Rozlosowano drużyny do Noworocznego Turnieju
Wpisany przez Masłów Info   
środa, 04 stycznia 2012 22:26

W Noworocznym Turnieju w Piłce Nożnej o Puchar Wójta weźmie udział 13 drużyn.  Pierwszy mecz zaplanowano na sobotę, 14 stycznia na godzinę 9. Przeciwko sobie zagrają wówczas: Champion Dolina Marczakowa i Lotnik Masłów. Spotkania potrwają do godziny 17.

 W zasadach uczestnictwa w turnieju zmieniono dwa podpunkty. Pierwsza zmiana dotyczy sprawdzania dokumentu tożsamości zawodników: "Kapitanom drużyn przysługuje prawo zgłoszenia sędziemu protestów najpóźniej do zakończenia zawodów odnośnie tożsamości zawodnika. Sprawdzanie tożsamości zawodników sędzia może dokonać przed zawodami, w czasie przerwy między częściami gry lub po zawodach, zawsze jednak w obecności obu kapitanów drużyn. Konieczność sprawdzenia tożsamości zawodników po zakończeniu zawodów zaobowiązuje kapitanów drużyn do zatrzymania wszystkich zawodników, którzy uczestniczyli w grze do pełnej dyspozycji sędziego we skazanym miejscu przez niego".

Jest to równoznaczne z tym, że zgłaszanie sprawdzania tożsamości zawodników po ostatnim gwizdku sędziego jest nie ważne.

Drugi nowy punkt, który został dodany do regulaminu: "Odpowiedzialność prawną za podanie prawdziwych danych osobowych zawodników w Załączniku nr 1 bierze na siebie kapitan każdej zgłoszonej do rozgrywek drużyny."

 

Regulamin
I. Postanowienia Ogólne.
Celem Noworocznego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Masłów jest popularyzacja halowej piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Masłów, jako formy aktywnego wypoczynku. Rozgrywki organizowane są przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie. Mecze Turnieju Mikołajkowego będą odbywać się 14 stycznia 2012r.
w hali sportowej w Mąchocicach Scholasteria. Uczestników zabawy obowiązują przepisy gry w piłkę nożną PZPN oraz z uwagi na specyfikę gry w hali postanowienia niniejszego regulaminu.

II. Zasady uczestnictwa w turnieju.
1. W tegorocznym turnieju weźmie udział 13 drużyn.
2. W turnieju biorą udział zawodnicy tylko zameldowani w Gminie Masłów.
3. Zawodnik jest zobowiązany posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości i na wniosek kapitana drużyny przeciwnej ukazać go na sędziemu (dokument ma być ważny).
4. Dany zawodnik może grać tylko w jednej drużynie.
5. Każda drużyna jest zobowiązana posiadać jednolite stroje. Wymagane jest obuwie sportowe o jasnej podeszwie. Zawodnik nie posiadający odpowiedniego obuwia, zostanie nie dopuszczony do udziały w grze.
6. Zawodnicy biorą udział w Turnieju Mikołajkowym na własną odpowiedzialność.
7. W hali sportowej wszyscy uczestnicy winni podporządkować się kierownikom lub kapitanom drużyn oraz organizatorom rozgrywek.
8. Odpowiedzialność prawną za podanie prawdzinych danych osobowych zawodników w Załączniku nr 1 bierze odpowiedzialność na siebie kapitan każdej zgłoszonej do rozgrywek drużyny.

III. System rozgrywek i zasady wyłonienia mistrza Noworocznego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Masłów.
1.  Dokonany zostanie podział drużyn do poszczególnych grup po przez losowanie, które odbędzie się na zebraniu dotyczącym turnieju (04.01.2012).
2.  Runda eliminacyjna została podzielona na jedną grupę składającą się z czterech drużyn i trzy grupy po trzy zespoły. W każdej grupie odbędą się rozgrywki w systemie każdy z każdym.
3.  Kolejny etap rozgrywek to faza pucharowa (półfinały), do której awansują zespoły ze wszystkich grup, które zajęły miejsce 1 (podczas remisu zarządza się serię rzutów karnych, po trzy).
4.  Zawody należy zweryfikować jako walkower 0:3 na niekorzyść danej drużyny :
a)   w przypadku nie stawienia się na zawody w regulaminowym czasie.
b)   w której brał udział nieuprawniony do gry zawodnik (nie był zgłoszony do Turnieju Noworocznego na składanych przez kapitanów listach z udziałem zawodników), nie posiada dowodu tożsamości lub okaże się, że nie jest zameldowany.
c)   w przypadku, gdy w meczu brał udział zawodnik grający w innej drużynie.
5.Punktacja w meczach przedstawia się następująco (w systemie każdy z każdym):
a)   za zwycięstwo –  3 pkt
b)   za remis  –  1 pkt
c)   za porażkę  –  0 pkt
6. O kolejności zespołów decyduje :
a)   liczba zdobytych punktów
b)   przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decyduje:
- liczba zdobytych punktów między tymi drużynami (bezpośredni pojedynek)
- korzystniejsza różnica bramek w całych rozgrywkach
- przy identycznej różnicy – większa ilość strzelonych bramek w całych rozgrywkach
7. W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez 3 drużyny – dodatkowa tabela między tymi drużynami zgodnie wg następujących zasad:
- liczba zdobytych punktów między tymi drużynami (bezpośredni pojedynek)
- korzystniejsza różnica bramek w całych rozgrywkach
- przy identycznej różnicy – większa ilość strzelonych bramek w całych rozgrywkach

IV. Najważniejsze przepisy gry obowiązujące w Noworocznym Turnieju o Puchar Wójta Gminy Masłów
W rozgrywkach obowiązywać będą przepisy gry PZPN w piłkę nożną oraz z uwagi na specyfikę gry w hali postanowienia niniejszego regulaminu.
1.  Zawody rozgrywane będą w hali na boisku do piłki ręcznej piłką futsalową dostarczoną przez organizatora..
2.  Bramki o wymiarach 3m x 2m.
3.  Mecze trwają 2x10 min. bez przerwy na odpoczynek.
4.  W grze bierze udział po 5 zawodników w tym bramkarz.
5.  Bramkarz grę od bramki wznawia wyrzutem z ręki.
6.  Zmiany zawodników są dozwolone w czasie meczu w strefie zmian pod warunkiem, że najpierw opuści boisko zawodnik biorący udział w grze, a dopiero w jego miejsce może wejść inny zawodnik. Dozwolona jest wielokrotna  wymiana zawodników w jednym meczu (zmiany hokejowe). Wymiana bramkarza tylko podczas przerwy w grze i wcześniejszym powiadomieniu sędziego głównego.
7.  Aut, rzut rożny i rzut wolny:
a)  po wyjściu piłki na aut następuje wznowienie gry nogą z parkietu w miejscu gdzie piłka opuściła pole gry. W/w wznowienie jest rzutem pośrednim.
b)  rzuty z rogu według przepisów PZPN są rzutami bezpośrednimi, a prawidłowe wykonany rzut jest zaliczony wtedy, gdy piłka stoi na łączeniu linii bocznej z końcową.
c)  w przypadku odbicia piłki od sufitu - wznowienie gry rzutem pośrednim przez drużynę przeciwną z linii autowej.
d)  czas na wznowienie gry max 4 sekundy od chwili wejścia w posiadanie piłki (w każdej sytuacji).
8.  Odległość broniącego zawodnika (lub zawodników) w czasie wykonywania rzutów wolnych i rożnych wynosi 5m od piłki.
9.  Pole karne wyznacza linia ciągła (półkole). Rzut karny wykonywany jest z odległości 6 m.
10.  Piłka nie jest w grze, jeżeli wyjdzie poza linię bramkową lub wpadnie w trybuny oraz za drabinki.
11.  Kary indywidualne – stosuje się kary wychowawcze czasowe.
a)  żółta kartka – 1 minuta
b)  czerwona kartka – zawodnik ukarany zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a w jego miejsce może wejść inny zawodnik po upływie 3 minut. W przypadku otrzymania czerwonej kartki za przewinienie
z Artykułu 12„Przepisów gry w piłkę nożną” PZPN np. brutalny faul, uderzenie przeciwnika zawodnik zostaje ukarany karą dyskwalifikacji, czyli całkowitego wykluczenia z turnieju (ostateczną karę dla zawodnika określają sędziowie).
c)  zawodnik ukarany drugą żółtą kartką, a w konsekwencji czerwoną kartką zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a w jego miejsce może wejść inny zawodnik po upływie 2 minut.
13. Zespół, który gra w osłabieniu może być uzupełniony przed upływem kary czasowej w przypadku straty bramki. W tym przypadku stosuje się następujące zasady:
a)  jeżeli zespół z większa liczbą zawodników zdobędzie bramkę to drużyna z mniejszą ilością zawodników może uzupełnić skład
b)  jeżeli obie drużyny mają po takiej samej ilości zawodników i padnie bramka to oba zespoły nie uzupełniają składu        
c)  jeżeli zespół gra z większą ilością o dwóch i zdobędzie bramkę, to drużynie posiadającej mniejszą ilość zawodników przysługuje uzupełnienie o jednego zawodnika
d)  jeżeli drużyna grająca w osłabieniu zdobędzie bramkę, to nadal gra w osłabieniu, aż do końca kary czasowej nałożonej na zawodnika lub straty bramki 
e)  w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu, w wyniku otrzymania bezpośrednio czerwonej kartki zespół nadal gra w osłabieniu, aż do końca kary czasowej nałożonej na zawodnika (nie dotyczy czerwonej kartki otrzymanej z dwóch żółtych)
14. Gra wślizgiem jest niedozwolona. Interpretacja: zawodnik atakuje wślizgiem piłkę będącą w posiadaniu przeciwnika (wślizg odbierający) oprócz bramkarza we własnym polu karnym pod warunkiem, że nie gra w sposób nierozważny, lekkomyślny i przy użyciu nadmiernej siły. Ostateczną decyzję dotyczącą nieprawidłowego odbioru piłki (ataku wślizgiem) podejmuje sędzia prowadzący zawody.
15. Dotyczy gry z bramkarzem. Rzut wolny pośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz popełnia jedno z przewinień:
a)  po uwolnieniu piłki ze swego posiadania otrzymuje ją z powrotem od współpartnera, jeżeli wcześniej nie przekroczyła ona linii środkowej lub nie została zagrana lub dotknięta przez przeciwnika,
b)  dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera,
c)  dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z rzutu z autu wykonanego przez współpartnera
16. Bramkarz nie może ponownie zagrać piłki nogą lub ręka zanim nie zostanie ona dotknięta przez przeciwnika albo nie przekroczy linii środkowej boiska. Naruszenie tego przepisu powoduje przyznanie drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia, a jeżeli nastąpiło ono w obrębie pola karnego to rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia. Powyższe zachowanie traktowane jest jako niesportowe i karane rzutem wolnym pośrednim.
17. Zatrzymanie czasy gry na tablicy świetlnej zachodzi w następujących przypadkach:
a)  gdy piłka wyjdzie poza bandę dzielącą boisko z trybunami
b)  gdy dojdzie do poważnej kontuzji zawodnika na boisku
c)  gdy sędzia zdecyduję się na pokazanie zawodnikowi żółtej bądź czerwonej kartki. Rzutu karnego
d)  gdy na boisku pojawią się osoby trzecie (np. kibice, zwierzęta itp.)
O ZATRZYMANIU CZASU DECYDUJE SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW W POROZUMIENIU Z SĘDZIA STOLIKOWY.
TERMINARZ
GRUPA A

09:00  Champion Dolina Marczakowa – Lotnik Masłów
09:25  OSP Mąchocice Kapitulne – Manhattan Podwiśniówka
10:10  Champion Dolina Marczakowa – Manhattan Podwiśniówka
10:45  Lotnik Masłów – OSP Mąchocice Kapitulne
11:30  Manhattan Podwiśniówka – Lotnik Masłów
11:55  OSP Mąchocice Kapitulne – Champion Dolina Marczakowa

GRUPA B
09:50  Blaugrana – Przedwiośnie
11:05  Przedwiośnie – Domaszowice II
12:20  Domaszowice II – Blaugrana

GRUPA C

12:55  Torpeda Mąchocice Scholasteria – OMG Ciekoty
13:45  OMG Ciekoty – Barcza
14:35  Barcza – Torpeda Mąchocice Scholasteria

GRUPA D
13:20  Lubrzanka Brzezinki – Domaszowice I
14:10  Domaszowice I – Klonówka Junior
15:00  Klonówka Junior – Lubrzanka Brzezinki

PÓŁFINAŁY

15:30  A1 – B1
15:55  C1 – D1

16:30  MECZ O 3 MIEJSCE
16:55  FINAŁ
17:15  ZAKOŃCZENIE TURNIEJU
 

Dodaj komentarz

1. Odpowiedzialność za treść komentarzy ponoszą tylko i wyłącznie ich autorzy. Redakcja Masłów Info nie odpowiada za ich treść
2. Wpisy obraźliwe, wulgarne, naruszające prawo będą usuwane
3. Komentarze promujące własne strony, produkty itp. będą usuwane.
4. Treść zamieszczanego wpisu powinna być związana z treścią komentowanego artykułu.
5. Aby poprawnie zamieścić swój komentarz należy bezbłędnie przepisać w specjalne pole kod zabezpieczający. Należy zwracać uwagę na wielkość liter. Jeśli kod jest nieczytelny należy odświeżyć stronę przed wpisaniem komentarza.


Kod antyspamowy
Odśwież

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: