Zespół Śpiewaczy Lubrzanka

Zespół Śpiewaczy „Lubrzanka” z Mąchocic Kapitulnych przyjął nazwę od rzeki przepływającej przez wieś – Lubrzanki, a działa przy Kole Gospodyń Wiejskich reaktywowanym w 1998 roku. Członkowie Koła spotykają się w Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych, aby kultywować regionalną tradycję ludową i upowszechniać dorobek zespołu. „Lubrzanka” występuje podczas imprez szkolnych i gminnych, członkowie biorą udział w „Buskich Spotkaniach z Folklorem”, w trakcie występów wykorzystują m.in. piosenki i wiersze Wandy Robak. Pierwszym instruktorem był Zygmunt Służewski, następnie Stanisław Golmento i Tomasz Liszka.Skład Zespołu:
Zofia Kowalczewska – przewodnicząca
Wiesława Stelmaszczyk – z-ca przewodniczącej
Halina Michcik
Irena Dziewięcka
Katarzyna Brzoza
Szymon Bugajski
Halina Chrut
Paulina Kołomańska
Janina Kowalska
Andrzej Kupis
Przemysław Kupis
Filip Kuzka
Aneta Pedrycz
Łukasz Pedrycz
Michał Piotrowski
Roman Raczyński
Alicja Stachura
Irena Stachura

 

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: