Chór Masłowianie

Chór Masłowianie jest najstarszym ze wszystkich zespołów działających w gminie Masłów. Powstały już w 1921 roku dzięki staraniom Jana Pieniążka. Chór Włościański – wtedy tak zwany – prężnie działał aż do czasu I wojny światowej, wspierany był przez proboszcza ks. Józefa Marszałka i prowadzony po kolei przez: Jana Pieniążka, Antoniego Draba, Józefa Wojtynę.

Tradycja i umiłowanie śpiewu spowodowały, że reaktywowano go po 1945 roku, zaś praca artystyczno-społeczna Jana Pieniążka przyniosła wiele sukcesów: uczestnictwo  w różnego rodzaju konkursach i uroczystościach krajowych. Następne dziesięciolecia funkcjonowania Chóru „Masłowianie” – pod opieką Zygmunta Służewskiego – dały efekty w postaci osiągnięć na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, chórzyści kontynuują rodzimą kulturę narodową. Obecnie opiekunem jest Michał Kopeć, a Chór składa się z 40 członków.Wybrane, ostatnie nagrody i wyróżnienia to m.in.:

V Festiwal Pieśni Wielkopostnych – II miejsce (2009)

VI Festiwal Pieśni Wielkopostnych – II miejsce (2010)

XI Międzynarodowe Spotkania Chóralne „Ad Gloriam Dei” (2010)

Historia Chóru

Gmina Masłów zawsze była źródłem folkloru świętokrzyskiego. Zawdzięcza to tradycjom kulturalnym wywodzącym się z lat dwudziestych. Wtedy swoją misję kreatora kultury na terenie gminy zaczął pełnić organista w kościołach parafialnych w Leszczynach i Masłowie – wielki miłośnik folkloru świętokrzyskiego – Jan Pieniążek. Mawiał o sobie – „urodziłem się, by służyć ojczyźnie śpiewem”. Pełen zapału zaczął organizować chór w Masłowie i już w 1922r. miał czterogłosowy chór mieszamy liczący 60 osób.

Potem wyłonił się chór męski czterogłosowy, żeński czterogłosowy, a następnie dziecięcy dwugłosowy. Razem prowadził Jan Pieniążek cztery chóry liczące 120 osób ćwiczące pieśni świeckie i religijne. Chodzili na śpiew ludzie z Masłowa, Brzezinek, Woli Kopcowej. W 1923r. chór wszedł jako członek do Wojewódzkiego Związku Śpiewaczego – jako Chór Włościański. W Pamiętniku Pierwszego Zjazdu Towarzystw Śpiewaczych województwa kieleckiego czytamy: „Jest to jeden z nielicznych u nas chórów włościańskich uprawiający z zamiłowaniem polska pieśń ludową. Zasługa to dyrygenta – miejscowego organisty Jana Pieniążka”.

W 1927r. Chór Włościański z Masłowa na zjeździe chórów w Kielcach w kinie Palace zajął II miejsce. Wtedy też na miejsce Pieniążka przyszedłł Antoni Drab kontynuując jego pracę. W maju 1930r. z chórem zaczął pracę organista Józef Wojtyna prowadząc go do 1938r. Jan Pieniążek pracując z chórem w Leszczynach utrzymywał nadal kontakty z Masłowem, czego wynikiem jest wyjazd zespołu żeńskiego złożonego z chórzystek z Masłowa i Leszczyn do Ruzomberku na Słowację w 1934r. Czechosłowacja obchodziła wówczas 70-lecie urodzin księdza Andrzeja Hlinki, który uczciła koncertami najlepszych zespołów amatorskich z sąsiednich krajów. Na scenie Ruzomberk masłowski chór w strojach regionalnych osiągnął duży sukces, został mu wręczony sztandar, z którym zespół wrócił do Polski.

W 1945r. po wyzwoleniu z rąk okupanta, wrócił do Masłowa Jan Pieniążek, pełen zapału podjął pracę artystyczno-społeczną z zespołem. W tym samym domu parafialnym schodzili się masłowianie, by ćwiczyć pieśni polskie, regionalne z okolic Masłowa, Mąchocic, Leszczyn, śpiewane na chrzcinach i weselach według harmonizacji swego dyrygenta Jana Pieniążka.

Przemiany społeczne jakie zaszły po wyzwoleniu naszej ojczyzny spowodowały, że chór nie liczył już tylu członków jak w okresie jego szczytowego rozwoju. Jednakże tradycja i umiłowanie śpiewu były tak silne u masłowian, że chór z powodzeniem kontynuował sukcesję swoich poprzedników. W 1964 roku jego założyciel Jan Pieniążek odznaczony został przez papieża Pawła VI medalem „Pro ecclesia et pontifice”. Wzruszony wygłosił płomienną mowę przed biskupem kieleckim stwierdzając, ze skromnością … „no bo jakże to, na tylu w diecezjach organistów i uczeńszych i zdolniejszych ode mnie, właśnie ja zostałem do odznaczenia przez ciebie arcypasterzu wybrany”.

Skład Chóru

Michał Kopeć - instruktor

Sopran:
1. Lucyna Kozubek
2. Stanisława Zagnińska
3. Genowefa Jaros
4. Halina Ksel
5. Stanisława Radek
6. Janina Lis
7. Małgorzata Siemieniec
8. Wiesława Kosiak
9. Alicja Moskal
10. Kazimiera Kołomańska
11. Teresa Pedrycz
12. Irena Bernacka
13. Bożena Gołąbek
14. Joanna Radek
15. Elżbieta Chłopek

Alt:
16. Małgorzata Kumór
17. Sabina Jardel
18. Marianna Samiczak
19. Jolanta Lasek
20. Małgorzata Kozubek
21. Maria Nowacka
22. Elżbieta Styczeń
23. Anna Pióro
24. Małgorzata Szymonek
25. Stanisława Jarosz
26. Małgorzata Maj

Tenor:
27. Dominik Grzegolec
28. Ignacy Samiczak
29. Jan Pabis
30. Józef Miernik
31. Stanisław Tutaj
32. Marcin Styczeń
33. Grzegorz Gołąbek

Bas:
34. Marek Ksel
35. Roman Kołomański
36. Stanisław Pedrycz
37. Józef Jedynak
38. Władysław Pedrycz
39. Gabriel Maj
40. Piotr Drzewiecki
41. Tomasz Michta

 

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: