Wiśniówka

 

 

Liczba mieszkańców: 506
Sołtys: Maria Bysiak

 

 

Wiśniówka, to niewielka miejscowość  przy trasie Kielce - Warszawa.

W latach 40-tych razem z rozwojem Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, na bazie tych bogactw rozpoczęły działalność kopalnie kwarcytu (odkryto złoża kwarcytu i dolomitu największe w Świętokrzyskim). Wybudowano osiedle domków pracowniczych, które swoją architekturą zachwycają do dziś. W sołectwie funkcjonuje ośrodek zdrowia, kościół. Funkcjonowała także Szkoła Podstawowa, która ze względu na małą ilość uczniów została zlikwidowana w 2008 r.

 

 

Z przeszłości...

W Wiśniówce, w miejscowej kopalni kamienia, zatrudnieni byli robotnicy sprowadzeni z Zagłębia. Mieszkali w 38 domach (barakach). Przeciętne wynagrodzenie dzienne wynosiło 2,5 zł. Ich warunki mieszkaniowe były ciężkie. Nie było półek na żywność i rzeczy osobiste. W izbach zamieszkiwało zbyt wiele osób, a studnia była zanieczyszczona i pozbawiona czerpaka. W barakach brakowało piecyków, robotnicy gotowali na ogniskach, co groziło pożarem. Miejscowe gospodynie wiejskie dostarczały do baraków rozcieńczone mleko. Ta sytuacja spowodowała strajki robotnicze m.in. od 22 do 24 czerwca 1933 r., 16 marca 1935 r. oraz 5 lutego 1936 r. Dopiero budowa osiedla robotniczego poprawiła warunki bytowe.

 

 

 

Historia szkoły

Pierwsze wzmianki o szkole pochodzą z 02 września 1944r. Wtedy to nauczycielka Szkoły Powszechnej w Dąbrowie zorganizowała szkołę w Małej Wiśniówce bez wiedzy ówczesnych władz  oświatowych. Lekcje odbywały się w prywatnym domu. Brało w nich udział ok. 80 uczniów, którzy uczyli się m.in. historii i geografii, które to przedmioty były wówczas wyrugowane z programów nauczania. Tak zorganizowane zajęcia trwały do 1 lutego 1945 roku, kiedy to utworzona została Szkoła Powszechna Kajetanów z siedzibą w Małej Wiśniówce.

Szkoła nie posiadała wtedy żadnych sprzętów szkolnych ani pomocy naukowych - dzieci uczyły się siedząc na żołnierskich ławach przy prowizorycznych stołach. 15 kwietnia 1946r. szkoła przeniesiona została do "Domu Zbiorowego", gdzie oddano do jej dyspozycji 7 sal lekcyjnych.

W budynku tym, stopniowo rozrastając się i zajmując coraz więcej pomieszczeń (po Ośrodku Kultury, Ośrodku Zdrowia i Kaplicy), szkoła istniała do 2008r., kiedy to władze gminy zdecydowały się na jej likwidację.

 

 

Zabytki:
1. Budynek administracyjno-socjalny z kaplicą przy zespole kamieniołomów, drewniany, z lat 1934-1936
2. Remiza strażacka przy zespole kamieniołomów, drewniana.Miejsca pamięci narodowej:
1. Przy szkole tablica żeliwna poświęcona Józefowi  Piłsudskiemu odsłonięta 8.11.1998 r. Upamiętnia ona pomnik zniszczony przez Niemców.
2. Kamieniołomy na Wiśniówce - miejsce mordu dokonanego przez Niemców na prezydencie Kielc Stefanie Artwińskim (1862-1939)

 

 

 

 

 

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: