa Słupia. W przypadku Masłowa jak podaje GUS w 2019 odbyło się 91 imprez z zakresu kultury i sportu, a w Nowej Słupi, aż 299 imprez tego typu. Jednocześnie w tych gminach oraz wielu innych nie konsultowane są projekty aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, nie funkcjonuje zespół doradczy i inicjatywny, składający się z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej.
Ostatnio w komentarzach czytamy również, że nie najlepiej układa się współpraca z dominującymi organizacjami na terenie sołectw jakimi są Ochotnicze Straże Pożarne. Okazuje się, że równiez tutaj składane były wielokrotnie obietnice władz bez pokrycia w rzeczywistości. To samo było z ostatnio przyjętym budżetem gminy na 2020r.

Okazuje się, że to nie jedyne problemy Gminy Masłów, w ostatnim czasie toczą się również postępowania wynikające ze skarg mieszkańców, m.in. przegrana w sądzie administracyjnym

Przypominamy również, że trwa anonimowa ankieta dot. oceny prac Wójta oraz Radnych Gminy Masłów, tu również jak na razie nie widać aby mieszkańcy zdecydowanie pozytywnie oceniali działania swoich wybrańców.


 

Dodaj komentarz

1. Odpowiedzialność za treść komentarzy ponoszą tylko i wyłącznie ich autorzy. Redakcja Masłów Info nie odpowiada za ich treść
2. Wpisy obraźliwe, wulgarne, naruszające prawo będą usuwane
3. Komentarze promujące własne strony, produkty itp. będą usuwane.
4. Treść zamieszczanego wpisu powinna być związana z treścią komentowanego artykułu.
5. Aby poprawnie zamieścić swój komentarz należy bezbłędnie przepisać w specjalne pole kod zabezpieczający. Należy zwracać uwagę na wielkość liter. Jeśli kod jest nieczytelny należy odświeżyć stronę przed wpisaniem komentarza.


Kod antyspamowy
Odśwież

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Polityka prywatności
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad jej wykorzystywania
> Więcej na temat polityki prywatności i plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: