Wiadomości
Masłów bez dofinansowania rządowego!
Wpisany przez Redakcja   
poniedziałek, 12 kwietnia 2021 16:09

Gmina Masłów kolejny raz nie otrzymała wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym roku miało to być dofinansowanie budowy świetlicy w Masłowie Drugim, kanalizacji w Woli Kopcowej oraz wodociągu w Dąbrowie.
Było składanych wiele obietnic przez entuzjastycznie zapraszanych gości z partii rządzącej, "dobre relacje" naszego Wójta z posłami, senatorami, ze Starostą. Niestety okazuje się, że albo za mało jeszcze tych imprez na terenie gminy (wiadomo pandemia COVID) albo goście niezadowoleni albo słabo przygotowane wnioski o dofinansowanie lub jeszcze inne okoliczności spowodowały, że nasza gmina znów została pominięta. Dziwić może jednak fakt, że okoliczne gminy dofinansowanie na swoje zadania dostały.
Wśród opinii jakie pojawiają się nie tylko wśród mieszkańców naszej gminy ale w województwie, to zbyt dużo "błazenady i propagandy" za mało merytoryki.

Włodarze niektórych gmin wprost upatrują działań politycznych w takim a nie innym podziale tego funduszu. Ale w takim razie dlaczego NIE dla Gminy Masłów?!

O szczegółach w artykule: "Jedni się cieszą, drudzy wylewają żale"

Lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w II naborze

 
Jesteśmy właścicielami tego samorządu!
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 09 kwietnia 2021 20:06

Już rok temu opisywaliśmy jak narasta poziom frustracji naszych mieszkańców podejściem władz gminy do zwykłych codziennych problemów ludzi. I nie chodzi tym razem o kolejne przegrane sprawy Wójta w sądach, o brak poszanowania prawa do dostępu do informacji publicznej, brak konsultacji czy izolowanie mieszkańców od spraw ważnych dla gminy. Chodzi przede wszystkim o szacunek do ludzi, zwykłą empatię i zrozumienie tych co są w potrzebie. Nie chodzi też o to by się pokazać na kolejnym zdjęciu przy pakowaniu paczek dla potrzebujących, czy przecięciu jakiejś wstęgi, ale po prostu znalezienie czasu dla ludzi, którzy potrzebują prawdziwego wsparcia ze strony władz samorządowych.
Dzisiaj widzimy tablice sołeckie obklejone czerwonymi plakatami by zwrócić uwagę na problem jaki mają mieszkańcy Domaszowic z budową ul. Mokrej. Zbierają podpisy pod petycją, która i tak pewnie zostanie odrzucona przez Wójta, tak jak wszystkie inne do tej pory. "... Wójt Gminy Pan Tomasz Lato, zadeklarował się do organizacji spotkań z osobami... ". Szanowni mieszkańcy Domaszowic! Takich problemów jak Wy macie, jest dużo więcej. Bywa tak, że Pan Wójt nie tylko się deklaruje, ale wprost przesyła pisma, w których podaje konkretne terminy realizacji. Na przykład  mieszkańcy parceli wolskich (ul. Sosnowej) nie doczekali się spotkania z Wójtem od sierpnia 2016r. Nie pomogły zaproszenia na sesji rady gminy, spotkania mieszkańców z radnymi i sołtysem. Odpowiedź była zawsze ta sama "Pan Wójt nie ma czasu".
A co robi Pan Wójt? Próbuje nas zachęcić do udziału w projekcie „Siłą jest dialog”, którego celem jest rozwiązywanie konfliktów w sposób polubowny oraz edukacja i wsparcie w zakresie mediacji w Polsce.  Proponujemy aby w pierwszej kolejności władze samorządowe i radni skorzystali z tego szkolenia. Bo na pewno nie mieszkańcy są w tym konflikcie problemem ale... To my za każdy razem wyciągamy dłoń, domagamy się dialogu.
Jak powinien zareagować "prawdziwy" włodarz gminy? Szczegóły na profilu Stowarzyszenia RIO.
Pozostaje nam tylko życzyć Władzom Gminy a przede wszystkim mieszkańcom Domaszowic powodzenia w rozwiązaniu nie tylko tego problemu!

 
Masłów - którędy wschodnia obwodnica Kielc?
Wpisany przez Redakcja   
poniedziałek, 01 lutego 2021 12:30

Od niedawna znowu głośno w mediach o  wschodniej obwodnicy Kielc. Tym razem Świętokrzyski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie i otrzymał 3 oferty od firm, które według specyfikacji muszą zrealizować to zadanie w ciągu 24 miesięcy wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej.
Przypomnijmy, że już wcześniej opisywaliśmy ten temat: Wschodnia obwodnica Kielc przez Masłów?

Co to oznacza dla mieszkańców Gminy Masłów? Przede wszystkim to, że dwa warianty mają przebieg na naszym terenie, który tak naprawdę nie ma ustalonego korytarza dla takiej inwestycji w swoim Planie Zagospodarowania Przestrzennego. O ile jeszcze I wariant przebiega po granicy Miasta Kielce i Gminy Masłów, tylko nieznacznie wchodząc w teren Domaszowic przy planowanym węźle z S74, o tyle wariant II już zdecydowanie wchodzi w obszar administracyjny Gminy Masłów. W tym wariancie trasa biegłaby od nowego ronda Radomska/Szybowcowa do początku Masłowa (Świerczyny) i na wysokości Hotelu Aviator odbijałaby w stronę Świniej Góry, skąd przez ogródki działkowe przecięłaby ul. Kielecką w Woli Kopcowej przy Domaszowicach i dotarłaby do Cedzyny Góra, gdzie zlokalizowany byłby duży węzeł z trasą S74 jeszcze na terenie gminy Masłów aby nie wchodzić w granice Górna.

Stanowisko władz naszej gminy zawsze było jednoznaczne by nowa trasa jak najmniej agresywnie wchodziła w zabudowania gminy Masłów i wariant I wydaje się najbardziej akceptowalny.

To jednak nie do końca znajduje potwierdzenie u projektantów czy osób komentujących ten temat. Przede wszystkim wariant pierwszy zmuszałby do wykonania drugiego już węzła drogowego z trasą S74 na terenie Kielc, co nie bardzo jest zgodne z przepisami drogowym jeśli chodzi o drogi ekspresowe (dwa węzły obok siebie). Kolejna sprawa to problemy z dalszym przebiciem się nowej obwodnicy przez zurbanizowane już tereny ul. Wikaryjskiej w Kielcach. Po trzecie biorąc pod uwagę wariant II, gmina Masłów otrzymałaby dostęp do S74, prawdopodobnie zlikwidowana byłaby wtedy droga wojewódzka 745 przez Masłów i Mąchocice Kapitulne (przypominamy, że jej modernizacja nie doszła do skutku), a dalszy przebieg wschodniej obwodnicy od wiaduktu w Cedzynie Góra w kierunku południowym mniej by ingerował w zabudowania.  
Jaki będzie ostateczny przebieg nowej obwodnicy dowiemy się w ciągu 2 lat, miejmy nadzieję, że przy okazji nie ominą mieszkańców gminy Masłów konsultacje społeczne.

Szczegóły w sprawie przetargu i terminów realizacji:"Poznaliśmy oferty na projekt obwodnicy Kielc"

 
Droga w Brzezinkach stwarza zagrożenie
Wpisany przez Redakcja   
wtorek, 26 stycznia 2021 08:49

Mieszkańcy Brzezinek skarżą się na fatalny stan odtworzonej drogi po pracach kanalizacyjnych w północnej części gminy Masłów. Inwestorem tak ważnej dla wszystkich inwestycji była spółka Wodociągi Kieleckie, a wykonawcą firma Trak-Kop. Zadaniem wykonawcy było przywrócenie nawierzchni drogi po pracach budowlanych. Przypomnijmy, że zarządcą drogi w Brzezinkach jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, który w dniu 16.10.2020 r. dokonał odbioru prac na remontowanej drodze i nie wniósł uwag co do jakości ich wykonania. Natomiast już 30.11.2020r. PZD wystąpił do Wodociągów Kieleckich z interwencją w sprawie zapadającej się nawierzchni drogi na wybudowanym kanale sanitarnym. Powiatowy Zarząd Dróg zwraca w piśmie uwagę, że uszkodzenia konstrukcji nawierzchni stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sprawa może tak szybko nie ujrzałaby światła dziennego gdyby nie działania Stowarzyszenia RIO, które od początku włączyło się w pomoc mieszkańcom. Liczne interwencje RIO w Urzędzie Gminy Masłów, Powiatowym Zarządzie Dróg spowodowały, że zarządzający drogą w Brzezinkach obiecał, że w okresie wiosennym wykonane zostaną roboty poprawkowe w ramach gwarancji.

O szczegółach w artykule: W protokole brak uwag.

 
Maszt telefonii Play gotowy!
Wpisany przez Redakcja   
niedziela, 06 grudnia 2020 13:24

Stacja bazowa telefonii komórkowej Play w Mąchocicach już gotowa, a mieszkańcy nadal próbują się dowiedzieć czegoś więcej na temat tej inwestycji. Pomaga im w tym Stowarzyszenie RIO, które wystąpiło do Starostwa Powiatowego z szeregiem pytań. Starosta odpowiada, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, a inwestycja o wysokości 55,45m, nie wymagała m.in. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ciekawa jest odpowiedź Starosty, że w postępowaniu brały udział strony (a nikt z okolicznych mieszkańców i właścicieli gruntów nic o tym nie słyszał). Co do szczegółów technicznych Starosta odsyła RIO do Projektu Budowlanego. Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP potwierdzają, że inwestycja nie będzie stanowiła przeszkody lotniczej.

Szczegóły: Profil na FB Stowarzyszenia Rozwój Inicjatyw Obywatelskich

Jak informuje profil FB Kapitalne Mąchocice: Przedstawiciele firmy P4 są gotowi do przeprowadzenia spotkania informacyjnego z naszymi mieszkańcami. (Szkoda, że po fakcie). Po różnych interwencjach, również Urząd Gminy W Masłowie wystosował pismo do Starosty Kieleckiego w tej sprawie. Ponadto Wójt prosi Starostę i firmę P4 o wyznaczenie spotkania on-line z mieszkańcami w terminie 7-11 grudnia 2020r.

Radny Mateusz Fąfara wyjaśnia, że już w listopadzie 2019r., pisał o planowanej inwestycji, próbował również zdobyć jak najwięcej informacji na ten temat. Liczył na Urząd Gminy w Masłowie, a teraz ma do niego żal, że ten wiedząc o wydanym pozwoleniu na budowę masztu przez Starostwo Powiatowe, nie poinformował o tym fakcie żadnego przedstawiciela sołectwa w tym radnego.

Będzie nowy nadajnik Play

 
RIO interweniuje w sprawie służby zdrowia!
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 26 listopada 2020 13:00

Do Stowarzyszenia Rozwój Inicjatyw Obywatelskich docierało coraz więcej informacji o pogarszającej się sytuacji z dostępem do służby zdrowia w gminie Masłów. Miesiąc temu mieszkańcy informowali, że bardzo trudno dostać się do lekarza i to nawet nie osobiście, ale w formie teleporady.

Interwencji w tej sprawie podjął się radny Tomasz Ksel, składając interpelację do Wójta Gminy Masłów.

Natomiast Stowarzyszenie RIO postanowiło zbadać sprawę. Zwróciło się oficjalnie do dyrektora Centrum Medycznego "Zdrowie",  któremu podlegają dwa ośrodki: w Masłowie i w Mąchocicach Kapitulnych. Szerzej w artykule: Mamy nowe informacje dotyczące ośrodków zdrowia

 
Fotoradar w Ciekotach
Wpisany przez Redakcja   
środa, 18 listopada 2020 10:36

Już w styczniu 2020r. Główny Inspektorat Transportu Drogowego informował o lokalizacjach nowych fotoradarów w trzynastu województwach. Mówił, że to miejsca, przy których „dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, w tym wypadków ze skutkiem śmiertelnym, a kierowcy nagminnie nie stosują się do ograniczeń prędkości”.
Wśród 26 nowych fotoradarów trzy staną przy drogach w województwie świętokrzyskim:
ul. Łysogórska w Ciekotach (droga powiatowa 314T)
ul. 11 Listopada 37 w Jędrzejowie (droga powiatowa)
ul. Krakowska w Staszowie (droga wojewódzka)
z informacji GITD wynika, że miejsca te powinny zostać objęte kontrolą w pierwszej kolejności.
Przypominamy, że Stowarzyszenie RIO od kilku lat zabiegało o poprawę bezpieczeństwa drogowego na odcinku od Przełomu Lubrzanki do Ciekot. Często byliśmy informowani o licznych wypadkach w tym regionie. W końcu udało się. GITD poinformował RIO o szczegółowej lokalizacji urządzenia w Ciekotach
Współrzędne instalacji:
Y 50.910714
X 20.811168Pierwsze urządzenia z tych 26, mają być zamontowane do końca maja 2021, a ostatnie do końca lutego 2022 r. Prędkość będą rejestrowały fotoradary MultaRadar CD. Nim zostaną zamontowane, wykonawca musi przeprowadzić ocenę lokalizacji pod kątem uwarunkowań m.in. technicznych, wykonać projekty organizacji ruchu, fundamenty, przyłącza energetyczne.

 
Będzie nowy nadajnik Play
Wpisany przez Redakcja   
wtorek, 17 listopada 2020 15:00

W Mąchocicach Kapitulnych rozpoczęto budowę masztu sieci telefonii komórkowej Play, firmy P4 Sp. z o.o. Inwestycja była długo oczekiwana i bardzo potrzebna wśród mieszkańców. Część Gminy Masłów należy do tzw. "białej plamy", w niektórych miejscach trudno się jest dodzwonić z telefonu komórkowego nie mówiąc już o posługiwaniu się internetem lub innych usługach gsm.
Maszt powstaje na prywatnej działce na granicy Mąchocic Kapitulnych i Leszczyn-Skała, tuż przy drodze wojewódzkiej nr 745.

Postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę, analizę oddziaływania oraz powiadamiania stron prowadziło Starostwo Powiatowe w Kielcach. Jak informują władze Gminy Masłów w odpowiedzi na interpelację radnego Mateusza Fąfary, decyzja na pozwolenie na budowę została wydana 19.08.2020r. przez Starostę Kieleckiego.


Według strony internetowej FB Kapitalne Mąchocice , część mieszkańców jest niezadowolonych, uważają, że "...konstrukcja spowolni rozwój południowych terenów naszego sołectwa (Nikt nie będzie chciał mieszkać w pobliżu masztu), czy taka budowla w sąsiedztwie zabudowań i ścieżki podejścia samolotów na masłowskie lotnisko jest bezpieczna?"
Część osób komentujących zarzuca władzom gminy, że nie poinformowały mieszkańców o takiej inwestycji, dlaczego nie nagłośniono sprawy. Kiedy Urząd Gminy dowiedział się o takich zamierzeniach?
Inni komentują to jako dobry znak w polepszeniu się infrastruktury komórkowej. Swojego zadowolenia nie kryją mieszkańcy parceli masłowskich i wolskich. Tam naprawdę zasięg jest bardzo słaby, a doproszenie się prywatnego inwestora i władz gminy o doprowadzenie sieci światłowodowej graniczy z cudem. Teraz mają nadzieję, że konkurencja w postaci nadajnika 5G przyspieszy rozwój usług internetowych w tym obszarze. "...W dobie pandemii koronawirusa zostaliśmy pozostawieni sami sobie, wiele osób pracuje w domach zdalnie, dzieci muszą zdalnie się uczyć i bez dobrego internetu nie da się nic zrobić. Mamy nadzieję, że ta inwestycja pomoże"

 
Gmina z kolejnym wyrokiem sądowym!
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 30 października 2020 10:49

Jak już nieraz się przekonaliśmy, takimi sprawami Urząd się nie chwali. Wprost przeciwnie stara się zawęzić krąg osób, która poznałaby szczegóły kolejnej przegranej sprawy Gminy Masłów w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Okazuje się, że nawet radni mają problem z dotarciem do takich informacji, które rzekomo są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Masłów, później pani Wicewójt prostuje, że takich informacji nie ma w BIP, ale są w Biurze Obsługi Rady. Niestety radni takich informacji nie otrzymali a przecież to oni podejmowali Uchwałę nr IX/111/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki, i która to uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
"...Od początku procedowania projektu planu mieszkańcy tego sołectwa byli wprowadzani w błąd co do celu, dla jakiego ma zostać uchwalony nowy plan oraz rozwiązań, jakie mają się w nim znaleźć. Mianowicie Urząd Gminy informował, m.in. w dniu 24 października 2018 r. podczas dyskusji publicznej nad uchwaleniem m.p.z.p., że nowy plan ma na celu powiększenie powierzchni zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W tym zakresie skarżący powołali się na nagranie z IX Sesji Rady Gminy [...] z dnia 27 czerwca 2019r., na którym odbyło się głosowanie nad ww. uchwałą, oraz na wypowiedź urbanisty. Jak podnieśli, w uzasadnieniu do ww. uchwały również znalazło się nieprawdziwe stwierdzenie co do tego, że "zasadniczą przesłanką podjęcia nowych prac planistycznych dotyczących przedmiotowego obszaru była potrzeba uaktywnienia terenów inwestycyjnych szczególnie w kierunku zwiększenia terenów związanych z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, a także zmiana układu komunikacyjnego obsługującego tereny". W rezultacie dezinformacja ze strony Urzędu Gminy doprowadziła do kuriozalnej sytuacji, w której nikt nie zgłosił uwag do projektu planu, ponieważ mieszkańcy byli przekonani, że nowy m.p.z.p. rzeczywiście zwiększa możliwości inwestycyjne na ich działkach, a nie je ogranicza." - czytamy w orzeczeniu

WSA w Kielcach uznał rację mieszkańców Brzezinek i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały we wskazanym zakresie. Konsekwencje kolejny razy poniesie gmina, tym razem w wysokości 1200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowoadministracyjnego.  Szczegóły rio.org.pl
Najciekawsze jest to, że kolejny raz Urzędnicy próbują przekonać, że informowali w sposób właściwy a wyszło jak zwykle, że to mieszkańcy nie potrafią słuchać lub wyszukiwać odpowiednich informacji.

Ostatni przykład przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie Statutu Gminy Masłów
Przecież z prawnego punktu widzenia jak informuje p. Wicewójt wszystko odbyło się prawidło, a to, że mieszkańcy nic o tym nie wiedzieli, niektórzy radni i sołtysi, to ich problem. Ci, którzy chcieli to wiedzieli. Interesujące jest to, zwłaszcza patrząc na wyniki tych konsultacji i treści wypowiedzi "tych wiedzących" mieszkańców.
Zbiorcze wyniki konsultacji projektu uchwały "Statut Gminy Masłów" no i kolejny sukces odtrąbiony na stronie głównej.  

A ogłoszenia na tablicach sołeckich były, tylko nie wiadomo na których bo przecież nie mają obowiązku wieszać ogłoszeń na każdej tablicy sołeckiej. Na przyszłość dobrze by było znać, które tablice sołeckie są najważniejsze, na których pojawiają się najbardziej aktualne i pilne ogłoszenia, no i oczywiście pilnować w internecie wszystkich podlinków bo inaczej jesteśmy sami sobie winni, że nie potrafimy znaleźć.

 
Konsultacje dla "wybranych"?!
Wpisany przez Redakcja   
wtorek, 20 października 2020 17:39

W poprzednim artykule "Prawo wg radnego" informowaliśmy, że wystąpiliśmy do Wójta Gminy Masłów o udzielenie konkretnych odpowiedzi w trybie informacji publicznej w sprawie sali sportowej w Woli Kopcowej.

W dniu 20.10.2020, po dodatkowym wniosku o uzupełnienie informacji udało nam się uzyskać odpowiedzi.

1. Czy były prowadzone z mieszkańcami Woli Kopcowej jakiekolwiek konsultacje w sprawie budowy sali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej i Domu Ludowego w Woli Kopcowej?

- czy były to zebrania wiejskie, czy tylko rozmowy z radnymi, sołtysem i radą sołecką? Jeśli tak, to prosimy o przekazanie terminów takich spotkań oraz protokoły z nich.

Odpowiedź: Koncepcja budowy Sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi w Woli Kopcowej i zawarte w niej rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne powstały przy udziale osób reprezentujących lokalną społeczność tj. Radnych sołectwa Wola Kopcowa, sołtysa, oraz dyrektora funkcjonującej szkoły.

Dodatkowe zapytanie: prosimy o przekazanie terminów takich spotkań oraz protokoły z nich.  W związku z tym, że jesteśmy Stowarzyszeniem zarejestrowanym na terenie Woli Kopcowej i również reprezentujemy lokalną społeczność chcielibyśmy poznać z protokołów jaki wkład wniosły te konkretne 4 osoby w przygotowanie koncepcji.

Uzupełninie odpowiedzi: spotkanie to odbyło się w miesiącu sierpniu 2019r. w budynku Szkoły w Woli Kopcowej. Spotkanie nie było protokołowane.

2. Czy jest opracowana koncepcja sali sportowej w Woli Kopcowej? Jeśli tak, prosimy o informację:

- jakie będą wymiary wewnętrzne tej sali,

- co zakłada cała koncepcja budowy takiej sali,

- skan  bądź link do zdjęć planu zagospodarowania terenu uwzględniającego rozbudowę szkoły w Woli Kopcowej o salę gimnastyczną,

Odpowiedź: Tak.

- wymiary wewnętrzne sali gimnastycznej 30 m x 20 m;

- koncepcja zakłada rozbudowę istniejącego budynku o jednokondygnacyjne skrzydło na planie prostokąta, w którym znajduje się sala gimnastyczna, zaplecze sanitarno-szatniowe, trzy sale dydaktyczne

- w załączeniu skan planu zagospodarowania terenu.

3. Czy został już wybrany wykonawca projektu rozbudowy budynku szkoły/sali sportowej w Woli Kopcowej?

Odpowiedź: Nie

4. Czy planowane są konsultacje społeczne w zakresie projektu sali sportowej i rozbudowy budynku Szkoły/ Domu Ludowego?

Odpowiedź: Decyzja w tym zakresie będzie podjęta po rozpoczęciu prac projektowych.

5. Czy Gmina Masłów wnioskowała do programu „Sportowa Polska", realizowanego przez Ministerstwo Sportu celem dofinansowania budowy sali sportowej w Woli Kopcowej?

Odpowiedź: Nie

 

Po tych odpowiedziach można zadać pytanie władzom gminy, czy faktycznie mieszkańcy oczekują takiego a nie innego rozwiązania w zakresie rozbudowy Domu Ludowego/Szkoły? Czy faktycznie 4 osoby to wystarczająca reprezentacja wsi? Czy w ten sposób mają wyglądać konsultacje i poprawa jakości udziału mieszkańców w najważniejszych sprawach gminy?

W Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2015-2025 przy analizie SWOT mówi się o słabych stronach: m.in. niskim udziale i zaangażowaniu mieszkańców w inicjatywy gminne, obojętności mieszkańców  wobec zamierzeń inwestycyjnych, a z kolei w mocnych stronach o aktywnie działających organizacjach pozarządowych.

Stąd pytanie ilu przedstawicieli tych organizacji zostało zaproszonych do udziału w "powstawaniu rozwiązań" tego właśnie zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa sali sportowej? Oczywiście możemy usłyszeć odpowiedź, że to później na etapie projektu, tylko pytanie czy wtedy nie jest już za późno. Projektant będzie trzymał się założeń koncepcyjnych i niekoniecznie dopuści np. budowę hali sportowej w kubaturze dwukondygnacyjnej. Odpowiedź Wójta jest jasna: "Decyzja w zakresie konsultacji społecznych będzie podjęta po rozpoczęciu prac projektowych". Panie Wójcie, za taką decyzję już teraz dziękujemy. Czemu będą wtedy służyć takie konsultacje, jeśli główne rozwiązania powstały bez udziału mieszkańców? Co wtedy mamy konsultować, czy ma być czerwony czy zielony mały fiat pod warunkiem, że mały fiat?

 

Czy w ten sposób realizuje się w naszej gminie cel 6. Strategii jakim jest Partnerstwo drogą do sukcesu? A może w taki sposób wyglądają starania Gminy Masłów o aktywny udział mieszkańców w życiu lokalnym? Ale już niekoniecznie poprzez organizację spotkań z mieszkańcami, bo takich zebrań trudno się jest doprosić. Łatwiej jest coś przepchnąć jak mówił radny w małym gronie niż na spotkaniu z mieszkańcami.

Jeśli władze gminy same już podjęły decyzję jak ma wyglądać kształt inwestycji to może warto żeby też same postarały się o dofinansowanie na nią, bo jak obserwujemy ościenne gminy to tak się dzieje, przykład Bielin czy Strawczyna, dofinansowania z Ministerstwa Sportu na podobne zadania. A my... będziemy poproszeni o przyjście na zebranie tylko wtedy gdy trzeba będzie sprzedać kolejne działki bo usłyszymy, że nie ma pieniędzy?! Już to kilkakrotnie przerabialiśmy. Może powinniśmy już wcześniej grodzić te działki i zacząć coś na nich robić aby nie dostały one przysłowiowych "nóg" podczas realizacji ważnych zamierzeń inwestycyjnych gminy.

Ostatni ranking Wspólnoty dotyczący wykorzystania środków europejskich przez samorządy w latach 2014-2019 tym bardziej nie napawa optymizmem by ta sytuacja mogła szybko się zmienić.

 

Źródło: opracowanie własne Stowarzyszenia RIO

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 31

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: