Mąchocice Kapitulne

 

 

Liczba mieszkańców: 1339
Sołtys: Jan Sobecki

 

 

 

Mąchocice Kapitulne to jedno z większych sołectw w Gminie Masłów. Przez wieś przechodzi m.in. niebieski szlak turystyczny im. E. Wołoszyna z Wąchocka do Cedzyny oraz niebieska ścieżka rowerowa z Ciekot do Woli Kopcowej. Znajduje się tam Zespół Szkół (Szkoła Podstawowa i gimnazjum) oraz piekarnia, ośrodek zdrowia, apteka czy poczta.

 

 

Trochę historii...

Mąchocice - Mąkocice (Mochoczcicze) są jedną z najstarszych wsi w rejonie Gór Świętokrzyskich i powstały przed 1171 rokiem jako uposażenie kolegiaty kieleckiej. Dochody z części wsi szły na jej kapitułę, a z części na utrzymanie scholastyka kierującego szkołą parafialną. Z czasem utrwaliły się odrębne nazwy wsi - Mąchocice Kapitulne i Mąchocice Scholasteria.

W październiku 1911 roku powstaje jedno pierwszych w regionie świętokrzyskim towarzystwo rolnicze o nazwie Mąchocickie Koło Gospodyń Wiejskich grupujące również mieszkanki wsi Ciekoty. Według spisu ludności z 30 IX 1921 roku Mąchocice liczyły 1492 mieszkańców. W 1926 roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna wyposażona w jedną sikawkę, 10 metrów węża, remizę. Pierwszym jej prezesem był Ignacy Węglichowski. Członkami straży byli również mieszkańcy Ciekot.

 

W Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego wydanym pod koniec XIX w. możemy przeczytać:
Mąchocice – Mąkocice (Mochoczcicze) wieś, powiat kielecki, gmina Górno, parafia Leszczyny. Leży na południowym stoku Łysogór, nad rzeczką, która od wsi bierze nazwę Mąchockiej albo Mąkąckiej. Stanowiła własność biskupów krakowskich (Dług. I,456) a następnie należała do ekonomii kieleckiej dóbr rządowych. Było tu wójtostwo i osada młynarska.

 

 

Historia szkoły w Mąchocicach Kapitulnych


Stara szkoła w Mąchocicach wybudowana w 1950 roku znajdowała się na miejscu dziś już niedziałającej mleczarni, ale ze względu na małą ilość klas zajęcia odbywały się również w mieszkaniach p. J. Kozubka, p. A. Sobeckiego, a nawet w Podmąchocicach u p. P. Gołąbka. Kierownikiem szkoły był p. Ryszard Wójcik.

Rok szkolny 1970/1971 rozpoczął się już w nowo wybudowanym budynku. W kronice szkolnej odnotowano to wydarzenie następującymi słowami: "Nowa, jasna i piękna szkoła to widoczny dla nas pomnik ustroju socjalistycznego, który ogromną troską otacza swoją młodzież" - Szkołę utworzono z inicjatywy 1000 szkół na tysiąclecie państwa. Funkcję dyrektora szkoły powierzono p. Julianowi Nowakowi.

Rok szkolny 1972/1973 - na świetlicy szkolnej podaje się posiłki dla dzieci

28 maja 1976r. - szkołę odwiedza Stanisław Marusarz - jeden z najsłynniejszych polskich skoczków narciarskich.

3 czerwca 1978r. - pamiętne spotkanie z pisarzami i ich książkami, które odbyło się dzięki wydawnictwu "Czytelnik", ofiarowującemu naszej bibliotece wiele książek. Wśród obecnych pisarzy były takie sławy jak: Wojciech Żukrowski, Lesław Bartelski, Edmund Niziurski czy Ryszard Kapuściński.

Rok szk. 1982/1983 - funkcję dyrektora szkoły powierzono p. Elżbiecie Sańpruch.

1 września 1993r. - nowym dyrektorem szkoły zostaje p. Bogdan Gawron.

W 1994r. z inicjatywy p. dyrektora powstała drużyna harcerska. Drużynowym został p. Krzysztof Dychała. 27.09.1995r. drużyna otrzymała proporzec i przejęła nr 47 oraz imię I Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Proporzec drużyna otrzymała od koła kombatantów w Leeds - byłych żołnierzy I SBS.

1 IX 2002r. - decyzją Rady Gminy utworzony został Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Świetlica Samorządowa. Dyrektorem placówki została wyłoniona w drodze konkursu p. Janina Gozdek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: