Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych - historia

Stara szkoła w Mąchocicach wybudowana w 1950 roku znajdowała się na miejscu dziś już niedziałającej mleczarni, ale ze względu na małą ilość klas zajęcia odbywały się również w mieszkaniach p. J. Kozubka, p. A. Sobeckiego, a nawet w Podmąchocicach u p. P. Gołąbka. Kierownikiem szkoły był p. Ryszard Wójcik.

Rok szkolny 1970/1971 rozpoczął się już w nowo wybudowanym budynku. W kronice szkolnej odnotowano to wydarzenie następującymi słowami: "Nowa, jasna i piękna szkoła to widoczny dla nas pomnik ustroju socjalistycznego, który ogromną troską otacza swoją młodzież" - Szkołę utworzono z inicjatywy 1000 szkół na tysiąclecie państwa. Funkcję dyrektora szkoły powierzono p. Julianowi Nowakowi.

Rok szkolny 1972/1973 - na świetlicy szkolnej podaje się posiłki dla dzieci

28 maja 1976r. - szkołę odwiedza Stanisław Marusarz - jeden z najsłynniejszych polskich skoczków narciarskich.

3 czerwca 1978r. - pamiętne spotkanie z pisarzami i ich książkami, które odbyło się dzięki wydawnictwu "Czytelnik", ofiarowującemu naszej bibliotece wiele książek. Wśród obecnych pisarzy były takie sławy jak: Wojciech Żukrowski, Lesław Bartelski, Edmund Niziurski czy Ryszard Kapuściński.

Rok szk. 1982/1983 - funkcję dyrektora szkoły powierzono p. Elżbiecie Sańpruch.

1 września 1993r. - nowym dyrektorem szkoły zostaje p. Bogdan Gawron.

W 1994r. z inicjatywy p. dyrektora powstała drużyna harcerska. Drużynowym został p. Krzysztof Dychała. 27.09.1995r. drużyna otrzymała proporzec i przejęła nr 47 oraz imię I Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Proporzec drużyna otrzymała od koła kombatantów w Leeds - byłych żołnierzy I SBS.

1 IX 2002r. - decyzją Rady Gminy utworzony został Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Świetlica Samorządowa. Dyrektorem placówki została wyłoniona w drodze konkursu p. Janina Gozdek.

 

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: