Będzie logo Masłowa, a co z herbem?
Wpisany przez Redakcja   
poniedziałek, 21 listopada 2016 18:26

Na stronie Urzędu Gminy Masłów jak i w Echu Dnia pojawiło się ogłoszenie o konkursie na logo naszej gminy.

"Stwórz projekt logo gminy Masłów i wygraj pieniądze!
Wójt Gminy Masłów ogłasza konkurs na projekt graficzny logo dla gminy. Wyłoniony w konkursie projekt graficzny logo ma stać się elementem oficjalnej identyfikacji wizualnej Gminy Masłów.

Wyłoniony w konkursie projekt logo będzie służył do celów promocyjnych, popularyzatorskich i korespondencyjnych. Zostanie umieszczony między innymi na papierze firmowym i innych akcydensach poligraficznych, wydawnictwach drukowanych, ogłoszeniach prasowych i spotach telewizyjnych, gadżetach okolicznościowych, nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej oraz nośnikach reklamy zewnętrznej. Logo powinno współgrać z hasłem „Masłów - gmina z polotem".

Zwycięzca konkursu, poza samym znakiem graficznym, musi przedstawić także księgę znaku, obejmującą między innymi podstawową i alternatywna wersję znaku, kolorystykę znaku, typografię, skalowanie, stosowanie na różnych tłach oraz wizualizacje na różnych materiałach promocyjnych (papier firmowy, baner reklamowy, roll'up, koszulka, pin, plakat itp.). Konkurs skierowany jest do pełnoletnich twórców, grafików, projektantów, artystów plastyków oraz studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych, oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 2.000 złotych. Prace należy składać do dnia 30 listopada 2016 r. Zgłoszenia i regulamin na stronie www.maslow.pl "

Źródło: www.echodnia.eu

Czy logo zamiast herbu?

"Znaków może być wiele, ale podstawowymi znakami, godłami terytorialnymi, są herb, flaga i pieczęć. Obok  tych wymienionych znaków urzędowych może funkcjonować także logo promocyjne, a nawet wiele innych logo. Obok, nie zamiast.

HERB
Jest znakiem urzędowym zatwierdzanym odpowiednią procedurą. Zleceniodawca zleca opracowanie herbu i projekt przedstawia do zaopiniowania Komisji heraldycznej. Jeśli opinia jest pozytywna minister MAiC wydaje zgodę na używanie herbu i można go w formie uchwały zatwierdzić na poziomie jednostki samorządowej. Do tego momentu, podjęcia uchwały, herb jest chroniony prawem autorskim, jednak po uchwaleniu jego status ulega zmianie stając się znakiem urzędowym. Co z tego wynika?

1. herb jako znak urzędowy nie podlega już ochronie na podstawie prawa autorskiego, vide herb RP.
2. herbu jako znaku urzędowego nie możemy zarejestrować w Urzędzie Patentowym jako znaku towarowego. Nie wchodzi również w grę opcja wzoru użytkowego.
3. w związku z pkt 1 i 2 herb nie może być licencjonowany odpłatnie, do celów komercyjnych, choć można stosować procedury wystąpienia o zgodę na jego użycie pod ściśle sprecyzowanymi warunkami, na przykład przedstawienia wizualizacji/gotowego produktu z herbem do zatwierdzenia.

Warto także pamiętać iż wszelkie uchwały samorządów terytorialnych mają moc jedynie na obszarze jakim zarządzają i ani kilometr dalej. Nie znaczy to, że znak nie ma żadnej ochrony.

LOGO
Znak promocyjny (logo) jest znakiem własnym samorządu terytorialnego, nie wymagającym zgody czynników wyższych na jego używanie, wystarczy uchwała wprowadzająca, a nawet i jej nie musi być, wystarczy decyzja burmistrza/prezydenta/wójta.

1. logo promocyjne jest chronione prawem autorskim
2. logo promocyjne może być rejestrowane w UP, jako znak towarowy lub wzór użytkowy
3. w związku z pkt 1 i 2 logo można licencjonować i pobierać z tego tytułu opłaty.

W przeciwieństwie do herbu logo może być wprowadzane i zmieniane, na inne, bez żadnych konsekwencji, poza ewentualną stratą wizualną, wielokrotnie i w dowolnej cezurze czasowej, zależnie od aktualnej potrzeby eksponowania promocyjnego danego kierunku działania (turystyczne, biznesowe itp.). Może być także, jak wspomniałem, wiele znaków promocyjnych dla każdego z kierunków działań, ale tu wchodzimy już w sferę dość skomplikowanego zarządzania wizerunkiem miasta i wynikających z tego problemów."

(źródło: Andrzej Ludwik Włoszczyński - http://www.alw.pl/?s=herb+%2Blogo+%3D+k%C5%82opot)

Wiemy, że nasz herb nie przechodził procedur opisanych powyżej (m.in. opinii heraldyków), został wyłoniony w drodze konkursu dziecięcego w szkołach, w latach 90tych ub. wieku, następnie przyjęty uchwałą Rady Gminy, która to nie została podważona przez Wojewodę wskutek różnych zawirowań prawnych, tym samym herb został zalegalizowany. A może należałoby najpierw naprawić błąd i przeprowadzić procedurę opracowania herbu? Jaki cel przyświeca władzom gminy aby np. papierze firmowym stosować logo zamiast herbu? Czy teraz po latach wstydzimy się naszego herbu?

 

Dodaj komentarz

1. Odpowiedzialność za treść komentarzy ponoszą tylko i wyłącznie ich autorzy. Redakcja Masłów Info nie odpowiada za ich treść
2. Wpisy obraźliwe, wulgarne, naruszające prawo będą usuwane
3. Komentarze promujące własne strony, produkty itp. będą usuwane.
4. Treść zamieszczanego wpisu powinna być związana z treścią komentowanego artykułu.
5. Aby poprawnie zamieścić swój komentarz należy bezbłędnie przepisać w specjalne pole kod zabezpieczający. Należy zwracać uwagę na wielkość liter. Jeśli kod jest nieczytelny należy odświeżyć stronę przed wpisaniem komentarza.


Kod antyspamowy
Odśwież

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: